politika

Slovenský zákon “FARA” (označovanie cudzích agentov) je v parlamente

René Števánka

Slovenský zákon “FARA” (označovanie cudzích agentov) je v parlamente

Bratislava 30. marca 2024 (HSP/Foto:Facebook)

Koaličné upratovanie mimovládok pokračuje. Metly sa tentoraz chopili poslanci za SNS v parlamente

Na snímke Adam Lučanský

27. 3. 2024 priniesol Adam Lučanský do podateľne NR SR návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa HULlAKA, Dagmar KRAMPLOVEJ, Milana GARAJA a Adama LUČANSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Navrhovaná novela reaguje na volanie občianskej spoločnosti po nastavení nových pravidiel činnosti mimovládnych neziskových organizácii (MNO), tretieho sektora.

Aktuálna zákonná norma definuje neziskovú organizáciu ako právnickú osobu založenú, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Vo všeobecnosti ide o služby, ktoré nedokáže svojim občanom doručiť efektívnym spôsobom štát sám. Zákon taxatívne menuje len hlavné všeobecne prospešné služby. Novela upravuje kompletné portfólio MNO, ktoré majú povinnosť registrácie v registri MNO Ministerstva vnútra:

  • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Zákon č. 213/1997)
  • Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov (Zákon č. 83/1990)
  • Neinvestičný fond (Zákon č. 147/1997)
  • Organizácia s medzinárodným prvkom (Zákon č. 116/1985)
  • Nadácia (Zákon č. 34/2002)

Požiadavka na vyššiu transparentnosť fungovania MNO

Požiadavku na revíziu fungovania MNO vygenerovala skutočnosť, že ambíciou mnohých nie je len bohumilá všeobecne prospešná činnosť, ale aj formovanie verejnej mienky, vyvíjanie politickej činnosti, oslabovanie štátu. Nikým nevolené organizácie dokážu v prepojení na spriaznené média vyvolať v takzvanom verejnom záujme efektívny tlak na vládu, parlament, súdnu moc, školy, robiť politiku. Vo verejnom priestore šíria konkrétne názorové naratívy a potláčajú iné, z ich pohľadu pre spoločnosť škodlivé. Sú medzi nimi organizácie, ktoré pozerajú na prsty vláde. To je úplne v poriadku, lebo tým pomáhajú občanom vládnu moc kontrolovať.

Problém nastáva v okamihu, keď túto kontrolu začne MNO, k tomu určená, vykonávať selektívne. Keď kričí (vlády Fica, Mečiara), že nie je všetko s kostolným poriadkom pri niektorých legitímne zvolených zástupcoch verejnej moci, kým pri iných mlčí (vlády Dzurindu, Radičovej, Matoviča, Hegera, Ódora). Tiež keď presadzuje konanie súdnej moci vo verejnom záujme bez ohľadu na zákon.

Problém sa stupňuje v okamihu, keď dochádza k spojeniu na rovnakej agende množstva rôzne zameraných MNO, ktoré túto začnú presadzovať spoločne, napriek tomu, že každá z nich má vo vienku iný druh verejnoprospešnej činnosti. Pri takomto zosieťovaní vedia veľmi rýchlo zorganizovať mohutné výzvy, petície, „apolitické“ mobilizačné predvolebné kampane, protivládne protesty, či podporiť nimi preferovaného prezidentského kandidáta.

V prípade, že sa toto selektívne pôsobenie deje v záujme cudzej moci  s príspevkami od tejto cudzej moci, tak ide o subverziu, podvratnú činnosť ktorou sú hodnoty a princípy existujúceho systému podkopávané v snahe transformovať zavedený spoločenský poriadok a jeho štruktúry moci, autority, hierarchie a sociálnych noriem.

Ďalším stupňom je, ak sa členovia týchto nevolených štruktúr nominujú do riadiacich pozícii v štáte, na ministerstvá, úrady, do rôznych o verejných financiách rozhodovacích komisií, do mediálnych rád, keď štát MNO de-facto unesú. Ako sa to stalo za vlád Igora Matoviča, Eduarda Hegera a nakoniec Ľudovíta Ódora. Vtedy tieto štruktúry rozhodujú okrem iného o tom, ktoré ich agendu presadzujúce MNO dostanú peniaze s verejných zdrojov a koľko.

V prípade, že sa významný člen takto politicky pôsobiacej MNO stane premiérom (Iveta Radičová, predsedníčka správnej rady Nadácie Otvorenej Spoločnosti Georga Sorosa), alebo iným ministerským úradníkom (Jaroslav Naď, ), tak je to možné vnímať ako konflikt záujmov.

Samostatnou kapitolou je financovanie MNO. Príjmy MNO môžu prichádzať od rôznych donorov. 2% z vyrúbanej dane z príjmu môžu poukázať zamestnanci, fyzické a právnické osoby. MNO možno poskytnúť dotácie zo štátne rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu, alebo rozpočtu obce. Ale môže dostať aj dary od fyzických a právnických osôb. Účel darovaných prostriedkov môže, ale nemusí darca špecifikovať.

Ciele predkladanej novely

Jedným z cieľov novely je zabezpečiť dôveryhodnosť a transparentnosť, aby verejnosť získala prehľad o tom s akými prostriedkami, od koho a akým spôsobom MNO nakladá. Pričom vo výročnej správe musí byť prehľad všetkých darcov, prispievateľov a veriteľov, ktorí poskytnú v priebehu roka finančné prostriedky v sume vyššej ako 5000 EUR. Tým by sa ich malo v prehľade zobrazovať oveľa viac ako je tomu dnes.

Novela si kladie za cieľ aj zlepšiť kontrolu finančných tokov. Verejnosť aj orgány dozoru budú mať väčší prehľad o tom, ako MNO finančné prostriedky im zverené využívajú, a budú schopní identifikovať prípadné nezrovnalosti či ich nevhodné použitie.

Výsledkom by mala byť vyššia motivácia k zodpovednejšiemu a transparentnejšiemu hospodáreniu MNO. A zároveň vyšší záujem verejnosti o činnosť MNO.

K novým povinnostiam novela pridáva do zákonov o MNO aj sankcie vrátane možnosti nedobrovoľného zrušenia MNO, ak si táto nové povinnosti uložené novelou odmietne plniť.

Novelou zákona č 346/2018 o registri MNO sa zavádza povinnosť označovať MNO za „organizáciu so zahraničnou podporou“, ktorej donorom sú aj zahraničné subjekty. Ročný úhrn príspevkov musí byť väčší ako 5000 EUR. Povinnosť takéhoto označenia má MNO aj vtedy ak dostáva príspevky od domácej MNO takto označenej. Zdroje príjmov z EÚ sa do tohto úhrnu nezapočítavajú. Dôležitý je fakt, že takto označené MNO musia toto označenie uvádzať pri výkone akejkoľvek činnosti.

O čo tu ide?    

Navrhovaná novela nie je nič menším ako Róbertom Ficom pred voľbami avizované zavedenie obdoby zákona FARA (Foreign Agents Registration Act) na Slovensku, ktorý Spojené štáty zaviedli už v roku 1938. Novela rovnako ako americká FARA nezakazuje lobovanie v prospech zahraničných záujmov, nezakazuje ani neobmedzuje žiadne konkrétne činnosti. Jeho výslovným cieľom je podporovať transparentnosť, pokiaľ ide o zahraničný vplyv na slovenskú verejnú mienku, politiku a zákony; na tento účel je ministerstvo vnútra povinné tieto informácie zverejňovať.

Pokusy o zavedenie obdoby zákona FARA na Slovensku už mala v minulosti ĽSNS. Skončili neúspechom.

Akékoľvek Pokusy o zvýšenie transparentnosti fungovania MNO v krajinách mimo USA sú sprevádzané veľkým odporom práve MNO, ktorých činnosť je štedro dotovaná prostriedkami vládnych aj mimovládnych zahraničných donorov, najmä USA a ktoré v týchto krajinách vykonávajú subverziu v prospech cudzích vlád.

Odpor MNO v dotknutých krajinách často prerastá do protivládnych protestov na ochranu tzv. občianskej spoločnosti. Sankciami nešetrí EÚ. Naposledy takto stroskotali pokusy zaviesť FARA v Gruzínsku. Ale sú známe aj svetlé prípady, kde protitlak MNO vlády ustáli. K ním patrí Rusko, Izrael, Nikaragua. Zákon o transparentnosti zahraničného financovania pripravuje aj EÚ.

V čase, keď opozíciou a MNO manipulovaná verejnosť už protestuje voči všetkému, čo legitímne zvolená vládna moc robí (zrušenie ÚŠP, trestný zákon, trestný poriadok, postoj k vojnovému konfliktu na Ukrajine), dá sa očakávať, že predloženie tohto návrhu zákona do parlamentu prileje ďalšie palivo do ohňa, ktorým dnes Slovensko planie a bude planúť minimálne až do vyhlásenia výsledkov 2. kola prezidentských volieb.

Spoločnosť teda čaká, proti cudzím agentom, ťažký boj.

sdílet na

33 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Ijn
31. 3. 2024 07:12
Ohodnotit příspěvek :
     

Co nejdříve schválit a využívat k vynesením trestů na vlastizradce a zrůdy — SK bude vzorem pro ČR = alternativu. Maji jej i v USA

Pavel
31. 3. 2024 08:59
Odpovědět  Ijn

No, dávat režim v USA za vzor není moc vhodný. Sice mají tzv. zákony ale moc se sami jimi neřídí, většinou vyžadují od ostatních aby se řídili tím co USA nařizují. Ještě, že už to končí, svět je jinde.

Mee Twoo
31. 3. 2024 11:53
Odpovědět  Pavel

to je ten Mezinárodní řád založený na pravidlechpravidlo 1: budete dělat, co se vám řekne
pravidlo 2: na nás se žádný nablblý pravidla nevztahujou

Gales
31. 3. 2024 10:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Časy se mění.Jen nevím jak se k tomu staví Ježíš když musel dneska vstávat z mrtvých o hodinu dřív.

Pavel z Moravy
31. 3. 2024 11:13
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak v Rusku už to velké čistění začíná. Milane, tak měl jsi chlape pravdu. Velké čistění Ruska po Putinově volebním vítězství. Zkorumpovaní úředníci jdou do vězení přímo ze soudní síně. Protiruská pátá kolona a klanová šedá schémata dostávají na frak. Za deset dní je to již 15 vysoce postavených lidí. Můžete si to přečíst na https://cz24.news.

1. 4. 2024 03:53
Odpovědět  Pavel z Moravy

Až se vyspím, tak si skáknu na ruský antiruský weby, jak to tam prožívaj. Jo, a až začnou čistky na generálštábu, tak si pro sichr postupně kup něco zásob, kdyby se ten Velkej útok co bude následovat moc rozjel a včas nezabrzdil.
P.S. Myslím to sice jako vtip, ale jestli tam nafáraj žabožrouti a jestli navíc odstartuje z Rumunska či z pšonska jediný potenciální atombombardák, nemusel by to bejt vtip.

1. 4. 2024 04:26

Tak tohle je něco! Luxování se rozjíždí skutečně ve velkém stylu. Co myslíš,taky se dočkáme? Bylo by to hezký, žejo:
PŘÍPAD „MAKFA“ A „KRÁLI TĚSTOVIN“: SOUDNÍ VYKONAVATEL ZABAVIL 100 BILIONŮ RUBLŮÚčty příbuzných majitelů Makfy byly zabaveny.
Soudní vykonavatelé na základě rozhodnutí soudu … Zejména byly zabaveny finanční prostředky příbuzných uprchlých „králů těstovin“ Vadima Belousova a Michaila Jureviče.
Zatčení bylo provedeno na naléhání úřadu generálního prokurátora, píše TASS. Dozorový úřad hodlá zabavit celou společnost Makfa a její dceřiné společnosti ve prospěch státu. Objem zabaveného majetku je rekordní – mluvíme o 100 bilionech rublů … Zejména Belousovův zeť, Jurevičova matka a další občané přišli o svůj majetek ... Celková částka zabavení finančních prostředků dlužníka je 100 bilionů rublů,” stojí v textu usnesení o zabavení.

1. 4. 2024 04:27

Zabaveny byly také společnosti patřící do holdingu: First Bread Factory, Makfa, SMAK, New Five-year Plan, Dolgovskoye, Chelyabinskoblgaz, Arkom, PJSC Kalanchak Bread Products Factory…
Korupční schémata umožnila Makfe stát se jednou z nejúspěšnějších společností v Rusku … Generální prokuratura hodlá dosáhnout faktického „znárodnění“ celé skupiny firem. Zavedený podnik zavřít nechystají. I nyní všechny podniky nadále fungují. Prokuratura také trvá na tom, aby všichni zaměstnanci skupiny firem dostávali mzdy včas. Společnosti budou přeprodány novým vlastníkům, jak se již stalo s bývalými podniky zahraničních značek a společnostmi uprchlých oligarchů.
Trestní případ Jureviče a Belousova obsahuje 25 svazků, jako obžalovaní je zapojeno 32 právnických osob a 10 fyzických osob.

https://tsargrad.tv/news/delo-makfy-i-makaronnyh-korolej-pristav-arestoval-100-trillionov-rublej_981139

Čili bylo zabaveno v přepočtu 25 bilionů kaček, čili více než jedenácti ročních rozpočtů Bohemie. Pak že nebude mít Rusko chechtáky, když mu napařej několik tisíc sankcí a zmrazí rezervu. Ona je to vůbec pr-del, jak si Koza neuvědomuje, že každá hůl má dva konce.
A jdu chrnět.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
1. 4. 2024 09:21

Je to velice krásné počteníčko, takhle si představuji spravedlnost v praxi. Kdo krade (odkloňuje) jde za katr a basta. Píšeš, že jestli se toho taky dočkáme, no nevím to tě ta dáma co si s ní tak vyměňuješ názory mít ráda nebude. Mě už kvůli těmto vysněným čistkám dobře dvakrát napadla a psala něco vo únoru, jako její řídící důstojník. A byl jsem uveden v nemilost špatného vidění událostí. Neděláš dobře Jaromíre. 😊🙋‍♂️

Pavel z Moravy
1. 4. 2024 11:32
Odpovědět  Slovan

Milý jmenovče, to by tady ale tuto zemi musel řídit někdo kvalit Putina. To je ale neprůchodné, představ si, že by o ty svoje čmrdlíky přišli, kdyby se zjistilo jak k nim došli. A ono se to zpětně dá všechno zjistit. Ale nesmutni, EU tady lidem připravuje taková extra překvápka, že nanebevzetí je jenom takové plácnutí do vody. Oni mladí vůbec netuší co je čeká a až my dědci a bábrlata zatřepeme paprčemi a už je nebude kdo mít vychovávat a obdarovávat, budou muset zvolat, hej braši, do tance se dejme a píseň o naší hlouposti si zapějme. To ne, dělám si prd.el, ti už nebudou vědět čí a kým jsou. Takže raději užívej darů života ještě teď, dokud to jde a na mrchy proradné se.r. Ti byli a budou, neb tak je to dáno. A co dnešní proutek, zaúřadoval? Byla pořádná pomlázka?

Slovan
1. 4. 2024 12:10
Odpovědět  Pavel z Moravy

No můžu ti říci, že dnes došlo tolik děcek, jako snad za posledních pět let. Neskutečná účast. Ani jsem nemohl všechny podarovat, bo mám holou řiť. Už jsem jim ze srandy nabízel panáka, to tuna ještě je. Na a užívám užívám. Začala sezóna odchovů, tak jsem zvědav co odchovám. Hezký den.

Pavel z Moravy
1. 4. 2024 09:47

Bylo by dobré, kdybychom se také dočkali. Ani si nedovedu představit to úpění naší liberální kavárny, když toto zaslechnou, protože nás tedy okradli dokonale a kdyby to vše měli ty celé rodinné klany vracet našemu lidu, no těpic. Když to člověk vezme v úvahu, jakým průmyslovým sortimentem jsme disponovali a co tady zůstalo a co se rozprodalo a zůstalo za prsty těch klanů, snad lze říci pouze fíha, to se těm dacanům potom žije. A konečně, zdejší diskutérka Jaris nám přece docela jasně napsala, co se k nim od nás v době před převratem, možná ještě chvíli poté dováželo. Jenže přátelé, španělské noviny El País jsou seriózní a přinesli toto – Německá ekonomika je na okraji propasti a s ní i celá ekonomika EU. Takže otcové zakladatelé ČR, dotáhli jste naši zemi do pěkných sra.ček. Bylo by zajímavé vidět, jaká bude vaše sebereflexe. Asi žádná, neb vy jste to určitě mysleli dobře, to mi je jasné. Tak už jsme konečně dosáhli toho Haiti neboť Singapur je pro nás určitě v nedohlednu. Kdo to teď napraví. Komunisty jste pošpinili, vše možné na ně nakáleli, ale ve sra.čkách jsme až za vás. A jak si kdysi říkal Milane, nás může už zachránit pouze nějaká změna ve světě. Z našich luhů to nepůjde.

1. 4. 2024 23:13
Odpovědět  Pavel z Moravy

Bohužel…

Seneca
31. 3. 2024 13:20
Ohodnotit příspěvek :
     

Absolutně fundamentální zákon pro státní a národní suverenitu každého státu, který by měl být součástí Ústavy.
Držím Slovákům palce, ať se jim ho povede schválit.

zuzana
31. 3. 2024 13:53
Ohodnotit příspěvek :
     

Nejvyšší důstojníci NATO včetně Polského generála zabiti Ruskými bombami na Ukrajině

https://aktax.cz/nejvyssi-dustojnici-nato-vcetne-polskeho-generala-zabiti-ruskymi-bombami-na-ukrajine/

Gales
31. 3. 2024 17:43
Odpovědět  zuzana

Ať chcípne i ten zbytek.

Janek
1. 4. 2024 04:41
Odpovědět  Gales

https://en.topwar.ru/239165-proizoshli-neschastnye-sluchai-soobschaetsja-o-cherede-smertej-v-polskih-vojskah.html
I další byli postižení, dva zemřeli při výbuchu munice při pyrotechnickém výcviku, další při nehodě v Tatrách, tolik nekrology.

Janek
1. 4. 2024 04:48
Odpovědět  Janek

S diskuse pod článkem: Polský skot má slintavku a kulhavku😁….veterinární služba byla nucena použít nejnovější vakcínu “Iskanderit”.. má sice vedlejší účinky, ale ze strany klientů nebyly žádné stížnosti😆

Standa
2. 4. 2024 06:59
Odpovědět  Janek

Nemohl by Polákům spíše pomoci přímo Iskander? Nebo Kynžal či Zirkon? Slintavku má v Česku Fiala, ten nacista na Hradě,Pekari…ta slintá neuvěřitelně a kulhavku má Vystrčil atd. Vedlejší účinky na Strakovce a na Hradě nejsou vyloučeny!
,, Když se kácí les…..

Gales
1. 4. 2024 11:02
Odpovědět  Janek

A pokud někdo bude chtít zneuctit nebožtíky,tak napíše že byl uyebanej v bordelu.

cool
31. 3. 2024 14:10
Ohodnotit příspěvek :
     

Teď je snesla? 🙂
comment image

Joe Arp
31. 3. 2024 15:03
Odpovědět  cool

Nikoli, jako úspěšná jótuberka si je vytiskla na 3dé tiskárně.

cool
31. 3. 2024 20:38
Odpovědět  Joe Arp

Yac jinak, roboti.:-)

zuzana
31. 3. 2024 18:47
Ohodnotit příspěvek :
     

WEF prohlašuje, že „sexuální orientace“ pedofilie musí být přidána k LGBTQ+

https://aktax.cz/wef-prohlasuje-ze-sexualni-orientace-pedofilie-musi-byt-pridana-k-lgbtq/

Standa
2. 4. 2024 07:01
Odpovědět  zuzana

Ve Švédsku se jedná o možnosti povolení nekrofílie! S povolením nebožky ( samozřejmě v poslední vůli).

cool
31. 3. 2024 20:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak naplňují nepříteli neslužme.
https://www.facebook.com/100080455624879/videos/7400532986660276

PENNYS
1. 4. 2024 07:50
Ohodnotit příspěvek :
     

Slovensko ide dať politické mimovládky dať do laty! Musíme vedieť, kto ich financuje!!!!!!JESTLIPAK SE TOMTO BUDE NEKDY V TÉ NASI PROVINCII ALESPON UVAŽOVAT
???????????????????????????????????????????????????????????????????????

Slovan
1. 4. 2024 09:23
Odpovědět  PENNYS

Velice jednoduché, něco proto udělat a nesedět na zádelích.

Pijack
1. 4. 2024 09:07
Ohodnotit příspěvek :
     

Prosím admina, napište Čoudelkovi z ústavu BIS, že i já jsem agent cizí mocnosti. Čtu cizí literaturu a šířím z těchto literárních skvostů myšlenky a jiné poznatky. Ovlivňuji svým chováním blízké okolí. Píšu do diskuzních fór. Zastávám příklon k cizím zemím na základě svého svobodného a demokratického rozměru, protože jako člověk mám na něj podle ústavy nárok. Moje ukotvení a uvědomování kam patřím je plodem vlastního vědomí. Jistě dobře vycvičený mopslík Čoudelka najde vhodného a snaživého aspiranta, který mu sepíše slohovou práci, kterou pak přečte ve státním médiu ČT. Jsem prostě agent. Učil jsem se zeměpis, dějepis a Ruštinu. Tohle by měl být hroznýýýý zločin 🙂 🙂 🙂


Pavel z Moravy
1. 4. 2024 11:36
Odpovědět  Pijack

Brachu z moravské metropole, máš koule. A co říkají sousedé na tu vlajku? Jsi frajer, samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pijack
1. 4. 2024 12:37
Odpovědět  Pavel z Moravy

Sousedi mi gratulují k odvaze. Teď jsme ale vlajku sundal, protože jsem na zahradě a mám moc práce a žádnou kontrolu nad svým bydlištěm nemám. Nechtěl bych přijet domů a vidět vytlučená okna… Takových idiotských aktivistů je dost. Ale osobně jsem na ně nenarazil. Jestli to není tím, že nám je vládní média ustavičně nasunují… a pak najednou vyjdeme mezi normální lidi a ejhle. Mezi nimi žádní prorežimní agitátoři nejsou. Asi matrix, nebo tak něco 🙂