Skvělý student

Díky Maovi Čína převzala ze Sovětského svazu jen to nejlepší a dokázala se vyhnout tragickým chybám.

26. prosince uplynulo 125 let od narození Mao Ce-tunga (1893-1976) – zakladatele Čínské komunistické strany a Čínské lidové republiky – „jedinečné osobnosti, která zachránila Čínu před neexistencí“.

Argentinský prezident generál Juan Domingo Peron řekl následující slova: 
„Čína vždy půjde dopředu, ale nikdy nezmění svou barvu,“ 
Mao byl přesvědčen o nedotknutelnosti čínského socialismu podle Stalinova obrazu.
To, co bylo v SSSR svrženo společně s osobou, která vše vytvořila, Čínu posílilo a zpevňovalo.

Mnoho odborníků se důvodně domnívá, že Čína využila to nejlepší ze Stalinského SSSR a dokázala se vyhnout tragickým chybám, které podkopaly a zničily Sovětský svaz a KSSS. 
Navíc, v nastoleném kurzu pod vedením Maa, Peking neumožnil Moskvě, aby nakonec i v Číně potlačila Stalina a jeho odkaz hodila do bláta. 

„Tato politika ukázala nejen slušnost Maa vůči Stalinovi, kterého vůdce ČLR navzdory obtížným vztahům nazýval svým učitelem, ale i úspěšnou obranu Číny,  politickou a ideologickou integritu učení Marxe-Engelse-Lenina-Stalina“ –řekl Chin Pen, hlava (od roku 1948 do roku 2013) Komunistické strany Malajsie. 

„Dokonce ani v letech své nejvyšší moci – 60. a 70. letech, Mao nedovolil oddělit čínský socialismus od čtyř klasiků marxismu …“

V SSSR byla „červená kniha“ KNR – slavná kniha citací Maa (1966) – sofistikovaně falšována. 
Protože v ní byl Stalin více než jednou zmíněn jako vůdce čínského a světového komunistického hnutí,….. hanobený „reinkarnovanými revizionisty Kremlu“.

Mao v rozhovorech s chruščovcemi vyzdvihl následující vzorec:
Stalin má pravdu v 70 procentech, mýlí se ve 30, a trval na tom, ať se zastaví hysterie kolem „kultu osobnosti“. 
Ale to bylo odmítnuto. 
Ale právě takový vzorec v ČLR oficiálně charakterizuje politiku Mao Ce-tunga. 
Bez hanobení Velkého kormidelníka a zvláště bez zneužívání jeho sarkofágu.

Mao, pamatující nejen Stalinovu radu (1950) – „více se učit na chybách SSSR, než jeho úspěších“, ale také odstranění sovětského vůdce svými vlastními „učedníky“, zahájil celo čínskou komunistickou čistku, od vrcholu dolu a nazval ji Velkou proletářskou kulturní revolucí (VPKR , 1966-1969).

Začala Maovým sloganem:
„Lidé jako Chruščov spí i v naší straně. Jejich množství se stává hrozbou.“
Tragické excesy tohoto období byly objektivně posouzeny v dokumentech ústředního výboru ČKS po roce 1978, tj. se začátkem reforem. 
Ale na rozdíl od scénáře Chruščov-Brežněv, aniž by se připisovaly chybná rozhodnutí výhradně Maovi a navíc bez diskreditace období jeho vlády.

Navíc se značný počet analytiků domnívá, že VPKR zabránila legalizaci „páté kolony“ v zemi a straně, stejně jako degeneraci řídících struktur ČLR. 
„Pokud chceme, aby došlo ke stejnému přerodu a následnému kolapsu, ke kterému došlo v SSSR a v KSSS krátce po Stalinově smrti, pak musíme opakovat antistalinistickou politiku Chruščova a jeho následníků. 
Ale nejsme zrádci jako Chruščovci „,– řekl Hua Guo-feng (1921-2008), předseda Ústředního výboru ČKS a vlády ČLR (1976-1980 / 81) na zasedání čínského politbyra v červenci 1979.

Tyto strategické teze, čínské vedení, i přes známé strmé otáčky ve svém složení, následuje dodnes.
Ano, sovětsko-čínské vztahy v období Mao Ce-tunga mutovaly od věčného přátelství až po vojenské střety
s četnými oběťmi…….. Obě strany jsou za to odpovědné. 
V každém případě, požadavky Mao Ce-tunga na územní nároky proti SSSR v polovině šedesátých let, stejně jako selhání operace KGB k odstranění čínského vůdce („Plán 571“, 1970-71), vedly ke krvavým střetům na hranicích. I v těchto situacích však strany nezrušily dvoustrannou dohodu o vzájemné pomoci, uzavřenou v roce 1950, navrženou na 30 let. 
Dodržování tohoto dokumentu i po roce 1969 bylo velmi dráždivé pro Západ, zvláště pro USA.

Mao Ce-tung sám vícekrát uznal zvěrstva spáchaná podle jeho pokynů. 
Ale ve vedení Čínské lidové republiky jasně chápou rozdíl mezi skutečnou korekcí předchozích chyb a úmyslnou diskreditací dějin státu a vládnoucí strany. 
Jak tudíž nevzpomenout na to, jak se Maoova předpověď adresovaná Chruščovovi v roce 1962, splnila: 
„Začali jste se Stalinem a dokončíte kolapsem KSSS i SSSR.“ 

Mezitím začal Mao (1974-1976) start testování trhu s přitažlivostí zahraničních investic do řízení ekonomiky Čínské lidové republiky – v oblastech nedaleko od Tchajwanské úžiny, vedle tehdejšího britského Hongkongu a portugalského Macaa. 
To byl začátek následných celočínských tržních reforem, které následovaly od roku 1980. 
Je pozoruhodné, že část jejich ideologického základu je stále podle posledního díla Stalina – „Ekonomické problémy socialismu v SSSR.“ 

Stojí za zmínku, že stalinský princip autonomie (1922), který byl Leninem kritizován, je jádrem administrativního systému Číny, který vytvořil Mao. Vnitrostátní regiony Číny mají status autonomních regionů, nikoliv však unijních republik. 
To brání odstředivým a zejména separatistickým trendům.

A stalinistický projekt (1950-53) mezinárodní anti-dolarové integrace získal, ideologický a praktický vývoj v „Teorii tří světů“ Mao Ce-tunga (1973), který stanovil politicko-ekonomickou integraci „skutečně socialistických“ a postkoloniálních zemí. 
Tento kurz je stále vyplňován Pekingem.

Mezitím stále fungují zahraniční komunistické strany, které se přeorientovaly na ČLR po protistalinistických sjezdech KSSS (XX. a XXII.).

Mao Ce-tung nepovolil pojmenovat města na jeho počest, dávat mu různé ceny a prémie, udělovat hodnost maršála, atd.

Takže poučení se z chyb SSSR je Číně dnes jen prospěšné …

(Čičkin Alexej, kandidát ekonomických věd)
https://vpk-news.ru/articles/47296