politika

Schváleno: balíček záchranných opatření pro podnikatele v tísni

Úlevy pro podnikatele, jimž vláda zavřela podniky, jsou schváleny. Současně je prodloužen antivirus „A“ až do konce roku. Náhrady mezd se zvyšují na 100 % místo nynějších 80 %. Strop na jednoho zaměstnance se z 39 tisíc zvyšuje na 50 tisíc korun.

Ve středu 14. října 2020 vláda schválila podpůrná opatření na pomoc OSVČ a firmám, které se ocitly v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a následnými vládními opatřeními ve finanční tísni. V rámci nich byla prodloužena platnost daňových úlev na jaře schválených liberačních balíčků.

Placení daní odloženo do konce roku

Novinkou je odložení daňových povinností pro ty, jejichž činnost je bezprostředně omezena současným vládním nařízením. Podnikatelé, jejichž byznys spadá do některého z oborů, na které se vztahují vládní zákazy, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i e-mailem.

Například provozovatelé fitness center či hospodští tak po zaslání oznámení budou mít odloženo placení vybraných daní do konce letošního roku. Aby se podnikatelům vše zjednodušilo, tak oznámení půjde poslat Finanční správě i e-mailem, jako to bylo v případě kompenzačních bonusů. Poplatníci, na které se generální pardon nevztahuje, mohou o odklad platby daně zažádat individuálně, říká Alena Schillerová, ministryně financí.

Jde o tyto obory:

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
 • provozování zoologických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií

V případě daňové ztráty můžete požádat o vratku daně

Jestliže očekáváte za rok 2020 daňovou ztrátu, můžete si do výše této ztráty požádat o vratku daně z příjmů, kterou jste zaplatili ve dvou předchozích letech, a do patnácti dnů po podání žádosti o vrácení daně vám přijdou peníze na účet.

Institut zpětného uplatnění daňové ztráty byl přijat právě pro tyto situace. Pokud tedy poplatník již dnes očekává za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018 a finanční úřad mu prostředky vyplatí přednostně, vysvětluje Alena Schillerová.

Liberační balíček stále platí

Stejně tak můžete využívat opatření liberačního balíčku. Požádat o ně mohou všichni, kteří prokážou důvody související s koronavirem.

Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších důležitých zaměstnanců, jejichž absence vám znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření se týká všech daní spravovaných orgány podřízenými Ministerstvu financí a všech daňových subjektů (fyzických i právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů). Finanční správa prý hodlá u žadatelů z nejpostiženějších oblastí postupovat při posuzování žádostí maximálně vstřícně.

Využít můžete i další mimořádná opatření z předchozích liberačních balíčků, která zůstávají v platnosti nebo která budou prodloužena:

Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad. Týká se níže zmíněných situací:

 • prominutí úroku z prodlení,
 • prominutí úroku z posečkané částky,
 • prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
 • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
 • potvrzení bezdlužnosti.

Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince:

 • bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.),
 • bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce,
 • bezúplatné dodání zboží zdravotníkům,
 • bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb.

V případě potřeby můžete využít i prostředky, které daňové zákony umožňují použít v případě tíživé situace plátce daně, jde o:

 • možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,
 • možnost požadovat snížení či zrušení záloh,
 • možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav,
 • možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

O možnosti požádat v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu individuálně o odklad platby daně, případně si její platbu rozložit na splátky, jsme vás informovali už dříve.

Antivirus A se prodlužuje do konce letošního roku

Režim A programu Antivirus byl prodloužen do konce letošního roku. Novinkou je, že zaměstnavatelé v režimu A mají od 1. října 2020 nárok na celou částku vyplacených náhrad, ne pouze na 80 %, jak tomu bylo dosud.

Antivirus A slouží na náhrady mezd zaměstnancům podnikatelů a firem s nuceným omezením provozu:

Zaměstnanci měli doteď nárok na 80 % nákladů na náhrady mezd, maximálně ale 39 tisíc korun na jednoho pracovníka. Pozor, u zaměstnance v karanténě nadále zůstává náhrada pouze 80 %.

Nově mají zaměstnanci nárok na 100 % náhrad mezd a strop se zvýší na 50 tisíc korun na jednoho zaměstnance.

Režim A bude trvat až do konce roku 2020.

Antivirus B a C

Antivirus B je určený podnikatelům, na něž koronavirová krize dopadla nepřímo (například kvůli poklesu odbytu nebo dodávek vstupů), stát jeho prostřednictvím přispíval zaměstnavatelům na náhrady mezd zaměstnanců. V případě Antiviru B se nic nemění, fungovat by měl do konce října 2020.

Antivirus C se týkal odpuštění odvodů na povinné sociální pojištění pro zaměstnavatele, a to na tři měsíce (červen, červenec, srpen).

O úpravách Antiviru B i C budeme jednat v blízké době a případně představíme další změny, informuje Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.
https://bit.ly/340vNcx

sdíletj na