politika

Rusko vytvoří v Súdánu vojenskou základnu

Ruská federace plánuje vytvořit námořní základnu v Rudém moři.

Ruská vláda navrhuje podepsat dohodu se Súdánem o vytvoření logistického centra pro námořnictvo v této zemi, podle usnesení premiéra Michaila Mišustina.

Ruská federace a Súdán o návrhu dokumentu hovořily již dříve

„Súdánská republika vyjadřuje souhlas Ruské federaci na vytvoření a rozmístění logistického centra na území Súdánské republiky, jakož i rozvoj a modernizaci jeho infrastruktury pro opravy, doplňování a odpočinek členů posádky válečných lodí Ruské federace,“ uvádí se v dokumentu.

Jak již bylo uvedeno, strany se dohodly již dříve.
Rusko bude moci rozmístit lodě s jaderným pohonem v námořním přístavu v Súdánu, maximální počet členů je 300 osob, uvádí se v návrhu dohody obou zemí.
Byl stanoven maximální počet ruských válečných lodí, které mohou současně zůstat v místě:

čtyři jednotky, včetně válečných lodí s jadernou energetickou instalací, v souladu s normami jaderné a environmentální bezpečnosti.

Dohody mají obrannou povahu . 

„Tato dohoda je platná po dobu 25 let a je automaticky obnovována na další desetiletá období. Pokud žádná ze stran nejpozději jeden rok před uplynutím lhůty, neinformuje druhou stranu o svém záměru vypovědět dohodu „písemně, prostřednictvím diplomatických kanálů, – je uvedeno v návrhu dohody.

Podle těchto dokumentů obdrží Ruská federace pozemek.
Rusko je připraveno bezplatně dodávat Súdánu zbraně a vojenské vybavení pro organizaci protivzdušné obrany stanoviště ruského námořnictva v této zemi.

Dříve se uvádělo, že súdánské úřady nabídly Rusku vytvoření základny v Rudém moři. V březnu 2018 bylo oznámeno, že Rusko a Súdán plánují výměnu návštěv válečných lodí a letadel. Země připravovaly dohodu o vojenské spolupráci, která zahrnuje válečné lodě a vojenské letectví.

https://bit.ly/3lpi2Kr

sdíletj na