nezařazenépolitika

Řízení dnešního světa – Hegeliánská dialektika

… aneb Řízení opozice.
14 metod ovládání mysli, kterým je potřeba rozumět, protože mají největší vliv na masové vědomí

Mlžení:
Jednoduše záměna jedné věci za druhou – hra kouře a zrcadel.

Otrávení světonázoru:
Formování toho, jak lidé nahlížejí lidskou povahu a svou vlastní hodnotu.

Udržování prvotních strachů:
Zneužívání prvotních strachů.

Rozdělit a podrobit si:
Zdůrazněte jakékoliv vnímané rozdíly mezi lidmi a využijte je k tomu, abyste vyvolali vnitřní rozbroje; tak lidi lépe ovládnete a jednodušeji si je podmaníte.

Vštěpování názorů školským systémem:
Levohemisféroví nacisté to nazývali mistrovským učením. Základní škola, střední škola, univerzita.
Šlo by tomu čelit vzděláváním systémem trivia a kvadrivia (p.p. středověký systém sedmi svobodných umění).

Řízená opozice:
Základní dialektický mechanismus nebo Hegelismus. Vytvoření konfliktu, pro který již máte připravené řešení a management. Vytvoříte konflikt a čekáte na určitou reakci na tento konflikt (obvykle chaotickou, vyžadující řešení) a potom vstoupíte do hry a problém vyřešíte. Umělé řešení konfliktů.

Finanční systém ovládání:
Frakční rezervní bankovnictví založené na dluhu v nekrytých měnách – systém iluze, kterou nazýváme peníze, ale lidé v ni přesto věří, jakoby to bylo náboženství nebo bůh. Zdá se, že pro lidi je nejtěžší opustit tento systém. Existuje čistě a pouze v myslích.

Ovládnutí masmédií:
Pokud ovládáte informace, které lidé slyší a čtou, ovládáte jejich vnímání reality. Pokud omezíte rozsah toho, co dokážou pojmout do své mysli a povědomí, omezíte jejich možnosti řešení. Řízení lidského vnímání.

Strava a medicína:
Útok na fyzické aspekty těla se vztahuje k tomu, jak jde vývoj našeho mozku. Myšlení a vědomí ovlivňujete tím, co jíte. Použijte techniky, které poškozují vědomí prostřednictvím moderního zdravotnického systému.

Iluze času:
Je velmi důležité, aby ji lidé pochopili. Hrajte na zdánlivou neschopnost lidí žít v opravdovém uvědomění přítomnosti. Zařiďte, aby lidé žili v lítosti nad minulostí a v obavách o budoucnosti.
Je to technika založená na strachu. Odvádí nás od opravdového uvědomění přítomného okamžiku.
Když jsme plně přítomni, soustředíme se na to, co se děje právě teď.
Naše vědomí může být zmanipulováno, aby se vždy ohlíželo za tím, co se už stalo.
Ztrácíme tak efektivnost v řešení přítomné situace.

Popření – spor – zesměšnění:
Jak o vás smýšlejí druzí lidé. Všechno je dobré tak, jak to je, nechci „dělat vlny“, protože bych pak možná musel řešit nepříjemnosti s druhými lidmi.
Zóna bez sporu – nechci přijmout všechny ty nepohodlné aspekty života, které jdou ruku v ruce s tím, že hájíš pravdu…. Toto všechno se zakládá na strachu.
Zvyšování těchto tří forem mentální nestability. Past nečinnosti a pasivity, aby se člověku lépe dařilo.

Náboženství:
Těmto třem posledním technikám musíme porozumět nejlépe. Náboženství je forma závazku.
Náboženství, v angličtině religion z latinského re-ligare, znovu svázat.
Moderní druhy náboženství jsou formy ovládání mysli založené na astroteologii.
Lidem je předkládána exoterická verze něčeho, co bývalo esoterickým, vnitřním.
Vláda – je svázání levé mozkové hemisféry.
Náboženství – je svázání pravé hemisféry.

Užívání podvratné symboliky:
Založená na starobylé posvátné symbolice. Založená na symbolech, které tu máme už od starověku.
Sluneční symbolika, symbolika životní síly, energie, krve nebo čehokoli jiného, co potřebujeme k životu.
Používají tyto symboly v moderních institucích – v bankách, policii, médiích, obchodech.
Jsme tím úplně nasáknutí. Základní symboly mají mocný nadpřirozený vliv. Hovoří k nám beze slov.
Bezeslovná forma komunikace…. Napojená na okultismus.

Problém-reakce-řešení („Čarování s chaosem“):
Masové předvedení nebo veřejná ukázka temných aspektů hegeliánské dialektiky.
Hegeliánská dialektika může být používána v pozitivním nebo negativním smyslu.
„Čarování s chaosem“ nebo terorismus pod falešnou vlajkou. Je to otevřeně používaná rituální magie.
Vytvoříte chaotickou situaci a víte, že vyvolá extrémní reakci strachu a chaosu, která vyžaduje, aby se co nejrychleji nastolil pořádek. Manipulujete se strachem v limbickém systému (p.p. vztahuje se k instinktům sloužícím pro zachování jedince a rodu, k citům, náladám a paměti) – lidé pak nejsou schopni rozumně uvažovat. Vyžadují řešení na základě emocí. Jsou v reaktivním modu vědomí.
Chtějí znát výsledek hry dřív, než se hraje. Vneste chaos, který vyvolá požadovanou reakci.

Skok ve vědomí tuto techniku rozvrátí. Tato technika opakovaně zabírá. Lidstvo se ne a ne probudit.
9/11 bylo „čarování s chaosem“.
Musíme veřejnost upozornit na tyto techniky, aby se v nich lidé vyznali. Rozšiřujte toto poznání ve své komunitě. Univerzum vzniká od slova. Musíme být odrazem – mluvte pravdu do toho pole, jehož jsme součástí. Musíme sdělovat znalost, kterou jsme získali, zpět do světa kolem nás.

https://kamenovo.cz/index.php/2018/09/06/rizeni-dnesniho-dveta-hegelianska-dialektika/

sdílet na