politika

Revoluce požírají své děti

Na politické mapě světa se objevil nový stát. 

Nachází se přímo v centru amerického města Seattle a nazývá se „Autonomní oblast Capitol Hill“.

„Starý“ Seattle se všemi jeho výhodami a nevýhodami se zdá být minulostí. Ne, Boeing a Starbucks rozhodně nikam nezmizí, ale Seattle se stal odlišným a to ještě před touto revolucí a vytvořením „nového státu“. 

Pokrok smetl město naplno, zaplavil jeho ulice a vyšplhal do horních pater mrakodrapů. Toto město se v mnoha ohledech stalo symbolem změn, které v té době začaly ve Spojených státech. Změny ve prospěch všech druhů menšin – rasových, sexuálních a jiných. 

A nyní všeobecná vlna „boje proti rasismu“, která začala kvůli smrti nového amerického světce George Floyda, prorazila v Seattlu přehradu zdravého rozumu. 

Zástupci všech těchto menšin a ti, kdo je podporují, se zmocnili několika bloků v centru města, včetně budovy Capitolu a založili vlastní autonomii. Absolutně svobodnou, samospravující. Žádné zákony, žádná policie. 
Pouze celé toto nové multikulturní svědomí světa. Prezident Trump zuří a požaduje obnovení pořádku, ale starosta Seattlu je zcela na straně „vzpurných lidí“ a radí Trumpovi, aby se vrátil do bunkru.

 „Rebelové“ mají také ekonomický program. 

Za prvé, zdanili všechny podnikatele, kteří podnikají v jejich novém státě, a za druhé, vyzvali všechny, kteří sympatizují s novým svobodným státem, aby přinesli jídlo. Navíc výhradně veganské. 

Je pravda, že s ekonomikou nezačali hned, ale na konci druhého dne „nezávislosti“, když si uvědomili, že mají hlad.

V nové republice probíhá i politický boj a to není vtip. Prvním vůdcem, nebo vůdkyní Autonomní zóny Capitol Hill, byl nebo byla určitá osoba polského původu, transgender-lesbička. Ukázalo se však, že není dostatečně revoluční a v republice došlo ke skutečnému ozbrojenému převratu. 

Vůdkyni odstranil z funkce určitý rapper Soundcloud vyzbrojený pistolí.

Co se stane dále s Autonomní zónou, bude nesmírně zajímavé sledovat. 
Koneckonců je třeba mít na paměti, že okrsek je ústředním, obchodním a kromě toho zde žije značný počet obyčejných občanů, kterým se „nová vláda“ stěží líbí. 

Je docela možné, že proti nespokojeným obyvatelům vygradují represe. Navíc se již objevily zprávy o znásilnění a loupeži v této nové nezávislé entitě. 

Postupem času se těchto několik bloků v centru Seattlu může proměnit ve skutečný vřed, ze kterého se sepse rozšíří dále do celého města. Koneckonců vždy se to stává, zákon přírody. 

Pokud něco začalo hnít, je nutné řezat „bez čekání na peritonitidu“, protože pak to může velmi špatně skončit. Potíž je v tom, že lékaře k pacientovi nechtějí pustit. Žádného, ani terapeuta, ani chirurga. 

Existuje další možnost – když vzpurným lidem dojdou peníze na drogy a nebude absolutně co jíst, absces se vyřeší sám. Obyvatelé „krásné nové země“ tiše zmizí do svých dřívějších sídel a počkají na novou příležitost k revoluci. 

https://bit.ly/2zxmLHn

sdílet na