politika

Retro: Třikrát běda znárodňovatelům

Třikrát běda pro ty, kteří by zase chtěli znárodňovat:

První běda

 • znárodňovatel bude hanebným a potupným způsobem odpraven, anebo v tom lepším případě postaven před mezinárodní soudní tribunál v Haagu a odsouzen na doživotí. (Několik náhodně vybraných případů: Mosadek, Aliende, Jásin, Lumumba, Ben Barka, Sukarno, Che, Saddám, Kaddáfí, Usáma…)

Druhé běda

 • obyvatelstvo bude humanitárně zbombardováno, aby si uvědomilo a nadlouho zapamatovalo, kde je jeho místo, má makat a nekecat.

Třetí běda

 • země bude rozparcelována mezi jednotlivá podnikatelská (mafiánská) uskupení a stát v té staré formě přestane existovat.

Mnoho moudrých lidí tvrdilo, že příčinou všech běd, svárů a nesnází je soukromé vlastnictví.
Jako jeden z prvních to konstatoval sám veliký Platón ve své Ústavě, a to už před dvěma a půl tisíci lety.
Měl na to (stručně řečeno) takovýhle názor: ….. Protože příčinou všeho zla je soukromé vlastnictví, je potřeba, ba je přímo nutností, soukromé vlastnictví zrušit.

To se ovšem týkalo pouze vládnoucí vrstvy, tedy elity společnosti, která bude žít dle dnešních měřítek vlastně v komunismu. Zašel dokonce tak daleko, že zrušil i manželství – ženy budou společné.
Děti budou také společné, nikdo nebude vědět čí které je.
Zákonů není třeba, neboť tam, kde jsou moudří (modří?) oni sami znají míru.

A protože věděl, že přepych vede ke změkčilosti, hýření a podobným neřestem, požadoval uměřenost v tom nadbytku. Vyřešil snadno i problém, co tedy s přebytky, jak je spotřebovat, jak je upotřebit, když ne na rozmary a vrtochy, okázalost a luxus? …… Ty se budou obětovat bohům, tedy postaví se chrámy k jejich poctě, tak se nadbytek jak se sluší a patří zainvestuje a spotřebuje.

Vládnoucí vrstva musí dbát také na svou bezpečnost, což zařídí strážci – jejich psi, naverbovaní z obyčejných lidí, ti jsou nejvěrnější a skutečně psovsky oddaní.

Podřadným lidem, tedy ne-elitám, je dovoleno mít soukromé vlastnictví a zákony, ať si navzájem závidí, ať se mezi sebou žerou a nenávidí pro kousek čehosi, ať se neustále soudí a dohadují o to či ono, dají aspoň pokoj nám vládnoucím.

A většina obyvatel, otroci, vlastně ani nejsou lidé, to je pouhé mluvící nářadí, ti nebudou do ničeho kecat a budou makat. – Stejný názor zastává ministr Chalupa, asi pečlivý čtenář Platóna, alespoň to lze vydedukovat z jeho proslaveného projevu na kongresu ODS.

To akorát Sókratés, učitel Platóna, považoval i otroky za lidi, Platón by tak nízko nikdy, ani ve snu, neklesl.
(V pozdějších dobách někteří myslitelé dokonce přišli k názoru, že každý větší majetek je krádež a že za každým větším majetkem se skrývá zločin, ale to k dnešnímu článku nepatří.)

Platón se pokusil uvést do praxe svou myšlenku dokonalého státu, zajel proto na Sicílii za tyranem Syrakús Dionýsiem II., aby ho přesvědčil o ideálnosti svého řešení.
Nepřesvědčil.
Copak takový cvok mně, králi (tyranovi, což tehdy nebylo pejorativní), bude radit, že se mám vzdát svého bohatství? A moje ženy že mám dát k dispozici i jiným? Zavřít a prodat filosofa do otroctví!
(Přátelé ho samozřejmě urychleně vykoupili.)

* * *

To dnešní elita (začala to Thatcherová a Reagan) poslechla zmodernizovaného Platóna v radách lorda Augusta von Hayeka a Miltona Friedmana, a jejich projekty uskutečnila v praxi – není potřeba zákonů, vždyť volná ruka trhu vše vyřeší, nač jakési zákony a regulace.

Místo aby to udělali podobně jako tyran Dionýsius a poslali je do cvokhausu, tak s nadšením jejich návrhy přijali – a výsledky vidíme na vlastní oči, a to ještě uvidíme, až nám oči polezou z důlků.

A ony ty tři stovky nejbohatších rodin, ty skutečně žijí v komunismu, vždyť ani neví, ba ani nedovedou spočítat své bohatství, a své přebytky obětují nikoliv mnoha bohům, jak to navrhoval Filosof, nýbrž pouze jednomu – bohu války Arésovi. ….. Pouze k tomu se obrací, modlí a klaní.
Ke vzývání je jim vhodný výhradně Arés, žádný jiný bůh nepřichází v úvahu.

Jak nesmírnou mají radost a potěšení z pohledu na to, jak se ti podlidé navzájem vraždí a mučí a ničí vše, co jim přijde pod ruky. Sadistická podívaná je to a způsobuje jim silný orgasmus.
Jaký jiný smysl by to pro ně mohlo mít?
Tyto tři stovky nejbohatších rodin mají k dispozici samozřejmě servisní třídu (to jest vlády jednotlivých států a státečků), která prosazuje všude vládu volné ruky trhu, tedy ne vládu zákonů a regulací, nýbrž vládu VRTu.

To by tak hrálo, aby obyčejní obyvatelé nějakého státu, třeba bohatého na nerostné suroviny, měli z toho nějaký prospěch.

 • akorát by to prožrali (Kalousek),
 • prochlastali (taky Kalousek)
 • a promarnili a utratili za blbosti.

Proto je nutno lautr vše zprivatizovat.
Proto zhasli a privatizovali, tedy v podstatě odevzdali do rukou nadnárodních monopolů a korporací (či jak se jim ještě říká) všechno to, co bylo ve společném státním vlastnictví.

Všechny postkomunistické země byly velice rozumné, nijak se nevzpouzely, dobrovolně, rády a ochotně jim odevzdaly veškeré bohatství, až na tu bývalou Jugoslávii. Kdyby i tam zhasli a privatizovali, tak by se přece nemuselo humanitární bombardování vůbec konat.

Ano, VRTu to dali do péče všechny postkomunistické státy, i ten bývalý Sovětský svaz, čímž vlastně zachránili mír a udrželi mírové spolunažívání.

Kdybychom neměli Klause a jeho dobrovolného odevzdání státního majetku, tož by se také nerozpakovali nás zbombardýrovat jako tu Jugošku, buďme mu vděčni, že nás od toho ochránil, stejně bychom jim to potom tak jako tak dali, či spíše, vzali by si to tak jak tak.

Havel, Klaus a spol. byli velice prozíraví, moudří a předvídaví státníci převelikánského formátu.

Kdyby totéž udělal Kaddáfí, mohl v poklidu a blahobytu dožít ve Francii, nadále kamarádit se Sarkofarkou, popíjet s ním vínko a tloustnout, no co by mu scházelo?
Případně mohl vegetovat v nějakém hraběcím sídle ve Spojeném království Velké Británie, kde by obdržel určitě titul lorda. Mohl si také třeba nechat postavit zámeček v Portugalsku hned v sousedství Havla, ba dokonce i v SSA (Spojených státech amerických) si mohl zařídit bydlení, ale on ne a ne.
(Vidíte, jak je důležitá role jedince v historii?)

Úplně poslední stát v blízkém okolí Evropy, který ještě neprivatizoval, je Írán, jehož průmysl (z 80 %), banky, nerostné bohatství je ještě pořád ve vlastnictví státu, což jak víme nelze dlouho trpět a tolerovat, je tedy naprosto logické, co bude následovat.
Tedy v současnosti zbývá vyřídit už jenom toho šíleného Ahmadínežáda, který ještě vzdoruje, ale čeká ho nevyhnutelně stejný osud jako všech těch neposlušných.

A to, že by se Merkelová pokusila o nějaké znárodnění či regulaci?
Zlaté oči! Kdepak, to by měla autohavárii, spadlo by s ní letadlo, anebo by vážně onemocněla apod. Ani náhodou nic nebude regulovat (vsadím se o dvě piva!), to si prostě ani Merkelová nedovolí.

Takže protesty neprotesty, pojede se pořád dál stejným směrem.

Slušní, zodpovědní, inteligentní, vzdělaní, pilní, pracovití a úspěšní lidé přece nepotřebují jakési regulace, omezování, jakési zákony, vždyť oni znají míru (a Platóna).

To pouze neschopní, nevzdělaní a líní nefachčenkové jim závidí úspěchy a žádají dodržování jakýchsi zákonů, jakési omezující regulace a dohledy, a dokonce mají jakési protestkecy o nepřijatelnosti kalousškrtů.

Škrty jsou přece nutností. Je nutné vysvětlovat nutnost škrtů i z morálního hlediska.
Přece Ježíš Kristus nás upozorňoval na hříchy obžerství a opilství a hlásal, že se máme vyhýbat těmto smrtelným hříchům, doporučoval skromnost a chudobu (jako např. svatý František), takže dnešní škrty sociálního státu jsou plně v souladu s křesťanskou morálkou a s učením církve.

Hluboce věřící křesťan Kalousek chce své obyvatelstvo, chce nás všechny, ochránit před hříchem, je to pro naše dobro.
Takové argumenty mají neustále zaznívat v televizi a tisku.
Při té příležitosti by se zároveň obyvatelstvu mělo řádně vysvětlit také ono darování financí a majetku církvi katolické, neboť Ona to potřebuje, nutně to potřebuje, k umravňování lidí a k řádnému vedení jich k pokoře, neodporování, skromnosti, chudobě, pracovitosti a bezúhonnosti.

Moudří (modří) se podivují, co se tomu mluvícímu nářadí pořád cosi nelíbí?
Vždyť mají tři jídla denně, co by chtěli více?
Tři jídla denně – a teroristi jedni odborářští, nátlakovými akcemi to chtějí uzákonit.

 • Tedy první fáze boje proti terorismu mluvícího nářadí bude – ano, tři pokrmy denně jim milostivě dovolíme, ale pouze jedno s masem.
  Bude nutné do televize angažovat lékaře dietology a také ochránce zvířat, zaangažovat vegetariány a i Kubišovou, záběry z jatek, pořady o škodlivosti masa a provádět neustále podobně perfektní propagandu a výsledky se dostaví rychle – během půl roku se obyvatelstvo dobrovolně a s přesvědčením vzdá požívání masa.
 • V druhé fázi boje budou dovolena pouze dvě jídla a obě už bez masa.
 • No a v třetí fázi bude již jídlo pouze jednou denně a to jenom pro ty, kteří si svou prací na ten pokrm vydělají u zaměstnavatele, ostatní nárok mít nebudou, a to bude konec teroristického nátlaku, teroristi budou poraženi.

Proti odborářským teroristickým vyděračům se musí postupovat tvrdě, tedy nechat je humanitárně vyhladovět. (Toto si musím nechat patentovat stejně jako Havel to humanitární bombardování, já budu mít humanitární hladomor).

Historie nám dá za pravdu, neboť přece i dříve ušlechtilá šlechta své protestující narážela na kůl, dnes nám stačí vyhodit je do bezdomoví, což je vlastně stejné, ale trvá to o něco déle.
Pokračujeme ve slavných tradicích, jsme přece konzervativci.

Myšlení obyvatelstva je už dnes připraveno naprosto odsoudit onu šílenou myšlenku – znárodňovat ve prospěch všech obyvatel. To se nám beze zbytku podařilo vtlouct do těch tupých hlav.
(Jan Kadubec)

http://outsidermedia.cz/retro-trikrat-beda-znarodnovatelum/

 

sdílet na

2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Administrátor
22. 11. 2018 08:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Dobré na odreagování…V pozdějších dobách někteří myslitelé dokonce přišli k názoru, že každý větší majetek je krádež a že za každým větším majetkem se skrývá zločin, ale to k dnešnímu článku nepatří.