Rebelión: Desatero nepravdivých prohlášení na summitu NATO

NATO je zodpovědné za války, ozbrojenou eskalaci, expanzi vojensko-průmyslového komplexu.  Operace NATO nikdy nezajistily stabilitu a bezpečnost v intervenovaných zemích. Dokud budou takové organizace existovat, nebude světový mír, píše Rebelión.

Rafael Silva

Nyní rozebereme podle našeho názoru největší lži posledního summitu, ale toto není definitivní seznam lží. Bylo tam mnoho různých rozhovorů a událostí, které si zaslouží zvláštní pozornost.

Zveme nás, abychom oslavili přezbrojení, eskalaci války, budování vyšších zdí, pojetí migrace jako ‚hybridní hrozby‘. Někteří analytici dokonce navrhují takové šílené projekty jako je „westernizace“ světa.  Evropa nechává v čekárně možnost rozvíjet svou vlastní strategickou autonomii. Pokrok v oblasti lidských práv, ochrany životního prostředí, rovnosti a míru bude muset také počkat. V myslích je militarizace.“ (Olga Rodriguez)

29. a 30. června se v Madridu konal Summit NATO, který mnozí z jeho organizátorů označili za „historický“, jehož závěry byly sepsány ve stručném 16stránkovém dokumentu (ve skutečnosti pouze 11, zbytek jsou obálky a prázdné stránky), které shrnují to, co nazvali „Strategický koncept Madridu“. 

A to lze považovat za lež summitu číslo 0. 

V podstatě se jedná o pohled tohoto arogantního natovského a agresivního Západu, který si myslí, že je pupkem světa a který se násilně snaží neztratit svou hegemonii nad zbytkem planety. 

Za tímto „strategickým konceptem“ se skrývá pouze jedna pravda: NATO je násilným nástrojem k ovládnutí území, přírodních a energetických zdrojů a nových trhů – to vše pomocí síly. Tvrdošíjně setrvává v obraně unipolárního vidění světa, který charakterizoval minulá desetiletí a nedokáže přijmout novou realitu, kde je na dohled spravedlivější a vyváženější multipolární horizont. 

Nyní budeme analyzovat to, co považujeme za největší lži summitu, i když toto samozřejmě není vyčerpávající seznam, protože během setkání na vysoké úrovni proběhlo mnoho rozhovorů a událostí, které si zaslouží zvláštní pozornost. To nejdůležitější však lze shrnout do deseti bodů:

1. NATO je obranná organizace.

Pouze opomněli říci, že NATO je pacifistická organizace, aby to byla faleš a nesmysl. NATO je válečná štvanice a patriarchální organizace, vytvořená k obraně velmi specifických zájmů velmi konkrétních zemí. NATO se vždy rozhodovalo pro eskalaci války, pro rostoucí militarizaci svých členských zemí a pro navýšení obranných rozpočtů. 

Jeho povaha je vojenská a není zde prostor pro jiný přístup. Žádné takové organizace by na světě neměly existovat a OSN by měla zahájit kampaň za jejich vymýcení. Pedro Sánchez, hostitel summitu, hrdě prohlásil, že akce byla „úspěchem“ (?) a že NATO je klubem demokracií na obranu demokracií.  

Takové tvrzení je nejen nepravdivé, je to skutečná mylná představa. Arogance Západu nezná mezí a jeho diskurs stále více inklinuje k normalizaci prohlášení extrémní pravice.

2. Putin má expanzivní a imperialistické aspirace.

Účastníci schůzky vyzvali Rusko, aby konflikt „zastavilo“ a také vyjádřili svůj pevný záměr nadále posílat zbraně na Ukrajinu, protože podle inteligentních lídrů, kteří dorazili na summit, „Ukrajina musí tuto válku vyhrát“. Jak jsme již uvedli v jiných článcích, zcela chybí vůle vyjednávat, není zájem o diplomatické urovnání a jedinou tezí, na které se pracuje, je, že Ukrajina zůstává bojištěm na neurčito a to jen ke zničení Ruska, opotřebení Ruska jeho izolací a posílení NATO.

 Tvrdit, že Putin má expanzionistické aspirace, je absolutní lež. Od roku 1949 jediným, kdo expandoval, bylo NATO. Organizace stále více obklopovala Rusko, zasahovala do vnitřní politiky některých zemí, které byly kdysi na sovětské oběžné dráze, aby sloužily západním zájmům.

3. Spojenci jsou silnější a jednotnější než kdy jindy (nyní je nás 32).

Bylo také řečeno, že Putin chce méně NATO, ale dostane více NATO. Ve skutečnosti jediní, kdo bude mít více NATO, budeme my. Na naší vojenské základně Rota se počet amerických torpédoborců zvýší ze 4 na 6. A to i přesto, že nám Španělská socialistická dělnická strana Felipe Gonzáleze slíbila „postupně snížit americkou vojenskou přítomnost ve Španělsku.“ 

Naše země se mění ve vojenskou kolonii USA. Uctíváme jejich vůdce a podřizujeme se jejich geopolitickým a geostrategickým zájmům.  Tím ztrácíme svůj hlas na mezinárodní scéně, rušíme svou suverenitu a nemotorně a krátkozrace se podřizujeme americkým zájmům, o čemž svědčí naše závislost na energetických nosičích (místo rychlého a méně znečišťujícího plynu proudícího ruskými potrubími nyní k našim břehům připlouvají tankery s dražším a méně ekologickým americkým LNG).

Na druhou stranu, jak jsme již zmínili, počet členských zemí se zvýšil na 32. Na tomto summitu bylo schváleno začlenění Švédska a Finska do NATO, dvou zemí, které porušily svou historickou neutralitu a podlehly americkému příběhu o ruském nepříteli se snahou ho vyprovokovat ještě více, protože Finsko sdílí více než tisíc kilometrů hranic s Ruskou federací. 

Nikdo ale neříká, že aby Turecko schválilo začlenění těchto dvou zemí do aliance, museli obejít předchozí veto Turecka, když byli nuceni uznat Stranu kurdských pracujících (PKK) jako teroristickou organizaci a slíbit vydat Turecku všechny Kurdy, které turecký prezident považuje za teroristy.

4. Rusko je hlavní hrozbou.

Přesněji řekli, že Rusko představuje pro země aliance „nejvýznamnější a přímou hrozbu“. Logicky tak vzniká atmosféra většího napětí a konfrontace. Spojené státy tak nadále využívají evropské nádvoří k pokračování boje s Moskvou a udržování hegemonie, kterou postupně ztrácejí. Ano je pravda, Rusko vstoupilo na Ukrajinu, ale neohrožuje žádnou evropskou zemi. Je absolutní lež, že nás Rusko ohrožuje.  Ve skutečnosti jsme to my, země NATO, kdo již několik desetiletí hrozí expanzí organizace. 

Na Ukrajině si Američané od roku 2014 připravují půdu pro to, aby se země odstěhovala z Ruska a přiblížila se zemím EU, tedy aby se stala jejich loutkou. A co se týká války na Ukrajině, z NATO se neozývá jediný hlas, který by prosazoval konec války dialogem, vyjednáváním a dohodou, ale zájem je na eskalaci války a na neustálém dodávání dalších zbraní na ukrajinské území.

Jak vysvětlila Olga Rodríguezová: „Evropa je dnes politicky a ekonomicky slabší než před invazí na Ukrajinu a je více podřízena Washingtonu. Americký prezident Joe Biden proto žádá Brusel, aby odolal, přijal jeho pokyny, aby se stal dějištěm eskalace vysláním dalších amerických vojáků do Evropy. Vzhledem k jejich výsadnímu postavení a geografické odlehlosti je to pro něj snadné. Spojené státy na Ukrajině realizují svou strategii, obětují zájmy evropských partnerů. Rizika pro náš kontinent nejsou malá.“

5. Čína je výzvou pro naše hodnoty.

Dokument ze závěrů summitu skutečně naznačuje, že asijská země představuje výzvu pro „zájmy a hodnoty“ Aliance. Copak nikdo nechápe závažnost takových výroků? Není jasné, že jde o nepřátelská a provokativní prohlášení? Nechápou naši lídři NATO, že taková prohlášení vyvolávají pouze odmítnutí mezi národy, které by neměly být našimi „výzvami“, ale bratry? Skutečně věříme, že máme morální nadřazenost vyzdvihovat a označovat ostatní jako soupeře jednoduše proto, že jsou jiní než my? 

Ne, stačí přejít k jednoduššímu příběhu: Čína je technologicky vyspělejší než Spojené státy a je to prosté a jednoduché – Washington si to odmítá přiznat a vůbec nechce ztratit svou hegemonii (kterou si udržuje pouze ve vojenské sféře) a snaží se všemi prostředky izolovat asijského obra a konkurovat mu, dokonce se uchyluje k nečestné hře. 

I zde, stejně jako v mnoha jiných oblastech, jako pes následují evropské země amerického giganta. 

Čína nikoho neohrožuje ani nenapadá. Místo tolika nepřátelských a hlasitých prohlášení je třeba podporovat spolupráci a dohody o spolupráci s Pekingem.

6. NATO bude bránit každý centimetr svého území.

Opět arogantní a agresivní prohlášení. Jeho cílem je zastrašit země, které chtějí „zaútočit“ na jakýkoli „centimetr“ území NATO. Tyto výroky jsou natolik banální, že by neměly být v projevu vůdců na tak vysoké úrovni, jak se o vůdcích NATO předpokládá. Už se ví, že se to stane, protože je to v samotné povaze organizace, ale místo toho, aby to proklamovaly, by měly země NATO prosazovat politiku, která zaručuje, že ani jediný centimetr jakékoli země a obecně žádného území nebude napadeno. To dělají dobří vyjednavači, ne sousedští tyrani, jakými se zdají být vůdci NATO.

7. NATO se vypořádalo s problémy vyplývající z globálního oteplování.

Větší lež si nevymyslíš. Jak můžete říci, že organizace jako NATO se zajímají o změnu klimatu, když armády (všechny armády na světě) jsou nejvíce znečišťujícími živly na planetě? Samotný Pentagon a jeho vojáci jsou zodpovědní za více emisí skleníkových plynů než mnoho států na světě. 

Armády spotřebovávají ropu v obrovských objemech a účastní se vojenských operací, konfliktů a válek, a proto jsou zodpovědní za ničení, za devastaci, zabíjí statisíce lidí, zvířat, ekosystémů; – znečištění lesů, moří a řek a ztráta regionální biologické rozmanitosti. 

Obnova válkou zničených míst navíc dále ničí životní prostředí a vede k nadměrné spotřebě zdrojů.  Stručně řečeno, je naprostý protimluv tvrdit, že organizace jako NATO mohou být touto otázkou znepokojeny, když jejich vlastní činnost je zodpovědná za velkou část globálního oteplování.

8. NATO se bude také zabývat jižním křídlem.

Účastníci schůzky se totiž shodli na boji proti teroristickým skupinám v Sahelu, stejně jako na tom, že fenomén migrace na jižním křídle budou považovat za hybridní hrozbu. Jako by v zemích původu migrantů nebyly žádné vážné problémy, což mnohé nutí hledat jiné cesty. Jako by neexistovaly války, násilí, chudoba, drancování zdrojů, sucha, přírodní katastrofy, klimatická krize, hladomor…

Jak je možné definovat migraci jako „hrozbu“, zvláště když ten, kdo to takto kvalifikuje, je odpovědný (země NATO) za to, že v těchto zemích způsobil katastrofální podmínky, aby lidé migrovali? 

Předchozí staletí koloniální a neokoloniální politiky způsobila nejen obrovské drancování přírodních zdrojů těchto zemí (a v minulosti drancování jejich kulturních pokladů), ale aby toho dosáhli efektivněji a rychleji, podporovali a vyvolávali napětí, svržení vlád a neustále zasahovali do vnitřních politik. Proto prohlášení NATO nejsou jen lži, jsou také za hranicí slušnosti.

9. NATO musí zvýšit svůj obranný rozpočet na 2 % HDP. 

Premiér Pedro Sánchez slíbil, že tak učiní během příštích deseti let a vyjádřil připravenost přesvědčit ostatní parlamentní skupiny, aby podpořily jeho „projekt země“ (?). 

Vůdci Podemos mu již řekli: „Naše země potřebuje více učitelů a lékařů, více nemocnic, škol, pečovatelských domů a zaručený příjem a méně tanků a zbraní.“ 

Je to pravda, ale i kdyby nebyly potřeba, stejně musíme utíkat daleko od jakékoli politiky, která investuje do toho, co se skrývá pod eufemismem „obrana“, protože jsou to peníze investované do zbraní, sponzorují války a jatka. Pojďme jednou provždy odsoudit klasickou hroznou lež, která říká: „Chceš-li mír, připrav se na válku.“ Lži. Pokud chcete mír, musíte se na mír připravit, vzděláním, výchovou pro mír, s rozpočtem pro mír, kulturou pro mír. Ale to vůbec není to, co NATO znamená a co prosazuje.  Země Severoatlantické aliance jsou protipóly kultury míru.

10. Žijeme v nebezpečnějším a nepředvídatelnějším světě.

Toto je bezpochyby nejcyničtější a nejskandálnější prohlášení ze všech těch, které na tomto summitu zazněly. Jak mohou právě ti lidé, kteří dělají svět nebezpečnějším, říkat, že se svět stal nebezpečnějším? 

Právě politika, kterou prosazují organizace jako NATO, činí svět nebezpečnějším. Dovolují si migraci označovat jako „hrozby“, když jde o události, které sami způsobili svou politikou drancování a destabilizace celých zemí. Dovolují si označovat války za nepředvídatelné, když jsou to oni, kdo je programuje a aktivuje. Říkají, že svět je nebezpečnější, když jsou to oni, kdo nepřestává měnit svět v troud při každém svém rozhodnutí. Jsou to vůdci organizací jako NATO, kteří vytvářejí nebezpečné světy prosazováním rozpočtů na obranu, místo toho, aby prosazovali rozpočty na odstranění nerovností a zaručování lidských práv. Svět je nebezpečnější, to je pravda, ale kvůli nim.

Jsou to struktury jako NATO, které jsou zodpovědné za války, ozbrojenou eskalaci, expanzi vojensko-průmyslového komplexu a vznik tak intenzivní nenávisti, utrpení, hladu, nuceného vysídlování, devastace a ničení ve světě. Operace NATO nikdy nezajistily stabilitu a bezpečnost v intervenovaných zemích (vezměte si například případy Libye, Afghánistánu, Sýrie nebo Iráku), naopak se kvůli nim země proměnily v neúspěšné státy, došlo k masovému vysídlení lidí, byla vytvořena výbušná situace se zbraněmi a humanitární krize.  Nedělejme si iluze, NATO sponzoruje svět uprchlíků, bezmoci, katastrof, pohrom, nelidskosti. Svět hrůzy a barbarství. Ponurý svět. Dokud budou existovat organizace jako NATO, nebude světový mír. 

A tím se dostáváme k jedinému závěru: nejlepší, co by NATO mohlo udělat, je rozpustit se a od té chvíle by členské země skutečně podporovaly mír, mírové dohody a spolupráci mezi zeměmi, národy, kontinenty a civilizacemi z celého světa, jakož i mezinárodní spravedlnost a rovnost, místo toho, abychom ostatní definovali jako „nepřátele“ nebo „výzvy“. 

Pak by byl svět rozhodně bezpečnější. 

Připojujeme se k proklamaci vznesené Juliem Anguitou: Kéž jsou proklety zbraně, války a ti, kdo je rozpoutávají! Pak by byl svět rozhodně bezpečnější. 

 

Pro Pokec24 přeložila Janinna.

https://bit.ly/3uALWSN

4.4 7 hlasy
Ohodnotit příspěvek

sdíletj na

4.4 7 hlasy
Ohodnotit příspěvek
10 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Ladislav
10. 7. 2022 06:54
Ohodnotit příspěvek :
     

NATO je válečnická, teroristická sekta!

Aleš
10. 7. 2022 08:19
Ohodnotit příspěvek :
     

Kriminální organizace NATO. Dokud bude existovat, bude vždy mír v ohrožení. Rusko není nepřítel, nepřítel je USA a jeho vojensko průmyslový komplex.

milan h
10. 7. 2022 08:42
Ohodnotit příspěvek :
     

velmi dobdry clanek a pravdivi aby Usa prosazoval be z problemu v EU tak musi met koupene jeji lidry teda vedouci cinitele s tema lidrama sem to prehnal normalne by nedokazali velet ani mestskemu wc a to v EU staci

Albi
10. 7. 2022 08:57
Ohodnotit příspěvek :
     

Kolektivní Západ snad vyhlásil nějakou soutěž o to, kdo řekne/napíše největší lež a pitomost, jinak to není možné.
Ale na našeho premiéra nemají. Ten „zraje jako víno“, jak zní jedna fráze a není vyloučené, že nakonec urve palmu vítězství. Nebo že bych ho přecenila? 🙂

Gales
10. 7. 2022 09:41
Odpovědět  Albi

Bych řek,že zraje jako žumpa. Ty jeho signály čím dál tím víc smrdí.

Albi
10. 7. 2022 09:50
Odpovědět  Gales

Jo – to je ten správný výraz.

Pavel
10. 7. 2022 09:34
Ohodnotit příspěvek :
     

Tito lidé, řídící NATO a naše země se od války vyprofilovali do té nejobludnější formy arogance a nenávisti k druhým národům. Je to forma nejčistšího zla v lidské podobě. Již jsem to zde psal, že po válce vznikla v Německu a poté se připojilo Rakousko, Itálie, nakonec celá Evropa, s vyloučením socialistických zemí tzv. podzemní organizace zvaná Pavouk, která sdružovala bývalé nacisty. Tato organizace měla dosah po celém světě. Údajně tito členové ovlivňovali prakticky vše na vládních úrovních, prostě jak se říká, měli dlouhé prsty. Potom se nedivme, odkud pochází celé to sémě toho nejčistšího zla, jehož jedním symbolem je NATO.

Pavel K
10. 7. 2022 12:04
Odpovědět  Pavel

…..se vžijte mít peníze a moc těhlech zzmrrdůů, co by to asi taky s námi udělalo?!!
To je samozřejmě chazarská taktika podplatit, rozmazlit, pokřivit páteř, vymydlit mozkovnu. atd. Zkrátka dokkurrwyt morálku a lidské hodnoty, čest a lásku.

Gales
10. 7. 2022 09:38
Ohodnotit příspěvek :
     

Kdo podporuje NATO je jako krocan v americe který chválí vánoce.

Vladimír
10. 7. 2022 11:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Ukrajina by mohla ve válce remizovat, pokud by jí NATO poslalo jaderné zbraně. My bychom samozřejmě remizovali také… Je to lepší než současná porážka???