Putinovi pohůnci za mřížemi!

Josef Vohnout

Sestry, bratři, asexuálové, androgynové, bezpohlavní, trans muži, trans ženy, hermafrodité, intersexuálové, vícepohlavníci, fluidníci, nebinárové a pangendeři jménem naší svobody a demokracie mohu oznámit, že hlavní pomahači a kremelští agenti byli zatčeni a umístěni do vazby.

Opět jsme zvítězili, svoboda slova je silnější více než kdy dříve! Dosáhli jsme dalšího vítězství v řadě nekonečných lidových vítězství a doslova stanuli na dosah prahu ráje.

Kremrole ve vazbě

Ha, to koukají kremrole, co? Spoléhali se na slabost našeho demokratického zřízení a na to, že naše zákony neznají trestný čin proruské propagandy, ale to neznají kreativitu práce našich státních zástupců. Precedenty tu máme, jistě si vzpomínáte na případ nálepkových teroristů. Poseděli si rok ve vazbě a už nálepky nelepí. Stali se z nich řádní občané, resocializačních cílů bylo dosaženo.

Na tomhle příkladu vidíte, jak naše zřízení vždy zvítězí zaštítěno chrabrými rytíři s chladnou hlavou a horoucím srdcem.  

Samotné zdůvodnění umístění do vazby představuje naprostý vrchol právní vědy a nádherný příklad vyspělého citu justice pro demokracii. Tito škůdci by totiž mohli natáčet další videa, což je naprostá noční můra pro každého pravověrného demokrata. Každé další video těchto putinských agentů zasazuje úder svobodě a tak soud pochopitelně neměl jinou možnost, než je nechat uvěznit, aby ochránil naši svobodu.

Ani náznakem nepochybuji o tom, že zatýkání a umísťování lidí do vazby za videa, co nejsou ve shodě s oficiálním přesvědčením, je naprosto správné a vede ke svobodnější společnosti. Zásadně nesouhlasím s vrcholnou dezinformací, že se tento režim v pronásledování opozičních názorů naprosto shoduje s normalizačním socialismem. To je naprostý nesmysl, copak za nesvobodného režimu jste mohli změnit pohlaví nebo stávkovat za klima?

Profesionální a pravdivá novinařina nastupuje na scénu

Informátoři, jako opak dezinformátorů, Helena Barkmanová a Tomáš Matoušek vykonali kus fantastické investigativní práce, když značnou část článku věnovali odhalení kádrového profilu těchto zaprodanců a samozvanců. Je to zcela jistě něco jiného, než když komunisté skandalizovali Havla za jeho alkoholismus, dolarové příjmy ze zahraničí a poněkud uvolněný sexuální život.

Ani ve snu by mne nenapadlo spekulovat, že by novinářům někdo tyhle správně vyznívající informace připravil a poskytl. To se nikdy nestává, to by byla konspirační teorie. Je nad slunce jasnější, že mladý invalidní důchodce v exekuci má takový nehezký morální profil a mluví z něj závist vůči úspěšným.

Takže ať říká cokoliv, není nutné se tím ani trochu zabývat. Sice máme zaručenou svobodu slova, ale když ji zneužívají takoví lidé, tak to promiňte, to musí police zakročit, aby ji ochránila. Zejména odstaveček, že zločincům věnoval pozornost celostátní útvar Národní centrála proti organizovanému zločinu, je na zlatou medaili za vybroušenou novinařinu.

Jak vtipně se ani nezeptali, proč protimafiánský útvar vyšetřuje nějakého dezinformátora páchajícího zločiny slovem místo organizovaného dovozu drog? Ne, že bych nějak naznačoval, že tento útvar bují jako rakovina a vykonává funkci politické policie, to by mne ani nenapadlo dát do nějaké souvislosti. Spíš bych řekl, že útvar roste jako krásný strom svobody, neboť je nám zcela nepochybně nejlepším přítelem. Jen škoda, že to informátoři nedotáhli do konce například tak, že by přiskočili k odsouzeným, ehm, vlastně obžalovaným, dramaticky by jim strhli botu z nohy a tam červené kopyto. To by bylo odhalení!

Děsuplné a odporné zločiny

Obdivuji se také tomu, jak obratně se novináři vyhnuli tomu napsat, co bylo vůbec obsahem jejich odporných příspěvků. Rozhodně se to nijak nepodobá situaci, když svého času Rudé Právo informovalo o Chartě 77, aniž se zmínilo, co se v ní lze dočíst. Zato v dezinformačním hnízdu Parlamentních listech se tak nějak opatrně zmínili, co v nich bylo. Naprosto mne mrazí, když vidím na jaké šikmé ploše se člověk může ocitnout.

Jejich spředené pavučiny dezinformací jsou neuvěřitelně odporné, skoro se stydím to sem napsat, leč posuďte sami a děkujte policii, že nás před něčím tak příšerným dokáže ochránit.

Ve svých příspěvcích kritizovali, že v ČR je moc ukrajinských uprchlíků, že nejsou peníze na české děti a chtěli organizovat protidemonstraci kde dni Ukrajiny. Navíc na těch videích používali sprostá slova, což je naprosto nemorální a nehodno našeho mediálního prostoru, jak jistě dosvědčí ryzí a kovaný demokrat Pavel Novotný z Řeporyjí.

Málem jsem omdlel při čtení lží, kde ti spiklenci dokonce snad naznačovali, že Ukrajina provokovala Rusko. Naprosto nechutné a zcela bezpochyby nepravdivé, jinak by se o tom v našich svobodných novinách dávno psalo. Z popisu zločinů mne obchází zděšení a je mi naprosto zřejmé, že policie nemohla nejednat.  

Přece jiné řešení než vazba je v svobodné zemi nemyslitelné, protože věznit politické odpůrce to dělají jen totalitní režimy. U nás se přece nic takového neděje. Tito lidé musí být potrestáni za lhaní, to dá rozum. To s politickým pronásledováním nemá nic společného. Prý české děti.

Je to něco úplně jiného než, když se ctihodný bojovník s covidem Flégr vyjádřil, že s dětmi by se mělo zacházet jako s nebezpečným odpadem v CNN Prima News, 30. 10. 2020. To v žádném případě nebyla dezinformace nebo nějaká nenávist, ale láskyplná péče psychicky naprosto zdravého člověka o ohrožené zranitelné skupiny. Takže podnět k jeho trestnímu stíhání byl zcela v souladu s právem zamítnut, proto mne ani trochu nenapadlo tohle porovnávat nebo, chraň Havel, poukazovat na to, že dopad vyjádření Flégrova je mnohem vyšší než nějakých videí.

Proruská propaganda ohrožuje pilíře demokracie

Jejich advokát chabě argumentoval, že točit videa se svými názory snad zakázané není. Ale kdo by poslouchal takové odporné dezinformace a kdo by věřil chlapovi v rudé košili, že? Advokát zneužil jasného faktu, že nemůže být paragraf úplně na všechno, i když od toho kýženého cíle nejsme daleko.

U nás ve svobodné společnosti víme, že důležité je demokratické právní vědomí, protože sám pojem viny je proruský oportunismus. Klíčovým zájmem je ochrana společnosti před takovými dezinformacemi, které by ji mohly naprosto rozvrátit.

Ani trochu mne nenapadlo klást si otázky, odkdy je v ČR zrušeno shromažďovací právo a proč mají Ukrajinci přednostní právo na Václavské náměstí. A už vůbec mně na mysl nepřišlo tohle srovnávat s preventivním zatýkáním disidentů komunisty v časech různých výročí. Kdyby někoho takové dotazy napadly, pak se sám zařadil. Naprosto nezbytně ho pak jako správní občané musíme nahlásit policii, protože takové otázky jen nahrávají ruské propagandě. Arciďábel Putin útočí!  Jak jinak ho chcete jinak zastavit? Copak chcete, aby Putin zvítězil? Tak to už jste předem prohráli, neboť naše demokratická formace je neporazitelná, i když Evropou obchází strašidlo proruské propagandy.

Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti sjednocené Evropy i čeští policajti. Jen se podívejte jaké drtivé důsledky má situace, kdy se neomezuje proruská propaganda. Dokonce jí podlehli i jinak ideově pevní lidé v Amnesty International a pod jejím vlivem vydali ideologicky pomýlené komuniké.

Chtěl bych k tomu také dodat, že si ani malinko nevzpomínám, co to byly Minské dohody, ale vím, že vino je bezpochyby Rusko. Jestli se ten příklad nezdá dost přesný, tak vězte, že ruský vliv v Itálii vedl k pádu vlády, což je naprostá a ryzí pravda. Copak chcete, aby Fialova vláda padla i u nás?

Absolutně ideově neochvějná pravověrná občanka Rtuťová v akci

Správně myslící a ideově dokonale vyladění občané v diskusi za článkem požadují, aby tito ztroskotanci byli deportováni do Ruska. Dezinformátoři na to odpovídají, že to je podobně jako v akci Asanace.

Jenže to je samozřejmě dezinformace, protože tehdy byli nuceni emigrovat bojovníci za svobodu, kdežto dneska nutíme emigrovat bojovníky za nesvobodu. To je přece jasné, že to není vůbec ani trochu podobné.  

Dále požadují, aby byli umístěni do psychiatrické léčebny a už nikdy nebyli propuštěni mezi lid. Což také není ani malinko podobné zneužívání psychiatrie za totalitního režimu. Protože tehdy za svobodu, dneska za nesvobodu. Navíc myšlenka, že svoboda slova je tu pro všechny, není hodna mysli pravověrného občana. Rozhodně popírám, že by diskuse pod článkem byla manipulovaná a zcela jistě se jedná o naprosto nezkreslený hlas obecného lidu, který je zločiny těchto odrodilců naprosto rozhořčen. Ani by mne nenapadlo pochybovat o ideové jednotě našich občanů v této otázce a rychlé zmizení ukrajinských vlajek z radnic před nastávajícími komunálními volbami ukazuje, že je tomu bezpochyby právě tak.

Hlavní představitelkou ideové pevnosti je uvědomělá občanka Barborka Rtuťová, zcela na výši doby anglickým přepisem Mercury bez nějakého trapně zpátečnického přechylování, která doslova vrní blahem nad zatýkání občanů za jejich názor. Tak mne, Barborko, napadá, přece jenom šíříš ty jejich bludy na svém profilu a to taky není úplně dobře, protože jim nahráváš. Neboť naprosto pravověrný občan ani trochu nepochybuje, že svoboda slova se upevní jen tak, že ji omezíme.

Logika je projev sexismu. S tím nemohu než souhlasit. Kam by dospělo naše křehké zřízení, kdyby se kdekdo vyjadřoval o kdečem? Nezbytně musíme přenechat informování profesionálům, kteří píší pravdu za peníze, a rozhodně nemůžeme nechat mluvit lidi, co šíří lži zadarmo a jen si tím přivolávají pozornost bezpečnostních složek. Vlastně je zachraňujeme před nimi samotnými – pomáháme a chráníme. Takže je nad slunce jasné, že to děláme pro jejich dobro. I přestože to nechápou, tak jim budeme muset pomoci. Takový je náš lid, úrodu sklidí sám, sám se svými. Jděte mu z cesty, staví chrám bratrské doby.

Sláva policii a svobodě!

Chtěl bych také závěrem říct, že se jako občan rozhodně cítím bezpečněji a šťastněji v takové společnosti, kde není můj klid na práci narušován odpornými dezinformacemi. Nesmírně si cením vyčerpávající práce drahých elfů na naší svobodě, kteří zcela nesobecky obětují svůj volný čas, aby nás chránili před záplavou proruských splašků. Článek jsem napsal zcela spontánně a ze srdce děkuji naší vládě za náš nový a šťastnější život! Ať žije a vzkvétá naše svoboda!

dfens-cz
https://bit.ly/3BUaLNU

4 10 hlasy
Ohodnotit příspěvek

sdíletj na

4 10 hlasy
Ohodnotit příspěvek
40 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Teuton
8. 8. 2022 23:28
Ohodnotit příspěvek :
     

Ještě k podpraporčíkovi Michalovi Čoudelkovi, vrchnímu vibrátorovi BIS, Bezpečnostní informační služby. Když absolvoval VZS, vojenskou základní službu na útvaru v Klecanech, první měsíce probrečel. Mazáci ho raději moc nešikanovali,aby si to chlapec náhodou někde na toaletách nehodil. Tenkrát nikdo netušil, že se tenhle kbelík uplakaného slizu jednou stane náčelníkem čučkařů. Život je, chlapci a děvčátka, nevyzpytatelný.

Pavel K
9. 8. 2022 07:57
Odpovědět  Teuton

👍 👍 🤣 🤣 🤣 🤣 🙋‍♂️

Lev Prchala
9. 8. 2022 09:26
Odpovědět  Teuton

Že Ty seš do princezny čOUDelkový zabouchnutej?.-)))

Fanny
9. 8. 2022 10:53
Odpovědět  Teuton

Podpraporčík ježkovi voči,já už jsem se lekla,že ho degradovali 😄

Ladislav
9. 8. 2022 04:17
Ohodnotit příspěvek :
     

♎💤 Bože, kam jsme to tím cinkáním dopracovali? Je ještě něco horšího než fašistický kapitalismus? Zlatý socialismus, opravdu zlatý!

Pozor
9. 8. 2022 08:36
Odpovědět  Ladislav

Skutočne sa nedá nesúhlasiť.

Lev Prchala
9. 8. 2022 10:09
Odpovědět  Ladislav

Do amianálu co nejhlouběji to šlo!!!!!

miro
9. 8. 2022 11:30
Odpovědět  Ladislav

Já jsem necinkal naopak jsem upozorňoval co příjde ale současný stav je daleko horší,zákonem bych nařídil aby všichni „revolucionáři“ povinně nosili placku OF aby lide si na ně mohli plivnout.Několi-krát jsem psal že doposud nikdo nevymyslel dokonalejší systém jako byl socialismus i se svýma nedostatky.

primak
9. 8. 2022 05:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Zrovna jako že senátor Doubrava si vyrazil na Krym. A čteme si v PL (snad nám nezalhaly), že:

„Taková cesta je, pokud vím, podle ukrajinských zákonů trestná. Kdyby ho za to Ukrajinci chtěli zavřít, ani bych se moc nezlobil. Pan senátor Doubrava v Česku jen pomlouvá lidi, šíří nenávist a rozděluje společnost,“ okomentoval Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské Pirátské strany.

Ono ty ukrajinské zákony u nás neplatěj? Ale europoslanec za čs. republiku to musí vědět, že…

PENNYS
9. 8. 2022 06:47
Odpovědět  primak

„tenpeKSA“ to je čech?? Koho zastupuje v tom eurosoju???okrajinu??
ten co přál prezidentovi smrt???? To je pěknej Zmrd

Pavel K
9. 8. 2022 08:20
Odpovědět  PENNYS

Proč by zzmdeem nebyl, když tupóni ovčí babičky přihlíží a nejsou schopny se ani srotit na náměstí. Je jim to jedno, to se pak nemůžeme divit, že s námi orají dle potřeby. Děláš nám zle, tu máš přes držku a hledej si práci. Včera večer jsem zhlédl video, jak několik našich statečných lidí v autech troubením a s vlajkami našeho státu narušuje na Václaváku demonstraci Úkáček a xx našich pohunků. Člověk se musí stydět, že se najde jen hrstka lidí, kteří dělají věci do kterých by se měl zapojit celý národ. Smutné, a je mi to velmi líto. Ale na netu jsme bojovníci. Ta apatie nás jednou velice potrestá.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Alfred
9. 8. 2022 08:38
Odpovědět  Pavel K

Protinárodní agenda je Chazarům vlastní.

Pavel K
9. 8. 2022 09:34
Odpovědět  Alfred

Ano, ale já se pozastavuji nad naším myšlením a ležérností, tupostí. A to se ještě našli tací, co napadali ty ženský co ty auta řídily. V jednom záběru je tam jeden zrzavý potkan co by se chtěl prát. Tak okolo třicítky. Přes držku měl dostat hovado.

Ratus
9. 8. 2022 10:57
Odpovědět  Pavel K

Moc prosím,neurážej potkany.Ti ochočení laboratorní umí být docela milá zvířátka.
Přirovnávat je k nějakému zrzavému ničemu si fakt nezaslouží.

Lev Prchala
9. 8. 2022 12:11
Odpovědět  Ratus

Potkani i krysi jsou všeobecně inteligentnější,než lidé.
A ti laboratorní jsou ke všemu týraný chudinky.-((((

Ratus
9. 8. 2022 12:32
Odpovědět  Lev Prchala

Mohu potvrdit.Měli jsme před pár lety samičku Bedřišku.Moc milá a velmi
chytrá.Pouštěli jsme ji doma večer vždy na chvíli se proběhnout.Nesměla
jen na stolek s audiotechnikou.Tak jsem vymýšlel různé zábrany.na její
přístupové cesty.Nová mi trvala vždy tak 30min a Bedřišce pak 30 vteřin
na to aby to překonala.

Lev Prchala
9. 8. 2022 13:29
Odpovědět  Ratus

Je jen škoda,že se nedožívají vyššího věku.-((((
A u některých,jako jsou nejmenovaní-známý z havlostoky se i jeden den jejich existence jeví jako zbytečný nadstandard!

Markýza
9. 8. 2022 13:47
Odpovědět  Ratus

Mám s potkanem podobné zkušenosti.

Ratus
9. 8. 2022 14:12
Odpovědět  Markýza

Jen je škoda,že žijí tak krátce.Sotva si je vymazlíme, už abychom
se loučili.A konec bývá často krutý.Dělají se jim obrovské
nádory.Spousta z našich jich je měla.

Lev Prch
9. 8. 2022 15:26
Odpovědět  Ratus

To ano,ty konce jsou hrozně smutné 😢😢😢
A je taky fakt, že s lidma(některýma obzvlášť), žádný soucit nemám!😡

Ratus
9. 8. 2022 18:08
Odpovědět  Lev Prch

Vidím to stejně.Zvíře zabije z hladu nebo obrany.Nevymýšlí
jak ztrpčit jinému,život, jak někoho podrazit,obelhát,zradit.Je
naprosto čisté ve své zvířeckosti.

Lev Prchala
10. 8. 2022 07:53
Odpovědět  Ratus

Přesně,zvíře nevraždí pro zábavu jako lidi….jako amiokupanti a banderovci.

Pavel K
9. 8. 2022 12:49
Odpovědět  Ratus

Slibuji že se polepším, jen nevím kdy. 🙋‍♂️

Pavel
9. 8. 2022 09:45
Odpovědět  Pavel K

Pavle, tenhle pekáč za nás vůbec nikdo jiný nevydrhne, jenže ten základ tkví v té třicetileté apatii lidu, který přihlížel jak likvidují zemi, jak určití lidé trvale zneužívají moc a jak dovolí aby mladé generace tohoto národa byly vychovávány k odlidštění a neúctě k vlasti a základním lidským hodnotám. Nás pár lidí na netu je nepatrné zrnko vlastenců, kteří mají minimální možnost něco změnit. Kdyby ještě tak existovaly pevné a jednotné odbory, to by bylo jiné. Všichni ti takzvaní IN si myslí, že jim bude stále dobře a nic se jich nedotkne, to se ale mýlí, jestli dopadneme zle my, oni také, ale ještě o tom asi neví. Jinak si myslím, že tento národ už to má spočítané.

Pavel
9. 8. 2022 09:51
Odpovědět  Pavel

Těch, kteří používají k myšlení svůj mozek tu mnoho není a jelikož jako kolonie nemáme prakticky žádná práva a jsme již po krk v žumpě, čeká nás ten nejtvrdší pád. Musíme mít ale stále na paměti, že většina dnešních třicátníků a čtyřicátníků jsou bezduché lehce manipulovatelné osoby. V takovém duchu byly právě proto takto vychovány, aby nebránily likvidaci národních států. Protože to je to, oč tu vlastně asi jde.

Pavel K
9. 8. 2022 13:04
Odpovědět  Pavel

Ona je praxe možná srovná do laťě. 🙋‍♂️

Pavel K
9. 8. 2022 13:02
Odpovědět  Pavel

Tady si dovolím trochu nesouhlasit jmenovče. Ty devadesátky to ještě taková apatie nebyla, to bylo lidstvo ještě nadšeno z budování kapitalismu a lepších zítřků. Řekl bych, že až počátkem nástupu tohoto tisíciletí. Hezky si nás uhoupali konzumem, lidi ještě byli naučený makat z doby minulé, tak šroubovali jako diví. Jen aby měli na víc než soused. Kdejaký kretén si koupil auto od půl mega výše. To vše drželo ekonomiku, že ano. No a jak šla léta, tak začali vymýšlet hovadiny a jsme tam kde jsme!!! Znám lidi co mají na penzijku půl mega a jsou v klidu, tak holt o to přijdu. Na palici. Taky byl více v kolbence než doma. A takových tuna zdejších západočeských kolbenkách je.

Pavel
9. 8. 2022 14:31
Odpovědět  Pavel K

To nadšení bylo jak vydrbat jeden z druhým, co mi je po sousedovi, když ho mohu pěkně oškubat. To je mentalita tohoto národa a velmi pochybuji, že se změnila.

Lev Prchala
9. 8. 2022 08:22
Odpovědět  primak

Čurák Peksa a jeho eurohovný protičeský keci by měly být oceněny Krvavým orlem a jako bonus na čelo vyrýt Svatováclavskou orlici!

Lev Prch
9. 8. 2022 06:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Vyndejte palice z amianálu,vy podporovatelé ukronacistů a amivrahů!!!!!!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

Milan ze Zahrady Čech
9. 8. 2022 06:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Svatá pravda pane Vohnoute. Taky bych blil.

sizok
9. 8. 2022 07:55

Já bliju už teď.
Fialu a tu jeho sebranku nacistickou je třeba zavřít.

Lev Prchala
9. 8. 2022 08:24
Odpovědět  sizok

Zavřít na doživotí a dát na pokusy….JEDNOU V ŽIVOTĚ BY BYLI SKUTEČNĚ UŽITEČNÍ!!!!!

Lev Prchala
9. 8. 2022 08:23

Je třeba říct DOST,FYJALOVÝM BANDERONACISTŮM A CELÉ HAVLOLEJNOLAHVÁRENSKÉ VERBEŽI!

Aleš
9. 8. 2022 09:07
Ohodnotit příspěvek :
     

Pravda je jen jedna. EU je totalitní řise a deviantní monstrum, SPOLU kriminální organizace, Ukrajina nacisticko mafiansky agresor, který 8 let zabíjel Rusy a nakonec dostal přes držku, a za vším hledej US satana, zeme, která má stát před mezinárodním soudním tribunálem za válečné zločiny v Sýrii, Srbsku, Iráku, Afghánistánu, Lybii, Vietnamu.

Pavel K
9. 8. 2022 09:35
Odpovědět  Aleš

👍 👍 👍

Lev Prchala
9. 8. 2022 09:25
Ohodnotit příspěvek :
     

Ať žije Protektorát Böhmen und Mahren,ať žije Rak-ušanovo Geheime Staatspolizei…….ale v Reichu a za svoje!!!!!!!!!

Gales
9. 8. 2022 11:20
Ohodnotit příspěvek :
     

Je to ubohost,když západní demokracii musí podpírat umlčováním jinak myslících lidí.

Karel
9. 8. 2022 22:23
Ohodnotit příspěvek :
     

To je síla. Pravda se musí umlčet za každou cenu. To se nedá nazvat jinak, než obyčejný fašismus. Dlouho jsem věřil, že s koncem druhé světové války zmizel i fašismus. Bohužel, nacisté se opět klubou na světlo boží, získávají síllu a moc a umí snimi zacházet daleko lépe než jejich hitlerovští předchůdci.A než si lidé stačí uvědomit celou tu zrůdnosta hrůzu nacismu, jsou připraveni o svobodu vyjadřování, myšlení, projevu a dalších demokratických vymožeností. A ti, kteří se pokouší vzepřít, jsou dehonestováni, kriminalizováni, zavíráni na psychiatrii nebo do kriminálu.

Arnoldix
10. 8. 2022 12:09
Ohodnotit příspěvek :
     

Mávala Leninem, Englsem i nebožtíkem Marxem ??? Velice ohrožující – vazba ? 😀