Putin se musí stát Stalinem

Michail Chazin

Klíčovým problémem dnešní ruské vlády je naprostý rozpor mezi elitou a společností. 
Tento nesoulad má mnoho různých projevů. 
Například 90% ruské elity jsou liberálové, kteří obdrželi svá aktiva na úkor privatizace, a ne nutně v důsledku privatizace Čubajse v 90. letech, ale také v důsledku privatizace svých státních funkcí. 

Zatímco 90% populace je naopak velmi konzervativní, kategoricky požaduje spravedlnost a „pevnou ruku“. 
Zejména po podpisu vyhlášky o důchodové reformě vzrostl počet lidí podporujících Stalina (a to ani ne jako politickou postavu, ale spíše jako symbol vládnutí) z 80% na 90%.

Vztah mezi vládou a společností byl zničen na počátku 90. let, kdy nastala liberální revoluce, jejímiž hlavními aktéry byly dvě síly. Jedná se o střední a nižší nomenklaturu a obchod. 

Zaměřili se na řešení dvou zásadně důležitých úkolů. 

  • Za prvé zdědit ta privilegia, která mají, včetně těch aktiv, která mohou teoreticky obdržet. 
  • A druhou je zbavit se odpovědnosti před společností. 

Jinými slovy, liberalismus v ruském smyslu znamená osvobození člověka od odpovědnosti a závazků vůči společnosti…. Zůstávají však povinnosti vůči vyšším manažerům, obchodním partnerům. 

To znamená, ukrást co nejvíce, správně se podělit, a nic se ti za to nestane. 
V důsledku toho ke konci 90. let dosáhla úroveň konfliktu mezi společností a vládou extrémních hodnot.

Důležitým faktorem, který tento konflikt zintenzivnil, bylo to, že nebyla elita v klasickém smyslu slova:
sovětské elity zanikly a nové si ani nedovedly představit, co vlastně moc znamená. 
Předpokládaly, že předpokladem a podmínkou pro vstup mezi elity jsou pouze peníze. 

Ve výsledku různé elitní skupiny používaly společnost jako nástroj k boji proti svým konkurentům, zatímco
v jakékoli normální zemi to je přísně zakázáno:
…. vnitřně-elitní konflikty nikdy nejsou přivedeny na  úroveň společnosti, vždy se odehrávají v zákulisí. 

Pro vytvoření takového systému bylo nutné provést arbitráž uvnitř elity. 
A na konci 90. let byla vyhlášena „soutěž“ za nejlepšího arbitra. Vyhrál ji Putin, který nějakou dobu stabilizoval situaci, v níž mu hodně pomohl hospodářský růst, způsobený politikou Masljokova a Geraščenka. 

Díky úsilí Grefa, Kudrina a Ignatijeva se tento růst postupně zastavil, ale byl prodloužen kolosální cenou ropy
v letech 2005–2007. A pak začaly problémy. Od roku 2009 je země téměř nepřetržitě ve stavu ekonomické recese (v letech 2009–2011 došlo k mírnému nárůstu). 
Mimoto začal velmi ostrý vnější konflikt s týmem liberálního světa. 

Co je liberální tým? 
Existuje vtip, že demokracie je silou demokratů a liberalizmus, vycházejíc z této logiky, je silou bankéřů. 
A mezinárodní bankéři ovládající světovou ekonomiku prostřednictvím bankovních institucí Bretton Woods zjistili, že jejich nástroje již nefungují, po roce 2008 se hospodářský růst na světě zastavil a začal vzestup nacionalistického hnutí. (v USA to vedlo k „objevení“ Trumpa a podobné procesy probíhají po celém světě). 

V důsledku toho dochází k poklesu životní úrovně, který od roku 2012 dosáhl pravděpodobně 25–30%. 
Navíc je naprosto zřejmé, že neexistuje kompromis.

Putin, který zpočátku hrál roli mezi-elitního arbitra, se postupně dostal do pozice katechona, ve skutečnosti oživil byzantskou tradici, ve které car chrání lidi před svévolností bojarů a lichvářů . 

V našem případě, od úředníků a oligarchů. 

Mimochodem, v rámci tohoto formátu se také vždy odehrávala Putinova „Přímá linka“ s občany. 
Když se však ukázalo, že boj mezi liberály a vlasteneckými silami po celém světě zesiluje, liberální tým dospěl
k přesvědčení, že Putin je příliš vlastenecký, a měl by být odstraněn. 

Proto byla zahájena aktivní anti-Putinovská kampaň, posílená všemi druhy špinavých provokací:
od ukrajinského Majdanu a sestřeleného malajského Boeingu až po otravu v Anglii, i když je jasné, že Rusko nemá nic společného s organizací těchto událostí.

V této situaci Putin stále jasněji chápal, že dohodnout se s liberály není možné: … pokud se takto chovají, znamená to, že vůbec nezvažují varianty, o kterých by bylo možné vyjednávat. 

V důsledku toho nastaly tři události. 
První je v roce 2007. To je mnichovský projev, když se obrátil na Západ a řekl: “Porušili jste své sliby, takto je to nemožné.” Byl ignorován. 
Podruhé, také pronesl poněkud drsný projev na Valdaji v roce 2014, že toto je poslední varování. 
A v roce 2018, když již ve svém sdělení přímo řekl Státní dumě: … vše!

A v projevu na Petrohradském fóru veřejně ukončil systém Bretton Woods. 
Všichni chápali, že se hroutí, ale nebylo možné o tom mluvit nahlas, ale nakonec to bylo řečeno. 
Což znamená:… politický model, který byl vybudován v Rusku, také vyčerpal sám sebe.

Současně liberální útoky na Putina v létě 2018 vedly k tomu, že ho postavili do situace, kdy musel podepsat nebo odmítnout vyhlášku o důchodové reformě. 
Zrušení důchodové reformy by téměř jistě způsobilo liberální explozi v duchu „Putin nechce, aby důchodci měli důstojné důchody.“ 

A hlavní v této situaci bylo, že Putin měl vládu odmítnout a jmenovat někoho jiného. 
A dnes by neměl žádné neliberální úředníky a ekonomy v týmu. 

Jenže není žádný Masljakov, Geraščenko není vůbec mladý. A v této situaci byl zvolen kompromis – Putin podepsal důchodovou reformu. 
V důsledku toho byl jeho obraz katechona v očích společnosti narušen. 
A Putin, který předtím měl podmíněné “teflonové” brnění, kterým nic neproniklo, se spojil s vládou. 
Od té doby každý pokus říci něco o vládě nevyhnutelně skončilo tím, že mu řekli:
“To jsou vaši lidé, dělají to, co jim řeknete.” Ačkoli to není pravda.

Opakuji ještě jednou:
Stalinovo hodnocení v ruské společnosti vzrostlo z 80% na 90% a Putinovo hodnocení začalo klesat. 
Vláda, která si uvědomila, že když ji nevyhodili za takový paskvil jako důchodová reforma, pak mohou dělat cokoliv chtějí. Do té míry, že začala cynicky padělat čísla, to znamená, že se rozhodla, že nebude věnovat pozornost skutečné situaci. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné jiné než liberální státní instituce
(tj. Nekontrolované), každý udává stejná čísla. 

A ekonomové, kteří se snaží ukázat realitu, jsou marginalizováni. Současně se ekonomická situace nejen zhoršuje, ale prudce klesá a s největší pravděpodobností se na podzim opět zhorší:
pravděpodobně Rusko čeká na devalvaci rublu s prudkým růstem cen spotřebního zboží, protože jsou vázány na dovozní dolarové ceny, prudký růst cen benzínu,…

V této situaci je jasné, že politický model je třeba změnit. 
Věnujte pozornost: musí se změnit nejen ekonomický model, ale hlavně politický. 
Pokud se změní politický model, může se pak změnit i ekonomický. 

Politický model je třeba změnit, protože je naprosto jasné:
…. úplná změna úředníků ve finančním a ekonomickém bloku je možná pouze za jiné ideologie. 
A zde otázka není o tom, co je dobré a co špatné, ale o tom, co je možné a co je nemožné. 
Pravděpodobně je možné přijít s nějakým modelem, ale dnes je nemožné jej realizovat, když 90% obyvatelstva je pro Stalina a třída managementu je zcela liberální.

Putin představoval různé archetypální obrazy. A v roce 2003 jsem mluvil živě v televizi RBC a řekl, že
Putin je velmi specifickým archetypálním obrazem. 

To je obraz Ivánka – blázna, národ si ho spojuje s Ivánkem – bláznem. 
Je třeba poznamenat, že blázen v ruské tradici není otázkou inteligence. 
Iváňuška blázen – není hloupý blázen, je velmi chytrý. 
Ale on není podnikavý obchodník, věří v lidi, neví jak prodávat, atd. 

Toto není případ Putina jako člověka, a také to není o člověku Putinovi, ale o Putinovu obrazu v očích lidí. 
Nejdůležitější vlastností Iváňušky-blázna je, že se na něj špína nelepí. Ale tento obraz byl zlomen.

Když jsem to řekl v roce 2003, bylo to Putinovo první funkční období. Obraz, který by měl nyní Putin na sobě zkoušet, je obraz nesmírně tvrdého otce národa = obraz Stalina. 

A Stalin je také archetypálním obrazem. A v této situaci se Putin nevyhnutelně musí otočit doleva. 
Dávám do pozornosti:
není to o tom, jak lidé vnímají levicové myšlenky. Jde o to, že musíte podniknout kroky, které budou vnímány jako odstranění nespravedlnosti devadesátých a dvacátých let. 

Co teď společnost vyžaduje? 

Za prvé musí být vyloučeno soukromé vlastnictví půdy a toho co se nachází pod zemí. 
Velké společnosti, které byly privatizovány, v důsledku čehož pár některých lidí dostává desítky miliard dolarů, které by měly patřit společnosti – to vše by mělo být znárodněno. 
A znárodněno zdarma. 
Navíc – majitelé musí být obviněni z toho důvodu, že odhodili své „sociální závazky“. Tohle je první.

Zahraniční obchod by měl být znárodněn, i kdyby ne ve všech směrech, ale pro suroviny povinně: ropu, plyn.

Rovněž je nutné extrémně přísně změnit daňovou legislativu:
je nutné drasticky snížit zdanění obyčejných jednotlivců a progresivně zdaňovat. 
Je nutné výrazně zvýšit sociální výdaje a financování vědy a vzdělávání:
podíl těchto výdajů na rozpočtu by měl vzrůst, relativně vzato, dvakrát. 

Jmenoval jsem jen několik zásadních akcí. 

Poznamenávám, že to není socialismus. Protože socialismus je nepřítomnost soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Pro malé a střední podniky to společnost zatím tak přísně nevyžaduje.

Abychom mohli vykonat takovou operaci, potřebujeme velkou sociální skupinu, kterou můžeme nazývat strážci, Rudými gardami nebo nějak jinak. 

Ale co je nejdůležitější – musí existovat ideologie. 
Problém je v tom, že dnes nemáme neliberální ideologická centra
Nemáme ani liberální, protože všechny liberální ideje skončily již před 10-15 lety. 
Současné liberální rozsáhlé systémové texty, nezpůsobují nic jiného než pocit soucitu – jsou prostě mizerné. 
A různé druhy liberálních fór jinak než ubohé nazvat nelze.

Navíc je zapotřebí zcela jiné ideologie, protože kolaps globálního dolarového systému vede k tomu, že Rusko se stává jedním ze tří center moci: Spojených států, Ruska a Číny. 

Aby se však stalo skutečným centrem moci, tj. vytvořit euroasijský prostor od Turecka po Japonsko a z Polska do Koreje, je třeba mít ideologickou imperiální základnu…. A tu dnes nemáme. 
A to je také součástí levicové ideje, protože je paternalistická. To je to, co je míněno levicovou otočkou. 

Stojí za zmínku, že Putin neustále deklaruje levicový obrat. Jeho květnový dekret  vydaný před rokem je naprosto levicová otočka. Problém však spočívá v tom, že když deklaruje levicové myšlenky, dává pokyn k jejich realizaci pravicovým liberálům, kteří dělají všechno přesně opačně.

Michail Chazin
http://zavtra.ru/blogs/vremya_levogo_povorota

sdíletj na