Putin na tvrdo o hluboké krizi v USA

Sotva se objevil na veřejnosti, Vladimír Putin rozhodně promluvil o hluboké krizi v USA.

Věci formuloval věcně a objektivně, ale fakticky šlo o nejtvrdší kritiku USA od zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Ne, že by Putin kritizoval jednotlivé osoby, včetně prezidenta, ovšem z jeho slov nepřímá,
ale tvrdá kritika zazněla.

A měl pravdu. Ze strany USA musí Rusko stále poslouchat, jaký je tam autoritativní režim.

No ve vztahu k víceméně operetním protestům Navalného a spol, který prakticky nemá ve společnosti žádnou sociálněpolitickou oporu, jsou současné celoamerické brutální nepokoje, spojené s vandalismem, vykrádáním obchodů a trvalým násilím doslova devastující.

Kritika Putina ovšem míří i na rozvrat státní moci, kdy guvernéři odmítají jakkoliv respektovat vládní moc, starostka Seatlu vyzývá Trumpa, aby zalezl do bunkru a nechal jí přeměnit část města v území, které se oddělilo od USA a přijalo vlastní zákony, včetně zrušení policie, přijímání nelegálních migrantů a zákazu vstupu státních orgánů. To skutečně už je rozvalem státu a něco takového by v Rusku možné nebylo…

Vladimir Putin však poukázal i na nejostudnější neřešení  koronavirové krize státní mocí. A zdůraznil, že z hlediska úmrtnosti je Rusko na tom mnohem lépe než USA.

Vezměme si ostatně  dnešní čísla:

USA 118 000 obětí –  Rusko 7 091 obětí

A dodejme  pro srovnání i tři země západní Evropy:

Velká Británie  41 706 – Itálie 34 371 – Francie 29 406 – Španělsko 27 146

Je zcela zjevné, že USA jsou na tom celosvětově z hlediska úmrtnosti nejhůře.

Zatímco v tomto asi leckdo bude se mnou souhlasit, nemohu nedodat ještě jeden a zásadní moment, který naše většinová společnost nebude ráda sdílet.

Rusko je mnohonárodnostní a mnohonáboženský stát. Žije tam tuším 18 miliónů muslimů.

Ale pokud vím, neexistují tam no go zóny, neexistují tam masivní rasistická hnutí. Neexistuje tam islamismus. Demonstrace tohoto typu s rasovým a náboženským laděním jsou nemyslitelné.

Právem Putin může říci, že stojí na straně černochů. On by samozřejmě naprosto důsledně jakékoliv nepokoje i vandalismus rázně utnul, ale rasoovou odlišnost by respektoval a chránil.

Ale tak jako Ruská říše přebírá odpovědnost, ale i vedení celé společnosti včetně všech neruských národů i ras, tuto povinnost mají i USA.

Nikdo je nenutil před staletími deportovat z Afriky desetitisíce černochů. Bylo to šílené a bylo to nehumánní.
A je totální neschopností americké moci se s touto záležitostí vypořádat.       

Naši Hřibové, Novotní, Kolářové vidí v Rusku despotický režim. A stále volají po  cestě na Západ.

Tam je ta pravá demokracie a svoboda… Kde? V  USA? Ve Velké Británii? Ve Francii? V Nizozemsku?

Kolonialismus a otrokářství to byla „ta původní lidská práva“ Západu

Ta Putinova kritika byla zcela přiléhavá a na místě.

Jiří Vyvadi
Rukojmí
https://bit.ly/3e3QbMl

sdíletj na