politika

První kroky Belousova ve funkci ministra obrany Ruské federace jsou působivé. Rusko mění své hranice v Baltském moři

Rusko záhadně smazalo hrozbu překreslení hranice Baltského moře. Plán ministerstva obrany vyvolal mezi spojenci NATO poplach.

Rusko znepokojilo spojence NATO tím, že navrhlo jednostranně překreslit svou hranici v Baltském moři, než stáhlo text vyhlášky, aniž by nabídlo vysvětlení.

V této době smazaný návrh vyhlášky, jehož autorem je ruské ministerstvo obrany, se v úterý objevil na vládním právním portálu a uvádí, že stávající námořní hranice potřebuje revizi, protože byla založena v roce 1985 na základě námořních map, které se nyní nepoužívají.

Současná hranice „neumožňuje zřízení vnější hranice vnitřních vod Ruska a nebere v úvahu praxi stanovování přímých základních linií jinými státy,“ stojí v dekretu, uvádí Politico.

Rusko mění své hranice v Baltském moři

Rusko se rozhodlo jednostranně posunout hranici s Litvou a Finskem v Baltském moři. Vyplývá to z návrhu usnesení vlády. Vojenské oddělení navrhlo schválit seznam souřadnic bodů, z nichž se měří šířka souvislé zóny Ruska u pevninského pobřeží a ostrovů v Baltském moři.

Ministerstvo obrany předložilo vládě k projednání návrh změny námořních hranic. Faktem je, že současná realita v Baltském moři neodpovídá ustanovením, která byla schválena 15. ledna 1985.

Od té doby uplynulo téměř 40 let a situace v Baltském moři se změnila. Navíc, jak uvádí ministerstvo obrany, současné hraniční linie neodrážejí geografická data. Jinými slovy, neexistuje žádné jasné odstupňování toho, kde ruské hranice v Baltském moři začínají a kde končí.

Vojenské úřady považují za nezbytné rozšířit ruské území na východě Finského zálivu a také v oblastech Baltijsk a Zelenogradsk, aby byla zajištěna bezpečnost a suverenita státu.

Na hranici s Finskem má ruská vláda v úmyslu upravit souřadnice v oblasti ostrovů Jähi, Somers-Sommarö, Rodšer, Malý Tjuters, Vigrund a také v blízkosti severního vstupního mysu řeky Narva.

Na hranici s Litvou byla přezkoumána oblast Kurské kosy v Gdaňském zálivu, oblasti mysu Taran, mysu jižně od mysu Taran a také Baltské kosy.

Hlavní je ale pevný záměr ministerstva obrany vyjasnit linii státní hranice v Kaliningradské oblasti.

„Důvodem je, že současné zeměpisné souřadnice stanovené Sovětským svazem v roce 1985 „ne zcela odpovídají současné zeměpisné situaci,“ říká generálmajor FSB Alexandr Michajlov.

„Podél celého pobřeží máme jen 22 mil teritoriálních vod a nikdo nemá právo do nich vstoupit. To vše samozřejmě souvisí se záměrem Švédska a Finska vstoupit do NATO a možnou blokádou Kaliningradu”.

To znamená, že podle textu dokumentu může být čára státní hranice v Kaliningradské oblasti změněna. Vojenské oddělení navrhuje zrušit platnost linií SSSR z roku 1985.

V pravém slova smyslu to mělo být provedeno už dávno, když se pobaltské státy oddělily od Ruska a dostaly se zcela pod kontrolu NATO. Nemusíte být analytik, abyste pochopili: v případě možného nepřátelství by se Baltské moře mohlo úplně zablokovat a pohyb jakýchkoli lodí by se zastavil.

Zkušenosti z Velké vlastenecké války ukázaly, že Baltské moře se může dostat pod palbu ze všech stran a hrozí tam úplná blokáda ruského námořnictva. Proto musí být na vodě jasně vyznačeny červené hraniční čáry.

Poplach na Západě již vypukl.

Finský expert na Rusko Arkady Moshes uvedl, že takový záměr změnit námořní hranici je ve skutečnosti formou hybridního boje. A vedoucí výzkumný pracovník Institutu zahraniční politiky Finska Rygor Nižnikov doslovně řekl: „Pokud Rusko podpoří tento návrh zákona, nejel bych lodí z Klaipedy do Gdaňska”. https://dzen.ru/a/Zk8l2SkpgC7AnLk-

Vladimir Putin hledí na švédský ostrov Gotland „oběma očima“ 

Успехи России

Najednou se ukázalo, že našemu ministerstvu obrany se hranice v Baltu tak úplně nelíbí! A když se naší armádě něco opravdu nelíbí, Západ si začíná dělat starosti. Zvláštní… Proč?

Spojené státy nedávno převzaly a „aktualizovaly“ své hranice v Arktidě. A hádejte co? Ani v jedné evropské zemi nebyli pobouřeni. A teď – okamžitě začali pištět!…

Po důkladné analýze situace v Pobaltí navrhlo Ministerstvo obrany Ruské federace vládě provést změny na hranicích země.

Tento návrh je projednáván v souvislosti s možností prohlásit část vod Baltského moře za vnitřní vody Ruské federace. Takový krok vyjasní hranice a posílí kontrolu nad důležitým strategickým regionem.

Nové hranice a vnitřní vody podle tohoto návrhu pomohou zajistit bezpečnost a ochranu ruských zájmů v oblasti Baltského moře. Ministerstvo obrany poznamenává, že současná hranice stanovená v roce 1985 vyžaduje úpravy ve světle současné geopolitické reality a výzev, kterým země čelí.

Nemusíte být skvělý analytik, abyste pochopili, o čem mluvíme: Spojené státy zatáhly do NATO spoustu severních zemí a teď si z nějakého důvodu myslí, že Rusko nad tím bude zavírat oči. Takže – nebude!

Ruské ministerstvo zahraničí se již připravuje zaslat kopie opravených materiálů generálnímu tajemníkovi OSN, aby informoval o provedených změnách.

Rychle se blíží rok 2025, kdy musí být všechny plánované aktivity úspěšně dokončeny. Realita konfrontuje Rusko s potřebou asymetrického přístupu – posunout hranice dále od území naší milované federace a tvrdě reagovat na jakékoli pokusy o jejich narušení. Je důležité nežádat o povolení, ale být připraveni konfrontovat Západ s faktem a bránit suverenitu země na všech úrovních.

I přes možné odsouzení ze strany západních zemí a NATO je důležité si uvědomit, že toto vědomé rozhodnutí činíme v zájmu naší země. A na Západě to velmi dobře chápou: jsou tam tak abnormální reakce, že je radost se na to dívat!

Mezitím i Švédsko bylo znepokojeno – strach má velké oči, jak se říká…

A přesto statečný vrchní velitel ozbrojených sil země Büden prohlásil:

„Putin chce získat kontrolu nad Baltským mořem. Konfrontace v Evropě změnila politickou situaci a my jsme museli masivně vyzbrojit Gotland. V současné době zajišťujeme bezpečnost ostrova trvale rozmístěnými jednotkami a dočasně tam rozmístíme další síly, pokud nebezpečná situace zesílí. Kdo ovládá Gotland, ovládá Baltské moře. Jsem si jistý, že Putin se dívá na Gotland oběma očima. Putinovým cílem je získat kontrolu nad Baltským mořem. Pravděpodobně měl také na očích souostroví Åland. Rusové bedlivě sledují, co se děje na vstupech a výstupech do Baltského moře. Baltské moře je pro Putina stejně důležité jako pro nás, aby zůstalo otevřené a bezpečné. Pokud Rusko převezme kontrolu a uzavře Baltské moře, bude to mít obrovský dopad na naše životy – ve Švédsku a ve všech ostatních zemích sousedících s Baltským mořem. To nemůžeme dovolit”.

Jaké nádherné rozhořčení!… Jak rafinované „to si nezasloužíme“!… A kdo hrozil, že úplně zablokuje přístup Ruska k Baltskému moři? A kdo diskutoval o tom, že Kaliningrad má být odříznut od zbytku země? A kdo se chlubil, že Baltské moře je nyní „vnitřním jezerem NATO“?… Co tím myslíte, že Rusko už nemá přístup k Baltu? Myslíte si to?

Mimochodem, guvernér Kaliningradské oblasti nedávno vstoupil do naší vlády a z první ruky ví, co západní země celé ty roky dělaly pro to, aby Rusku způsobily problémy s dodávkami do Kaliningradu. Je možné, že i proto začala vláda v tomto směru jednat tak rozhodně.

Zde je to, co k této záležitosti řeklo ministerstvo obrany:

„Přímé základní linie ve Finském zálivu nepokračují a neuzavírají se na území Ruské federace, což nám zase neumožňuje určit vnější hranici vnitřních mořských vod. Současný seznam navíc nezohledňuje praxi stanovování přímých základních linií jiných států.

Navrhuje se instalovat nový systém přímých základních linií ve východní části Finského zálivu a také v Kaliningradské oblasti Baltijsk a Zelenogradsk. Pro zajištění plavební bezpečnosti plavby budou upraveny a znovu vydány státní námořní plavební mapy „vhodného měřítka“.

Nejvíce z toho nadšeni byli samozřejmě v Litvě – no, kdo by o tom pochyboval! Právě tam po léta poškozovali ruské zájmy a maximálně ztěžovali komunikaci s Kaliningradem.

„Je to další důkaz toho, že ruská agresivní a revizionistická politika představuje hrozbu pro bezpečnost sousedních zemí a Evropy jako celku,“ zdůraznilo litevské ministerstvo zahraničí.

Finsko bylo také znepokojeno, ale není jasné proč? Pokud už zapomněli na poučení z 30. let minulého století a vrhli se do dnešní konfrontace, jako by se nic nestalo, ať klidně spí dál.

„Úmluva OSN o mořském právu obsahuje ustanovení o definici námořních zón pobřežních států, včetně jejich revize. Předpokládáme, že Rusko jako smluvní strana úmluvy bude podle toho jednat. Je třeba si uvědomit, že způsobení zmatku je také hybridní vliv. Finsko se tím nenechá zmást,“ řekla ministryně zahraničí Elina Valtonen.

S čím Finové počítají, je obecně nejasné. Jak však bylo řečeno, nikdy ze své historie nevyvozují žádné závěry!

https://dzen.ru/a/Zk5Vv9Heu0BLyK3u

První kroky Belousova ve funkci ministra obrany Ruské federace jsou působivé

Философия Любви

Evropa stále hrozila, že Rusku uzavře Baltské moře, a teď najednou dostala tvrdou odpověď.

Jedním z prvních opatření ministerstva obrany pod vedením A. Belousova byl návrh na změnu hraniční linie u Kaliningradské oblasti. Je čas obnovit pořádek v teritoriálních vodách, nastolit nové dimenze ekonomické zóny a kontinentálního šelfu u pevninského pobřeží a ostrovů Severního ledového oceánu, Baltského a případně Černého moře.

Se začátkem jaderných cvičení Rusko zahájilo proces revize svých námořních hranic západním směrem. A v první řadě to může ovlivnit Baltské moře a také Finský záliv.

Dokument, který tyto hranice definoval od roku 1985, bude nyní zapomenut. Podle ruského ministerstva obrany se geografická situace změnila. Takže je čas změnit hranice…

Jak se změnila geografie?

Projekt kontroly hranic jsme zahájili poté, co Švédsko oznámilo svůj vstup do Severoatlantické aliance. Ztratilo status neutrální země, jeho bezpečnostní politika upadla v zapomnění a následně se Rusko dostalo do kruhu nepřátelských zemí.

Jakmile Švédsko vstoupilo do NATO, pobaltští mikrobi okamžitě křičeli, že Baltské moře se nyní stalo vnitřním mořem NATO. Aby mohly ruské lodě vplout do světových oceánů, budou muset proplout úzkým hrdlem zemí NATO – Švédskem a Dánskem.

Litevský velvyslanec ve Švédsku Linas Linkevicius na svém blogu prohlásil: „Po integraci Švédska do Aliance se Baltské moře stalo vnitřním mořem NATO. Pokud se Rusko odváží napadnout NATO, Kaliningrad bude jako první „neutralizován“.

Naši politici na všech úrovních řekli, že nebudeme ignorovat vstup Švédska do Aliance, ani nepřátelská prohlášení na adresu Kaliningradu, ani přání západních politiků donutit Dánsko kontrolovat tankery s ruskou ropou a dokonce blokovat ruské lodě s ropou.

Varovali jsme vás? Teď nás neobviňujte.

Prozatím navrhujeme mírový způsob, jak prolomit možné překážky NATO pro naše obchodní a válečné lodě. Pokud nebude přijat, pak klidně může být realizován plán „B“, který navrhl ministr zahraničí SSSR Andrej Gromyko v Turecku: „Místo Bosporu můžeme vytvořit ještě dva průlivy, ale bohužel pak už nebude Istanbul.”

Mimochodem, že je takový scénář možný, nasvědčuje i fakt, že tento projekt byl na webu představen právě v den, kdy začalo společné cvičení na použití taktických jaderných zbraní.

Tohle byl jen první krok.

Dále dle zdůvodnění Ministerstva obrany budou všechna rozhodnutí předložena OSN. Tam budou upozorněny všechny země, že Rusko tyto kroky podniklo. A protože na hranici Kaliningradské oblasti jsou našimi sousedy pouze země NATO (VŠICHNI sousedé jsou NATO!!!), nebudeme již od nich přijímat výmluvy, že do našich vod vletěli/vstoupili náhodou, omylem, podle starých map, …

No a posledním krokem bude opětovné vydání státních plavebních map, aby byla zajištěna bezpečnost plavby.

The Times ve svém článku uvedly, že vstupem Švédska do NATO byl dokončen proces dusivé kontroly Aliance nad Baltským mořem. Kroky ruského ministerstva obrany ukazují, že oprátka se může ukázat jako fikce a konfrontace s Ruskem může pro Švédy a celou Alianci skončit další Poltavou.

Na projekt ruského ministerstva obrany okamžitě zareagovala ministerstva zahraničí Lotyšska, Litvy a Finska. Vyjádřili NADĚJI, že Ruská federace zůstane věrná Úmluvě OSN o mořském právu. Řekli to tak úžasně. To je jasné! Jedna věc je žvanit, že jsou teď silní, a něco úplně jiného je vrhnout se do boje.

Pokud si koalice Západu (Ko3a) myslela, že Rusko může být nyní uzamčeno ve Finském zálivu, pak se zcela spletla. Dříve mohl Kreml některé nepřesnosti, chyby či chybějící hranice poblíž našeho území klidně ignorovat. Uvítali jsme neutrální postavení našich sousedů a vytvořili tak příznivou situaci pro jejich podnikání a bezpečnost.

Dnes se vše změnilo! Už nebudou žádné ústupky. Hranice budou jasně vyznačeny a to vytvoří dobré podmínky pro naši ekonomiku a bezpečnost! Od nynějška nás situace u našich sousedů příliš nezajímá.

Každý kilometr, o který posuneme hranice od našeho území, je velmi, velmi důležitý.

Na dortu je i třešnička. Podle tiskového tajemníka ruského prezidenta Dmitrije Peskova:

„Ne, není tu nic politického, i když se politická situace od té doby (od doby, kdy byla poprvé stanovena hranice) změnila. Podívejte se na eskalaci napětí, úroveň konfrontace, zejména v Pobaltí. To samozřejmě vyžaduje, aby naše příslušné agentury podnikly nezbytné kroky k zajištění naší bezpečnosti,“ řekl podle agentury TASS.

Miluji tyto vzájemně se vylučující prohlášení.

Navíc naše vojenské oddělení řeklo, že ke změně hranic nedojde! Co to znamená? Je to jednoduché, hranice neměníme, jen si je ujasňujeme! Laskavě a nenápadně…

A.R. Belousov pokračuje ve správné politice na ministerstvu obrany. První kroky jsou působivé. Dá-li Bůh, budou pro nás i nadále přicházet samé dobré zprávy a smutné zprávy pro Kozu.

Děkuji za přečtení. Milujte Bohem chráněné Rusko. Buďte šťastní.

https://dzen.ru/a/Zk4lgDmPFX31Nb5e

P.S.

EU požaduje, aby Rusko vysvětlilo své jednostranné vymezení řeky Narva na estonsko-ruské hranici.

Jen den poté, co ministerstvo obrany začátkem tohoto týdne vydalo hrozbu překreslení hranic v Baltském moři, ruští pohraničníci odstranili více než 20 bójí na řece Narvě – vodní cestě podél estonsko-ruské hranice. Vedoucí představitelé EU tento krok odsoudili jako akt provokativního chování Ruska vůči jeho sousedům.

Evropská unie bedlivě sleduje situaci na hranici Estonska a Ruska a čeká na objasnění ruské strany v souvislosti s prohlášením estonského ministerstva vnitra, že ruští pohraničníci údajně odstranili bóje na řece Narvě, říká šéf Evropské diplomacie Josep Borrell v prohlášení vydaném službou zahraniční politiky EU.

„Evropská unie pozorně sleduje situaci… Takové kroky jsou nepřijatelné. EU čeká na vysvětlení Ruska ohledně demontáže bójí a také jejich okamžitý návrat,“ cituje RIA Novosti text diplomatova prohlášení.

“Tento hraniční incident je součástí širšího modelu hybridních akcí Ruska, včetně jeho námořních a pozemních hranic v oblasti Baltského moře,” uvedl v pátečním prohlášení hlavní diplomat EU Josep Borrell.

Rusko se k tomu zatím veřejně nevyjádřilo.

Již dříve oddělení policie a pohraniční stráže estonského ministerstva vnitra uvedlo, že ruští pohraničníci údajně odstranili na řece Narvě bóje, které sloužily k vymezení lodních tras.

Umístění demarkačních bójí na řece Narva se může každé jaro měnit.

Rusko letos oznámilo, že nesouhlasí s umístěním přibližně poloviny z 250 hraničních bójí. Estonsko instalovalo bóje na základě smlouvy o státní hranici a dohody o umístění bójí uzavřené mezi pohraničními službami v roce 2022. Prvních 50 bójí bylo instalováno 13. května a Rusko z nich odstranilo zhruba polovinu.  

sdílet na

85 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
26. 5. 2024 02:55
Ohodnotit příspěvek :
     

Bravo Rembovič!
(Rembovič – Belousovova vojevůdcovská přezdívka v RF.)

Ladislav 💤
26. 5. 2024 06:50

👍👍👍 žádné okecávání a tvrdě udeřit!

Slovan
26. 5. 2024 07:54
Odpovědět  Ladislav 💤

Tak a teď mají ti naši cocoti (politici, kavárna, aktivisti) osypky a teď si můžou poplakávat že se Rusko rozpíná. Jen tak dále, RF výborně. Bububu, my vás sežereme. 🤣😊

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy.
26. 5. 2024 10:08
Odpovědět  Slovan

Tak to má být jmenovče. Při obdržení rány, žádné nastav druhou tvář. Ale pořádná vracečka až ho uzemníš. Kdybychom se my tady chovali jinak, už by nám škůdci nevládli. Horší je, že nás je málo. Ty venku v kebabárnách a pitzériích to nezajímá. Ti už jsou s osudem smířeni. A nastavovat za takové krk, to už jsem si prožil. Tak se opatruj.

Jiri1
26. 5. 2024 10:18
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Nastavit druhou tvar rikal jen Jezis. Proto taky tak dopadnul.

Gales
26. 5. 2024 10:57
Odpovědět  Jiri1

Buzíci mají dvě tváře. Jednu ve předu a druhou vzadu.

26. 5. 2024 14:24
Odpovědět  Jiri1

Ne e. Ježíš Nový Zákon nenapsal. Bylo napsáno že říkal – a mezi tím, co skutečně říkal, a co tvůrci NZ tvrdili, že říkal, je kurwa rozdíl.

Albi
26. 5. 2024 14:37

A bůhví, jestli něco vůbec říkal.
Jestli nebyl třeba jen vybrán jako ikona, “obchodní značka” firmy křesťanských církví – a tentokrát to nemyslím nijak urážlivě.

Boomer
26. 5. 2024 16:44

..jo, až Mohamed to vylepšil, a to tím, že všechny dokázal přesvědčit, že s Alláhem komunikuje jen on jediný a tudíž mu nikdo nemohl kondat do toho, jestli Alláh fakt říkal todlencto nebo tamto neříkal vůbec.
Jo, řekne se ušmudlaný obchodní příručí, kupec.. a jaká to byla hlava!!!!!!!
Know how…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
26. 5. 2024 17:31
Odpovědět  Boomer

Spíš dobrý plagiátor a inspiroval se jistým Mojžíšem, který od křeťanského Hospodina přijal na Hoře Sinaj Desatero.

Kdo a čím byl ve skutečnosti Mojžíš nám myslím Bible nesděluje, ale musel to být velmi dobý psacholog.
Kdyby Desatero předal lidem jako svou jakkoliv geniální práci, dřív nebo později mohllo být a jistě by bylo úspěšně zpochybněno.

Ovšem když ho “vytvořuil” sám Hospodin …. to je jiná, to zpochybnit nejde. Nikdy a nikým.

Boomer
26. 5. 2024 17:44
Odpovědět  Albi

..když si islám dobře prostudujete a porovnáváte jeho myšlenky a rituály s jinými věroukami, zjistíte že ten příručí splácal dokupy kde co, jak tak ty karavany z různých směrů přicházely a procházely, sedělo se u čaje a mlátila prázdná sláma…

27. 5. 2024 00:23
Odpovědět  Boomer

A ještě byl sjetej jak zelenina, páč když jsem četl korán, tak mi to navozovalo výkřiky zdrogovanýho cvoka. Takže kdoví u čeho seděl a co do sebe pral. Na čaj mi to ale nepřipadá.

Ja.1011
27. 5. 2024 17:51
Odpovědět  Albi

clanok ma nazov: Prve kroky Belousova…. Nechapem tuto debatu o Jezisovi a podobne….debatujete o inom clanku??? admin robi 1.april???

hrobař
26. 5. 2024 18:36

Vykaškete se na ježíše,ten má hlavně vanoce a velikonoce,hlavně že vyhráváme nad zlem atd…

Ja.1011
27. 5. 2024 17:49

co je to tu nabozensky klub?!!!!!

Slovan
26. 5. 2024 11:03
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Však se podívej jen na chování té mládeže v živém přenosu, hop hop, do neskáče není Čech!! To je síla cóó?!! Voni jim tady tlačí takové životní podmínky a to není hophop!! To je ticho. Vidíš tu naivitu, ten paradox? Já trpím jako zvíře když tohle se děje okolo mě. Ceny jsou tam šílené a z lidí dělají kretény. Když to chtějí platit? No a to se ani nezmiňuji, že jeden z adeptů na Mistra světa RF tam nepustili. Blééééé.

Gales
26. 5. 2024 18:29
Odpovědět  Slovan

Na každou svini se vaří voda.

Ja.1011
27. 5. 2024 17:48
Odpovědět  Slovan

zas nejaky hulvat(ubozak) ?!

stan
26. 5. 2024 10:54
Odpovědět  Ladislav 💤

Souhlas, na mě platí jen tvrdá pěst a síla.Rusko už nebude ustupovat a to je dobře.Konec sraní s debilní Evropou.Myslel jsem, že Švédsko a Finsko dělají rozumnou politiku, ale to co předvádějí poslední dobou je idiocie, sami si pod sebou řežou větev.Finsko už na to citelně doplácí v příhraničních oblastech, kde rusové hojně nakupovali.Nyní je tam prázdno a všechno tam se uzavírá nebo kolabuje.Dobře jim tak…

milan
26. 5. 2024 18:29
Odpovědět  stan

to neni o obyvatelech ale o vladni moci a USA si vsude v Evrope mimo Hungary a SK dosadili ty sve loutky

Autor
26. 5. 2024 08:50

Možná jsem konečně pochopil skutečnou podstatu a rozdíl “západní civilizace” oproti jiným. Téměř všude mimo ni, bylo vždy nepopsatelnou hanbou, když politik na jakékoliv úrovni zklamal důvěru lidí, státu (včetně království a císařství) a přišlo se na to. To jsou např. ty občas nepochopitelné změny v Japonsku, které se tak nejčastěji dozvíme.
Ne, to vůbec neznamená, že by tam nebyli ti, co jsou chtiví po moci, majetku, co lakotí, co sdírají z kůže své spoluobčany, ale jde o směr, tendenci v uvažování společnosti.
Prostě by se dalo říci, že “západní civilizace” někde ve vývoji již dávno, nejspíše při svém vzniku, ztratila SVĚDOMÍ A POJEM CTI. To je podstata toho, co z toho vzniklo – kapitalismu, to je podstata i politiky a následně je to i podstata tak zvaných “liberálních svobod”, tahle “pidlivizace” by se měla jmenovat “Jáismus Homo magorisus Civilization”.

Pavel z Moravy.
26. 5. 2024 10:16
Odpovědět  Peter 008

Petře mluvit o tom je potřebné, ale bez skutečných činů necháme zaprodance dále dělat ty prasárny. Ale té vytuněné většině to fakt nevadí co s nimi provádí. A právě to je to, co momentálně nemá řešení. My si tady můžeme říkat co chceme. Když někdo chce být burro ( osel ), bude burro, jak by řekl Fidel. Nikdo z nás nemá řešení, většina z nás hodně čte, přemýšlí, ale to jsme my, to není zbývajících dejme tomu 80 % další populace. To se musí vzít v úvahu. Tam je ten zakopaný pes.

Autor
26. 5. 2024 13:02
Odpovědět  Pavel z Moravy.

80 % další populace je prostě až na malé výjimky ovládáno masmédii. Jako právě dnes, kdy se hraje finále MS v hokeji. Dokonce se mění prý programy TV stanic, kanálů. A mnozí tohle fandění zaměňují za vlastenectví, ale to by měla být až nadstavba, jinak je to jen šance na vykřičení a jako že se všechno hned změní k lepšímu. Uvidíte, že když vyhrajeme, že porostou preference SPOLU. .
Ostatně to řvaní mne odradilo nejdříve od chození na zápasy na stadióny a pak nakonec i od TV sportu vůbec. A vůbec nemám na mysli ty pupkaté řvouny v sektoru fans!

Pavel z Moravy.
26. 5. 2024 17:15
Odpovědět  Peter 008

No tak vidíš, jak jednoduché je to ovládat je. A co se s tím dá dělat? Bez vlastního vyzrání těch lidiček nic.

katango
26. 5. 2024 10:25
Odpovědět  Peter 008

Jo, nejhorší byla tzv ztráta tváře. Ale to na KoZe nehrozí, protože tady už nikdo z politiků až na světlé výjimky tvář nemá.

Mik
26. 5. 2024 16:13
Odpovědět  Peter 008

Místo planého filozofovani by určitě pro nás bylo lepší bavit se o tom jak v národě dosáhnout alespoň nějakou funkční jednotu. S 200 stranami to určitě nepůjde. Před minulými volbami jsem je počítal. Možná je jich ještě víc.

Pavel z Moravy.
26. 5. 2024 20:54
Odpovědět  Mik

Naprosto přesně.

Albi
26. 5. 2024 08:55

Bezva – čím dál lepší. 🙂
Třeba tohle je podobný geniální tah, ač se týká naprosto jiné oblasti.
Z analýzy MAP, ve které se popisuje jak Zelenskij “zrtácí nervy” a po svém zvyku vyhrožuje a obviňuje Západ apod.
https://www.michalapetr.com/map-2001/
Taky zajímavé, ale tahle část je na rozdíl od Zelenského běsnění i veselá.
Omlouvám se, že je to tak dlouhé, ale zkrátit to nešlo. Pointa je na konci.
Rusové včera vyděsili ukrajinské režimní politiky svým nejnovějším rafinovaným tahem. Tzv. nový ruský gubernátor Charkova Vitalij Gančev začal prostřednictvím médií šířit, že obyvatelé celé charkovské oblasti si mohou okamžitě po osvobození svých obcí a měst vyžádat ruský pas, který jim bude bez výhrad přidělen. Tedy, že obyvatelé Charkova se nebudou muset nejprve stát občany nějaké rebelské republiky a hlasovat v referendu o připojení k Rusku, ale že se rovnou stanou Rusy, a tím se jaksi automaticky charkovská oblast stane součástí Ruska. – pokrač.

Albi
26. 5. 2024 08:57
Odpovědět  Albi

pokrač.
Ukrajinská média včera před těmito novými ruskými rafinovanými sliby, jak rozložit Ukrajinu, své občany důrazně varovala. Ukrajinec tak bude mít brzy k dispozici zajímavý výběr v případě, že nutně potřebuje platný pas a nemá ho. Buď si může jít pro ukrajinský pas a skončit v zákopu na ruské frontě. A nebo si jít pro ruský pas, bez povinnosti skončit na ukrajinské frontě.

Snadno se tak může stát, že než se český agent Koudelka vzpamatuje, z ukrajinských uprchlíků bez platných ukrajinských pasů se v ČR rychle stanou ruští státní příslušníci ukrajinského původu. Jak by potom české soudy celý problém řešily, si nedovedu představit.
Ovšem udělat z ukrajinské menšiny v ČR ruskou menšinu v ČR, jen proto, že Zelenskyj odmítá vydávat ukrajinské pasy svým občanům jinak než současně s jednosměrným lístkem do zákopu na frontě, tak to by byl gól! 

Pijack
26. 5. 2024 09:32
Odpovědět  Albi

No, ono to Ukrajinské obyvatelstvo čeká na osvobození Ruskem už dost dlouho. Správný výraz je OSVOBOZENÍ. To vysvětluje vše.

Albi
26. 5. 2024 09:47
Odpovědět  Pijack

Teď už zbývajícímu ukrajinskému obyvatelstvu musí nutně záležet jen na jednom – toho osvobození se taky DOŽÍT !

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
milan
26. 5. 2024 18:33
Odpovědět  Albi

sak su to vseci Rusi

Albi
26. 5. 2024 21:44
Odpovědět  milan

To jsou – ta pointa byla v otázce, jakou pozici by zaujala naše rusofobní vláda, kdyby k tomu došlo ještě za jejího života.

Nejlepší by asi byla pozice tzv. “mrtvého brouka“, ale ke spokojenosti obou nesmiřitelných táborů = vládního a dezolátního by možná nejlepší variantou byla včasná demise vlády a předčasné volby. 🙂

All
26. 5. 2024 09:23

Rusko buduje efektivní ekonomiku ozbrojených obranných sil.Vyniká v modernizaci zbraní,když je to potřeba.A zase je to tady, Rembovičů je potřeba a bude jich víc.

Pavel z Moravy.
26. 5. 2024 10:00

Nu, zdá se, že ten Belousov je fakt třída. Však už jste severští a pobaltští kamarádíčci v NATO. Tak čemu se sakra divíte? Naše prosťáčky můžete v médiích ovlivňovat, ti mají v hlavinkách pouze vaše žvásty. Co jim předhodíte, to jako holubi sezobnou. A vrchní veliteli Švédů Budene, vy budete mít brzy jiné problémy, až vaši rajskou zahradu budou přebírat do opatrovnictví muslimové. Nepřeji vám to, ale karma je holt svi-ňa.

Boomer
26. 5. 2024 10:10

.. no, já bych za tím viděl i Gerasimova, stále více se ukazuje, že ty hybridní metody mají cosi do sebe.. a to tak že velmi!

Pavel z Moravy.
26. 5. 2024 11:38

Milane, někde jsem četl, že německá AFD snad není v té frakci ID, kde je SPD. Z Wiki jsem to nezjistil. Ty máš hodně info, můžeš mne informovat. Mám totiž dilema, volit Konečnou nebo SPD. I když jsem levičák, více mne to táhne k SPD. Ty jsi totiž zmiňoval nedávno toho Macha na kandidátce SPD. Můžeš to trochu objasnit. Já pouze vím, že kdysi vedl Svobodné a byl proti setrvání v EU. Nedávno jsem zaregistroval, že Svobodní už na vystoupení z EU netrvají. Ale jestli se nemám úplně ztrapnit sám před sebou, tak chci volit jedině toho kdo chce vypadnout z EU a žít ve svobodné a nikým neřízené zemi. Nevím přesně jak je to s Konečnou, protože toto až tak pečlivě nesleduji, takže radu pro stejně starého otrapu snad máš, ne? Ty jsi v těch info jako doma. Díky.

Pravdomluvny
26. 5. 2024 12:46
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Není,díky Le Penové i díky SPD

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
26. 5. 2024 15:42
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Afd se právě nyní štěpí na dvě frakce, z nichž jedna je v podstatě fašistická.
Ale můžeš si to zjistit, ne že ne. Jen to chce podumat .Klikni sem https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Mach_(politik) , najed na “postoje”, a podumej. Ono totiž nejde jen o vystoupení z eurosajuzu. Pro mě osobně je nepřijatelný kdokoli, kdo prosazuje privatizaci státních podniků a zrušení minimální mzdy. Je toho u něj mnohem víc, ale už jen přes toto u mě vlak nejede.
Co se týká vystoupení z eurosajuzu, je to už vyšumělý problém. Prostě nám tady ujel o nejméně pět let vlak. Ale to je na dlouho. Ted pro nás vidím jako podstatné ne vystoupení z EU, z kterého se stala podbízivá volební mantra, ale brzdění EU. Na vystoupení už je zkrátka pozdě – vlak nabral takový fofr, že už se z něj vyskočit nedá. Nezbývá proto, než být připraven a zatím ho brzdit co to dá a modlit se á o samovolný rozpad EU, a za bé o zásah vnější silou.
Co se týká ukecané KK, tak pro mě lepší volba než oka můra. To, že si do mančaftu natáhla silné osobnosti, je totiž dvousečné – na jedné straně tím přitáhne voliče, na druhé straně si už ohlídají (silné osobnosti) aby hlasovala v souladu s programem Stačilo.
Takže tak

Pavel z Moravy.
26. 5. 2024 17:19

Tak jo, díky za rozbor. A na toto se tě ptám ještě u jiného článku, tak už nereaguj a měj se.

Pavel z Moravy.
26. 5. 2024 17:22
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Ještě dodám, já na brzdění moc nevěřím. Pokud se nejde ke kořenům problému, je to dle mne pouze šolichačka. Můj názor.

26. 5. 2024 21:33
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Já jo – za předpokladu, že voliči zvednou pr-del a půjdou i k volbám eurozajuzu a pak bude zvolen dostatečný počet brzdařů.

26. 5. 2024 04:38
Ohodnotit příspěvek :
     

Nerozumím. Pokud platí první odstavec, tak to celé další povídání neplatí, případně se odkládá na neurčito?

Pijack
26. 5. 2024 07:21
Odpovědět  primak

Zcela pochopitelné. Rusové napřed naťukli téma, vyplašili liberální slepice z kurníku a pak si z nich udělalo srandu. Vše do sebe zapadá. V podstatě se píše jen o vydaném textu. Diplomatická jednání začnou záhy po uklidnění… Slovy klasika je to 1:0 pro Rusko 🙂

Pijack
26. 5. 2024 07:16
Ohodnotit příspěvek :
     

No, podle mne to nejsou zrovna nápady nového ministra obrany Belousova, ale je to dlouhodobý plán Ruska, tedy hlavní podíl na tom má brilantní práce diplomacie. Ruská diplomacie si vždycky namaže nenažrané politiky KOZA jako marmeládu na chleba. Je pečlivě vypracovaná, odůvodnitelná a srozumitelná. Žádné kličky a úskočné finty v diplomacii Rusko nepoužívá. To se občasně dosazeným politikům liberálního fašizmu nelíbí. Oni hrozně rádi věci protahují, komplikují a obrací naruby, jen aby měli možnost dokazovat vlastní nepostradatelnost a důležitost. Rusové si na tohle nehrají. Napřed věci precizně vypracují a stojí si za svým, aniž by dělali podrazy. Jsou upřímní a dávají najevo kompetentnost. To nevyhovuje podlým psychopatům KOZA. Jejich CIA totiž ještě nevypracovala manuál, jak se má proti upřímnému “soupeři” jednat 🙂

Velitel
26. 5. 2024 07:32
Ohodnotit příspěvek :
     

Mimo téma, další velký vaxer se nám rozpad, ale samozřejmě to s ničím nesouvisí. A tak šupky dupky, levé ramínko pravé ramínko
https://cz24.news/plne-ockovany-britsky-poslanec-a-velky-propagator-covid-vakcin-ma-nyni-amputovany-vsechny-koncetiny-pote-co-utrpel-sepsi/

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pijack
26. 5. 2024 07:39
Odpovědět  Velitel

Včera jsem tomu vymatlanému Britovi popřál na jiném webu dlouhou a mučivou smrt za to, že je pouze blbeček 🙂

Pravdomluvny
26. 5. 2024 09:14
Odpovědět  Velitel

To přeji z celého srdce všem Svědkům covidovým 😁

JoFa
27. 5. 2024 19:35
Odpovědět  Pravdomluvny

To, že je někdo idiot, není dúvod, aby jste byl taky idiotem !

katango
26. 5. 2024 10:30
Odpovědět  Velitel

Chtěla jsem napsat, že teda nejsem škodolibá, ale tohle si ten zmrd zasloužil.Pak mi došlo, že škodolibá dávno jsem.

zuza
26. 5. 2024 13:18
Odpovědět  Velitel

tento zmrd dostal kvalitnú liečbu a keď sa zotavil, dostal kvalitné náhrady rúk aj nôh, možno bionické. Takže sa vrátil späť škodiť do parlamentu. Bežný človek zblbnutý médiami takú liečbu mať nebude, ten byť dávno voňal fialky odspodu. Vlastne, čo je ešte horšie, nátlak robili nielen médiá a zamestnávatelia, ale čo je horšie, aj lekári. Mám v príbuzenstve 2 ženy, v tom čase tehotné, na ktoré robili lekári nátlak, našťastie nepodľahli a 2 ľudí s rakovinou, jeden, čo bol v remisii, sa nechal očkovať a už to má za sebou. U druhého priamo podmienil lekár operáciou očkovaním, ten je zatiaľ našťastie ok.

katango
27. 5. 2024 08:47
Odpovědět  zuza

Podle mne je ale stejně dost podstatnej rozdíl mezi protézou ruky, byť tou nejkvalitnější, a vlastní živou rukou.

Joe Arp
27. 5. 2024 19:18
Odpovědět  katango

Nojo, na všetko nám treba odborníkov! Milá dámo na to by blbec skutečně nepřišel!

eFPe
26. 5. 2024 07:57
Ohodnotit příspěvek :
     

Na pozadí těchto zpráv ovšem zapadla informace(pokud je pravdivá), že se ukrajincům podařilo poškodit rusům jeden z nejstrategičtějších radarových systémů.Varoval bych obecně před předčasnými oslavami vítězství a opájením se úspěchy protože fašisti ještě pořád mají potencál bolestivě ublížit

Janaz
26. 5. 2024 08:17
Odpovědět  eFPe

Predsa si nemohol predpokladať, že Rusko nebude mať žiadne škody, ći?

eFPe
26. 5. 2024 08:47
Odpovědět  Janaz

Já????Vždyť o tom píšu- nerozumíš psanému textu?Kdyý varuju před oslavami jsem si sám vědom škod na obou stranách.To je mi zase diskutér.

Janaz
26. 5. 2024 11:07
Odpovědět  eFPe

Ešte raz: poukazuješ na určité škody Ruska a ja som to dala odpoveď.

Pravdomluvny
26. 5. 2024 09:15
Odpovědět  eFPe

Slaví se až po vítězství, až po úplné likvidaci Banderonacistánu…..zatím není k oslavám důvod!

Boomer
26. 5. 2024 10:20
Odpovědět  eFPe

.. u jednoho z nejstrategičtějších radarových systémů bych tak nějak předpokládal, že jeho vlastník bude určitě mít někde stranou nějaké rezervní segmenty pro případ jeho poškození. Já mám v kufru auta rezervní kolo, lano, žárovky, a taky hasičák. Jo, a v zimě smetáček, škrabku, lopatku a pytlík s pískem. Je možné, že ti Rusové jsou fakt tak blbí, jak se o nich u nás i jinde píše, ale taky to nemusí být pravda, pokrok nelze zastavit. Mendělejev byl taky Rus a blbej nebyl! A nebyl jedinej…

Páč jeden fakt nikdy neví a když pánbu dopustí, aji motyka spustí…

milan
26. 5. 2024 18:40
Odpovědět  Boomer

maju ti trikrat jistene a navic to nicemu neuskodilo tady ide hlavne o princip co si dovolili

Boomer
26. 5. 2024 21:03
Odpovědět  milan

.. jenže taky současně upozornili “na díru v plotě” a tu správný farmář co nejdříve vyspraví a pošle psy po stopě. Tudíž se posouvají na úroveň amatérské odbojové činnosti, drobného sypání písku do jednotlivých ložisek…

zuza
26. 5. 2024 13:22
Odpovědět  eFPe

niekto písal, že to poškodenie bola iba také kozmetické…a ten systém sleduje juhovýchod, odkiaľ až tak útok nehrozí. Aj keď turkovi nemožno veriť ani nos medzi očami…..

Boomer
26. 5. 2024 16:49
Odpovědět  zuza

..to si myslím i já, jde o komplikovaný systém, nonstop pozemní, vzdušný a vesmírný/satelitní sběr dat, tudíž to nebude žádný nápadný radar na kopci, aby ho mohl kdejaký trouba z dálky lokalizovat a trefit…a troufám si tvrdit, že určitě bude redundantní!!!!

katango
26. 5. 2024 17:06
Odpovědět  Boomer

Co na tu informaci Rádio Jerevan?

Boomer
26. 5. 2024 17:18
Odpovědět  katango

..no, dle mého se časem dozvíme, že byl slavně zničen dieselelektrický agregát, který napájel ochranný plot kolem skladu, ve kterém byly uloženy konzervované stravní dávky pro strážní jednotku … ;o)))

Eva
26. 5. 2024 08:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Medvídku jeď!!!👍

All
26. 5. 2024 09:03
Ohodnotit příspěvek :
     

Rusko už nebude hovořit pouze mírným jazykem o červených čarách,to bylo.Už je vše jinak,připravuje se a s nikým se nebude srát.Taky my se jednou vrátíme ke svým kořenům a budeme napravovat to,co dojebalo ODS svou tisíciletou zradou.

Pavel z Moravy.
26. 5. 2024 10:27
Odpovědět  All

To je ještě za hodně dlouho Alle. Pokud se svět nezničí. Zdegenerovanci západu prozatím ovlivňují myšlení většiny. Nás myslících je stále málo. Nemá smysl to rozebírat a mluvit o tom stále dokola. My sedmdesátníci žádnou hodnotnou společnost již nezažijeme. Víra je sice pěkná věc, ale podložená pouze přáním je málo. Je třeba vidět realitu, je třeba vidět jaké generace zde vyrůstají a jestli mohou ten sen lepšího života stvořit.

katango
26. 5. 2024 21:38
Odpovědět  All

Jak pravil tuším Roosevelt. Mluv vlídně, ale nos s sebou klacek (v různých překladech hůl, bič atd).

Boomer
26. 5. 2024 10:07
Ohodnotit příspěvek :
     

Nebylo by od věci k článku přiložit mapu se zakreslením stávajících a navrhovaných námořních hranic.

..ale jakožto naprostý suchozemec a prostý venkovan k tomu, vůbec nechápu, proč by kterémukoli státu, vlastnícímu byť jen jedinou plavbyschopnou loď, mělo být bráněno v přístupu do kteréhokoli moře.

Navigare necesse est, vivere non est necesse! 

Albi
26. 5. 2024 10:25
Odpovědět  Boomer

Tu hlubokou moudost jsem nepochopila. .
K čemu to “neživým” bude?

Boomer
26. 5. 2024 10:42
Odpovědět  Albi

.. výkladů této myšlenky je několik, já osobně mám nejblíž k tomuto: žít můžeme, plout musíme!
Některé věci je nutno dělat i s velkou mírou rizika, odvážit se když jiní váhají, jinak jen přešlapujeme na místě a počítáme pomalu přibývající mrtvé.

Třeba Edward Jenner a Variola…

Albi
26. 5. 2024 14:46
Odpovědět  Boomer

Děkuji.

Pavel z Moravy.
26. 5. 2024 11:54
Odpovědět  Albi

Proč bych nemohl jít po jakékoliv polňačce pokud nebudu vstupovat na soukromé území majitele. Pluji po společně vytvořené námořní cestě, aniž bych přece komukoliv narušoval jeho soukromí. To by přece mělo být jasně dáno a vymezeno zákony. Nic více ani méně v tom není potřeba hledat. Neživým to asi nebude k ničemu, to máš pravdu, ale stanoveno by to být mělo. Pro pořádek. Měj se.

Albi
26. 5. 2024 15:04
Odpovědět  Pavel z Moravy.

No – trochu si odporuješ.
Jednou “soukromé území majitele“, podruhé “společně vytvořená námořní cesta“.
Copak by námořní cesta nemohla být soukromá?
Ale svět by soukromý být neměl! Pro nikoho.

Dovolím si ti tady ocitovat slova jedné písně – bohužel není ruská, ale pravděpodobně americká – nicméně i “duševní vlastnictví” by nemělo být soukromým vlastnictvím, ale všech. Nebo ne? Všechno by mělo bát zpoplatněno? I vědecká poznání jiných, stejně jako dnes zábava vytvořená jinými pro ostatní, kteří za ní platí ?

Tedy::
Ta zem je tvá zem, ta zem je má zem
od Californie po New York Island,
tam můžeš bloudit, jak se ti zlíbí,
ta zem je všech, to každej ví.

Mám jen svý mládí a majetek žádnej,
ti co jim to vadí, ať si jdou, kam chtěj’,
kdo chce, jde se mnou, ať pozná jednou,
že ta zem je všech, to každej ví.

A pokud ji snad neznáš a chtěl bys to i s muzikou, tak tady je odkaz.
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/rangers-plavci/ta-zem-je-tva-zem-449328

Boomer
26. 5. 2024 16:53
Odpovědět  Albi

..společně vytvořená námořní cesta by mohl být dohodnutý koridor v místech, kde by se z prostorových důvodů(úžina..) mohly dotýkat či dokonce překrývat hranice výsostných vod(soukromé území..) dvou států a třetí osoby by měly smůlu.. táhně vocaď, plujte jinudy!
Takže si neodporuje, i když to píšu nerad…;o)))))

Albi
26. 5. 2024 18:08
Odpovědět  Boomer

Ale ano, odporuje.
Ten koridor, zvaný “výsostné vody” (jen pro vysvětlení toho, že planeta patří všem, nikdo si jí kus koupit nesmí, resp. dnes ještě nemůže) přidělen do sféry “dozoru” státu, který sídlí na jeho pobřeží.
Tím dozorem myslím i dohled nad jeho “mírovým” využíváním, ne zneužíváním. Že to tak dnes není, nemá být automatická samozřejmost.

To by si jinak nějaký super-oligarcha mohl koupit do “osobního vlastnictví” třeba Suez, Bospor nebo Lamanšský průliv!
A podle “mustru”, že osovní vlastnictví je nedotknutelné by zanedlouho neměli ostatní kde žít.
Je to chyba těch, na které by nezbylo volné místěčko na planetě že si vůbec dovolili se narodit a planetu oligachů zamořovat svou přítomností?

Boomer
26. 5. 2024 19:29
Odpovědět  Albi

.. s tím Suezem je to velmi sporné, je to umělý výtvor, a kupříkladu omezení či dokonce zákaz plavby v něm už použit byl a to v době Rusko-japonské války, kdy na podzim roku 1904 vyplula ruská baltská eskadra na pomoc eskadře tichomořské u Port Arturu, ale v důsledku nepovolení proplutí právě Suezem musela obeplout Afriku a na místo určení dorazila s velkým zpožděním a tím bez možnosti využití momentu překvapení. Navíc byly ruské lodě přetížené nákladem uhlí pro své parní kotle a hlavní pancéřové pláty měly tím pádem až pod hladinou ponoru, tudíž sousto pro japonské dělostřelce v bitvě u Cušimy, kteří zrovna v té době měli nové typy dělostřeleckých granátů s vysoce explozivní směsí “šimozu”…
A ještě dodatek.. černomořská válečná eskadra byla zablokovaná, Rusko by muselo žádat Osmany o proplutí Dardanelami a Bosporem..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Bety
27. 5. 2024 17:56
Odpovědět  Albi

Právě to osobní vlastnictví pro vyvolené je v plánu. Takový technologicky modernější středověk. Jednou z předzvěstí jsou ta “patnáctiminutová města”, ze kterých se plebs nebude smět hnout, neboli zaobalené nevolnictví. Vždyť to bylo tak úžasné! Plebs makal a v hadrech a bos zbožně
obdivoval bohatství těch mocných! Jen místo kostelů nám správný světonázor teď vštěpuje TV bedna.

Pavel z Moravy.
26. 5. 2024 21:02
Odpovědět  Albi

Zpívají ji samozřejmě Rangers a ty mám nejraději, takže všechny jejich moc pěkné písně znám. Já ti nic vymlouvat nebudu, nebaví mne to a je to zbytečné. Jak sama dáváš často najevo, my dva nic nevyřešíme a naše názory nikoho nezajímají.

Jiri1
26. 5. 2024 10:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Nic Rusku nevysvetli. Bude si muset ta uzemi samo vzit a navzdy! Vsechny staty kolem Baltu vznikly jen diky dobre vuli Ruska a jsou ted namireny proti nemu. Diky jejich vazalstvi k USA!

Vlastimil Čech
26. 5. 2024 15:20
Ohodnotit příspěvek :
     

A nebyla nějaká mapka?

Administrátor
P.A.Semi
26. 5. 2024 18:32
Ohodnotit příspěvek :
     

V článku se to i zmiňuje…
Když Amerika posunula své hranice v Arktidě, všechny pro-ruské weby začaly pištět, ale když totéž plánuje Rusko, tak je to důvod k radovánkám…
Zase dvojí metr, jedni ho mají otočený tak, druzí naopak, spravedlivý tu není nikdo…

πα½

Boomer
26. 5. 2024 19:08
Odpovědět  P.A.Semi

..ovšem dopady arktických změn nemají takovou vážnost jako ty baltské. Když vám někdo zablokuje vrátka od záhumní, není to tak zlé, jako hromada štěrku před domovním vchodem.
Dělat by se nemělo jedno ani druhé….

26. 5. 2024 21:50
Odpovědět  P.A.Semi

Skutečně? A to stojí kde, o tom pištění proruských webů? Já tam vidím o pištění, v souvislosti s posunutím hranic v Arktidě, pouze tuto zmínku:
“Spojené státy nedávno převzaly a „aktualizovaly“ své hranice v Arktidě. A hádejte co? Ani v jedné evropské zemi nebyli pobouřeni. A teď – okamžitě začali pištět!…”

27. 5. 2024 13:47
Odpovědět  P.A.Semi

Jo tááák… On pištěl poruský web Pokec24 kterému děláš admina! No jóóó, tak to mě fakt nenapadlo.