Prostý fakt o Fidelu Castrovi

O povaze nenávisti amerického establishmentu vůči Kubě.

„Prostým faktem je, že Castro představuje úspěšnou výzvu pro Spojené státy, popření veškeré naší politiky na polokouli, vedené téměř století a půl.“ (c) Rada pro politické plánování ministerstva zahraničí USA, 1964.

Od té doby uplynulo 57 let. 

Fidel Castro již zemřel, ale boj s jeho stínem je i nadále prioritou americké politiky vůči Kubě. Když se jim nepodařilo zničit Fidela Castra za jeho života, snaží se Spojené státy zničit jeho dílo po jeho smrti, aby vymazaly samotný fakt úspěšného zpochybnění americké politiky na západní polokouli, které dává příklad ostatním zemím, které se rovněž staví na odpor americké hegemonii a jejím pokusům stlačit všechny země regionu pod diktát nového vydání Monroeovy doktríny.

Jde o další příklad velikosti Fidela Castra, s nímž jedinečná supervelmoc i po jeho smrti nadále zuřivě bojuje.

https://bit.ly/3r9Ea1n

sdíletj na