Projev prezidenta Ruska na vojenské přehlídce [přepis a video]

Vladimir Putin : Vážení občané Ruska, Vážení veteráni! Soudruzi vojáci a námořníci, seržanti a důstojníci, praporčíci! Soudruzi důstojníci, generálové a admirálové!

Blahopřeji vám k svátku Dne vítězství! Vítězství kolosálního, historického významu pro osud celého světa. K svátku, který byl, je a bude pro Rusko a jeho národ posvátný.

Je náš podle práva příbuznosti k těm, kteří porazili, zlomili a rozdrtili nacismus. Náš podle práva dědiců generace vítězů, generace, kterou uctíváme a na kterou jsme hrdí.

Naši drazí veteráni! Skláníme se před vaší odvahou, statečností a silou ducha, jsme vděčni za nesmrtelný příklad soudržnosti a lásky k vlasti.

Dokázali jste, že pouze společně se dá dosáhnout zdánlivě nemožného, porazili jste nelítostného nepřítele, ubránili svůj domov, děti, rodnou zemi. Vyhráli bezpodmínečné vítězství nad nacismem a proslavili na staletí
9. květen 1945.

Vždy si budeme pamatovat, že to byl sovětský národ, kdo dokázal tento velkolepý čin. V nejtěžší době války, v rozhodujících bitvách, které určovaly výsledek boje proti fašismu, byl náš národ sjednocen na náročné, hrdinské a obětavé cestě k vítězství. Bojoval na život a na smrt na všech hranicích, v nejtvrdších bitvách na souši, na moři i na obloze.

Lidé všech národností a náboženství bojovali o každý centimetr své rodné země: pro podmoskevská pole, karelské skály a průsmyky Kavkazu, lesy Vjazmy a Novgorodu, pro pobřeží Baltu a Dněpru, stepi Volhy a Donu.

Odvaha sovětských vojáků a nezlomnost civilistů jsou zvěčněni ve vysokých hodnostech hrdinských měst: Moskvy a Leningradu, Minsku a Kyjeva, Stalingradu a Sevastopolu, Murmansku a Oděsy, Kerče a Tuly, Novorossijska a Smolenska.

Pevnost fronty a týlu zabezpečovala vše potřebné pro frontu a pro Vítězství, lidé dělali vše v továrnách v oblasti Volhy a na Urale, Sibiři a Dálném východě, ve městech Kazachstánu a republik Střední Asie.

Také si připomínáme ty, kteří poskytli přístřeší, podporovali ty, kteří byli evakuováni, a byli nuceni opustit svůj domov.

Dnes vzdáváme hold paměti a vděčnosti celé generaci velkých hrdinů a dělníků, vzpomínáme frontové vojáky, odvážné partyzány a podzemní bojovníky.

Muka obyvatel obleženého Leningradu a vězňů koncentračních táborů, nesčetné tragédie lidí na okupovaných územích se v nás ozývají nekonečnou bolestí.

Skláníme hlavy před požehnanou vzpomínkou a památkou na všechny, jejichž životy válka vzala:
před památkou synů, dcer, otců, matek, dědečků, manželů, manželek, bratrů, sester, spolubojovníků, příbuzných, přátel. Truchlíme za veterány, kteří nás opustili.

Je oznámena minuta ticha.

(Minuta ticha.)

* * *

Drazí přátelé!

V letošním roce uplyne 80 let od začátku Velké vlastenecké války.

22. červen 1941 je jedním z nejtragičtějších dat v naší historii. Nepřítel zaútočil na naši zemi, přišel do naší země zabíjet, zasít smrt a bolest, hrůzu a nevýslovné utrpení.

Chtěl nejen svrhnout politický systém, sovětský systém, ale zničit nás jako stát, jako národ, vymazat naše národy z povrchu zemského.

Odpovědí na vpád nacistických hord byl společný, hrozivý, nepřekonatelný pocit odhodlanosti odrazit útok. Udělat vše pro to, aby nepřítel byl rozdrcen, aby zločinci a vrahové byli neodvratně a spravedlivě potrestáni.

Sovětský lid tuto posvátnou přísahu splnil, ubránil svou vlast a osvobodil evropské země od „hnědého moru“.

Vynesl nad nacismem historický rozsudek jak silou zbraní na bitevních polích, tak silou své morální, lidské spravedlnosti, obětavé odvahy matek vojáků, loajality těch, kteří každý den očekávali zprávy od svých příbuzných z fronty. Ta síla dobra a lásky k bližnímu, která je od nepaměti v našem národním charakteru.

Jeho velkým ztělesněním byl čin lékařů a zdravotních sester, kteří zachraňovali zraněné, bojovali o každý život jak na frontové linii, v samotném pekle, tak v nemocnicích na frontě i v týlu.

Ale tehdy, v roce 1941, byly před námi ještě čtyři roky té nejkrvavější války. Ta zasáhla budoucnost, mladé, velmi mladé generace, a tedy i ty, kterým nikdy nebylo souzeno se narodit.

Válka přinesla tolik nesnesitelných zkoušek, zármutku a slz, že je nemožné na to zapomenout.

A neexistuje odpuštění a omluva pro ty, kteří znovu uvažují o agresivních plánech.

Téměř století nás odděluje od událostí, kdy ve středu Evropy bezostyšně získávalo dravou sílu obludné nacistické zvíře. Slogany rasové a národní nadřazenosti, antisemitismu a rusofobie zněly čím dál cyničtěji. Dohody, jejichž cílem bylo zastavit světovou válku, se s lehkostí přeškrtávaly.

Historie vyžaduje abychom učinili závěry a vzali si ponaučení. Ale bohužel znovu se pokouší aktivovat mnohé věci z ideologie nacistů, těch, kteří byli posedlí obludnou teorií své nadřazenosti.

A to nejen nejrůznější radikálové a skupiny mezinárodních teroristů. Dnes vidíme shromáždění nedobitých katů a jejich následovníků, pokusy přepsat historii, ospravedlnit zrádce a zločince, kteří mají na rukou krev statisíců nevinných lidí.

Náš národ příliš dobře ví, kam to všechno vede. V každé rodině posvátně ochraňují vzpomínku o těch, kdo vybojoval vítězství. A na jejich výkon budeme vždy hrdí.

Rusko důsledně hájí mezinárodní právo, přičemž my budeme pevně hájit naše národní zájmy a zajišťovat bezpečnost našeho národa.

Spolehlivými zárukami toho jsou udatné ozbrojené síly Ruska, dědici vojáků Vítězství. A samozřejmě naše společná práce pro rozvoj země, pro blaho ruských rodin.

Naši veteráni, jejich osudy, jejich oddanost vlasti jsou pro nás příkladem. Vrchol, o který musíme usilovat a potvrdit význam, hodnotu velkolepého Vítězství v našich myšlenkách a činech. V našich činech a budoucích úspěších ve jménu Vlasti.

Sláva národu-vítězi!

Šťastné svátky! Šťastný den Velkého Vítězství!

Hurá!

http://kremlin.ru/events/president/news/65544

sdíletj na