Prohlášení ministerstva zahraničí Ruské federace k 10. výročí zahájení protivládních demonstrací v Sýrii

15. března si připomínáme desáté výročí vypuknutí nepokojů v Syrské arabské republice

Díky vnějším zásahům se vnitřní politický proces rychle proměnil v ozbrojený konflikt, ve kterém se do popředí dostaly nelegální ozbrojené skupiny. 

Země byla vystavena bezprecedentní agresi mezinárodního terorismu.

Díky rozhodnému příspěvku Ruska bylo možné porazit ISIS a způsobit nenapravitelné škody dalším strukturám teroristické internacionály. V důsledku soustředěného úsilí partnerů ve formátu „Astana“ – Ruska, Íránu a Turecka – je ve většině Syrské arabské republiky zajištěn stabilní režim ukončení nepřátelských akcí. 

Zároveň stále zůstávají oddělená ohniska napětí v Idlibu, kde se opevnili teroristé z formací Jabhat al-Nusra a spojeneckých banditů, jakož i v zónách nelegální americké vojenské přítomnosti v Trans-Eufratu a At-Tanfu.

Rusko zaujímá nekompromisní postoj k mezinárodnímu terorismu ve všech jeho formách a projevech a poskytuje vojenskou pomoc při jeho eliminaci na syrské půdě a pevně a důsledně se zasazuje o politické urovnání vnitřního konfliktu v Sýrii.

Jsme hluboce přesvědčeni, že nemá žádné vojenské řešení, zavázáni k politickému procesu vedenému a prováděnému samotnými Syřany na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2254… 

Děláme maximum pro to, abychom byli v kontaktu s vládou SAR a zástupci opozice. Aktivně podporujeme činnost mezisyrského Ústavního výboru v Ženevě, vytvořeného v souladu s rozhodnutím Kongresu syrského národního dialogu, který se konal v roce 2018 v Soči. Vyzýváme syrské strany, aby zajistily, že diskuse na této platformě budou pravidelné a konstruktivní. 

Zároveň jsme přesvědčeni, že je třeba, aby Syřané nezávisle vyvinuli společnou vizi budoucnosti své vlasti bez jakéhokoli vnějšího tlaku a stanovení umělých lhůt pro dosažení konečného výsledku.

Imperativem naší politiky v syrském směru vždy bylo a zůstává respektování svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti Syrské arabské republiky.

Při tragickém výročí začátku ničivých a krvavých událostí v Sýrii si nelze nepřipomenout četná zvěrstva spáchaná teroristy na civilním obyvatelstvu a provokace pseudohumanitárních pracovníků Bílých přileb
s použitím chemických zbraní, inspirovaná jejich západními patrony. 

Jak víte, právě tato vymyšlená obvinění proti vládě SAR z válečných zločinů, Američané a jejich spojenci opakovaně používali k ospravedlnění útoků na syrském území v rozporu s mezinárodním právem a obcházením Rady bezpečnosti OSN.

Podporu dobrovolného a bezpečného návratu syrských uprchlíků a vnitřně vysídlených osob do jejich domovů považujeme za důležitý krok k obnovení národní jednoty v Sýrii. Jsme přesvědčeni, že řešení naléhavého humanitárního úkolu zajistit důstojné životní podmínky pro miliony Syřanů, kteří strádají v cizí zemi, vyžaduje energickou účast celého světového společenství.

Ne každý je bohužel spokojen s pozitivními trendy v Sýrii

Po neúspěchu předchozích mnoha let pokusů protisyrských sil dosáhnout cíle násilného svržení legitimní vlády této země – rukama banditů a teroristů – přešli na metody finančního a ekonomického uškrcení. 
K tomu se používají jednostranná omezující opatření, blokuje se poskytování vnější pomoci a vytvářejí se překážky pro návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob na území kontrolovaná vládou SAR

Selektivní pomoc, kterou západní země poskytují svým klientům v Sýrii, může pouze upevnit stávající linie rozdělení syrské společnosti a stimulovat separatistické nálady v těch oblastech, které jsou dnes uměle izolovány.

Považujeme za nelidské a nekonstruktivní přístupy těch, kteří podmiňují politickými požadavky poskytování humanitární pomoci Syřanům, zejména v souvislosti s novou pandemií infekce koronaviru

Syřané jsou ve skutečnosti potrestáni za to, že nechtějí žít podle vzorců, které jsou na ně kladeny zvenčí. 

Vidíme to jako další důkaz dvojitých standardů uplatňovaných našimi oponenty ve vztahu k Sýrii, ze které se snaží udělat rukojmí svých sobeckých geopolitických zájmů, proměnit ji v území trvalých vnitřních konfliktů a arénu pro vyřizování účtů vnějších sil. 

Není divu, že tento postoj zaujímají státy, které se přímo podílely na rozdmýchávání syrského požáru, poskytovaly a nadále poskytují podporu protivládním silám, včetně teroristů. 

Právě oni nesou hlavní odpovědnost za probíhající syrskou tragédii.

Vyzýváme všechny, kteří se skutečně zajímají o včasné urovnání krize v Sýrii, aby upustili od zpolitizovaných přístupů a účinně se podíleli na poskytování mezinárodní pomoci syrskému lidu, zejména při řešení akutních sociálně-ekonomických problémů a humanitárních výzev.


Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace
https://bit.ly/2Nmya3R

sdíletj na