blogpolitikazdraví

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: Politika Corony byla “velkým zločinem, který byl nyní odhalen”.

Lékař a profesor Sucharit (výslovnost Sučarit) Bhakdi (77) – narozen v USA, otec thajský diplomat, matka thajská lékařka, vystudován převážně na německých universitách, kde poté většinou působil, také ve Švýcarsku a Dánsku.

V březnu 2020, publikoval jako emeritní profesor university v Mainzu, otevřený dopis na německou kancléřku Angela Merkel, kde volá po neodkladném novém zhodnocení reakcí na Covid-19 a požaduje odpovědi na pět otázek.   

Žije v Kielu se svou ženou dr. Karin Reiss,, spoluautorkou některých jeho publikací. Stal se v době Corona krise jednou z nejvíce očerňovaných osob v Německu. Ve velkých médiích byl dehonestován a byla proti němu zahájena pomlouvačná kampaň. Jeho argumenty proti koronavirové politice byly nejen ignorovány — byly démonizovány. Státní zastupitelství ve Šlesvicku-Holštýnsku postavilo Bhakdiho před soud s absurdními obviněními nejen pro jeho vědecké poznatky z oboru imunologie, ale také pro jeho údajné anti-semitické výroky:

“Lidé, kteří utekli z této země, z této země, kde bylo arcizlo, a našli svou zemi, udělali ze své vlastní země něco ještě horšího, než bylo Německo. (…) To je na Židech to špatné: dobře se učí. Není národa, který by se učil lépe než oni. Nyní se však naučili zlu — a uvedli ho do praxe. Proto je nyní Izrael peklem — živoucím peklem.”

“Všem zasvěceným je jasné, že s formálním schválením vakcín bylo dosaženo prvního milníku programu a začal závod o dosažení konečného cíle. Tímto konečným cílem je vytvoření nové reality a nezahrnuje nic menšího než druhý holocaust. Likvidaci lidstva v jeho současné podobě.”

Osvobozující rozsudek soudce nebyl akceptován zemskou vládou od CDU vedenou, ta tedy podala odvolání. K dalšímu soudnímu přelíčení má dojít v příštím roce.

Německá strana AfD uspořádala 11. a 12. listopadu v berlínském Bundestagu 2. Corana sympozium, na kterém vystoupili přední němečtí vědci projednávající problémy současné krize spojené s otázkami kolem viru Corona

Pro zajímavost je zde 6-hodinový záznam z 1. dne, kde na začátku je předvedeno, jakými prostředky německá vláda bojuje proti názorům na Coronu  jiným než tím oficiálním.

Emociální bylo vystoupení profesora Sucharita, jenž tímto projevem končí ve své přednáškové činnosti. Říká, že vše už bylo řečeno, teď musí následovat řešení důsledků. Mnohá jeho videa v němčině a angličtině – také s českými titulky – byla v průběhu posledních 3 let smazána.

Zde je video jeho projevu z prvního dne toho sympozia, kdy mu od ostatních byly projeveny „Standing Ovations“, (profesor velmi dojat, neschopen začít svou přednášku) jako uznání jeho neúnavné osvětové činnosti, která mu přinesla – a dále nese — velké útrapy od vládnoucích kruhů Německa.

Všechna jeho nespočetná videa zaznamenávají tisíce obdivných a povzbudivých komentářů.

Video se dá sledovat také přímo s českými titulky automaticky generovanými, kliknout na settings (ozubené kolečko) a zvolit Subtitles – Autotranslate – Czech a potom CC

Český přepis částí jeho projevu:

(Lékařští odborníci, nechť prominou laickému překladateli jisté nepřesnosti vědeckých termínů)

Prezentátor:

0:50 Máme zde jméno, které je nám všem nerozlučně spjato současně a navždy s tímto Corona nesmyslem, pozdravte se mnou potleskem — který tento sál ještě nikdy neslyšel — profesor doktor Sucharit Bhakdi

0:54 [potlesk – Standing Ovations]

2:18 Prof.Sucharit:

Děkuji děkuji, mám za sebou tisíce přednášek, ale začátek této přednášky mi přijde velice těžko, jsem tolik dojat, tolik pohnut, promiňte, omlouvám se.

[Projektor:]

WHO: Po globální očkovací tragédii, globální očkovací režim?

Účinky a rizika mRNA očkování

Prof.Dr.med. Sucharit Bhakdi

3:22 Víte, jaká byla průměrná délka života německého občana v 19. století?

38 let. Vite, když tehdy člověk slavil svoje 60-leté narozeniny, kolik ještě let měl před sebou? 6 až 7 let, sotva méně než teď.

Jak si vysvětlujeme, že tehdy byly infekce hlavní příčinou nemocí a umírání. A to postihlo mladší lidi do 60 let. Ty infekční choroby byly poraženy mikrobiologií. Takže celková délka života byla zdvojnásobena dalšími pokroky lékařství výzkumem kardiologie, výzkumem rakoviny.

Genetické inženýrství neudělalo pro lidstvo zdaleka tolik ve srovnání s tím, co udělala mikrobiologie. Jak to ta mikrobiologie dokázala? Většina, zejména

politici a média budou samozřejmě volat, to že očkování, ale to je celosvětově

mylné přesvědčení, které způsobilo tu současnou krizi.

Skutečnost je, že očkování sehrálo mnohem menší roli než jiné okolnosti, zejména zlepšení stavu životních podmínek a zdravého životního stylu byly rozhodující pro úbytek smrtelných infekcí.

Jedna věc je jistá, to očkování se ukázalo být největším požehnáním pro peníze a světovou elitu, pro farmaceutický průmysl a politiky. Ti mohly sledovat své vlastní zájmy pod společným heslem: Vše pro veřejné zdraví, vše pro dobro společnosti. 

Aby dosáhli tohoto vznešeného cíle, vytvořili WHO, což není demokraticky zvoleno lidem. Tento, v podstatě soukromý spolek, si udělil plnou moc pro zdravotnictví ve 190 členských států OSN.

Německo je jedním z největších podporovatelů tohoto záměru. Jen za pouhých šest měsíců bude v těchto prostorech německého Bundestagu jednoznačně s konečnou platností odsouhlaseno, zda té WHO bude udělena generální plná moc, vyhlásit kdykoli nouzový stav ve zdravotnictví, které bude odůvodněno zrušením lidských práv, a učinit jej povinným.

To se týká i použití nových genových RNA vakcín. WHO již oznámilo, že tyto očkovací látky budou zavedeny pro všechna očkování u lidí a zvířat. Proč pak tedy? Peníze a moc, moc a peníze. Vždy stejná odpověď.

Jistě, některá očkování byla ve skutečnosti prospěšná, tetanus, spála, dnes skutečně můžeme zamezit díky očkování. Jiné, jako je dětská obrna, vymizely, i když i z jiných důvodů.

Vyvstává otázka po skutečné nezbytnosti tolika očkování. Klesající ochotě k očkování se nejúčinněji čelí přímým či nepřímým povinným očkováním, které však musí být rovněž úředně schváleno, tedy vstoupí WHO. A pak musí být zajištěno, že vakcíny budou k dispozici v dostatečném obrovském množství.

A zde vyvstává problém, že při současném očkování se injektuji inaktivní látky, které způsobí tvorbu specifických protilátek. Ty očkovací látky proti tetanu a třeba difterie, musí být vyrobeny lidskou rukou, výroba je poměrně náročná a stojí něco.

U RNA vakcíny jsou místo genproduktů poskytnuty příslušné geny a ti naočkovaní pak produkují ty vlastní geny ve svém těle. Více levnější to už být nemůže.

A co je při tom to geniální: WHO nařizuje ty injekce, které ti občané musí platit ze svých daní, nechají se očkovat a pak se přemění v továrny na výrobu vakcín.

= = =

11:27 RNA vakcíny jsou takové krátce žijící kopie chromozomální receptorů, které řídí produkci vybraných antigenů např. pro virus spike protein. RNA vakcíny musí být zapouzdřeny do malých tukových globulí tzv. lipid nanočástic.

11:54 [Projektor:]

To jsou tyto kuličky a uvnitř je mRNA, musí být zabaleny a připraveny k odeslání. Obal chrání RNA před zničením, aby mohla být krevním oběhem dopravena ke všem orgánům těla. Tam fungují ty kuličky jako Trojské koně. Buňky přijmou ten náklad a dopravují ho dále dovnitř. A recepty řídí výrobu genového produktu, který bude opět vystaven k inspekci na okraji buňky.

Více než jedna miliarda, mnoho miliard kopií RNA je v tukových kuličkách s každou injekcí dodáno do lidského příjemce, do dítěte. Ta masová produkce RNA v RNA vyžaduje ohromnou přípravu předloh DNA.

Jak toho dosáhnout? V zásadě existují dva způsoby, za prvé, ty čtyři písmena DNA jsou dnes volně k dispozici vždy ve velkých baleních v supermarketech. Jejich propojení je možno řídit počítači v libovolném pořadí ve zkumavkách   laboratoří. Když recepty DNA jsou uznány jako proveditelné, např. pro kódování spike proteinu, mohou pak být v genových laboratořích sepsány a poté použity k vytvoření falešných kopií RNA.

Tímto způsobem vznikla v Biontech první vakcína proti Coroně. Ta byla s pomocí Paul-Ehrlich-Institutu v rámci klinické schvalovací studie v létě 2020 testována na 20 000 lidí.  20 000 ji dostalo, 20 000 dostalo placebo. Vzhledem k údajnému úspěchu, bylo uděleno podmíněné povolení k použití v Německu a poté ve světě.

Úspěch té klinické schvalovací studie je samo o sobě velkým podvodem a klamem, jak jste se již dnes dozvěděli. Toto byl ten první trik, ale hned následoval druhý, největší podvod všech dob.

Všimněte si dobře: několik miliard uměle vytvořených DNA receptů na očkování pouhých 20 000 lidí byly proveditelné v gen laboratoři, ale očkovat miliardy lidí? Ne, to nebylo nutné, to by bylo prostě příliš mnoho a příliš drahé. Proto museli ti výrobci zpět k podstatě triku. Miliardy a triliardy nepočetných DNA receptů už nejsou řízeny počítačem a sestavovány ve strojích, ty pocházejí z bakterií.

15:29 [Projektor]

Takže dvě cesty k výrobě: První cesta uměle řízená počítačem, druhá cesta hromadná výroba bakteriemi minichromozomy, plasmidy. Tyto minichromozomy, v tomto případě nejsou tyto DNA již lidské DNA, ale je to nyní bakteriální DNA.

Pozor na to, tyto minichromozomy jsou snadno k mání a k manipulování cizích DNA receptů, např. gen pro corona spike protein nebo jakýkoli jiný gen, který chcete, může být vložen. Bakterie jsou pak kultivovány a tím chovem jsou automaticky masově rozmnoženy. Ty plasmidy jsou pak extrahovány a použity jako předloha pro výrobu mRNA kopií. Nyní je máme opět k dispozici, ale ty pocházejí z bakterií této kopie.

Stop zvoláte teď. Tohle se přece liší od toho úředně schváleného procesu.

Otázka z publika: Bylo to použití bakteriálních chromozomů pro výrobu vakcín někdy vůbec testováno z hlediska bezpečnosti a schváleno?

Odpověď se dá najít v nedávno vydaných knihách od Dr. Jürgena Kirchnera,

alias David Fischer a právničky Dr. Brigitte Röich. Bylo to moje doporučení na četbu. Tam jste objevili odpověď: Ne, nikdy nebyly testovány, jak na obsah, tak i na bezpečnost. Schvalovací orgány, k těm patří Paul-Ehrlich-Institut, EMA, FDA, ty to jednoduše odmávly a schválily. Ty úřady byly důvěrníci a spolupachatelé.

17:49 [Potlesk]

Přičemž, dámy a pánové, nejméně teď musí přijít to tiché podezření, že celá tato očkovací kampaň byla a je možná nějakým gigantickým medicinským zločinem.

18:10 [Potlesk]

A teď vám řeknu, jaké monstrózní důsledky takovýto zločin sebou nese, co by měl každý vědět, je to, že kolem každé cely drží bezpečnostní složky drží stráž, aby vše bylo v pořádku, aby vše šlo podle receptu z Knihy života. Ale pokud ten recept pochází z nějaké cizí knihy, pak bezpečnostní složky našeho imunitního systému okamžitě zaútočí na produkující buňku. Schopnost imunitního systému, rozpoznat a zničit ty buňky, které sami nevytvořily, je dáno při narození a končí smrtí.

= = =

20:32 Stejný princip [jako odmítnutí transplantátu] se přičítá stále silnější intenzitě nepříznivých událostí, které následují v návaznosti na boostru RNA injekce. Pomyslete na ten počet zabalených RNA kopií, které se dostanou s každou injekcí do celého těla, ty vyvolají gigantické množství imunitních útoků, které se zastaví teprve tehdy, když je produkce cizorodého proteinu ukončena.

Jak dlouho to má trvat? Jen pár dní, jak výrobci vakcín, ti vyznavači vakcín,

jak politici, jak výbor pro Nobelovy ceny bez únavy prohlašuje?

V loňském roce se objevilo alarmující zjištění, které nesouhlasilo s tímto tvrzením. U očkovaných lidí byly po týdnech a dokonce po měsících nalezeny spike proteiny a multiorgánové záněty ve smyslu autoimunitní reakce. A to bylo spojeno se závažnými a často smrtelnými onemocněními. Jaký asi důvod?  A může být příčinou pro tak katastrofální dlouhotrvající produkci RNA kódovaného proteinu?

Objev, který v březnu letošního roku zveřejnil Kevin McKernan [CSO od Medicinal Genomics Corporation, USA] s kolegy, poskytuje otřesné vysvětlení: Při výrobě vakcín, musí bakterie minichromosomů být odstraněny z obalů vyrobené mRNA vakcíny. Jinak budou přibaleny.

22:32 [Projektor]

Vlevo máme bakteriální chromozomy, zkopírované RNA přípravky uprostřed. Než se tyto RNA zabalí, musí se odstranit DNA. To je možné, ale není to triviální, jinak budou přibaleny. A pak máme toto:

22:59 [Projektor]

A pak máme něco takového: RNA zabalené vedle DNA. Věřím, že to není nijak těžké k pochopení. A dovedu si představit, že i politici a ostatní strany to pochopují.

23:24 [Vzrušení v sále]

OK, to teď nepotřebujeme diskutovat.

22:59 [Potlesk]

Kevin McKernan zjistil, že tento zásadní krok odstranění plazmidové DNA nebyl svědomitě proveden, takže obrovské množství plazmidové DNA v zabalené formě – všimněte, v zabalené formě – bylo úspěšně doručeno do buněk.

Kevinův objev byl mezitím potvrzen několika dalšími laboratořemi, také v Německu. Ve všech 27 dosud analyzovaných šaržích bylo nalezeno velké množství znečistěných DNA.  

Před čtyřmi týdny dokonce kanadský lékařský úřad potvrdil ten nález plazmidové DNA. Nicméně ten úřad nevidí žádný pádný důvod k odejmutí povolení.

BTW, otázka pro veřejnost: Jestli také příslušné německé orgány, Paul-Ehrlich-Institut Spolkového Ministerstva pro Zdravotnictví provedly spolehlivé poznatky — spolehlivá vědecká měření?

Odpověď: Ne, k dnešnímu dni, ne. Dámy a pánové, to musí mít legální důsledky,

25:00 [Potlesk]

To je totiž jasně trestné, protože Paul-Ehrlich-Institut je jako všechny orgány Spolkového Ministerstva Zdravotnictví povinen chránit obyvatelstvo před zdravotními riziky. Přijetí bakteriálních chromozomů pozměňuje soubor instrukcí DNA v buňce a je ekvivalentní změně genomu.

Zaznamenáváme, že při každém dělení buňky se rozpouští ochranný obal jádra buňky, takže cizí DNA může vniknout do buňky. Cizí DNA přímo vedle našich chromosomů může pak vstoupit do nově vytvořeného jádra dceřiných buněk.

= = =

26:45 Ano, pokračující produkce může být prostě smrtelná, to je přece jasné. Cévní stěny jsou poškozeny, dochází ke krvácení a k tvorbě krevních sraženin. To jsou nevyhnutelné následky, o kterých jsme mluvili už před 3 lety. 3 roky. Mein Gott.

Tkáň odumře v důsledku nedostatku kyslíku, srdce je orgán, který nedokáže nahradit odumřelé buňky. Kdo neslyšel o záhadných náhlých srdečních úmrtích, ke kterým dochází po celém světě? Ty jsou jen špičkou ledovce. Srdeční onemocnění vyvolaná očkováním jsou na denním pořádku u mladých i starších.

Na štěstí k záchraně cti německé vědy se vzchopili znamenití patologové a provedli první na světě výzkumné práce, která objevily souvislost mezi očkováním a těžkým poškození orgánů.

Nedávno tragicky v nehodě zemřelý profesor Dr. Arne Burkhardt a jeho drahý přítel profesor Walter Lang, který dnes k vám mluvil, Dr. Michael Mörz v Drážďanech a světoznámý profesor Peter Schirmacher, ředitel Institutu pro Patologii univerzity v Heidelbergu, pomocí jejich prací je nyní vědecky prokázáno — a tak stojí v této práci od skupiny Petera Schirmachera – že je

nade vší pochybnost prokázáno, že očkování může vést ke smrtelným následkům.

Ta mezinárodně mnohokrát citovaná a značně uznávaná práce ESN. Nikdo nemůže přijít a říct, že to není prokázáno, tito pánové — a byla tam ještě další dáma dnes již zmíněná – to již dávno prokázali.

Druhý orgán, který nemůže nahradit své mrtvé je mozek. Podle toho, kde dojde k poškození vakcínou, může vést k nejrůznějším neurologickým a psychiatrickým onemocnění, nervových poruch a ochrnutí. Ale také demence, psychózy a změny charakteru jsou u očkovaných lidí na denním pořádku.

= = =

31:48 Dámy a pánové. Ti, kteří prohlašují, že RNA vakcíny jsou bezpečné a

účinné a chválí ty, kteří tvrdí, že očkování jen zřídka způsobuje vážné vedlejší následky, je buď neuvěřitelný ignorant nebo nekonečně zlý.

32:15 [Potlesk]

Ten podléhá trestnímu stíhání, stejně jako všichni ti, kteří toto očkování aktivně či pasivně provozují a obhajují. Protože nyní bylo vědecky prokázáno, že očkování může mít pouze negativní účinky, a to v ohrožení života.

Abychom skončili pozitivně, pozitivní poselství pro svět: Veledůležitý objev byl učiněn teprve před několika měsíci. Předtím nikdo nemohl tušit, že vakcíny jsou kontaminovány bakteriálními chromozomy. Zrovna tak je důležité, že široká veřejnost neměla tušení, že byli injektováni látku, která nebyla vůbec testována, jak na účinnost, tak na bezpečnost, tak na obsah, prostě tak.

Proto tedy, ctění lékaři, kolegyně, kolegové, vy se můžete ještě zachránit. Vy jste byli podvedeni, byli zneužiti, nemohli jste tušit, co a jak se všechno dělo.

Ale teď už víte a ještě, ještě je trochu času se vrátit na dráhu Hippokrata. Neberte už nikdy nějakou injekci do ruky, pokud si nejste opravdu jisti, že neobsahuje žádné DNA bakterie.

A udělejte šlus s WHO pohrdající lidmi.

34:03 [Potlesk]

Ve stejném kontextu, politici Německa, napříč všemi stranami, i vy se můžete zachránit odmítnutím velkého zločinu. Vy jste to všechno vážně nemohli vědět, i vy jste byli podvedeni a zneužiti. I vy si můžete svou čest ještě zachránit.  Vytáhněte svou hlavu z oprátky, tak rychle jak je možno.

Zakrátko bude pozdě, protože svět už pomalu chápe ty machinace a vy nebudete pak moci říct, že vás ten signál k probuzení nedosáhl. Jednejte společně teď pro svůj lid a rozhodněte, že už žádné RNA injekce nesmějí být podávány, dokud nebudou vyřešeny zásadní životně důležité nezodpovězené otázky.

35:20 [Potlesk]

A vážení politici, uvědomte si prosím, že každá kupní smlouva, která je založena na podvodu a klamu, může být a musí být prohlášena za neplatnou.

Vyžadujte, aby byly navráceny peníze vašeho lidu výrobcemi těchto podvodů.

35:55 [Potlesk]

A zařiďte, aby se ty miliardy dostaly vašemu lidu, zejména nejchudším obětem vakcín a jejích pozůstalím.

36:20 [Potlesk]

Lásku s lidmi. Rozštěpení naší společnosti způsobilo hluboký rozkol, pojďme se teď vrátit k sobě. Řekněte ne všem těm, co se stali loutkami moci a peněz. A řekněte ano našemu solidárnímu společenství, které jediné tuto zemi může zachránit a musí, tak jako v krizových dobách předtím.  

Spojme se navzájem a vykročme nyní vpřed směrem k lepší budoucnosti jako sjednocený národ.

37:10 [Potlesk] Konec

Pro pokec24: JaM

sdíletj na

62 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Ijn
23. 11. 2023 17:57
Ohodnotit příspěvek :
     

A v ČR tisíce zbytečných oběti i zabití ( do 24 hodin po vakcína ) nebude potrestáno, nebude zabaven majetek a účty v bankách pachatelům propagátorům, budou se ještě nadále schovávat v PSP a na ministerstvech či v justici ČR i mediích???

To si máme pro spravedlnost jíti s klacky a holemi do PSP nebo do Strakovky ??? A co prohnilá justice ČR??? Ta bude chránit před tresty veřejné vrahy???

I média musí dostat svůj díl za podvodné zpravodajství a uvedení v omyl miliony

Jura S
24. 11. 2023 15:44
Odpovědět  Ijn

Á zas jeden pán “humanista-sluníčkář” !!! S holemi a klacky, dělat malá “bebínka” takovou tou hulčikou jako měl Chaplin že…. a co tak napsat ” se sekerami, mačetami, motorovými pilami, pojízdnou gilotinou….

jiří
25. 11. 2023 08:42
Odpovědět  Ijn

Očkováním a testováním se z Vás stal patentovaný mutant.
https://www.youtube.com/watch?v=qaHGjJPemzk&t=215s&ab_channel=MARTINJAKUBEC-InfoScena

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ladik
23. 11. 2023 18:07
Ohodnotit příspěvek :
     

Nad vstupem do celosvětového kapitalistického koncentráku se skví nápis “Pfizer macht frei”.

Jura S
24. 11. 2023 15:24
Odpovědět  ladik

A “Fiala auch”…

Autor
23. 11. 2023 22:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Jsem jeden z těch lidí, u kterých došlo po první vakcíně Comirnaty (Pfizer)  k prudkému zhoršení zdravotního stavu. Skončil jsem na JIP kde mi zjistili vysoké hodnoty CRP (zánětlivý faktor): 282,3mg/L. Sděluji, že netrpím žádnou vážnou nemocí, celý život sportuji. Před vakcinou jsem se udržoval v aktivní fyzické kondici ( BMI: 26,58).
Dnes mohu říci, že mohu poděkovat za to, že žiji zatím ještě fungujícímu systému českého zdravotnictví a  zdravotnickému personálu nemocnice kde mne léčili.
Co bylo příčinou kolapsu a následného septického stavu, se lékařům ani po mnoha vyšetřeních, která jsem  absolvoval,nezjistilo.
Po návratu z nemocnice jsem písemně kontaktoval jak Pfizer, tak na SUKL a nahlásil nežádoucí účinky, to jsem doplnil  požadavkem nechť mi sdělí zda mám absolvovat druhou dávku.
Pfizer mi v odpovědi mimo jiné sdělil “tento léčivý přípravek byl REGISTROVÁN postupem tzv. PODMÍNEČNÉHO SCHVÁLENÍ” a doporučil kontaktovat svého praktického lékaře, který měl rozhodnout. Tzv. PODMÍNEČNÉ SCHVÁLENÍ znamená, že občané EU byli očkováni neschválenou a ještě nevyzkoušenou valcínou. Byli jsme donuceni MEDII a EU politiky se stát  POKUSNÝMI KRÁLIKY. Co bude následovat příště?  

sefko
24. 11. 2023 05:15
Odpovědět  Jiri

Celé to je o tom, aby většina otevřela oči! včetně vás. A žádné příště už být nemusí…

Lékořice ok
24. 11. 2023 08:13
Odpovědět  Jiri

Souhlasím, že jsme byli donuceni MEDII a EU politiky, stát se pokusnými králíky. Ale kdo donutil tato MEDIA a EU politiky, aby z nás tyto pokusné králíky udělaly? Podotýkám, že mne k očkování nedonutili.

I-ting
24. 11. 2023 10:54
Odpovědět  Lékořice ok

Aj na vas strielali? Alebo vyhrazali zbranou ?!

Gales
24. 11. 2023 11:00
Odpovědět  Lékořice ok

Zaměstnavatele kteří nutili lidi k očkování a hrozili neočkovaným ztrátou zaměstnání,uplácat lopatou.

Helena
24. 11. 2023 11:04
Odpovědět  Gales

Nejlepší bylo to, že oni ty lidi nutili, vyhrožovali, vyvíjeli silnou šikanu, ale ve finále za to zaměstnavatel nechtěl nést zodpovědnost ani náhodou. Co jiného už by mělo ty lidi varovat-ježkovy voči.

Lékořice ok
24. 11. 2023 12:54
Odpovědět  Helena

No jo. To je pravda, ale kdo donutil ty zaměstnavatele, aby se takhle chovali? Kdo má takovou moc?

Helena
24. 11. 2023 08:18
Odpovědět  Jiri

Všude o tom ale mluvili, psali – nejdřív jako o experimentální vakcíně-ale slovo experimentální/Mengele dělal experimenty,že?/ by mohlo vovci odradit, tak raději pak o podmínečně schválené vakcíně+masírka v méédiích a teror zaměstnavatelů a chtivých cestovatelů. Kdo trochu umí číst a dát si dohromady ten šílený nátlak musel se otřást a mít husí kůži po těle. Lidé padají jak mouchy po tom píchnutém jedu – další manželé opíchanci kolem 50 oba náhle silně ucpané cévy v mozku-krvácení do mozku-paní ochrnutý ležák, pán-ochrnutý na 1 stranu-rozvičuje-belhá se o holi – předtím podnikatel, šikovný makáč, sportovec, bezva lidi – teď trosky nad hrobem. Strašné.

Ladik
24. 11. 2023 14:12
Odpovědět  Helena

Mengele se v pekle sviji. Smíchy.

Jura S
24. 11. 2023 15:26
Odpovědět  Ladik

Né závidí, jaký byl lokální čučkař…

Putinovec
24. 11. 2023 08:46
Odpovědět  Jiri

Už když to začínalo , tak to smrdělo podrazem . A velice rychle vyplula informace o tom , že se jedná o likvidační agendu lidstva .
On to byl i test rozdělení druhů psychiky v jednotlivých státech . Na tuto agendu hromadně naskočil ten typ psychiky , kterému se říká zombí , či biorobot . Takový , který se bezmyšlenkovitě plně řídí vnucovanou mu sociální kulturou , umocňovanou mluvící hlavou v TV geblsovce .
Vyhoďte ten TV krám a většinově jim znemožníte řízení procesů . Nemluvě o vlastní ochraně před lží a manipulaci .

Helena
24. 11. 2023 09:21
Odpovědět  Putinovec

Přesně – hodně silně smrdět to začalo, už když 12. 3. 2020 zničehonic zavřeli fabriky – okamžitě bylo jasné, že jde o řízenou likvidaci a rozvrat a ještě když zakázali VČAS léčit účinnými léky – muselo to být jasné i tomu největšímu tupci.

Albi
24. 11. 2023 11:04
Odpovědět  Putinovec

Už někdy v prosinci 2019 nějaký ruský vědec-lékař (bohužel jsem si ten článek nebo video neuložila a momentálně si nevzpomenu ani na jeho jméno) napsal/řekl, že ta připojení nemocných k plicním ventilátorům je nejen špatně, ale vyloženě ten stav nemocných zhoršuje, až vede ke zbytečným úmrtím. To je prý až ta poslední možnost, když jiné způsoby selhaly.

A potom jsem něco podobného ještě párkrát četla i jinde.
Ale – jak to, že takovou základní věc nevěděli “běžní” lékaři???

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jipák
24. 11. 2023 15:54
Odpovědět  Albi

Víte, je to docela těžké to hodnotit.

Skončil jsem na ventilátoru, když mě sanitka odvezla po týdnu horeček se saturací kyslíku 70%…. Připojili mne k ventilátoru, který “dodýchává” tím, že působí zvýšeným tlakem. Po 4 dnech byl Covid pryč (asi to zjišťovali z krve, protože v nose mě ničím nešťourali), ale plíce nebyly prý v pořádku.
Tak že mě na chvíli uspí – probudil jsem se za dva měsíce, z toho měsíc na ECMO.
Pak to byla cesta zpátky, 16kg svalů prostě nebylo. Ale za 2 měsíce jsem ušel skoro 3km po nemocničních chodbách denně. Ta vůle se vrátit do normálna byla strašně silná….
Co chci říct – doktoří se snažili postupovat podle logiky – mozek potřebuje kyslík, mozek řídí celé tělo, plíce se mohou zotavit, mozek ne. Takže zvolili tuto cestu.
V mém případě to vyšlo, asi jsem měl štěstí…..
Možná by to nemuslo být tak špatné, když by mne obvoďačka poslechla stetoskopem – po 3 dnech horeček mi pískalo na plicích při výdechu, což je příznak zápalu plic. Asi bych do nemocnice jel dřív. Ale kdo ví.
Teď jsem rád, že žiju a mám radost z každého dne 🙂
ale současně jsem opravdu naštvaný z toho, že neexistuje žádná zpětná analýza a reflexe všech, kteří vydávali rozhodnutí.

Helena
25. 11. 2023 10:18
Odpovědět  Jipák

Taak. Po týdnu v horečkách a tím vyčerpaném organismu se k zápalu plic dopracuje každý!!! Kdyby Vám 2. den horečky dali antibiotika-např. azitromycinová, mohl jste za další 2 dny být fit. Takto jsme to měli s naším dědou/86/ i babičkou/80/-kteří na tom byli úplně stejně jako Vy. Obvoďačka nám řekla, ať ho přivezeme, tak jsme ho tam se švagrovou chudáka dotáhli-ona na nás čuměla z okna a řekla: až mu bude nejhůř, ať zavoláme rychlou – což mi tedy silně vytočilo. To už jsem nevydržela, a křikla na ni, ať kouká napsat ATB a jaká, nebo že si tam za ní dojdu-tak poslala e-recept. Děda byl za 2 dny o moc lepší a dostal se z toho.

Putinovec
23. 11. 2023 23:15
Ohodnotit příspěvek :
     

Vidíte tam to řízení ? Někdo spustil určitý projekt , do kterého nechal v podstatě celosvětově namočit elitu a jejich parazitické klany . A postupně kapku po kapce , pouští davu informace , coby masáž , která povede k podobnému procesu , který známe pod názvem , Maova kulturní revoluce .
Není to proto , že by Ten dotyčný hledal spravedlnost . Během covid teroru byla spuštěna záměrná genocida a teď bude spuštěn masakr .
A plány agendy Globalistů , na snižování populace lidí se plní .
Nemluvě o tom , že když se mraveniště rozhrabe klackem , tak je snažší přestavět to mraveniště , do jiných pořádků . Tak jako to proběhlo v několika vlnách v Číně , kde byla zlikvidována jejich tradiční kultura , která zabraňovala plně využívat Čínu , coby nové Globální centrum řízení . Proběhlo to v tomto režimu . Velká kulturní revoluce , hladomor , politika jednoho dítěte .

Albi
24. 11. 2023 00:50
Ohodnotit příspěvek :
     

No to je ale překvapení – zas jedna “dezinformace” se překlopila do reality.
Jestlipak už ouředníci našeho ministerstvo zdravotnictví konečně začai probouzet?

Protože mainstream už nějaký čas hlásí zvyšující se počet Covidem nakažených a plno lidí vč. jejich dětí – pro ně přece chceme jen to nejlepší (sic!) – už před několika měsíci stálo fronty na čtvrtou tečku.
Ještě 3x a budou ze všech slunéčka sedmitečná!

A nejhorší nastanbe, až péči o celoplanetární zdraví převezme WHO, na čemž se podle informací už pracuje. Máme se na co těšit! 🙁 🙁 🙁

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
I-ting
24. 11. 2023 10:56
Odpovědět  Albi

Takymto myslenim to tak asi aj dopadne. Tak sa vsetci podobne zmyslajuci teste !

Pavel z Moravy
24. 11. 2023 10:58
Odpovědět  Albi

Mně to je tedy Albi totálně u zádele. Kdo chce, ať se sebou nechá manipulovat jak libo. Já zůstanu sám sebou. Přinejhorším mne mohou svým represivním orgánem zlikvidovat, ale nikdy mne nemohou donutit jednat proti svému přesvědčení. Nebyl jsem testován ani očkován, neplatím žádnými pošahanými kartičkami, nepotřebuji spravovat ani žádný účet, takže nějaké QR kódy a jiné sra.čky jsou mi cizí. A když mi budou chtít něco vnutit, tak je pošlu tam, kde se sluníčko nedostane. Budu asi na okraji této skvělé společnosti, ale co s takovou společností, která ztratila svoji tvář a důstojnost. Nenarodili jsme se, abychom se stali něčími otroky a to mi stačí. Zdravím a měj se fajn.

Albi
24. 11. 2023 14:30
Odpovědět  Pavel z Moravy

No jo, ale až WHO nařídí celosvětový lockdown, nekoupíš si nikde ani pivko, natož slivovici.
Taky třeba to “pitivo” mohou zakázat v rámci “zdravého životního stylu”.

Pavel z Moravy
24. 11. 2023 17:13
Odpovědět  Albi

Proto to píši. Budu asi úplně na okraji společnosti a potom zhebnu. S tím vším jsem smířen. S otroctvím se ale nemíním smířit a můžeš se na mne dívat třeba jako na blázna. K čemu by mi byl život v digitálním koncentráku? Ani pomyslet na to nemohu.

Albi
24. 11. 2023 21:43
Odpovědět  Pavel z Moravy

To byla od začátku ironie.

A taky trochu popichování, abyste si vy dva Pavlové včas udělali dostatečné zásoby “tekutého chleba”. 🙂
Navíc byste v tom měli záviděníhodnou výhodu – tekutý na rozdíl od běžného chleba neztvrdne ani nezplesniví. 🙂

24. 11. 2023 05:15
Ohodnotit příspěvek :
     

Všechny tyto mezinárodní organizace, které nás “zastupujou”, a které jsou placeny ze dřiny malích lidí, si netroufnou na Izrael ho zastavit. Jen prohlásí, že Izrael “musí” zastavit zabíjení dětí. Ó jak stateční prohlášení. Ale troufnou si na lidi z Afriky nebo z Jugoslávie. A troufli by si zatknout Putina jako si troufli zatknout a umořit Miloseviče a jiné.

A totéž EU a WHO. Kdo jim dal mandát nám přikazovat věci? Kdo jim dal mandát nás očkovat látkami, které vědci shledali jako smrtící?

A někteří důvěřivci nám rádi prohlašují, že u něj ve vesnici nikdo neumřel. Jistě, jistě, u tebe se neumírá, ty jistě víš o každém v tvé vesnici, dům od domu. Jinde umíraj mraky, a tobě to na nos nevěšej. A počkej si pár let… Proto ten profesor mluvil o druhém holocaustu, ale to se přece nesmí říkat…

Albi
24. 11. 2023 11:14
Odpovědět  primak

Přesně tak.
A kdyby to i viděli, nevěřili by – klasické “tak by nám přece nelhali“.

24. 11. 2023 06:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Poláci odmítli koupit od Pfizera další miliony ampulí, které jim nařídila EU (von Leyen), protože se miliony Poláků odmítli se nechat opíchat. A Pfizer za ty neodebrané vakcíny teď dává Polsko k soudu za $1,5 miliardy. Jakpak to asi dopadne?

Gales
24. 11. 2023 11:04
Odpovědět  primak

Pokud bude soud objektivní a Poláci prokáží škodlivost vakcín,tak se může jít Pfajzr klouzat a naopak budou na něj podány další žaloby.

24. 11. 2023 12:59
Odpovědět  Gales

To je právě to, co říká prof. Sucharit: “že každá kupní smlouva, která je založena na podvodu a klamu, může být a musí být prohlášena za neplatnou.”

Doufejme tedy, že se to někde dotáhne s těma kupníma smlouvama do konce, a tím by i ostatní si troufali proti Pfizerovi a jiným. Vždyť se ví, že von Leyen byla ve spojení s Pfizerem, i její manžel je v tom zainteresovaný. Tak teď jen nějakou silnou skupinu, která se nebude bát jít do toho. Ta AfD v Německu se snaží, jejich pár žalob v tomto smyslu vždycky ty “nestranné” soudy smetly se stolu, budou se snažit dál, což by jim mohlo ještě víc zlepšit skóre u obyvatelstva.

A tak podobně by se mělo postupovat i u nás, jenže je to dost roztrhaný. Ten nemluví s tím, a ten zas s tamtím, dohromady nikdo nemluví s nikým.

katango
25. 11. 2023 19:56
Odpovědět  primak

Pokud vím, její manžel přímo u Fajzra pracuje.

Markýza
25. 11. 2023 20:10
Odpovědět  katango

A pana Fajzra ona míluje.

Albi
24. 11. 2023 11:16
Odpovědět  primak

Neva – odkoupíme (a pak případně ekologicky zlikvidujeme) my, aby Pfizer nepřišel o očekávaný zisk. My na to přece máme. 🙁

Frank
24. 11. 2023 08:35
Ohodnotit příspěvek :
     

A přesto ty swině už začínají otravovat znovu.

ladik
24. 11. 2023 14:57
Odpovědět  Frank

mRNA sajrajt je asi něco jako Cyklon B v tekuté podobě s prodlouženou dobou účinnosti. Swině se otřepali a jedou dál na plný pecky. Něco takového je možné pouze za fašistické diktatury kapitálu.

Jaris
24. 11. 2023 09:02
Tupý hulvát
24. 11. 2023 09:35
Ohodnotit příspěvek :
     

Všichni ti blbci,kteří tady útočí na Babiše,Primulu,Vojtěcha,virology z počátku epidemie,by si měli přečíst TUTO ČÁST:
“Abychom skončili pozitivně, pozitivní poselství pro svět: Veledůležitý objev byl učiněn teprve před několika měsíci. Předtím nikdo nemohl tušit, že vakcíny jsou kontaminovány bakteriálními chromozomy. Zrovna tak je důležité, že široká veřejnost neměla tušení, že byli injektováni látku, která nebyla vůbec testována, jak na účinnost, tak na bezpečnost, tak na obsah, prostě tak.
Proto tedy, ctění lékaři, kolegyně, kolegové, vy se můžete ještě zachránit. Vy jste byli podvedeni, byli zneužiti, nemohli jste tušit, co a jak se všechno dělo.
Ale teď už víte a ještě, ještě je trochu času se vrátit na dráhu Hippokrata. Neberte už nikdy nějakou injekci do ruky, pokud si nejste opravdu jisti, že neobsahuje žádné DNA bakterie.
A udělejte šlus s WHO pohrdající lidmi.
34:03 [Potlesk]
Ve stejném kontextu, politici Německa, napříč všemi stranami, i vy se můžete zachránit odmítnutím velkého zločinu. Vy jste to všechno vážně nemohli vědět, i vy jste byli podvedeni a zneužiti. I vy si můžete svou čest ještě zachránit. Vytáhněte svou hlavu z oprátky, tak rychle jak je možno”

Tupý hulvát
24. 11. 2023 09:43
Odpovědět  Tupý hulvát

Ještě dodám,že úroveň lidí je dobře vidět na tom,že se pořád kritizuje kde co,ale aby NĚKDO DŮRAZNE PROTESTOVAL proti tomu,že tady žádná jiná,tradiční technologií vyrobená,vakcína není k dispozici/Novavax o které skoro nikdo ani neví tímto rokem končí/a bude tady jen americké GENOVÉ nevyzkoušené svinstvo o kterém článek pojednává!!

Tupý hulvát
24. 11. 2023 09:55
Odpovědět  Tupý hulvát

Hlavně nepište,že byli tací,co upozorňovali dříve,ano to je pravda,ale byla jich výrazná MENŠINA a vláda se prostě musí rozhodovat podle PŘEVLÁDAJÍCÍHO názoru odborníků,při své zodpovědnosti si nemůže nic jiného dovolit!Laik není schopen rozeznat kdo je skutečný odborník,ani kdo má pravdu.Já vidím velkou aroganci u těch odborníků,oni nejsou schopni ani ochotni přiznat,že o virech vědí málo a připustit pochybnost.Na druhé straně,kdo by se ptal pochybujícího odborníka co má dělat,že!

Pavel z Moravy
24. 11. 2023 10:45
Odpovědět  Tupý hulvát

Když do vás chce někdo něco narvat téměř násilím a to celoplanetárně, tak by vás snad pud sebezáchovy měl varovat, že se něco nekalého děje. Na to nepotřebujete ani odborníky, aby vás o něčem ujišťovali. Ale škoda slov, jak vidím tak lid toho rozumu moc v palici nemá, když mu kdokoliv a kdykoliv řekne jakoukoliv srágorovinu a on bez přemýšlení všemu uvěří. Slepá víra v autority je největším nepřítelem pravdy. EINSTEIN.

I-ting
24. 11. 2023 11:00
Odpovědět  Pavel z Moravy

Bravoooo !!!!

Slovan
24. 11. 2023 11:02
Odpovědět  Pavel z Moravy

Tak se prý přes Čínu šíří nebezpečný zápal plic. Neví jestli je to virové, nebo bakteriální a dělají se tam nějaké námořnické uzle. Leze to na děti. Jestli to není nějaký Vánoční dárek od Gatese.

Helena
24. 11. 2023 11:08
Odpovědět  Slovan

A teď opíchanci dostanou ten zápal plic, protože mají imunitu v (.)

Slovan
24. 11. 2023 12:33
Odpovědět  Helena

Tak souvislost to mít samozřejmě může.

Pavel z Moravy
24. 11. 2023 13:37
Odpovědět  Slovan

Tak ať jdou na 5 dávku.

Joe Arp
24. 11. 2023 22:02
Odpovědět  Pavel z Moravy

Já bych se neukvapoval a počkal na stanovisko moudré sovy, třeba to vyřeší opatrný parakotoul, maximálně dva!

Gales
24. 11. 2023 11:07
Odpovědět  Pavel z Moravy

A Volného za to nechali Babišovci vynášet z poslanecké sněmovny.

Pavel z Moravy
24. 11. 2023 12:31
Odpovědět  Gales

Volného jsem tenkrát podpořil alespoň slovně e- mailem. Více člověk dělat nemůže, když je v soukolí fanatiků. A ať si o něm myslí kdo chce co chce a uráží ho jak chce, je to chlap s gulami, raději půjdu s takovým než s různými chytrolíny, kteří sice ví, ale jsou zesra.ní až za ušima. Tenkrát jsem psal maily všem tehdejším vládním chytrolínům, konkrétně Babišovi a Vojtěchovi asi dvakrát. Chápu, neměli čas odpovídat jednomu občánkovi, když měli tolik práce splnit příkazy globálního. S takovými pány nikdy Pavlíku, Jiříku, Honzíku, do holportu nelez, zůstanou ti pouze oči pro pláč. A jelikož chlapi nebrečí, tak slovní zásoba, kterou není radno v tzv. slušné společnosti vyslovovat musí zůstat na domácí půdě. Ale i tak se vyjádřím, mám vás manipulátoři v prd.eli a to nadvakrát.

Karel
24. 11. 2023 11:52
Odpovědět  Pavel z Moravy

Přesně tak, kromě pudu sebezáchovy i zdravý rozum. Když jsem nemocnej, jdu k doktorovi. Když jsem zdravej nestojím fronty na nádraží, u tělocvičen a nákupních center, aby mi píchli vakcínu, kterou testovali – nevím dva roky ?

Pavel z Moravy
24. 11. 2023 12:41
Odpovědět  Karel

Je to tak Karle. Čeho bychom se měli bát? Leda tak naší blbosti. Na to nepotřebujeme ani 3 vysoké, abychom pochopili, že jim jde o ovládnutí a zotročení lidí. Ale jak lidé již žijí dlouho v otroctví, těžko je již dostanete do odporu proti otrokářům a to oni moc dobře vědí, proto na to zotročení mas tak tlačí. Já myslím, že je nás ale ještě dost co se neskloní. Na demonstraci Hnutí PES, která tenkrát probíhala v té covidové totalitě, to jeden ze zastupitelů sousedního města řekl přesně, tak jak to říkají Rusové- raději zemřít ve stoje, než přežívat na kolenou. A to je přesně i moje krédo. Zdravím.

Putinovec
24. 11. 2023 13:24
Odpovědět  Tupý hulvát

Máte pravdu . Když se většina rozhodne skočit ze skály , tak ta menšina musí poslechnout a skočit taky .
Vám v tom monologu uniklo povědomí o tom , že existuje selský rozum , že člověk byl stvořen k tomu , aby se svobodně rozhodoval pomocí jemu dostupných informací , které je schopen si sám roztřídit , pomocí metody to ano , to ne .
Ten , kdo tuto svoji lidskou povinnost odkládá , rozhodovat sám za sebe , s pomocí svého svědomí , stává se řiditelnou bytostí – zombí , která čeká na své naprogramování . Takový jedinec má s člověkem podobu pouze fyzickou . Morálně je to otrok . A v mnoha případech jako otrok zemře .
Pan Pavel to píše velice správně . Lidská bytost , když už , tak umírá stojíce pevně na nohou . Otrok umírá tisíckrát za den .

ladik
24. 11. 2023 15:13
Odpovědět  Tupý hulvát

Ani v nejmenším to z nich nesnímá odpovědnost za zběsilý nátlak na očkování experimentální látkou. Není s podivem, že my, stejní laici jako ti politici, jsme si zjistili informace od jiných důvěryhodných zdrojů? A vakcíny založené na tradičních ověřených základech k dispozici byly – Sputnik V, Valneva. Právě ta zodpovědnost za životy lidí je měla vést k obezřetnosti. Politici, stejně jako “odborníci” a novinářská žumpa, kteří vymáhali nátlakem a šířením strachu injektáž té šmakulády, jsou stejní zločinci jako ti co to vynalezli.

katango
25. 11. 2023 19:58
Odpovědět  ladik

Podle mého selského rozumu, pokud do mne někdo něco tlačí silou a současně tvrdí, že to je pro mé dobro, tak to stoprocentně není pro moje, ale pro jeho dobro. Nebo pro dobro jeho šéfíků.

I-ting
24. 11. 2023 10:59
Odpovědět  Tupý hulvát

DNA bakterie !!😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Jura S
24. 11. 2023 15:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Mengele byl proti tomuhle totální břídil, tohle vyhubí 3/4 lidstva do 10 let.

24. 11. 2023 15:43
Ohodnotit příspěvek :
     

Dělá jedna vlašťovka jaro? Možná. Zprávy dneska v Itálii:

Itálie: Bývalý ministr zdravotnictví podezřelý z vraždy
Kvůli žalobám souvisejícím s „vakcínami“ proti „Covidu“ zařadilo římské státní zastupitelství Roberta Speranzu *) a bývalého generálního ředitele lékové agentury Nicolu Magriniho do registru podezřelých.
¨*)Roberto SperanzaManaging Director, Deputy Head of BlackRock’s Financial Markets Advisory Group in EMEA

Roberto Speranza, Managing Director, is the Deputy Head of BlackRock’s Financial Markets Advisory Group in EMEA. The Financial Markets Advisory Group provides a wide range of advisory, valuation and innovative solutions for its clients, which include banks, insurance companies, official institutions, and other financial intermediaries. Mr. Speranza is a member of FMA ExCo and leads the Group business development efforts in EMEA.

24. 11. 2023 15:56
Odpovědět  primak

Podle listu La Verità jsou obvinění „extrémně závažná“: od podávání vadných léků až po nepravdivá prohlášení a dokonce vraždu. To vše je výsledkem vyšetřování „Fuori dal Coro“, programu Rete 4. Vnitřní dokumenty AIFA v něm odhalené vyústily ve zmíněnou žalobu.

Podle prokurátora Francesca Lo Voi existují důvody pro otevření obvinění. Jeden z klíčových dokumentů se týká prvního selhání očkovací kampaně, říká La Verità. AIFA si byla dobře vědoma toho, že neexistují žádné údaje, které by mohly zaručit účinnost a bezpečnost injekcí u slabých (vetkých) lidí. Vyplývá to z interní poznámky, která byla podtržena odborníkem v agentuře a doplněna červeně následující větou:
“Varování: Slabé lidi nepatří do prozkoumané skupiny”.

24. 11. 2023 15:59
Odpovědět  primak

Přičemž Speranza a bývalý PM byli v podobném obvinění před 5 měsíci osvobozeni
https://www.theguardian.com/world/2023/jun/07/ex-italian-prime-minister-and-health-minister-cleared-of-covid-culpability

zuzana
24. 11. 2023 16:33
Ohodnotit příspěvek :
     

Studie: Téměř dvě třetiny příjemců vakcíny proti COVID-19 trpí po roce zdravotními komplikacemi

https://aktax.cz/studie-temer-dve-tretiny-prijemcu-vakciny-proti-covid-19-trpi-po-roce-zdravotnimi-komplikacemi/

Brunero
28. 11. 2023 17:51
Ohodnotit příspěvek :
     

A u nás stále ticho.