historiepolitika

Proč Řeporyjec Novotný odmítl na pomníku: Vlasovci vraždili a upalovali ve jménu Hitlera a Himmlera. Čest jejich památce

Vlasovci byli vrazi a hrdlořezové. Ale dnes je opět pravda lží a lež se stala pravdou. Je rok 2020.

Proč ministerstvo zahraničí vedené Petříčkem (ČSSD) připustí, aby byl urážen maršál Koněv, a musela být cedule, že se podílel na ukončení povstání v Maďarsku, ale adorační cedule Vlasovcům neobsahuje, že byli součástí vražedného nacistického systému, mučení, upalování a znásilňování?

 Co na tabuli schází: Vlasovci byli vrazi. Loupili a upalovali živé! V době, kdy Maršál Koněv s generálem Svobodou bojovali za naši vlast Československo, abychom my mohli žit.

Semetéš: SlovenskoSemetešská tragédia – beštialny Vlasovskí katani
Doposiaľ je dôkazom fašistickej beštiality a zlovôle. 20. apríla 1945 zavraždili príslušníci vlasovkých jednotiek v osade Semeteš 21 mužov a chlapcov vo veku od 16 do 61 rokov. Vydrancovali a zápalili 13 domov. V priebehu niekoľkých málo hodín sa osada zmenila na obraz hrôzy a nešťastia. Niekoľko rodín stratilo svojich otcov, synov, bratov a manželov.  Nad 21 nevinnými mužmi a chlapcami bol vyrieknutý ortieľ. Poprava bez súdu prebehla okamžite. Vlasovskí katani rozostavali nešťastníkov priamo na mieste, kde zastavili. Keď z ústia guľometu vyšľahol smrtiaci plameň, všetci padli k zemi. „Vběhli do chalup, vydrancovali je a nakonec zapálili. Před hlavněmi pušek odváděli z domů muže i mladé chlapce. Ženám a dětem, které vyhnali z jejich příbytků, puškami bránili, aby ženy hasily hořící chalupy. Jednoho z chalupy, který se zdráhal jít s nimi, zastřelili ve dveřích vlastního domu. (J. Gumančíka),“ popisuje slovenský historik. Vlasovští „katani“ rozestavili nešťastníky přímo na místě, kde zastavili. Když z ústí kulometu vyšlehl smrtící plamen, všichni padli k zemi. Aby se vrahové ujistili, že jejich oběti jsou skutečně mrtvé, dobili je střelami z pistole do hlavy. Jeden ale zůstal naživu.
Olomouc: Zákřov
Tzv. zákřovská tragédie je datována dny 18. až 20. dubna 1945. Pod záminkou, že je Zákřov střediskem partyzánů a obyvatelstvo je podporuje, podnikli fašisté (příslušníci gestapa a prapor Vlasovců) proti Zákřovu vražednou akci. Osmnáctého dubna byl Zákřov obklíčen, zapálen byl jeden dům a proti lidem, kteří se jej pokoušeli uhasit, byly použity zbraně. Vlasovci drancovali, loupili a zatýkali. Třiadvacet mužů bylo odvlečeno do Velkého Újezda, kde byli dva dny vyslýcháni a brutálně mučeni. Čtyři z uvězněných byli propuštěni a zbylých 19 zmrzačených mužů bylo odvezeno do lesa k samotě Kyjanice. Tam polomrtvé muže „naházeli“ do dřevěné boudy a tu potom zapálili. Většina z nich uhořela zaživa.

 To jsou ti “chlapci hrdinové”, kteří dostali pamětní desku v Řeporyjích od Novotného, Koláře a Hřiba.

Ve službách ODS. TOP 09.  Pirátů…

Pohyb Vlasovců: který podvodník napsal, že osvobodili Prahu?

V roce 1943 vznikaly divize dobrovolníků v rámci Waffen-SS. Heinrich Himmler Vlasova jmenoval velitelem Ruské osvobozenecké armády s hodností generálplukovníka a vyzval jej k zahájení výstavby prvních dvou divizí. Kdo byli Waffen-SS, do které patřila ROA generála Vlasova?

Waffen-SS  byly vedeny Heinrichem Himmlerem. Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku prohlásil Waffen-SS za zločineckou organizaci.  První bojové ztráty Waffen-SS představovali dva mrtví příslušníci budoucí 3. SS-Panzer-Division Totenkopf zabití československými vojáky při bitvě u Czajankových kasáren.

 Významnou úlohu hrály jednotky Waffen-SS při dobývání Skandinávie, účastnily se (a vyhrály) třetí bitvu o Charkov v roce 1943 i operace Citadela včetně bojů poblíž Prochorovky. Ve Waffen-SS byl brán nejprve ohled na „čistotu rasy,“ ale později v ní nemuseli sloužit „rasově čistí“ Němci jako v ostatních jednotkách SS

Z válečných zločinů, kterých se dopustily jednotky Waffen-SS na západní frontě, je nejznámější Malmédský masakr, kdy jednotky Waffen-SS v Belgii roku 1944 postřílely 71 amerických zajatců. Známé jsou také skupiny Dirlewangera a Kaminského, které na dobytém území v Polsku a Rusku zavraždily mnoho civilistů a také ruské válečné zajatcevypálily několik stovek vesnic, prováděly ty nejohavnější německé válečné zločiny ve druhé světové válce. Jednotky také pomáhaly potlačovat odpor polských Židů ve varšavském ghettu. Zejména v Polsku a v Sovětském svazu byly jednotky Waffen SS součástí uskupení tzv. Einsatzgruppen, jejichž činností bylo „očisťování“ prostoru od Židů a jiných „méněcenných“ ras.

Ještě v lednu stojí Vlasovci věrně po boku Hitlera a Himmlera pod heslem “Osvobození Ruska od bolševiků” pod zkratkou ROA: Ruská osvobozenecká armáda. V okamžiku, kdy Rudá armáda drtila nacistickou armádu a hnala se k Berlínu, Buňačenko začal lavírovat, protože tušil, že Hitler už je před smrtí a nabízel služby Pražanům.

Osvobození Prahy: Na Lobkowicově náměstí i jinde si vlasovci přisvojili všechny ukořistěné zbraně bez ohledu na to, že je povstalci nutně potřebovali. K dalšímu incidentu došlo před budovou rozhlasu. Zástupce vlasovců žádal, aby bylo do relací zařazeno provolání ke světové veřejnosti. Když byla jeho žádost odmítnuta, oddíl vlasovců se chystal vzít budovu útokem. Už se schylovalo k boji, když situaci vyřešil československý důstojník, který přemluvil vlasovce, aby se stáhli.

Přibližně v roce 2018 vznikla nová verze, která vše zamlčela a přidala fantasmagorické výlevy:

Cílem velení ROA bylo prý nestřílet na vojáky Rudé armády, ale pouze na politruky,  a vojáky samotné pak získávat pro boj proti Stalinovi. Na rozdíl od Rudé armády a některých nacistických oddílů se důsledně a vědomě dbalo nařízení, že nesmějí být okrádány civilní osoby, nesmí docházet k rabování, znásilňování a jiným zločinům. Přestože z dnešního pohledu se taková skutečnost může zdát neuvěřitelná, přeživší vojáci ROA i Češi ??? shodně potvrzují, že pokud byl někde získáván materiál pro potřeby ROA, bylo za něj řádně zaplaceno (nebyl-li vojákům nezištně věnován).Toto skutečně je dnes vloženo do Wikipedie!

Jenomže přesně opak je pravdou. ROA znásilňovala, upalovala a vraždila stejně jako Waffen-SS, zatímco

v Rudé armádě za to byl trest nejvyšší – trest smrti!

Ve skutečnosti Vlasovci rabovali, zabíjeli, byla to nejkrutější část nacistické jednotky společně s Waffen-SS – Kaminskym se nezastavili přesd upalováním dětí a brutálními vraždami a mučením. Byla to brutální zvířata a proto je ani USA nechtěly, byť to naši mnozí tenkrát nechápali.

Až později se ta brutalita zdokumentovala. Házelo se to na Rudou armádu – mluvili rusky…

Dnes, se opět dokumenty ničí, ale v místních análech jdou dohledat.  Opět inkvizice v NOVÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN PAMĚTI NÁRODA  tyto zločiny zatajuje a musí se to připsat Rudé armádě viz Wikipedie…

Jak to, že tam není Stalinův rozkaz, že každý voják Rudé armády, který bude loupit či znásilňovat, má být dle rozkazu velitele okamžitě zastřelen, což se např. ve Slatinách – Praha 4 Michle stalo. Za hodinky a znásilnění byl nemilosrdně zastřelen. Naopak američtí vojáci se tím i dnes ve Francii pyšní a ženy se tam za to stydí. Tak sakra, kam zmizela pravda?A takto se v roce 2020 opět falšují dějiny!
https://bit.ly/3aYggdr

sdílet na