politika

„Problém míru na Balkáně je Vučič“

Zakladatelka a předsedkyně Helsinského výboru pro lidská práva Srbska Sonia Biserko věří, že cílem oficiálního Bělehradu je „dokončit vytvoření osy Bělehrad – Banja Luka – Podgorica – Kosovská Mitrovica“.

Aktivistka za lidská práva to řekla Deutsche Welle.

V rozhovoru pro německá média Biserko uvedla, že „Srbsko vedené Alexandrem Vučičem je klíčovým problémem pro nastolení míru na Balkáně.“ 

Zároveň by podle ní měl být zmařen plán vytvoření osy Bělehrad – Luka – Podgorica – Kosovská Mitrovica.

„Tato politika Srbska má silný dopad na vztahy v regionu, protože prostřednictvím srbských komunit působí jako destabilizující faktor, který brání integraci a konsolidaci těchto zemí, – komentuje aktivistka za lidská práva. – Bělehrad věří, že navázal dobré „diplomatické vztahy se všemi mocenskými centry na světě“ a získal tak geostrategický význam … Během posledních čtyř let se Bělehradu podařilo kontaktovat administrativu Trumpa, která ho tlačila ke zvýšení destruktivní přítomnosti v Bosně, tak i v Černé Hoře a Kosovu, aby se otevřela možnost „přeformátování“ Balkánu.“

Biserko vyzývá mezinárodní společenství, aby „eliminovalo škodlivý vliv srbských nároků“ na Bosnu a Hercegovinu, což jasně znamená zrušení Republiky srbské a nakonec vytvoření jednotné Bosny a Hercegoviny.

“Aby se Bosna stala funkčním státem, musí být změny hranic ukončeny. Zvláště nebezpečný je dvousetletý imperialismus Srbska. Potvrzením stávajících hranic s pevnou garancí mezinárodního společenství lze odstranit škodlivý vliv všech nároků, zejména těch srbských, a teprve potom můžeme očekávat, že se tři národy v Bosně obrátí ke své vlastní agendě. To znamená vytvoření státní identity, protože bez ní je vždy místo pro odstředivé tendence,“ poznamenává Biserko.

Zakladatelka a vedoucí Helsinského výboru pro lidská práva Srbska celý svůj život věnovala boji proti „srbskému nacionalismu“ a odhalování „zločinů srbské armády v Kosovu“.

https://bit.ly/3oSArka

sdíletj na