Prezident Trump osvoboditel?

Ano, když se mu podaří zabít Stvůru z Jekyllova ostrova a vrátit Spojeným státům finanční svobodu.
Učinil již první krok, který je zatím veřejnosti utajovaný. Před ním se proti Stvůře postavil J.F. Kennedy.
Měl vítězství na dosah, když byl zavražděn.

Na počátku bylo vroucí přání Mayera Amschela Bauera Rotschilda (1744-1812), zakladatele dnes největšího bankovního impéria: „Svěřte mi správu peněz národa, a pak ať vládne, kdo chce.“

Z přání se stala vize a z ní peněžní svatý Grál všech bankéřů, finančníků a lichvářů.

V listopadu 1910 se jej vypravilo hledat šest vlivných a mocných Američanů (1) na Jekyllův ostrov u pobřeží státu Georgie. Proč zrovna tam, do takového Zapadákova? Protože nechtěli být viděni pospolu devět dní někde ve městě, kde by vyvolali pozornost a podezření. Cestou i na ostrově se chovali jako spiklenci. Měli sportovní výstroj a brokovnice a předstírali, že jdou na lov kachen, ačkoli už bylo po sezóně. Z důvodů utajení se oslovovali jen křestním jménem.

Pokud jde o kachny vrátili se zpět do Washingtonu s prázdnou. Zato úlovek ideový a programový byl velice bohatý. Dá se říci, že přivezli základní teze k finančnímu svatému Grálu, ale trvalo ještě tři celé roky, nežli z nich složili použitelný dokument nazvaný Federal Reserve Act, zákon o federální rezervní bance (FED).
Podle místa početí se mu dodnes lidově říká „Stvůra z Jekyllova ostrova“.

Návrh zákona byl přivítán veřejností chladně. Republikáni křičeli, centrální banku jsme už měli v minulém století, přivedla zemi na buben, a prezident Jackson, který ji zrušil, se právem chlubí, že to bylo nejlepší rozhodnutí, jaké kdy udělal.

Navrhovatelé, podporovaní největšími bankovními domy, se postarali o to, aby zákon o FED byl zařazen na poslední chvíli jako poslední bod jednání na posledním sezení dolní a horní sněmovny úterý 13. prosince roku 1913. V Kongresu měli demokraté většinu, tam nebyl problém. V Senátu vládli republikáni, kteří na programu úterního jednání neviděli nic mimořádného. Kvůli pár prkotinám, jak si mysleli, nemá smysl jezdit na jednodenní sezení do Washingtonu, a zrovna před vánocemi.

Tak se stalo. že dějinného úterního zasedání Senátu se zúčastnili pouze tři jeho členové, návrh zákona přijali jednohlasně, a nikdo ani nepípl, že hlasování se musí odložit pro nedostatečný počet zákonodárců.

Stvůra z Jekyll ostrova ožila.

Federal Reserve Act dovoluje nezávislé nevládní skupině bankéřů privatizovat americký peněžní systém a mít jej pod svou kontrolou. Název Federální rezervní systém byl zvolen záměrně proto, aby zmátl americký lid a nakukal mu, že jde o odvětví vlády USA. Tento soukromý finanční kartel vydává americké peníze, stanoví úrokovou míru, financuje nekonečné války a zotročuje Američany věčným, nesplatitelným dluhem. Je to systém, který ničí americkou ekonomiku, a který vyvolal řadu hospodářských a finančních krizí.

„Jsem nejnešťastnější muž. Zničil jsem nechtěně naši zemi,“

přiznal na sklonku života tehdejší prezident Woodrow Wilson, který zákon o FED podepsal.

„Naše velká průmyslová země je pod kontrolou úvěrového systému,“ „Už nemáme vládu svobodné vůle, ani vládu vzešlou z hlasu většiny, ale vládu názoru a donucení malé skupiny dominantních lidí.“

V současné době lze FED označit jako kartel sestávajících z rodin Goldman Sachs, Rockefellers, Lehhmans a Kuhn Loebs z New Yorku; Rothschildů z Paříže a Londýna; Wartburgů z Hamburgu; Lazarů z Paříže; a Israel Moses Seifs z Říma.

Donald Trump zahájil osvobozovací tažení na zasedání Kongresu v pátek 27. března. Zákonodárci měli schválit velice potřebný zákon o pomoci lidem a podnikům v nouzi následkem pandemie Covidu-19 a o podpoře hospodářské bezpečnosti (The Coronavirus Aid and Relief, and Economic Security, CARES).

Šlo o obrovský balík peněz, z něhož nezaměstnaní měli dostat desítky dolarů a koncerny stovky milionů dolarů. Každému dle jeho potřeb, jako vždy. Všichni kongresmani bez ohledu na stranickou příslušnost měli v CARES své želízko v ohni a žhnuli, aby zákon co nejrychleji prošel.

Jak se to pak všechno sběhlo není známo. Je ale velice dobře možné, že prezidentovi lidé použili obvyklou lest. Klausuli, která dává pravomoc Ministerstvu financí převzít kontrolu Federální banky, vložili do textu až na konci týdne v pátek, kdy zákonodárci mají, jak se říká, hlavu jinde, a nezbývá jim čas znovu pročíst mnohasetstránkový dokument. Před hlasováním jen bleskově ověří, že peníze pro jejich mecenáše nebyly škrtnuty, a stisknou zelené tlačítko.

Už o víkendu bylo zle a v pondělí vypuklo hotové peklo.

Pod tlakem FED a Wall Streetu musel Bílý dům a kongresové vedeníHHHH uvalit na klauzuli o možném zrušení Stvůry z Jekyllova ostrova embargo pevnější nežli svěrací kazajka. Snad k jedinému úniku došlo v nekonformním deníku New Europe; jiný jsem na Googlu nenašel. Gentlemanská dohoda mezi čtyřmi shora zmíněnými protagonisty odsunuje jednání o konci Fed na příští rok. Bankéři a demokratičtí zákonodárci doufají, že Donald Trump prezidentské volby prohraje a jeho nástupce Joe Biden to ostudné rozhodnutí tiše a rychle zruší. Ani Trump nemá naspěch. Volby přece vyhraje on, tak oč jde?

V současné době je dolar fiat měna vytvořená ze vzduchu. Nemá žádné krytí. Proto jeho hodnota jako mezinárodní reservní měny neustále klesá, zejména ve srovnání s novým čínským krypto-jüanem, který stále více ohrožuje jeho vládu na mezinárodních trzích. Jediný způsob, jakým americká vláda může dolar ochránit, či spíše zachránit, je začít vydávat svoji státem a zlatem podepřenou měnu.

Nezbytným předpokladem ovšem je přetnout víc jak stoletou finanční pupeční šňůru s klanem Rotschildů.

Jestli Donald Trump vyhraje druhý mandát a začne uskutečňovat finanční osvobození USA, může dojít k dominovému účinku. Dnes nenajdete na světě centrální nebo takzvanou národní banku, která není napojená na dům Rotschildů. Výjimku tvoří pouze tyto země: Monako, Bolívie, Kuba, Irán, Severní Korea, Rusko, Sýrie, a pak mini státy jako Nauru, Palau, Tuvalu a pár jiných, celkem neznámých míst.

Když se něco musí udělat, říkají Francouzové, tak se to udělat musí!

FED je nezákonnou institucí, jelikož Ústava pověřila péčí a dohledem nad měnou Kongres. Fed je nemorální instituce, protože vláda svěřila obskurnímu a tajnůstkářskému spolku privilej vydávat ničím nepodložené peníze, což je stejné, jako kdyby dovolila penězokazectví.  

John F. Kennedy čtyři měsíce před smrtí vydal dekret 11110, jímž vrátil ministerstvu financí právo tisknout měnu. Dal zhotovit dvou a pěti dolarovky, na kterých stojí, že je vydaly Spojené státy, a ne Federální banka. Byly zabaleny a připraveny k odeslání bankám, když padly tři výstřely v Dalllasu. Leží dodnes v někde ve skladišti.

Kennedy a po něm teď Trump zvedli kardinální otázku pro mnoho dalších zemí: proč si půjčujete virtuální peníze na úrok od bank vlastněných cizinci, když si svoji měnu můžete vytvořit sami zdarma a bez rizika, že upadnete do dluhové pasti?

Jan Vítek

(1) Protože devítidenní spiklenecká schůzka hraje v historii USA a potažmo celého světa tak významnou roli, zde jsou plná jména a funkce účastníků:
Nelson Aldrich, senátor z ostrova Rhode Island a předseda finančního výboru Senátu USA;
A. Piatt Andrew, pomocný tajemník ministerstva financí;
Henry Davison, partner JP Morgan a poradce Národní měnové komise;
Arthur Shelton, tajemník národní měnové komise;
Frank Vanderlip, prezident National City Bank (dnešní Citi Bank);
a Paul Warburg, ředitel Wells Fargo & Company.

ZDROJE:

Neweurope.eu

The-new-american-civil war

Ron Paul: END THE FED

Vaše věc
https://bit.ly/2W5hU8i

sdíletj na