politika

Putin: “Přeji mu hodně zdraví. Bez ironie a bez vtipů“

Ruský prezident Vladimir Putin popřál svému americkému protějšku Joe Bidenu pevné zdraví a komentoval jeho kladnou odpověď na otázku novináře, zda ruského vůdce považuje za „zabijáka“. 

Vladimir Putin uvedl, že lidé často přesouvají na druhé své kvality a svoji vizi světa, a poté, na základě toho, hodnotí jejich činy. Prezident dodal, že chování amerického establishmentu je do značné míry způsobeno prostředím, ve kterém „se formovalo jeho vědomí“. 

Vysvětlil, že po dlouhých obdobích vyhlazování indiánských kmenů a otroctví přijaly americké vládnoucí kruhy podobné metody ve své domácí i zahraniční politice. V souvislosti s nedávnými událostmi byl ruský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov předvolán do Moskvy ke konzultacím „s cílem analyzovat, co dělat a kam se posunout v souvislosti se vztahy s USA“.

Ruský prezident Vladimir Putin komentoval slova svého amerického protějšku Joea Bidena, který kladně odpověděl na otázku novináře ABC News, zda ruského vůdce považuje za „zabijáka“. Během online setkání se zástupci veřejnosti na Krymu a v Sevastopolu hlava ruského státu poznamenala, že lidé jsou často nakloněni připisovat své vlastní kvality ostatním a poté na nich stavět hodnocení jejich činů.

Podle sebe soudím tebe

“Když hodnotíme jiné lidi nebo dokonce jiné státy, jiné národy, vždy se zdá, že se díváme do zrcadla. Když jsme byli dětmi na dvoře, když jsme se hádali, říkali jsme: „Jak komu říkáš, tak se sám jmenuješ.“ 

A to není náhoda, nejde jen o dětinský výrok a vtip. Psychologický význam je v tom velmi hluboký:
vždy v jiných lidech vidíme své vlastnosti a myslíme si, že je stejný jako my, a na základě toho hodnotíme jeho činy a hodnotíme obecně vše,“ řekl prezident.

“S ohledem na prohlášení mého amerického kolegy. Opravdu, jak řekl, osobně se známe. 
A co bych mu odpověděl? Řekl bych mu: «Buďte zdráv». Přeji mu hodně zdraví. Říkám to bez ironie a bez vtipů,“ dodal Putin.

Podle jeho slov je chování amerického establishmentu do značné míry způsobeno podmínkami, v nichž „se formovalo jeho vědomí“. Prezident vysvětlil, že osvojení amerického kontinentu kolonisty bylo spojeno s vyhlazováním indiánských kmenů, po kterém následovalo dlouhé období otroctví – a v důsledku toho vládnoucí třída ve Spojených státech přijala tyto metody při budování jak domácí, tak i zahraniční politiky.

“Osvojení amerického kontinentu Evropany bylo spojeno s vyhlazováním místního obyvatelstva … s přímou genocidou indiánských kmenů. Poté následovalo velmi těžké, dlouhé a obtížné období otroctví, velmi kruté otrokářství. A to vše se táhne historií a dodnes doprovází život Spojených států. Odkud by se jinak vzalo hnutí Black Lives Matter? Do dnešních dnů se Afroameričané setkávají s nespravedlností. Na základě těchto úvah vládnoucí třída Spojených států řeší domácí i zahraniční politické problémy,“ uvedla hlava státu.

Připomněl také, že Spojené státy zůstávají jedinou zemí na světě, která použila jaderné zbraně a shodila bomby na Hirošimu a Nagasaki. Navíc k tomu došlo ve vztahu k nejadernému státu a bez vojenské nutnosti: „Jednalo se o přímé vyhlazení civilního obyvatelstva.“

“Proč o tom mluvím? Protože vím, že Spojené státy, americké vedení jako celek jsou odhodláni mít s námi určité vztahy, ale v těch otázkách, které jsou v zájmu samotných USA, a podle jejich podmínek. 

I když si myslí, že jsme stejní jako oni, jsme jiní lidé, máme jiný genetický a kulturně-morální kód, ale umíme hájit své vlastní zájmy. A budeme s nimi pracovat, ale v těch oblastech, které nás zajímají, a za těch podmínek, které považujeme pro sebe za výhodné,“ zdůraznil prezident.

“A budou s tím muset počítat. Přes všechny pokusy zastavit náš vývoj, navzdory sankcím a urážkám, s tím budou muset počítat. No a my, s ohledem na naše národní zájmy, budeme rozvíjet vztahy se všemi zeměmi světa, včetně Spojených států,“ shrnul Putin.

https://bit.ly/3cQpsmW

sdíletj na