Jak Západ – pyroman zavraždil Slobodana Miloševiće. Co zasel, to sklízí, mění se na chalífát. Slované nadějí Evropy a světa

Uplynulo 14 let od úmrtí bývalého jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiće ve vězení v Haagu, které je možno přesněji nazvat zákeřnou politickou vraždou spáchanou „slušným demokratickým Západem“.

Slobodan Milošević u soudu v Haagu před zraky mnoha milionů televizních diváků plamenně a skvěle bránil svůj srbský národ před hnusnou pomluvou euroatlantických „slušných politiků a novinářů“ v procesu,
který se stal historickým.

Už v první den své i národní obrany před haagským tribunálem v únoru 2002 Milošević varoval před vytvořením velké Albánie a upozorňoval, že hnacím motorem nebude Tirana, ale metropole Kosova a Metochije Priština. Milošević varoval i před dalším rozmáháním se terorismu v Kosovu a Metochiji:

„Hlavní vojenský pyroman, žhář války v Jugoslávii, je Německo
a Američané jsou ti, kteří nalili benzin.“

Kdo hecuje podpalovače?

Jelikož Německo je stát okupovaný USA, lze říci, že Američané podpálili Jugoslávii německýma rukama.
Protože USA jsou kontrolovány průbojnou a dobře organizovanou menšinovou komunitou bez mravních skrupulí, můžeme i USA označit za kyj, který drží v ruce globalistická mafie. Tato mafie miluje ideje a vůně sodomo-gomorského Mrtvého moře, její původ lze poměrně přesně lokalizovat, ale ne nahlas pojmenovat
v časech řádění demokratické „svobody slova“.

Mimochodem, loni osobní lékař Miloseviće profesor Vukašin Andrić, autor knihy „Anatomie justiční vraždy“, prohlásil, že Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii změnil skutečný čas smrti jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiće, aby takto skryl důkazy úmyslné vraždy srbského a jugoslávského politika.

Doktor Andrić říká, že Milošević nezemřel na infarkt 11. března 2006, ale byl zabit den předtím mezi
22.30 a 23.00 ve své cele Е04 při použití droperidolu. Osobní lékař Miloševiče zdůraznil, že jeho pacient
„nebyl otrávený lékem na lepru rifampicinem, ale právě droperidolem, který způsobuje plnou nehybnost
těla a určitou formu snu podobného smrti.

On z Holandska nemohl odejít živý

„Milošević po zatčení strávil v Haagu pět let – do dne své smrti 10. nebo 11. března 2006.
On jednoznačně nemohl odejít z Holandska živý. 
Nebylo možné si ani teoreticky představit, že by odešel do Ruska na léčení. 
Proto ho oni nakonec, pravděpodobně, zabili. Nezabili ho však tak, jak se o tom píše v médiích – otravou rifampicinem, takže i toto je verze Západu odpoutávající pozornost od pravdy,“ říká profesor.

Doktor Andrić také upozorňuje čtenáře na skutečnost, že Miloševiće ve vězení „buď vůbec neléčili nebo léčili placebem“, což také negativně ovlivňovalo stav jeho zdraví.

Autor knihy zdůrazňuje, že „Milošević roznesl haagský tribunál na cimprcampr, všechna obvinění úplně vyvrátil, což se stalo příčinou jeho likvidace „.

Andrić své hodnocení uzavírá slovy:

„Po tom, co Carla del Ponteová uviděla, že už nic nemůže udělat, okamžitě nastala smrt srbského politika.“

Je dobré si připomenout, že Milošević není jediná oběť „justiční spravedlnosti“ Západu protěžujícího albánské
i bosenské muslimy a Chorvaty na úkor Srbů. Na sklonku roku 2016 začal Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii v Haagu oficiální vyšetřování v souvislosti s tvrzením zde vězněného obviněného prvního prezidenta Republiky srbské Radovana Karadžiće.

Karadžić upozorňuje na „neobyčejný charakter“ čím dál tím častěji se vyskytujících případů „zhoubných nádorů“ u Haagem vězněných, ve věznici města Scheveningen. Karadžić také prohlašuje, že „zvláštní vězeňská pravidla nedovolují přijímat preventivní opatření na zachování zdraví v tomto vězení“.

Zvláštní pozornost si zasluhují slova Karadžičova obhájce Gorana Petronievića:

„Tribunál – to je část mechanismu NATO. Viděl jsem se s Miloševićem, v ten samý den jsme se viděli na chodbě s Babićem (od dubna 1991 do února 1992 byl Babić hlavou Republiky Srbská Krajina na území současného Chorvatska – pozn. Red.), který údajně o hodinu na to přišel o zdravý rozum a oběsil se.
Sotva jsem stihl vyjít z vězení, když mi to oznámili.
Lidi přivádějí do stavu fyzického a psychického vyčerpání a všechno toto je naplánováno, aby se zakryly zločiny NATO proti Jugoslávii, proti tomu, co oni udělali tomuto státu“.

Po dlouhé noci přichází úsvit

Po dlouhé noci přichází úsvit. Pokud si dostatečná část Slovanů uvědomí, proč na nás byly dopouštěné různé bídy, přijde jednou čas, kdy Mezinárodní soudní tribunál se sídlem například v osvobozené Prištině, nebo
v osvobozeném Kyjevě, bude soudit všechny ty zločince a jejich kolaboranty z domácího obyvatelstva, kteří
na sklonku minulého a na počátku nového století páchali genocidu na Slovanech, kteří se vzepřeli diktatuře antikřesťanských globálních elit.

Vladimír Mohorita
https://www.hlavnespravy.sk/pred-13-rokmi-zapad-pyroman-zavrazdil-slobodana-milosevica-co-zasial-zne-meni-sa-kalifat-slovania-nadejou-europy-sveta/1694835

sdíletj na