Pokud by tuto tvrdou obžalobu muslimů vyřkl politik EU, média by ho označila za nepřítele islámu

Vyšla však z úst prezidenta Egypta Abd al-Fattáh as-Sísího, věřícího muslima. Evropská média tuto z jejich pohledu nebezpečnou protimigrantskou a v podstatě i protiislámskou řeč as-Sísího zamlčela.

Přednesl ji koncem minulého roku u příležitosti Světové konference islámské mládeže, která se uskutečnila
v Egyptě. Následují výňatky:

My muslimové nemáme právo se ptát, proč západní státy zavírají před námi své dveře.

Namísto toho se musíme ptát, proč se takoví Afghánci nestarají o osud své země, proč se navzájem 40 let vraždí a ničí svou zemi?

My se navzájem vraždíme v našich zemích a žádáme potom cizí státy, kde lidé tvrdě pracují ve dne v noci,
aby pak plody své práce poskytli našim uprchlíkům, které naše války vyhnaly z jejich domovů.

Pokud jsme jen trochu objektivní, tak potom musíme neúprosně kritizovat jen a jen nás.

Nejsou muslimští vládci povinni být spravedliví vůči vlastním národům a udělat vše pro jejich spokojenost? 
Nejsou povinni usednout za stůl a společně řešit problémy a konflikty, které jsou mezi našimi národy? 
Proč tak neučiní?

Namísto toho jsme naštvaní, když státy jako Itálie, Rakousko a už i Německo uzavírají hranice, aby chránily ovoce tvrdé, dlouholeté práce jejich lidí pro ně. My jen od nich požadujeme, aby je otevřely dokořán.

A současně jim chceme vnucovat naši kulturu, ačkoli ona je od jejich kultury nesmírně vzdálená a především
je vzdálená v tom, co se týče pracovitosti a píle. Naše pracovní kultura se od té jejich extrémně odlišuje.
Oni mají přísnou pracovní morálku, odmítají nedbalost, nedůslednost, lajdáckost. Které, naproti tomu,
jsou u nás na každodenním pořádku a jsou akceptovány.

Zamýšlíme naši muslimskou kulturu vnutit jiným. Ale proč, jakým právem?

Vnucujeme jim naši kulturu a bereme od nich vše co se jen dá, a to bez toho, abychom za to něco udělali.
Takoví jsme, tak se chováme! Někteří západní politici se mě ptali, proč jsme takoví neproduktivní.
Řekl jsem jim, že máme takové tradice a zvyklosti, které odpovídají našemu způsobu života.
Toto nelze změnit, protože kdo by se o to pokusil, tak vyprovokuje povstání a velké nepokoje.

Požadujeme v cizích státech, aby nám byla zaručena všechna lidská práva, ale když tam přijdeme, tam, kde nás přátelsky a ochotně přijali, tak nás ani jen nenapadne respektovat tamní zákony, zvyky, tradice a celou jejich kulturu. Vůbec nemyslíme na to, že to všechno musíme bezpodmínečně respektovat.
Ne, to nechceme a nejsme toho schopni!
My chceme, aby nám otevřeli dveře jen proto, abychom jim pak dělali samé problémy.

Více než 40 let se muslimové po celém světě navzájem ničí a vraždí.

Přitom mnozí chtějí migrovat i do Egypta. Ne! V žádném případě ne! 
Muslimové, řešte si své problémy ve vlastních zemích!

Proto říkám svým Egypťanům:

Pečujte o naši zemi, místo toho, abyste prosili jiné, aby vám otevřeli dveře.
V Egyptě je dost místa pro všechny Egypťany. Nesmíme se ale navzájem vraždit a vše si ničit.
Neboť mladí lidé budou z Egypta utíkat. To musíme překazit.

Musíme vyřešit naše problémy sami a skončit krveprolití v našich muslimských zemích.

Musíme upravit naše vztahy vedením upřímných dialogů. Nejsem zásadně proti migraci.
A těm, kteří naše lidi přijmou, vyjádřím velkou vděčnost. Ale pokud někdo zavře své dveře před námi, tak to musíme plně akceptovat. A přitom si musíme plně uvědomit, že nemáme žádné právo někomu něco vyčítat
a když, tak potom jen nám samým!

***

Toto jsou příkladná a neobyčejně rozvážně moudrá slova moudrého muslimského prezidenta, který v ničem nevyzdvihuje islám nad křesťanství a který velmi kriticky napomíná muslimy, aby hledali chyby a nedostatky
ve vlastním světě a udělali vše proto, aby je eliminovali.

Tento prezident si přeje i mír mezi muslimy a křesťany, a to přesně v duchu velkého egyptského prezidenta Anvara Sadata.

A když kdokoliv z naší křesťanské kultury použije vůči muslimům podobné vyjádření a argumenty, a bude proto jistými evropskými politiky a jistými aktivisty označován za neonacistu, rasistu a nepřítele islámu,
tak se může odvolat na egyptského prezidenta, kterému ani jeden z těchto atributů nelze přiřadit.

(Roman Bednár)
https://www.hlavnespravy.sk/ak-tuto-tvrdu-obzalobu-moslimov-vyriekol-eu-politik-media-ho-oznacili-za-nepriatela-islamu/1693466

Ohodnotit příspěvek (5 / 1)
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Ohodnotit příspěvek :
     

Má to pan prezident Egypta v hlavě dost dobře srovnané. Evidentně ví, o čem mluví.