politika

People’s Daily: lidská práva „v americkém stylu“ vedou ke katastrofě

Čína není jedinou zemí, která hovoří o lidských právech „v americkém stylu“.

Mnoho zemí obviňuje Ameriku z podněcování etnických a mezinárodních konfliktům a vyhýbání se závazkům podle mezinárodního práva. Důkazů je víc než dost, poznamenává People’s Daily. Protiamerické demonstrace se konají po celém světě.   

17. března, na 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva, byly zváženy výsledky průzkumu lidských práv ve Spojených státech, řada zemí vystoupila s kritikou a obvinila Spojené státy ze situace v oblasti lidských práv. 

Sýrie uvedla, že se Spojené státy vyhýbají svým závazkům vyplývajícím z mezinárodního práva a hledají ospravedlnění své vojenské strategie, ohrožení jednoty a územní celistvosti jiných zemí. USA by měly pozměnit své vnitrostátní právní předpisy, zastavit vojenskou agresi s cílem ochrany národní bezpečnosti, přestat okupovat cizí území a drancovat přírodní zdroje a zastavit financování teroristů a separatistů. 

V průběhu let se americká praxe v oblasti lidských práv stále více projevovala porušováním lidských práv v jiných zemích. Za účelem dosažení národních zájmů v politice, ekonomice a bezpečnosti ukládají USA na jedné straně sankce proti jiným státům při každé příležitosti pod heslem „lidská práva jsou nad suverenitou“. Na druhé straně se pod záminkou lidských práv účastní podněcování, podněcují etnické a mezirasové konflikty. 

Letos uplyne 10 let od zahájení protestů v Libyi, které přerostly v občanskou válku. Po válce Libye nejenže se nezmohla realizovat politickou demokracii, ekonomickou prosperitu a sociální stabilitu, ale naopak země upadla do úplné zkázy. Podle nejnovějších údajů Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí zůstává 278 000 Libyjců bez domova. Bývalý americký prezident Barack Obama připustil, že intervence v Libyi byla největší chybou během jeho vlády. 

Letos si rovněž připomínáme 10. výročí syrské krize. Deset let války zasadilo vnitřnímu rozvoji Sýrie vážnou ránu. Podle Syrského střediska pro sledování lidských práv zahynulo v důsledku války více než 500 000 lidí a syrská krize stále ještě neskončila. Bývalá ropu produkující země na Středním východě se stala zdrojem uprchlíků, současná situace v Sýrii je „požehnáním“, které přinesly lidská práva na americký způsob. 

V roce 1999 NATO vedené Spojenými státy pod heslem „lidských práv“ bombardovalo Jugoslávii po dobu 78 dnů. Tato vojenská operace zanechala nezapomenutelný zármutek a krvavý dluh. 

V roce 2001 zahájily koaliční síly pod vedením USA válku v Afghánistánu pod záminkou boje proti terorismu. Co dostali afghánští lidé? Slibovaný klid, který však do současnosti neexistuje. 

V roce 2003 zahájily Spojené státy iráckou válku. USA obvinily Irák z držení a přechovávání zbraní hromadného ničení a z pomoci teroristům. Co dostali Iráčané? Země byla zničena a ekonomika oslabila.

V průběhu let se USA aktivně snažily „politizovat“ otázku lidských práv, což je nejen v rozporu s původním záměrem ochrany lidských práv, ale také vytváří a podněcuje nenávist. 

Protiamerické demonstrace ve skutečnosti v poslední době probíhají v mnoha částech světa. Takové akce jsou negativním důsledkem různých akcí USA, které jsou nuceny čelit velkému množství hrozeb.

Pomsta plodí pomstu a tomu nikdy nebude konec.

Pod záminkou ochrany lidských práv Spojené státy používají zbraně k šíření demokracie, což vede ke snížení životní úrovně, sociálním krizím a tragédiím. Washington zasel semena nenávisti do různých částí světa. 

Na 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva se asi 100 zemí postavilo proti politizaci otázky lidských práv a dvojích standardů v této oblasti. Kromě toho představitelé různých zemí také vyjádřili svůj odpor proti zasahování do vnitřních záležitostí jiných států na základě politických cílů a pod záminkou lidských práv. Postavení mezinárodního společenství ve vztahu ke Spojeným státům je mimořádně jasné.

https://bit.ly/39Adjlp

sdílet na