Oživení raketojaderného „Vlaku Přízrak“ ochladí nadšení amerických agresorů…

Odstoupení Američanů od dvou smluv o kontrole množství útočných zbraní, stejně jako nejasnost s rozšířením smlouvy START III, nutí Rusko hledat řešení k minimalizaci rizik spojených s vojenskou hrozbou, uvedl plukovník Jurij Čmutin.

Po rozpadu Sovětského svazu se Moskva vydala cestou budování přátelských vztahů se Západem.

V rámci tohoto procesu došlo k významnému snížení počtu zbraní, včetně Strategických sil zastrašování. Redukce dopadla také na divize bojových železničních raketových systémů (BZHRK). Díky své vysoké mobilitě a schopnosti rychle nasadit jaderné zbraně dostaly přezdívku „Vlak Přízrak“.  

Na konci dvacátých let začalo vedení Ruské federace uvažovat o oživení této nejdůležitější složky ozbrojených sil. Byl představen nový projekt s názvem „Barguzin“. Předpokládalo se, že takový BZHRK bude vybaven šesti ICBM RS-27 Jars nebo Jars-M a jeho uvedení do provozu bylo naplánováno na rok 2020. V roce 2017 však ruské orgány od tohoto programu z ekonomických důvodů upustily.

Jurij Čmutin, člen prezidia „Důstojníků Ruska“, veterán raketových sil, předpokládá že Moskva může ještě přehodnotit svůj postoj k BZHRK. Důvod pro tento krok leží v zámoří. USA jednostranně odstoupily od dvou dohod upravujících kontrolu zbraní. Osud smlouvy START-3, jejíž platnost vyprší v únoru 2021, zůstává nejasný. S vysokou pravděpodobností ji Washington odmítne obnovit.

„Rusko proto zvažuje možnost modernizace a umístění tohoto komplexu BZHRK,“
uvedl odborník.

Ve prospěch komplexu hovoří mnohem větší mobilita ve srovnání s tradičními raketovými systémy.

Pokud jsou standardní „Jars“ schopné se přemisťovat po celém území v rozmezí 500–700 km, pak pro „vlaky Přízraky“ nebude těžké překonat 1,5–2 tisíc kilometrů před vystřelením jaderné střely. A tato okolnost by měla ochladit nadšení potenciálních agresorů, mezi nimi na prvním místě jsou Spojené státy.

„Máme mnoho vlaků různého nákladu pohybujících se po železnici, takže je těžké to sledovat. A když obdrží povel ke startu, zastaví se, zaujme pozici a nastartuje. Pravděpodobný nepřítel neví, z kterého bodu se tento start uskuteční,“ zdůraznil Čmutin….

Raketa v železničním vagonu je jedinečný produkt. Až do současnosti, se všemi výdaji na zbrojení, technologiemi a zkušenými techniky, nepřišli na Západě s ničím ani vzdáleně podobným.

https://bit.ly/3i5YEAB