O co tu vlastně jde…?

Přiznám se, že se pokaždé těším na nové vydání Pjakina. Nikoli, že by byl vždy komplet stravitelný, ale pomáhá mi v orientaci. Ve včerejších „Otázkách-odpovědích“ věnoval V.V.Pjakin téměř polovinu svého více než 70 minutového vystoupení „fofru“ kolem koronaviru.
Nedá mi, abych vám aspoň část nezprostředkoval.
(celý překlad bude cca do týdne na OM v podání kolegyně Ireny – pozn.překl.)

To, že celá aféra kolem koronaviru je obrovskou mystifikací, to je pravda.
Doposud není pochopitelné ani to, co ten koronavirus vlastně je. Čína na to téma zachovává mlčení, každý pracuje s jakousi svou mutací… Přitom jedny metodiky hovoří o jednom množství, další zase o jiném, nějaké země vůbec žijí a nevědí, že se ve světě šíří pandemie – jak byl koronavirus nazván – v jiných zase lidé blázní hrůzou, která je ovládla.

Téma koronaviru by v podstatě bylo možné už uzavřít, protože koronavirus má dva aspekty:
– jeden ekonomický, a druhý sociální.

V prvním se předpokládá, že se díky hospodářské krizi,  podaří shodit nezajištěná aktiva a tím splasknout inflační bublinu, tlačící na ekonomiku.

Ve smyslu sociálním pak přebudování státní správy a mezistátních vztahů tak, aby bylo možné dosáhnout plné řiditelnosti společnosti a vytvořit z Číny centrum nadstátního řízení.

Protože jsou masmédia zahlcena informacemi o koronaviru, zdálo by se, že se ve světě neděje nic, kromě té hrůzy pro celé lidstvo.

Když se přitom reálně podíváme na koronavirus, tak obyčejná chřipka představuje větší nebezpečí než tento virus, ať ho vysvětlují jakkoli. O koronaviru, který poslal Čínu do karantény a donutil ji provést mnohá sociálně-ekonomická opatření a spoustu dalšího, se hovoří velmi mnoho.

Ale o zemřelých… – v „lepším“ případě jde o 4% z nakažených… Ale s Čínou souvisí situace, kde je rovněž toto onemocnění, ale letální následky jsou 100%!

Slyšeli jste o tom někde? Ne. A kde se to děje? V Somálsku, na hranici s Etiopií. Tam se nachází jeden z objektů Číny, a najednou v Etiopii, v bezprostřední blízkosti tohoto objektu, začali umírat lidé. Přitom onemocnělý skutečně umírá. Zajímá to ale někoho, říká se o tom něco?  Ne! Proč? Inu, pro všechny, kteří se tohoto řízení účastní, jsou úmrtí lidí zřejmá. Zemřelo tam za poslední 2 týdny nejméně 2 tisíce lidí – tedy všichni nemocní.

Zdálo by se, že se bude vykřikovat, že Čína …, ale je ticho po pěšině. A jaké zájmy souvisí s Etiopií nebo Somálskem? Prakticky žádné – kromě jednoho – že se Afrika nachází ve skoro exkluzívní zóně Číny, a Číňané tam realizují ohromné množství projektů.

A tam všichni mlčí, úmrtnost 100% a nikoho to nevzrušuje.

To znamená nějaký zájem, související s koronavirem, a celosvětová hysterie kolem koronaviru svědčí o tom, že koronavirus je nástrojem řízení a dosažení nějakých zájmů.

Že v Číně vzali cosi novoučkého, vyděsili tím svět, a tomu nevadí, že v sousední (čínské) provincii na obyčejnou ptačí chřipku zemřelo víc lidí, než všech lidí zemřelých na koronavirus ve světě.

To není důležité – hlavně, že postrašit je nutné vždy něčím novým.

Účast všech masmédií a států v hysterii kolem koronaviru ukazuje, že je to představení namířené na přestavbu celé situace ve světě, stavu řízení ve světě.

A neúčast v tomto představení se trestá smrtí – člověk prostě onemocní a zemře. Proto tak, či onak, všechny hlavy států v tomto představení účinkují. Je to představení dopředu připravené, a nezbytnost jeho provedení je v zásadě podmíněno zájmy jak nadstátního řízení, tak i řízení státního kterékoli země.

O co se jedná? Kromě toho, že probíhá vypouštění inflační bubliny, se řeší i sociální otázky. Jaké?

Politolochové*) a politikáři celého světa svým bezduchým halasem, svými činy v rámci řízení jim svěřených objektů, dovedli celý svět do velmi vážného, katastrofálního stavu, který si vyžadoval rozsáhlou korekci.

Co se děje?

Ve světě neustále narůstala hysterie. Objevil se koronaviurus, a hysterie spojená např. s klimatickými změnami, kdy už nevěděli, kam tu Gretu nastrčit a kdo jí tam musí tleskat, – se rozplynula.

Migrační krize, kterou Turecko slíbilo připravit Evropě … – kde jsou reportáže masmédií z řecko-turecké hranice? Kdepak, to nikoho nezajímá. Navíc Turecko hned pochopilo narážku, že může být zablokováno, protože se stane ohniskem koronaviru.

A nejen to: – teroristické organizace, které jsou v podstatě nástrojem provádění zahraniční politiky prostřednictvím tajných služeb určitých zemí také jaksi přitichly… – ne, musíme dodržovat karanténu.

A jednou z největších akcí, souvisejících s koronavirem, bylo očekávání války.

Všichni čekali válku, nebylo důležité, že reálný systém řízení v podání zemské elity USA byl víceméně připraven k roku 2014, kdy válka skutečně mohla vypuknout.

Tenkrát už byla „Gliwice“ v podobě sestřeleného malajského letadla, ale politolochové si toho nebezpečí dokonce ani nevšimli. Zato potom tak rozjeli onu válečnou hysterii, že stačila jedna sirka, která by rozžehla požár, a sami by nezpozorovali, že vstoupili do války.

Ale takové války jsou s hlediska nadstátního řízení nepřípustné. Proto bylo třeba nějak hasit.

Podívejte se, jak rychle byly staženy všecky otázky této válečné hysterie. Evropský systém není na žádnou válku připraven, – podívejte se na probíhající vojenské cvičení NATO, kam měly přijet americké jednotky z USA. Jejich lodě se několik dní motaly kolem přístavu, a čekaly na vyložení. Ve válečných podmínkách by všechny tyto lodi už byly potopeny.

To svědčí o tom, že sám systém evropských zemí není na žádnou válku připraven. Mohli by jistě nějak udeřit, ale odpověď, která by jednoznačně přiletěla, by už nevydrželi. O kvalitě systému leccos vypovídalo, ale lidé nechápali. Různí vystupující na rozličných politických talk-show, různí politici úrovně našeho Medvěděva předváděli, že hlavní je posloužit USA, a potom třeba potopa. Nebo takový Zielenskij, jehož úroveň chápání Medvěděvovi odpovídá…

Koronavirus všem způsobil vlastní problémy, země se začínají uzavírat do sebe, už nemají myšlenky na válku. Jaká válka, je-li marod celá armáda a může vymřít?

V 1918 válka kvůli epidemii neskončila – ale skončila, protože bylo dosaženo politických cílů.

Stejně tak tady: – byly vytýčeny politické cíle, a potom se vůči řízeným objektům používá tento vliv.

Jediným státem, který v tomto rozruchu pracuje na vlastních zájmech, je Rusko. Protože Putin je subjektem globální politiky, a v souvislosti s účastí v globálním scénáři pracuje na zvýšení zdrojové stability Ruska, protože, tak či onak, všechna opatření uskutečňovaná v rámci odražení pandemie koronaviru, objektivně pracují pro upevnění zdrojové stability Ruska ve všech směrech, zejména pak upevnění medicíny.

Zato v Číně je špatně všecko. A najednou Čína, ve které je všecko špatně, názorně, rychle a efektivně u sebe epidemii likviduje, ale navíc ta Čína, ve které je všecko špatně, začíná pomáhat lékaři a materiálem zemím, ve kterých bylo vše o.k., byly zeměmi velkého světa, učily všecky demokracii, a přitom řekli mnohé o Číně.

Ale teď poté, co lidem navykládali, vyděsili je, že všichni umřou, si Čína poradila, zatímco tyto země si s tím poradit neumějí.

Co se dál děje? Itálie, úspěšná evropská země, ale na koronavirus nebyla připravena.

Inu, udeřili na Itálii, a hotovo. A na ostatní země také… okamžitě se zakazuje vývoz roušek, respirátorů, léků, a vyvstává otázka, že je nezbytné znárodnění výroby.

Takže v USA, odkud byla výroba vyvezena do Číny, nejsou vlastními zdroji zajistit fungování státu v jakkoli více méně uzavřené formě. A tak to jde v dalších zemích. Nakonec se ukazuje, že nejdřív se do Číny naváželi, že je to, či ono špatné, – a teď?

V důsledku toho v evropském davu a v davu celého světa vzniká otázka efektivnosti stávající státnosti a státu.
K čemu je takový stát, proč existuje v takových formách, jestliže nedokáže ochránit před nějakou nemocí?

A nebylo by lepší, kdyby všechny státy byly přestavěny podle obrazu a podoby Číny, jestliže sociální organizace Číny ukázala svou efektivnost vůči hrozbě, která se může stát hrozbou celému lidstvu. Čína není hrozbou pro svět. Namísto toho, aby se uzavřela a užívala svých preferencí, znovu vstupuje do ohnisek nákazy a pomáhá lékaři a materiálem.

Tím se sociální organizace Číny zpropagovala do krajnosti, a byl ukázán vektor změny celé světové politiky, přestavby vnitřního života států. Pax Americana se vyčerpal, a přichází epocha „čínské éry“.

Co se děje dál? – je to partie o více tazích. Jak bylo vytvořeno čínské centrum koncentrace řízení? Když začala epidemie, čínská vláda přijímá rázné rozhodnutí o tom, co a jak dělat – a epidemie utichá. Přitom ale Číňané předložili určité podmínky různým tak „malým“ organizacím, jako třeba Toyota, a vše ostatní jako cestovní ruch, obchod, nebo i Ali-Express je trávou na válečném poli, která po rozdupání znovu vyroste. Ale výrobní sféru je nutno vytvářet, a to na úplně jiných technologických platformách.

A tady je otázka, kdo bude řídit, jak bude řídit a v zájmu kterého subjektu – velmi vážná otázka.

Jestliže dřív všechny ohýbali pod USA, tak nyní, kdy byla hospodářská sféra v Číně do značné míry homogenizována, a hlavně: – Čína rychle a efektivně zavedla pořádek ve své zemi, vyřešila otázky ekonomického řízení.

A v důsledku toho jede rozsáhlá hysterie v celém světě – viz propad burz plus 50%propad virtuálních měn – (pozn.překl.). Ale Čína, jakýsi klidný ostrůvek s pochopitelnými, jakkoli dříve nepřijatelnými, ale dnes jedinými pravidly,  na jejichž základě lze prognózovat budoucnost jakékoli výroby, jakéhokoli procesu.

Takže z celého toho bouřícího moře je jen Čína oním klidným územím, k níž přichyceni můžete vést nějaké hospodářské, výrobní procesy. Pokud se nezachytíte, můžete v tom moři i utonout.

Takže se přes koronavirus řeší fakticky vytvoření centra koncentrace řízení globálního významu – z Číny.
Namísto Británie a USA. V důsledku toho budou USA přecházet k reálné vlastní výrobě, a z USA do Číny bude přecházet řízení nadnárodních korporací, protože USA na to nemají zdroje.

Takže je třeba chápat, že jde o globální představení, kde se hraje s neznámými.

Copak se Čína nemohla podělit o ty kmeny koronaviru? Mohla – a proč je nedává? To proto, aby každý pracoval od začátku, protože představení má trvat dlouho.

Podle oznámeného algoritmu bylo stanoveno, že bude různými způsoby trvat do léta, a teprve potom skončí. Pokud jde o ekonomické procesy, není pravda, že krize není výhodná. Je výhodná, protože pomáhá snížit inflační tlak na hospodářství. Koronavirus ještě nezačal a ekonomové už prohlásili, že světové hospodářství ztratí minimálně bilion dolarů.

Ale s jídlem roste chuť, a tak říkají, že se uvidí, kolik to vlastně bude stát (kolik se na tu věc podaří odepsat – pozn.překl.) Tolik, pokud jde o Čínu.

Druhou zemí, kde řádí koronavirus je Irán – také plánované centrum koncentrace řízení.
A tam koronavirus pomáhá navedení ideologické stejnorodosti ve vládnoucí elitě.

Takže se tak, či onak, řeší úkol i zde – třebaže v menším objemu než v Číně.

*) od ruského slova „locha“ – trouba, blb

Zdroj:                   
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=16&v=Rx6OgPOMErQ&feature=emb_logo

Poznámky pana Bavora
https://bit.ly/2U4Kg22

sdíletj na