Nyheter Idag (Švédsko): Gulag není až tak hloupý nápad

Řidiči autobusů a zdravotnický personál jsou denně biti a ohrožováni. To podkopává pracovní prostředí a zbavuje poctivé občany přístupu k sociálním službám. V integraci a trestním soudnictví je nutné zavést nové myšlení. Možná se poučíme ze starého systému GULAG? – uvažuje autor. 
Čtenáři s ním souhlasí.

Švédský socialista Robert Mathiasson o gulagu pro migranty.

Minulý týden rodina přistěhovalců vnikla do nemocnice Jungby, bez ohledu na všechna pravidla a úřední hodiny. Chovali se hrozivě, takže se zaměstnanci museli zabarikádovat a zavolat policii.

V Uppsale musela být uzavřena celá autobusová trasa: autobusy byly regulérně zasypávány kameny a řidiči museli každý den poslouchat vyhrožování a dokonce i snášet útoky – většinou od teenagerů-migrantů, kteří odmítají platit. Snaží se vnucovat svá vlastní pravidla násilím a vyhrožováním a švédská společnost se jim nedokáže postavit.

To je vážná věc. 

Život zdravotních sester, lékařů, řidičů, učitelů a zástupců mnoha dalších profesí se začal zcela lišit od toho, na který se připravovali a o čem snili. Sotva se najdou zdroje k zajištění bezpečnosti pro veškerou veřejnou dopravu, všechny školy a všechny nemocnice, pokud se pokaždé bude volat policie.

To nejen kazí pracovní prostředí a představuje hrozbu pro pracovníky, ale také ztěžuje poctivým daňovým poplatníkům a cestujícím přístup k pečovatelským službám, veřejné dopravě a dalším základním sociálním institucím.

Vážné situace vyžadují vážná rozhodnutí. 

Ani nový výzkum, ani vzdělávací kampaně na sociálních sítích problém nevyřeší. Dokonce i delší nebo přísnější trest je také příliš měkký nástroj. Švédský vězeňský systém, včetně nápravných zařízení pro nezletilé, je ze zcela jiné doby a je přizpůsoben zásadně odlišné společnosti. 

Dnes tyto instituce fungují spíše jako internáty pro budoucí zločince. 

Každé umístění delikventa do kterékoli z těchto institucí zvyšuje jeho status, pomáhá získat kontakty a také se nově příchozí hodně naučí od jiných zločinců. 

Přísnější pokuty problém nevyřeší, pouze zvýší „účast“ v těchto institucích.

Co dělat?

Ti, kteří nemají občanství, musí být samozřejmě okamžitě deportováni. Každý, kdo poruší pravidla a zákony, má mít odepřeno právo na pohostinnost. O tom, co ho v rodné zemi čeká za osud, měl přemýšlet předtím než poplival pravidla, zákony a občany země, která ho chránila.

Dále. 

Jelikož je občanství rozdáváno podle téměř libovolných osnov, je nutno se zaměřit na revizi a zbavení tohoto privilegia. Každý, kdo silou vzdoruje zákonům, porušuje pravidla a ani nemá snahu se naučit jazyk, může být stěží považován za občana, bez ohledu na to, co říkají vládní dokumenty.

Ale stále tu zůstane spousta lidí, s nimiž se musí něco udělat. 

Místo dnešních „internátů“ jsou zapotřebí speciální pracovní místa, kde budou potrestaní úplně odříznuti od svého předchozího prostředí a zbaveni svého kriminálního kapitálu. Měli by s nimi pracovat sociální pracovníci v doslovném smyslu slova – respektovaní muži, kteří vědí, jak přimět tyto asociály k dodržování zákonů a předpisů a naučit je poctivě vydělávat peníze a být hrdí na svou práci. 

A tam člověk může zůstat do té doby, dokud se nestane plnohodnotným členem společnosti.

[Předseda vlády] Fredrik Reinfeldt měl pravdu, když se z okna svého letadla divil, jak je Švédsko velké a jak málo lidí zde žije. 

Máme obrovské lesy a ty vyžadují dohled a péči, můžou sbírat bobule a houby a dělat jinou práci.

Je idiotství, že dnes tuto společensky užitečnou práci vykonávají „levní“ hostující pracovníci, když by to mohli udělat švédští občané – a tím se poprat se svým destruktivním životním stylem.

GULAG bude pro většinu Švédů znít odpudivě, tak tomu můžeme říkat podle nového kancelářského jazyka Pracovní škola integrace. Pokud budoucí sociálně demokratická vláda to bude chtít přejmenovat na Univerzitu, nevadí mi to.

Jak výstižně uvedl Einstein, definice šílenství je dělat jedno a to samé stále znovu a znovu, a přitom očekávat jiný výsledek. Jeden a ten samý model integrace a trestního soudnictví jsme zaváděli do praxe po dobu 40 let – a dostali jsme Jungby a Uppsalu.

Je čas myslet jinak.

Robert Matiasson je bývalý švédský politik, bývalý předseda Komunistické strany. Považuje se za „klasického levičáka“.

Komentáře čtenářů:

Peggy Lodnert
Ať děláte cokoli, Švédsko je šílené.

Božena Zelazowska
Zajímavý návrh. Normální pracovití lidé si alespoň vydechnou úlevou.

Michael Stahlberg
Nelze než souhlasit. Po celé zemi je nutná rozsáhlá síť pracovních táborů, které budou současně sloužit jako vzdělávací instituce. Najdu v tom nějaké sadistické potěšení? Jistě, že ne. Spíše se cítím beznadějně: osobně se mi zdá, že je příliš pozdě. Švédsko se potápí, nic nepomůže.

Ludvig Hoffman
A nejvíce zatvrzelé předat odborníkům s mnohaletými zkušenostmi – na sever Sibiře.

Andreas Kulle
I tyto GULAGy se promění v živnou půdu pro zločin. Spíše věřím v investice do pěstounských rodin pro mládež a doživotní vězení pro dospělé – se slibnými výjimkami pro ty, kteří prokáží svou poctivost.

https://inosmi.ru/politic/20210611/249904933.html 

GULAG samozřejmě s řešením problému migrantů v kapitalistické společnosti nemá nic společného a nemůže Švédsku nijak pomoci. GULAG je trochu o něčem jiném. 

Ale samozřejmě je zábavné, když v „rozvinutém švédském socialismu“ začnou hovořit o pozitivních aspektech GULAGu pro řešení švédských problémů, se kterými se současné Švédsko nedokáže vyrovnat.

https://bit.ly/3zYkO0U

0 0 hlasy
Ohodnotit příspěvek