politika

Nekončívá to dobře, někdy krvavě. Jan Schneider k ,,bonzování a cenzuře”. Nová opatření vnitra

10.10.2022 4:44 | Rozhovor

Bezpečnostní analytik, někdejší pracovník tajných služeb a státní správy, za Husákovy normalizace disident a spolupracovník Plastic People of the Universe Jan Schneider hodnotí pro ParlamentníListy.cz dva návrhy opatření Ministerstva vnitra. Jde jednak o program zachycování „protisystémových názorů” ve státní správě a také o návrh zákona o blokování webů, které „ohrožují bezpečnost státu”.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Bezpečnostní analytik a komentátor Jan Schneider

Ministerstvo vnitra připravilo legislativní návrh, který by v budoucnu umožnil legálně blokovat, vypínat a omezovat údajné dezinformační a propagandu šířící weby. Je to prý důležité, protože je to právě propaganda, kterou se prý Putin snaží rozvrátit Západ. Jde o správný či důležitý nástroj, nebo existují pádné argumenty, proč to odmítnout?

Hodlám tuto situaci v mnoha aspektech přirovnávat k tomu, co jsme zažívali v sedmdesátých letech, kdy probíhala takzvaná normalizace. Dovolím si proto předeslat pár slov na vysvětlenou.

V roce 1968 vrcholilo tzv. pražské jaro. V rámci tehdejšího „obrodného procesu“ byla výslovně zrušena cenzura. Po srpnové okupaci Československa vojsky některých států Varšavské smlouvy však byl tento „obrodný proces“ zastaven. Cenzura byla více či méně nápadně postupně znovu zaváděna v rámci tzv. normalizace, která vykazovala některé znaky podobné těm, které můžeme zaznamenávat v současnosti.

Pojem „normalizace“ se používá v různých oborech lidské činnosti. Původně je to proces, který má zajistit kompatibilitu technických procesů.

Přenesen do oblasti politické se však projevuje jako proces, který se snaží zprvu navodit cosi jako myšlenkovou standardizaci. Děje se tak omezováním diskuse, oponentury, sporů, disentních stanovisek. Postupně dochází k jejich úplnému vymizení z veřejného života, což vede k implicitní celospolečenské ideové unifikaci. Ta se postupem času stává explicitní, souhlas s ní začíná být vyžadován a vůči osobám rezistentním jsou zaváděny soubory různých represivních opatření, až po kriminalizaci. Po společnosti se současně žádá, aby tuto nenormální situaci přijala jako normální, standardní formu politické reality. Její přijetí je nejprve výhodou, postupně pak podmínkou pro kariérní vzestup.

Zpět k vaší otázce. Vzhledem k tomu, že na takovouto legislativu mohou přijít jen pohrobci těch, kteří kdysi prohlašovali, že „republiku si rozvracet nedáme“, pak je to téměř jediný nástroj, který mají k dispozici, protože do diskuse se pustit nemohou. Argumenty nemají, takže se mohou pokusit pouze nositele „protivných“ názorů místo debaty nejprve zhanobit a pak je jako zhanobené odmítnout, umlčet, popřípadě perzekvovat, či dokonce kriminalizovat. Přitom budou tvrdit, že oni jsou diskusi přístupni, ale každý prý jistě pochopí, že lži nelze považovat za odlišný názor. A s lháři se oni prostě bavit nemohou, protože by je tím vlastně legitimizovali a s nimi i jejich rozvracečskou putinovskou propagandu. A to od nich nikdo nemůže žádat, když oni zasvětili životy pravdě a lásce. Ostatně ti lháři se přece sami vyřadili z demokratické společnosti!

Pokud by zákon v navržené formě prošel, státní orgány by dostaly možnost v řádu hodin zablokovat přístup k obsahu způsobilému „ohrozit svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy země nebo značnou měrou ohrozit vnitřní pořádek a bezpečnost České republiky“. Nabízí se otázka, kdo bude posuzovat míru „závadnosti“ takového obsahu. Soudy jistě ne, hovoříme-li o blokaci v řádu hodin.

Ona míra se bude odvíjet od míry roztřesenosti politiků, násobené mírou devótnosti úředníků. Vše ještě povýšené kvocientem všeobecné morální lhostejnosti až pokleslosti.

Proto musí společnost neprodleně začít vytvářet obranné mechanismy a struktury a připomenout si, že nejúčinnější zbraní proti útlaku je solidarita. Sice to bolí, ale ta bolest musí být rozložena na bedra více lidí. Pak je to nejen snesitelné, ale dokonce morálně povzbuzující, což je pravý opak, než čeho chce utlačovatel dosáhnout. Jestli se to ale společnost nenaučí, budou nás lámat jednoho po druhém a ostatní jen budou odklánět zraky a modlit se, aby na ně nedošlo. Dojde.

Podle serveru Aktuálně pracuje návrh zákona s termíny jako „hlásání zla“ nebo že „garance základních práv nelze zaměňovat za slabost demokracie či její neschopnost obrany“. Víme, jak rozpoznat zlo, které může zlikvidovat demokracii?

Dovolím si ocitovat důstojného Gilberta Keitha Chestertona, který v „Jisté teorii o tyranech“ napsal: „Tyranie vždy vchází nehlídanou branou. Tyran je vždycky opatrný a ze všech sil se snaží, aby se nikoho nedotkl. Tyran je vždy zrádný. Vždy přichází pod záminkou, že chrání něco, co lidé opravdu chtějí mít chráněno – náboženství, veřejnou spravedlnost nebo slávu vlasti… Všechny tyranie jsou vždy nové tyranie. Něco takového jako stará tyranie prostě neexistuje… Z těchto evidentních historických faktů vyplývá jediné mravní naučení. Hledáte-li tyrany, nehledejte je mezi zdánlivě evidentními typy mužů, kteří utiskovali lidi v minulosti… Ať je nový tyran čímkoli, nikdy nebude nosit stejnou uniformu jako starý.“

Jinými slovy – pozor na ty, kteří mají plnou hubu „obav o demokracii“, „boje proti dezinformacím“ či osočování druhých z toho, že vedou „hybridní válku“. S největší pravděpodobností oni sami jsou škůdci demokracie, šiřiteli dezinformací a protagonisty hybridní války. Ano, mluvím též o některých útvarech Ministerstva vnitra. Stačí před ně postavit zrcadlo, a zjistí se, že všechny ty definice, jimiž se snaží dehonestovat jiné, přesně pasují na ně samé.

Úřadem, který by měl blokování provádět, má být zatím Ministerstvo vnitra s tím, že se to jeho legislativcům nelíbí a časem by za tímto účelem měl vzniknout „nezávislý orgán“. Jak by takový orgán podle vás mohl vypadat? Lze vyloučit, že bude rozhodovat politicky?

Politické rozhodování takto exponovaného orgánu nelze nikdy vyloučit. Lze je však účinně eliminovat. Způsob je poměrně jednoduchý – obsazení takového orgánu, bude-li z božího dopuštění vůbec ustaven, nechť ze zákona přísluší opozici! Jedině tak může občan nabýt přesvědčení, že rozhodne-li takto obsazený orgán o blokaci nějakých médií, může to být v souladu s Listinou základních práv a svobod. Ovšem že, jistotu nebude mít nikdy, namítne-li někdo toto. Ale víc se asi v parlamentní demokracii vymyslet nedá. Ostatně v některých civilizovaných zemích má skutečně opozice zákonem udělená práva jako například obsadit předsednická místa v orgánech parlamentní kontroly zpravodajských a bezpečnostních služeb.

Seznam Zprávy před pár dny informovaly o interním dokumentu resortu vnitra, podle kterého Rakušanovo ministerstvo chystá nástroje, jak odhalovat „antisystémové nálady“ ve státní správě. Radikalizace úředníků prý představuje zásadní problém a hrozbu pro fungování státu. Jak se na to díváte?

Už jim nejen teče do bot, ale i kape na karbid. Ovšem že hledání, odhalování, nacházení a spektakulární trestání vnitřního nepřítele patří odjakživa k lidové zábavě v totalitních režimech. Mnozí lidé v tom vidí šanci, jak se udáváním zbavit soků a konkurentů, jak se dostat na jejich pozice a k jejich majetkům. Mnozí z nich však za čas skončí podobně. Tím se vytváří naprosto iracionální atmosféra strachu, kdy nikdo neví, za co a kdy a proč bude potrestán. Je možné, že se na čas takto upevní loajalita státní správy, nicméně je jisté, že to dopadne hrozně, většinou dost krvavě, protože ti utlačovaní a ponižovaní si to nenechají líbit, a když na to přijde, není to nic pěkného na pohled.

Vnitro prý nehodlá spoléhat na to, že někteří státní zaměstnanci potenciálně rizikové informace nešíří. Třeba z důvodu závažných dopadů energetické krize. Co vypovídá o státu, když nevěří vlastním zaměstnancům?

Vypovídá to o tom, že to pořekadlo o opakování dějin, když jsme se z nich nepoučili, má hodně co do sebe. Jenomže málokdo tušil, že to bude v tak exponenciálně zkráceném časovém formátu. Dřív ta normalizace probíhala pomalu, aby si na to lidská psychika zvykla, aby se v tom lidé naučili žít. Ty svěráky se utahovaly postupně. Tito novodobí normalizátoři však jsou zoufalí a netrpěliví a zkoušejí to všechno udělat rychle. Místo plíživé normalizace se snaží lidem nasadit španělskou botu a natáhnout je na žebřík a použít další libůstky jejich inkvizičních vzorů.

Nicméně musím podotknout, že tato vláda svým úředníkům nevěří právem, protože možná většina z nich kromě těch „znormalizovaných“ kariéristů jsou vůči této tsunami blbosti rezistentní, zachovali si vlastní rozum – a taky paměť, protože i ty nehoráznosti, co si dovolovaly vůči úředníkům předchozí vlády, se nyní jeví jako poměrně docela roztomilé škádlení v dobách svobody a demokracie.

Systém by měl probíhat tak, že monitoring nálad ve státní a veřejné správě bude „včasnou identifikací“ zjišťovat osoby šířící „antisystémové nálady“ a hodlá je „zapojovat do dialogu“. Co přesně to bude znamenat, zatím nevíme, ale jak podle vás tyto termíny přeložit do běžné mluvy?

Zde by se hodil nějaký výkladový slovník terminologie, kterou používal ve svých textech George Orwell. Včasnou identifikací můžeme rozumět rozvinutý a všemožně podporovaný systém bonzování, kdy ani nemůže jít o důkazy, protože to by nebylo „včas“, to už by bylo pozdě. Tady se bude práskat preventivně, než k něčemu dojde. Ta kritická koincidence příznaků, že by k něčemu mohlo dojít, bude založena na různých gestech, hlasové intonaci, kosých pohledech a dalších fíglech, které budou práskači iniciativně a kreativně rozvíjet. Vznikne z toho metodika, kterou budou novodobí inkvizitoři rozvíjet, a bude z toho další živnost. Mnoho adeptů je na to již připraveno, zejména ti, co se třicet let zabývají lustracemi a kádrováním a nyní potřebují nové podněty a čerstvou stravu.

Slovo „antisystémové“ mě přivádí k tomu, že v některých zemích trestněprávní orgány používají pojem „systém“ v souvislosti s organizovaným zločinem. Má-li tato vláda strach z „antisystémových nálad“, řadí se sama typově k organizovanému zločinu.

Jinak řečeno, základem zdravé společnosti je chaos mnoha různých zájmů a louka s tisíci květy různých a ještě různějších názorů – a demokracie je inteligentní způsob, jak se takto různí lidé spolu učí žít a vycházet a řešit své spory a různé zájmy. A vzdělávat se v tom smyslu, aby si uvědomili, že by se měli chovat tak, aby na světě bylo k životu, kdyby se jako oni chovali i druzí. Již od pradávna se říká, že by člověk neměl dělat druhým, co by sám nerad strpěl.

No, a ten špek, co jste si na mě nechal nakonec – „zapojení do dialogu“? Jednoznačně kádrový pohovor, varování, výtka, inkviziční výslech, potažmo nepříliš skrývaný náznak možné perzekuce. Jedna nána tomu říká „strategická komunikace“.

Fakt jsem si nemyslel, že v jednom životě zažiju dvě normalizace. Nicméně z toho vyplývá, že ta první se příliš nezdařila. Slibme si, že tato se nezdaří ani omylem!

Zdroj : Parlamentní Listy

sdílet na

15 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
jirik
10. 10. 2022 15:28
Ohodnotit příspěvek :
     

Jaroslav Dušek 2. díl: Lidský rozum se zvrátil v antirozum – jinak bychom nemohli dělat opatření proti životu
V předchozí části rozhovoru s hercem a duchovním člověkem Jaroslavem Duškem jsme mluvili o tématu, kterému se většina lidí raději vyhýbá, o smrti a strachu ze smrti. A slyšeli jsme třeba o iniciaci andělem smrti. „Iniciace andělem smrti znamená, že člověk žije s vědomím, že anděl smrti je neustále s tebou, doprovází tě, a kdykoli si tě může vzít. Tato iniciace pak znamená, že žiješ naplno, žiješ přítomností, protože nevíš, jestli budeš žít ještě za pět minut. Proto se zaměříš na to, že žiješ naplno, že se raduješ ze života, mluvíš pravdu, vyjadřuješ se otevřeně – a že máš čistý stůl. Nejednáš zákulisně, nechytračíš. Jednáš s plnou energií radosti, s chutí do života.“ Hovořili jsme také o tom, jak důležité je přemýšlet o životě, a ne v něm jen tak bezmyšlenkovitě proplouvat. A v povídání a přemýšlení o životě, umění žít, lidských hodnotách, budeme pokračovat i nyní.
https://www.radiouniversum.cz/dusek-jaroslav-2d-lidsky-rozum-se-zvratil-v-antirozum-jinak-bychom-nemohli-delat-opatreni-proti-zivotu/
na YT
https://www.youtube.com/watch?v=3LzXao-XpQk

janle57
10. 10. 2022 15:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Současná vládní garnitura,v osobě gauleitera Rakušana,se ani nerozpakuje skrývat
metody zastrašování st.úředníků,které se používaly v 50.letech,strach ze ztráty
zaměstnání v dnešní době,udělá z většiny st.ouřadů poslušné ovce,kteří jsou
si velmi dobře vědomi,za co a s jakým úsilím si peníze vydělávají a jak by jim
bylo,kdyby museli makat v zemědělství a používat vlastní ruce,jestli se počty
st.flákačů nepřestanou zvyšovat,dopadne to jako v Řecku,ve škole bude víc učitelů
jako žáků a budou si dávat odměny,že přišli včas do práce.

Autor
10. 10. 2022 16:26
Odpovědět  janle57

Jenže oni tomu také po celou dobu velmi pořádně pomáhali ve své většině. A prakticky vždy na náš účet. Mám je teď litovat? Jen ty, co se tam dostali jaksi nedopatřením a přesto si zachovali svou tvář. Ale těch je hodně málo. Nebo nemáte zkušenosti s jednáním se státními úředníky?

Gales
10. 10. 2022 17:27
Odpovědět  janle57

V době ,,normalizace” byla cenzura proti těm kteří chtěli kapitalismus.chaos a války.V současnosti je cenura proti těm,kteří chtějí mír.

BB Rad
10. 10. 2022 19:07
Odpovědět  janle57

Rakustapo se rozjelo na plnè pecky . Ministerstvo pravdy založené Hamajdou se dalo na pokyn vyšší vlády**( Uss-Zion kultura centrum) do plného švungu,žejo synku vypoulená. Jaká máma taký syneček. A zbytek zaprodaných přizvukuje.
Volby připravené na rozbití / najednou se objevilo tolik stran(jen roztříštit opozici —- chybí Šveková strana, Balvínová etc.etc. Živoucí HNUS HNUS HNUS

Pat
10. 10. 2022 15:50
Ohodnotit příspěvek :
     

Publicista Michal Rybka:

„Totalita nezačíná tím, že někdo napíše knihu, ale tím, že ji někdo zakáže.”

https://www.databazeknih.cz/zivotopis/michal-rybka-12455

Masunta
10. 10. 2022 15:57
Odpovědět  Pat

V podstatě lidi nedostatečně a dlouhodobě nehlídali a nehlídají práci politiků Jejich arogance je pak samozřejmě bezbřehá.

Autor
10. 10. 2022 16:15
Odpovědět  Masunta

Ne to hlídání, ale pohodlnost lidí umožnila sehrát s námi v historii nejedno zlé divadlo (ovšem jinak, než nám předkládají oficiálně). Právě nezájem o život kolem sebe, vědomí své výlučnosti, nadutost, a nebudeme si nic nalhávat i rasismus v latentní podobě, šosáctví (vše tu vyčíslené míním sarkasticky, ironicky, i když je to pravda), nepochopení souvislostí, a hlavně o, že za život je nutno stále bojovat, protože zločinci všech tváří a podob nikdy nespí. Můžete je trestat, můžete je dokonce “věšet”, ale nikdy nezmizí zcela.
Kdybych to měl ale vyjádřit – to celé – nějak krátce, řekl bych něco v tom smyslu:
Jako celek jsme se stali mnohem více maloměšťáky. Tím jsme se odtrhli od života.
Pokud nechodíte k volbám – jako příklad (a ne vy osobně) – nemáte právo kecat do politiky a hlavně tím umožňujete, aby zvítězilo to, co nechcete a kvůli čemu jste i naštvaný. A jak jinak by se mělo prosadit to, co by mělo být, když to co by mělo být nepodporujeme a pak nemůže být co by mělo být? Stydíme se jako celek, že jsme se třeba spletli? A o tom to je.

Teuton
10. 10. 2022 16:10
Ohodnotit příspěvek :
     

Chtěl bych touto cestou poslat pozdrav na hlavní čučkárnu, respektive do ústředního sídla BIS, Bezpečnostní informační služby, na Praze 5 v Nárožní ulici. Buďte bdělí a ostražití, soudruzi a soudružky z BIS, je zde spousta názorů nepřijatelných pro TOP 09, které sloužíte. Jinak by mne vcelku zajímalo, proč má šéf a náčelník BIS, podpraporčík Michal Čoudelka, mezi svými lidmi přezdívku Kokotek. Má to nějakou souvislost s jeho miniaturní pánskou výbavou ? Hej, Čoudelka, nechceš k tomu něco upřesnit ?

Autor
10. 10. 2022 16:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Tohle dnes není žádná normalizace. Ale když už zvolil takové přirovnání, tak mnohem spíše to, co tomu předcházelo. Dokonce i ti zahraniční hráči jsou stejní – především USA, Německo a vůbec celá “západní Evropa”. Ba i ten samý typ lidí u nás – prodejní kariéristé a zrádci naší země. Kapišto?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
10. 10. 2022 17:07
Odpovědět  Peter

Jo, těch zrádců a kariéristů bylo v naší zemi vždy přehršel. Já na ně absolutně seru. Mně nikdo nebude říkat, že modrá není modrá když je. Na nočňák si před nimi nesednu.

jiří
10. 10. 2022 17:30
Ohodnotit příspěvek :
     

Dnešním článkem jsem chtěl poukázat na důležitost znalostí a vědomostí pro orientaci v tom šíleném a bláznivém světě, ve kterém žijeme, a kde právě probíhá největší a nejsložitější válka všech válek. Jsou zde pomíchané válčící strany, kde znepřátelení bojovníci spolu klidně mohou sedět u večeře a nikdo vlastně neví, kdo je kdo.
https://kresadlo.com/noemova-archa/

Pan Tau.
10. 10. 2022 18:20
Ohodnotit příspěvek :
     

zmíněné „ohrožují bezpečnost státu”. se v plné míře vztahuje na politiky, kteří tento národ vedou do války

Aleš
10. 10. 2022 18:51
Ohodnotit příspěvek :
     

Už zbývá jen založit gestapo, to by ředitel mafie v převleku za ministra vnitra asi taky chtěl.
Lepší by bylo tom případě zrušit Českou televizi, Idnes, HN, Seznam.cz jako dezinformační žumpy.
Demokracie je svoboda, svoboda je říci co si myslím a co mohu číst a kdo to chce omezit je fasista. Ale vzhledem k tomu, že SPOLU podporuje banderovce a dokonce používá nacistický banderovsky pozdrav není se čemu divit.