politika

My sme túto vojnu na Donbase nezačali. Ale urobíme všetko pre to, aby sme ju ukončili

Tomáš Bican

Moskva 29. februára 2024 (HSP/Foto:AP/Alexander Zemlianichenko)

Ruský prezident Vladimir Putin 29. februára vystúpil vo Federálnom zhromaždení. Tento rok sa zameral na strategické plány krajiny, špeciálnu vojenskú operáciu, ako aj na výhody pre rodiny s deťmi a rozšírenie existujúcich infraštruktúrnych projektov. Kľúčové citáty z prejavu vám tlmočíme z portálu denníka Izvestija

O technologickej suverenite a investíciách do vedy

Investície štátu a podnikov do vedeckého výskumu by sa mali výrazne zvýšiť na 2 % HDP. Výrazne by mali vzrásť aj investície súkromných podnikov do vedy, ale dôležitú úlohu tu zohráva efektívnosť týchto investícií. Ide o robotiku, všetky druhy dopravy, dátové hospodárstvo, chémiu a ďalšie.

Podiel domácich výrobkov na domácom trhu sa musí do šiestich rokov zvýšiť jedenapolnásobne. Spotrebný tovar, lieky a obrábacie stroje musíme vyrábať sami v oveľa väčších objemoch. V roku 2030 by Rusko malo patriť medzi TOP 24 krajín z hľadiska počtu priemyselných robotov.

Vytvorili sme akési priemyselné „menu“. Spoločnosti realizujúce infraštruktúrne projekty si môžu vybrať podporné opatrenia. Napríklad v priebehu nasledujúcich šiestich rokov vyčleníme pre spoločnosti ďalších 125 miliárd rubľov na rozvoj výskumu a vývoja. Dnes sa v Rusku ročne vybudujú 4 milióny štvorcových metrov priestorov a my vybudujeme ďalších 10 miliónov.

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin prednáša v Moskve prejav o stave krajiny

O cieľoch vystúpenia vo Federálnom zhromaždení

Každý prejav vo Federálnom zhromaždení je predovšetkým pohľadom do budúcnosti. A dnes budeme hovoriť nielen o našich najbližších plánoch, ale aj o strategických cieľoch. Návrhy občanov, ich presvedčenie a nádeje sa stali základom, jadrom tých iniciatív, ktoré budú dnes pokračovať. Dúfam, že diskusia bude pokračovať, pretože všetko, čo sme si naplánovali, budeme môcť realizovať len spoločne.

Už sme dokázali, že sme schopní riešiť najzložitejšie úlohy a čeliť najťažším výzvam. V praxi sme dokázali, že odveká súdržnosť a jednota národov Ruska je všetko prekonávajúcou silou. Práve takto sme spolu s celým svetom nielen prinútili globálnu epidémiu ustúpiť, ale aj dokázali, že v našej spoločnosti dominujú také hodnoty, ako je vzájomná podpora.

O rodinách hrdinov špeciálnej vojenskej operácie a jej podpore

Celé hospodárstvo preukázalo pružnosť a odolnosť – teraz chcem poďakovať podnikateľom a výrobcom. Výrobné zariadenia pracujú na tri zmeny – toľko, koľko front potrebuje. Ruský biznis za dva roky poslal dobrovoľníckym organizáciám na pomoc frontu miliardy rubľov. Naši hrdinovia vedia, že celá krajina je s nimi. Žiadam všetky orgány, aby aj naďalej robili všetko pre podporu rodín našich hrdinov – rodičov, manželiek, detí.

Rusko podporilo obyvateľov Krymu a Donbasu v ich túžbe byť s našou krajinou a pripomenulo si 10. výročie „ruskej jari“. Odvaha Krymčanov a obyvateľov Donbasu, ktorú v sebe niesli počas uplynulých rokov, je aj dnes zdrojom hrdosti.

My sme túto vojnu v Donbase nezačali. Ale ako som už mnohokrát povedal, urobíme všetko pre to, aby sme ju ukončili. Aby sme zlikvidovali nacizmus, aby sme vyriešili všetky úlohy špeciálnej vojenskej operácie.

O pokusoch Západu rozbiť Rusko a o suverenite

Západ potrebuje namiesto Ruska závislý, umierajúci priestor. Chceli vniesť rozpory do vnútra krajiny, tak ako sa im to podarilo v mnohých iných regiónoch – vrátane Ukrajiny. My sami a len my sami si určíme svoju cestu. Musíme si zachovať spojenie medzi generáciami. Obrana a posilnenie suverenity sa dnes uskutočňuje vo všetkých smeroch. A predovšetkým – na fronte, kde vytrvalo a obetavo bojujú naši bojovníci. Ďakujem všetkým, ktorí dnes bojujú na fronte, prechádzajúc kľúčovou skúškou. Celý národ sa skláňa pred vaším výkonom.

O Ozbrojených silách Ruskej federácie a Sarmatoch

Naše ozbrojené sily získali obrovské bojové skúsenosti. Týka sa to súčinnosti všetkých druhov vojsk, modernej taktiky. Vidíme, kde a aké máme problémy – a tie existujú. Chápeme, čo treba riešiť. Strategické jadrové sily sú v stave plnej pripravenosti na použitie. Vojskám boli dodané rakety Sarmat. Čoskoro ich predvedieme v bojovej službe.

Je potrebné vybudovať efektívne hospodárstvo ozbrojených síl. Je pre nás dôležité zvýšiť tempo budovania infraštruktúry a plnenia ďalších úloh. A dosiahnuť novú úroveň vo vybavení síl armády a námorníctva. Hovoríme o dodávkach bezpilotných lietadiel, systémov protivzdušnej obrany, ako aj presných zbran

O možných rokovaniach s USA a Európou, intervenciách NATO a demagógii USA

Rusko je pripravené na dialóg so Spojenými štátmi o otázkach strategickej stability. Chcel by som však zdôrazniť niečo, čo by som chcel, aby všetci správne pochopili – v tomto prípade máme do činenia so štátom, ktorý je voči nám otvorene nepriateľský. Máme všetky dôvody domnievať sa, že dnešné slová amerických orgánov o ich údajnom záujme rokovať s nami o otázkach strategickej stability sú demagógiou.

Teraz bez rozpakov hovoria, že Rusko sa údajne chystá zaútočiť na Európu – uvedomujeme si, že je to nezmysel. A zároveň si sami vyberajú ciele úderov proti Rusku. Hovorí sa o vyslaní intervenčných jednotiek NATO na Ukrajinu. Spomíname si na tých, ktorí poslali intervenčných vojakov na územie našej krajiny. Sú to ľudia, ktorí neprešli ťažkými skúškami, už zabudli, čo je to vojna. My, naša generácia, sme nimi prešli počas boja proti medzinárodnému terorizmu na Kaukaze. Teraz však tieto kroky budú mať pre nich oveľa tragickejšie následky.

Kroky Spojených štátov a ich satelitov v skutočnosti viedli k rozpadu medzinárodného bezpečnostného systému. To ohrozuje záujmy Ruska. A bez suverénneho a silného Ruska nie je možný trvalý svetový poriadok. Ak chceme riešiť dôležité otázky týkajúce sa politickej stability, musíme tak robiť len ako celok. A v prvom rade musíme pamätať na našu bezpečnosť, na bezpečnosť Ruska.

O hrozbe jadrového konfliktu

Je vážne potrebné posilniť zoskupenia západným smerom, aby sa neutralizovali hrozby spojené s ďalším rozširovaním vojenského bloku na východ, so vstupom Švédska a Fínska do NATO. Rusko by malo dosiahnuť vyššiu úroveň armády a námorníctva. Podľa ruského lídra je potrebné lepšie organizovať zásobovanie vojsk bezpilotnými prostriedkami, protivzdušnou obranou a prostriedkami rádio-elektronického boja, prieskumnými a komunikačnými, presnými a ďalšími údernými prostriedkami . Musíme byť pripravení, lebo rusofóbia zaslepuje Západ a zbavuje ho rozumu.

Všetko, s čím Západ prichádza, skutočne hrozí konfliktom s použitím jadrových zbraní, čo znamená zničenie civilizácie. Západ klame svetu, keď tvrdí, že Rusko chce údajne napadnúť Európu. Je to nezmysel.

Hospodárske a medzinárodné postavenie Ruska

Do budovania vzťahov s Ruskom sa aktívne zapája čoraz viac krajín. Veľký potenciál vidíme v budovaní partnerstiev s krajinami Ázie a Tichomoria a v rozvoji organizácie Jeden pás, jedna cesta. Úspešne rozvíjame vzťahy s africkými štátmi. S arabskými štátmi máme dlhodobo dobré vzťahy.

V roku 2023 ruská ekonomika rástla rýchlejšie ako globálna ekonomika a predbehla krajiny G7. V súčasnosti je Rusko najväčšou ekonomikou v Európe a piatou najväčšou ekonomikou na svete z hľadiska HDP v parite kúpnej sily (PPP HDP). Musíme urobiť ďalší krok vpred a stať sa štvrtou ekonomikou. Základné práce vykonané v uplynulých desaťročiach zohrali obrovskú úlohu pri raste hospodárstva.

O podpore rodiny a tradičných hodnotách

Rok rodiny sa začal na výstave v Rusku. Rodinné hodnoty sa odovzdávajú z generácie na generáciu, rovnako ako kultúra a morálne základy. A samozrejme, hlavnou hodnotou rodiny je pokračovanie rodiny, rodenie detí.

Vidíme, čo sa deje v niektorých krajinách, kde si vyberajú nové hodnoty. Ale my si vyberáme život. Je zrejmé, že na pôrodnosť má vplyv nielen ekonomika a vonkajšie faktory, ale aj výchova a hodnoty v rodičovskej rodine. Podpora rodiny sa musí stať stredobodom našej štátnej stratégie. V horizonte nasledujúcich šiestich rokov musíme dosiahnuť stabilný nárast pôrodnosti. Na tento účel budeme prijímať ďalšie rozhodnutia o tejto podpore.

O boji proti chudobe

V roku 2000 žilo v Rusku pod hranicou chudoby viac ako 42 miliónov ľudí a do konca minulého roka ich počet klesol na 13 miliónov. Ale, samozrejme, aj to je veľa. Od 1. januára 2023 bol prijatý jednotný príspevok pre rodiny s nízkymi príjmami. V minulom roku túto dávku dostávalo viac ako 11 miliónov ľudí.

Na podporu rodín a zvýšenie pôrodnosti spustíme nový národný projekt s názvom “Rodina”. Navrhujem poskytnúť dodatočnú pomoc tým subjektom federácie, kde je pôrodnosť nižšia ako na celoštátnej úrovni. Navrhujem predĺžiť rodinnú hypotéku do roku 2030. Je dôležité, aby bolo bývanie dostupné a aby sa bytový fond neustále obnovoval.

O podpore viacdetných rodín

V Rusku je viac ako 10 miliónov rodín s tromi a viac deťmi. Takéto rodiny sú našou pýchou. Bol podpísaný dekrét, ktorý zavádza jednotný štatút veľkej rodiny v celej krajine. Rusi s tromi deťmi budú platiť nižšie dane. Materský kapitál sa bude indexovať, navrhujem predĺžiť program minimálne do roku 2030.

O podpore športu a dlhovekosti

Podmienky pre šport by mali byť na univerzitách, školách, v materských školách a inde. Navrhujem využiť federálne zdroje na budovanie športovísk v obciach, kde budú môcť športovať deti aj dospelí.

V RF budú zavedené podporné opatrenia pre tých, ktorí sa zodpovedne správajú k svojmu zdraviu. Hovoríme o odpočítaní dane. Budú ho môcť získať tí Rusi, ktorí pravidelne plnia normy „Pripravený na prácu a obranu“ a zúčastňujú sa aj na pravidelných lekárskych prehliadkach. „Spomínate si na ľudový vtip? Prestaňte piť, postavte sa na lyže,“ zažartoval prezident. Teraz priemerná dĺžka života v Ruskej federácii presiahla 73 rokov, do roku 2030 by mala byť aspoň 78 rokov a v budúcnosti by mala dosiahnuť úroveň 80+. Pokiaľ ide o spotrebu alkoholu, tento ukazovateľ sa výrazne znížil, povedal Putin.

O podpore materstva

Nový komplexný program na ochranu materstva: rozšírenie siete ženských kliník, modernizácia prenatálnych centier, detských polikliník a nemocníc.

O vzdelávaní a jednotnej štátnej skúške (JŠS)

Mechanizmus JŠS by sa mal zlepšiť – navrhujem urobiť ďalší krok v tomto smere. Dajte žiakom ďalšiu šancu. Konkrétne dať žiakom možnosť opakovať si skúšku jedného z predmetov podľa vlastného výberu. A to ešte pred ukončením prijímacieho konania na vysoké školy.

Je potrebné posilniť prepojenie všetkých stupňov vzdelávania, musia pracovať na spoločnom výsledku.

Vzhľadom na nedostatok personálu je pre nás rozhodujúce radikálne zvýšiť produktivitu práce. To znamená zaviesť digitálne technológie do riadenia procesov a automatizácie procesov. Budeme pokračovať vo vytváraní špeciálnych sektorových kompetenčných centier, kde sa budú zhromažďovať a replikovať osvedčené postupy v sociálnej oblasti.

O technologickej suverenite a investíciách do vedy

Investície štátu a podnikov do vedeckého výskumu by sa mali výrazne zvýšiť na 2 % HDP. Výrazne by mali vzrásť aj investície súkromných podnikov do vedy, ale dôležitú úlohu tu zohráva efektívnosť týchto investícií. Ide o robotiku, všetky druhy dopravy, dátové hospodárstvo, chémiu a ďalšie.

Podiel domácich výrobkov na domácom trhu sa musí do šiestich rokov zvýšiť jedenapolnásobne. Spotrebný tovar, lieky a obrábacie stroje musíme vyrábať sami v oveľa väčších objemoch. V roku 2030 by Rusko malo patriť medzi TOP 24 krajín z hľadiska počtu priemyselných robotov.

Vytvorili sme akési priemyselné „menu“. Spoločnosti realizujúce infraštruktúrne projekty si môžu vybrať podporné opatrenia. Napríklad v priebehu nasledujúcich šiestich rokov vyčleníme pre spoločnosti ďalších 125 miliárd rubľov na rozvoj výskumu a vývoja. Dnes sa v Rusku ročne vybudujú 4 milióny štvorcových metrov priestorov a my vybudujeme ďalších 10 miliónov.

sdílet na

122 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
1. 3. 2024 00:37
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak šestiletku… A ke všemu propracovanou, reálnou, a nasměrovanou do budoucnosti Co bych za to dal, kdybych se toho dožil u nás. Jenže ti naši zhůvěřilí cancouři nedokáží splácat ani půlletku. Už čtvrtletka je na ty naše ode zdi ke zdi gypsohlavy příliš náročná. V Rusku usínat s nadějí, a u nás hanba se probudit. Ach jo.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ijn
1. 3. 2024 09:01

Slované mají štěstí díky GOSUDAROVI,….ale MY ČEŠI strpíme největší IDIOTY u moci,…..ČESKO vyrovnává bilanci spasitel xx idiot !!!

Pavel z Moravy
1. 3. 2024 12:06

Kamaráde Milane, to si fakt myslíš, že až v 26 se něco zásadního uděje? Podívej se na tu neuvěřitelnou debilitu celého tohoto západního konglomerátu, to by snad ani ten největší fantasta říznutý pesimistou nedokázal.předpovědět, tedy tak hluboký úpadek všech parametrů, které jsou jedinci známy. Společnost zlodějů a tupounů ve vrcholné formě své degenerace. Tak se to zde dá nazvat. Já nevím, možná jsem až přespříliš pesimista, ale tohle se bez totálního pádu na dno nedá napravit. A že je příčinou kapitalismus, o tom nepochybuji. Alespoň ten, jaký zde řídil posledních několik desetiletí tuto část planety. Převedu na současnost z jednoho francouzského filmu- Drahá, ti evropští lenoši zase stávkují. Tam to tenkrát znělo francouzští. A tihle zazobanci měli plné kufry peněz a zlata a mají dodnes a plebejci na ně čučí jako vyorané myši.

1. 3. 2024 14:32
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jo. Skutečně si to myslím, Pavlíku. Že to bude bod zlomu, který to zásadní dění v globálním měřítku odstartuje abych tak řekl. Jasně že budou ještě regionální, různě dlouhé setrvačné dojezdy, ale myslím si, že rok 2026 bude ve světových dějinách podobným předělem, jakým byla svého času christianizace a zrod křesťanských monarchií. Takže tak nějak to vidím, resp. cítím. A dožít se počátku toho všeho bychom se ještě mohli.
Proto jsem také začal zvysoka sr-át, i se o ni blíže zajímat, o naší vnitřní politiku – a ta ostudná traktorstávka mě v tom ještě utvrdila. Ale k volbám půjdu, protože takovej už holt jsem.
Ale změna – nejspíš to zase hodím SPD. Protože, at to již oka můra pos-rává kde se dá a politikaří jak se dá, přece jenom je to jediná strana s přímou demokracií ve svém programu.

Markýza
1. 3. 2024 15:12

2026, ano. Zcela jiné zdroje a stejné závěry = velice realistický pohled.

1. 3. 2024 15:54
Odpovědět  Markýza

Fakt jo? Tak to abych se poplácal po rameni a pochválil. Asiže to už kmitá jsoucnem a nabírá převahu a já budu nějakej tendleten přijímač rezonance z Univerza.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
1. 3. 2024 16:26

Přesně tak, kmitá to jsoucnem. 🙂 Každý slušný šaman musí rezonovat, ne?

1. 3. 2024 17:10
Odpovědět  Markýza

A proč myslíte, že mám zuby ve skleničce? Vibruju tak, že by mně mohly vypadnout a moh bych si je rozšlápnout. 🙂
Ale má to i výhody. Skáknul jsem si pro smetanu, slil ji do okurkáče, ten jsem si šoup do batohu a batoh na záda, a do večíra mám máslo aj v ledničce a ne na jenom na hlavě!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
1. 3. 2024 17:48

Nechte toho. Mně to zlehčovat nemusíte 🙂 proč si myslíte, že neuvádím dotyčný zdroj?

1. 3. 2024 19:22
Odpovědět  Markýza

Já to ani tak nezlehčuju, jako si spíš dělám sám ze sebe srandu. A taky jsem asi drobet pošahanej. Napřed jsem tam totiž hodil jen ty první dvě věty a odskáknul jsem si jinam, ale nějak se mi ta rezonance zasekla do některýho závitu a já si z ničehož nic představil sám sebe jak sedím celej rozvibrovanej u de-bila a rozchechtal jsem se. No a hned se toho chopil můj smysl pro praktično a nějak mi kmitnul v řepě Robinzon jak stlouká máslo u de-bila co vibrující šaman – asociace Robinzon v jeskyni, já v noře, jak říkám své garsonce – a už to jelo a doplnil jsem to o ty výhody. Jojo, nemám to se sebou lehký. 🙂

Markýza
1. 3. 2024 20:15

No, mně to připadá jako normální myšlenkovej tok 😀 jen bez toho posmíváníčka mívám podobný. Jsou chvíle, kdy bych děsně ráda viděla lidem myšlenky, ale pak někoho slyším/čtu a řeknu si holka praštěná, ještěže to neumíš.
Tak myšlenky ne, řeknu si – stačily by mi energe.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
katango
2. 3. 2024 11:59
Odpovědět  Markýza

Myšlenky číst taky neumím, ale mne s nimi lidé sami seznamovali a máte pravdu, není to žádná slast.

me2d44
2. 3. 2024 13:35
Odpovědět  katango

No nevím, nakolik ovládáte Ruštinu (u nás starších je to běžný jazyk), ale tohle si pusťte: Денис Майданов “Сарматушка” (оригинальная версия) – YouTubцназ» Клип Дениса – nejlepší je ten konec!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
katango
2. 3. 2024 13:59
Odpovědět  me2d44

Z ruštily jsem maturovala za 1, ale před 50 lety. Teď si ji hodlám oprášit, našla jsem si jazykovku nedaleko od našeho domu, tak jen se do toho pustit.

me2d44
2. 3. 2024 14:20
Odpovědět  katango

Já jsem z Ruštiny maturoval, když jsem dělal diplomku, tak jsem vycházel z ruských textů a jedna státnice byla v Ruštině, po nástupu na útvar mi postavili metr vysoký stoh manuálů – v Ruštině. Když jsem byl v roce 1987 podruhé v SSSR, tak mi jeden Ukrajinec nechtěl věřit, že jsem Čech: “Vy govoritě kak Moskvič!”. Asi ano – s Rusy jsem si rozuměl, Rusky jsem uměl – a umím a učit se Ukrajinsko-polsky šišlat, to do dnes nemíním – jen vždy říkám: “Po Polski rozumieju, hovorím po Slovensky, po Rusky a jsem Čech jak poleno!!!”. Myslím, že bych se domluvil (rukama/nohama) i se Srbem, Chorvatem a Slovincem – přeci jen to jsou Slovanské jazyky.

me2d44
2. 3. 2024 14:08
Odpovědět  me2d44

Přidám Vám ještě jednu, která VYSVĚTLUJE ruskou mentalitu: Oleg Gazmanov Nesmrtelný pluk – cz titulky (youtube.com) , máte to i s titulky!! Je ještě “výživnější”

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pravdomluvny
2. 3. 2024 18:40
Odpovědět  me2d44

Paráda, nádhera 👏👍♥️

Markýza
2. 3. 2024 17:19
Odpovědět  katango

A to jen s těmi, co chtěli sami vypustit 😀

Markýza
1. 3. 2024 20:28
Odpovědět  scipio

Tak to slyším prvně a do parlamentu se určitě nedostane. Volím taky SPD, právě pro ten program a to přesto, že Tomio mi vyvolává menší osypky.

1. 3. 2024 22:11
Odpovědět  scipio

Což i byl jeden z důvodů, proč jsem se na oka můru nas-ral. Asiže měl strach, že by ho Kobza nebo David, kdyby SPD jednoho z nich šoupla na kandidátku, moh přerůst a to přece nejde (právě tohle si oka můra pečlivě hlídá).A když už vylezli z Baštou, proč tak pozdě? No nic. Už se stalo a škoda je napáchaná.

Boomer
2. 3. 2024 09:32

..politická strana v našem prostředí potřebuje “xicht na propagační materiály”, a to neslaný nemastný David ani Kobza nesplňují.
A to přerůstání hrozí jen od lidí, u nichž osobní ambice vysoce překračují vlastní schopnosti. Kam zmizeli všichni ti “Okamurou odsunutí” borci? Chvíli si dělali ostudu a nakonec vyšuměli do zapomnění.

Markýza
2. 3. 2024 17:22
Odpovědět  Boomer

Kobza by možná i splňoval, kdyby se kapku marketingově vynasnažil. Mohli by z něj udělat takovýho polomušketýra, třeba. Jenže on se nevynasnažuje a to se mi na něm právě líbí.

Boomer
2. 3. 2024 20:04
Odpovědět  Markýza

.. Kobza nemá potřebnou bojovnost, a nemá ani všeobecný rozhled jaký měl třeba Ransdorf.

Jo, kdybych byl doktor Frankenstein, já bych sešil politika, to by svět ku***wa koukal… ale že nésu, tož mosim trpěť jak ten Job.

Markýza
2. 3. 2024 20:40
Odpovědět  Boomer

Bojovnosti nejspíš netřeba a všeobecného rozhledu už vůbec ne na to, abyste byl úspěšným marketingovým produktem. Jen se rozhlédněte! Napřed pěkně po nábřeží a Strakově paláci, pak přes řeku vejš……..

Boomer
2. 3. 2024 20:50
Odpovědět  Markýza

..ouha, kdyby tamní hvězdy politického nebe neměly podporu našich sdělovacích prostředků, selský rozum by je brzy poslal do propadliště dějin. Televize je koncentrátem moru, cholery, tubery a rakoviny lidské mysli, surogátem vědomí vlastního já.. a za ní pokulhávají ostatní média.

Markýza
3. 3. 2024 08:52
Odpovědět  Boomer

No však. A dokonce se tím ještě markéti chlubí, jak se jim povedlo vymodelovat.

Boomer
3. 3. 2024 09:14
Odpovědět  Markýza

.. no jo, moct se pochlubit se vynálezem polarografu nebo gelových kontaktních čoček, to dá spoustu práce, přemýšlení, roky študování, bádání.
No a tak tihle se chlubí tím svým málem, ani jim nevadí, že i to mají za cizí… povahy k nezaplacení.

Markýza
3. 3. 2024 15:11
Odpovědět  Boomer

Asi si připadají tvůrčí a kreativní 😀

3. 3. 2024 15:18
Odpovědět  Boomer

Rozhled jako měl Ransdorf nemá v tomto státě, at hledám, jak hledám, nikdo.

3. 3. 2024 15:17
Odpovědět  Markýza

Zkrátka by to chtělo zkřížit Kobzu s Rathem.

Markýza
3. 3. 2024 15:28

Ježišmarjá, ještě Ratha!

3. 3. 2024 15:15
Odpovědět  Boomer

Je pravda, že David je pokerovej ksicht, ale jako premiérovi či prezidentovi by mu nebyl na závadu. A Kobzu jako ministra zahraničí si taky umím představit. Na rozdíl od oka můry – toho ani na jednom z těch postů. Tedy umím, ale raději ne.

Markýza
3. 3. 2024 15:29

On je prý mediálně nemožný. Říkal brácha, kterému David pát let šéfoval. Že prý je daleko schopnější, než vypadá takhle na obrazovce.

Pravdomluvny
2. 3. 2024 18:41
Odpovědět  scipio

Tam se skutečně netrefili……

Boomer
2. 3. 2024 20:10
Odpovědět  Pravdomluvny

.. bylo třeba se zviditelnit a Bašty nebyla škoda, je to politický nemrcouch…

Pravdomluvny
2. 3. 2024 20:50
Odpovědět  Boomer

S Baštou bylo předem jasno, že se jeho volba je z nouze ctnost.

1. 3. 2024 22:03
Odpovědět  Markýza

Dejme tomu, že by se stal zázrak a spd by vyhrála volby. Pak by se svého programu musela držet chtěj nechtěj. No a v přímé demošce je každý odvolatelný – i přeceda a sluníčkáři, kterými si oka můra díky politikaření, namísto politiky, nechal spd, zejména pražský region, zasvinit.
Váhal jsem mezi spd a stačilo, že mě O. začal sr-át, ale od stačilo mě zavčasu odradil přeceda strany mírného pokroku v mezích zákona Drulák a vlastně i Konečná, když jsem o ní drobet popřemýšlel. Mám totiž k nasr-ání dobrou pamět na jisté věci a dobře si pamatuji jak hlasovala K. v europarlamentu, než ji David napráskal. Pak už se hlídala a když to jinak nešlo, tak se aspon zdržela. Pravda, kdyby stačilo spoluzaložil Skála, asi bych to hodil jim, protože Skála je po celou svou kariéru konzistentní. Naopak ho Konečná založením stačilo podsekla. Tedy ne jeho, ale jeho dlouhodobou snahu o širokou koalici mimoparlamentních stran. Raději toho nechám, nechci po stačilo zbytečně jeduflusat, bo je to pravděpodobný koaliční partner spd, pokud by jim to vyšlo. Což bych si vlastně i přál, ač mají k zástupcům lidí práce – tedy ke skutečné levici – poměrně daleko.

Markýza
2. 3. 2024 08:27

Jinými slovy jako vždycky – tak či tak musíme hledta toho, kdo bude z našeho hlediska škodit nejmíň. Co provedla Konečná v euparlamentu? Já dlouhodobě registruju jen to, jak vytáčí euroliberály, kteří zase vytáčejí mně.

Boomer
2. 3. 2024 09:40
Odpovědět  Markýza

.. v EU parlamentu z pohledu naší účasti o nic nejde, nic tam nemůžeme ovlivnit. Tudíž si tam může politik nasí*at do alelujá. Mávnou nad ním rukou a hladce ho smáznou systémem doporučeného postoje při hlasování frakcí. Ale doma může politik mávat vlaječkou, jak tvrdej tam byl, ač nic neprosadil….

Markýza
2. 3. 2024 17:24
Odpovědět  Boomer

Jednotliví ne, ale momentálně to vypadá, že nasrané evropské obyvatelstvo tam pošle daleko víc kverulantů, než je zvykem a tak by i náš poslanec mohl/a přihodit zrnéčko písku do soukolí. Jak moc to dopadne, to ovšem teprve uvidíme.

Boomer
2. 3. 2024 18:05
Odpovědět  Markýza

.. problémem EU parlamentu z mého pohledu je sdružování do frakcí podle politické orientace bez ohledu na státní příslušnost poslance, a frakce stanovují doporučené hlasování v konkrétních případech. A když se podíváme na složení jednotlivých frakcí, co uvidíme.. uvidíme kdo je má pevně pod palcem. A my to rozhodně nejsme…

Markýza
2. 3. 2024 20:48
Odpovědět  Boomer

I palec začne časem bolet, zvláště, když jej na něčem pevně držíte.

3. 3. 2024 15:48
Odpovědět  Markýza

Eurosajuz sice zanikne, ale než zanikne, může ještě napáchat setsakra škody. Proto půjdu – prvně v životě – k eurovolbám. Pro tu šanci, že kverulanti ty nejhorší škody třeba odvrátí.

Boomer
3. 3. 2024 17:46

..a jak to udělají v tom obrovském počtu nekverulantů?
Flusni do moře, stejně se nezapění…

Markýza
3. 3. 2024 18:17

Taky tak. Třeba to nebude k ničemu -ale když si to takhle řeknem všichni, tak to nebude k ničemu určitě.

3. 3. 2024 15:45
Odpovědět  Boomer

Ono je sice šumák jak kdo v euroslezině hlasoval, ale já to beru tak, jak je kdo ve svých názorech konzistentní a nakolik si za nimi dokáže stát a je hájit. A to u Katky ukecané jaksi nevidím. Je politikářka – ne politička.

Boomer
3. 3. 2024 17:47

..argumentačně svoje názory obhájit umí, jenže v případě hlasování jsou argumenty na ho*no, tam hrají roli prachy…

Pravdomluvny
2. 3. 2024 18:42

Takový zázraky se nedějí…..a i kdyby,nic by bohužel dle mého názoru nesplnil.

1. 3. 2024 21:24
Odpovědět  scipio

Za á nejsou – a dle mého nikdy nebudou – v parlamentu a za bé jsou o pět let starší než SPD a o tři než Úsvit a takřka nikdo o nich neví. Jinak řečeno proj-ebal bych zbůhdarma svůj hlas i kdyby měli sebelepší program.

3. 3. 2024 15:50
Odpovědět  scipio

🙂

Boomer
2. 3. 2024 09:25
Odpovědět  scipio

.. v politickém program může mít strana či hnutí ledacos, ovšem na voliči je posouzení možnosti realizace toho ledačeho vybraným subjektem.
A od 0,87% v komunálních volbách je do silné pozice v těch celostátních setsakra daleko.
Je fakt, že každý nějak začínal, ale mnozí taky poměrně rychle vyšuměli do ztracena..

Pravdomluvny
1. 3. 2024 06:14
Ohodnotit příspěvek :
     

Rusko válku nezačíná,Rusko války vítězně ukončuje!!!!!🇷🇺

Ladislav 💤
1. 3. 2024 07:23
Odpovědět  Pravdomluvny

👍🇷🇺

Pijack
1. 3. 2024 08:15
Odpovědět  Ladislav 💤

Vykřikuje zděšená Mirka – “Rusko proti nám vede hybridní válku. V emotikonech se objevila současně se smajlíky i Ruská vlajka. To je jasný důkaz útoku na naši demokracii a svobodu” 🙂 🙂 🙂

Slovan
1. 3. 2024 08:25
Odpovědět  Pijack

Včera jsem sem dal odkaz na debatu Vondra, Drulák a ještě dva, teď si nevzpomenu. Drulák nadržoval Rusku a Vondrovi se zkroutila huba natolik, že chtěl i otejít, trapák. Nechápu že ho ještě nikdo nechytil pod krkem.

Pijack
1. 3. 2024 09:21
Odpovědět  Slovan

Sledoval jsem. Ten Vondra je fakt infantilní blb.

katango
1. 3. 2024 09:55
Odpovědět  Pijack

Někdo na Litterate psal, že ho zná od dětství a že byl vždycky takovej, jako je dneska.

Markýza
1. 3. 2024 15:13
Odpovědět  katango

Vážně? Dlouho dělal poměrně rozumný dojem. Ovšem tím “ruským dopisem” se definitivně odstřelil.

1. 3. 2024 17:07
Odpovědět  Markýza

To Kikina taky. Dělal rozumnej dojem, když nás nalejval, že… ééé… si musíme na deset let ééé… utáhnout opasky a dohoníme éééé… vyspělý západ. A tak si obyčejnolidi utáhli opasky, zatímco Kikina přisunul důchodovou hromádku k erární hromadě, budoval mafiánský struktury – více takových Kožených! -, a za hubana rozfrcával rodinný stříbro. Hotovej svatej Václav – ten měl nemlich stejnej manuál jak odrbat národ ve prospěch souseda germána. Akorát holt žádnej Bolda nebyl, kterej by to Kikině včas zatrh. Jo, a kdybyste nevěděla kdo je Kikina a jak ho před pěti roky vnímali v satirickém divadle, tak zde k nahlédnutí – stačí si kliknout na vidko:
https://domaci.hn.cz/c1-66428970-top-sekret-kikina-se-vraci-chce-zpet-svoji-stranu-svoji-vlast-svuj-narod
A takto vnímali konec roku 2019 (zajímavý moment v čase 2:00, ale je jich tam víc – třeba zmínka o Fialovi).
https://domaci.hn.cz/c1-66413840-top-sekret-blizi-se-argamedon-choros-prozradil-ze-prichazi-konec-sveta
Jí vím, nic moc, ale některé okamžiky mě pobavili.

Markýza
1. 3. 2024 17:51

Heleďte – já kikinu nemůžu moc poslouchat, jde mi na nervy jeho způsob. Ale zas po bitvě je každý generál. Podle mě v tom fofru a rauši nebyl čas na hrdinství, já to prostě nenám zazlé nikomu z těch časů. Zvláště, když si uvědomíte tehdejší náladu národa – rauš na rauš.

1. 3. 2024 20:22
Odpovědět  Markýza

Negeneráluju až po bitvě. Kikině jsem nevěřil od samého počátku, ale dokázat to nemůžu, páč internet u nás v tehdy ještě nebyl ani v kolíbce, a tím pádem žádné diskuze pod články. Popravdě jediný, komu jsem z té squadry táborových plamenáků věřil, že to myslí upřímně, byl Valtr Komárek. Načež jsem dospěl k názoru, že právě proto to má spočítaný, protože by rozvracel oportunistickou jednotu vyžírků a kamvítrpláštů, a že s ním zametou – to jest odstraní ho z “užšího kruhu”. Což se i stalo. Tož jsem se rozžehnal s opatrnou nadějí, že snad Všaškovi Žvanivému navzdory přecejen z toho hadráku něco dobrého vzejde, a podle toho se zařídil. Ale na rozdíl od vás to Kikině a spol. za zlé mám. A to tak že hodně.
Jo, a tehdejší nálada s tím, krom toho, že ten rauš na rauš byl účelově zneužit, nemá co dělat.
Jaké hrdinství? Proč hrdinství? Leda by se poctivost a zodpovědnost považovala za hrdinství. Ted už ano, nyní už je k poctivosti třeba nemalé dávky odvahy, ale tehdy ještě ne. Cestou poctivosti a zodpovědnosti jsme se mohli stát středoevropským Isladem. A stali jsme se čím? Pokud včas nezasáhne vnější moc, staneme se ukrajinou. A kdo stál na počátku toho? Kikina a jeho ODS!

Markýza
2. 3. 2024 08:32

Myslela jsem tím tah proti toku. Jestli jste to někdy zkoušel, tak to hrdinství je – i když je pravda, že když si nemůžeme pomoct, tak si nemůžeme pomoct a to zase moc hrdinství není, to je puzení.
Já osobně mám ty časy v paměti jako protrženou hráz, jak se to valilo. A bylo vcelku jasné, že v tomto prostředí se spíš uplatní štiky, které se v rybníce plácaly od ničeho k ničemu, než kapři, kterým tam bylo dobře.

3. 3. 2024 15:54
Odpovědět  Markýza

🙂

Gales
1. 3. 2024 19:29
Odpovědět  katango

To už Werich říkal že z malého vola vyroste zas jen velkej vůl.

Markýza
2. 3. 2024 17:49
Odpovědět  katango

Zrovna tu poslouchám Tlustého u Xavera, který poznamenává, že Vondra je cyklickej, že to má celých těch 30 let, co ho zná – jakože za čestňáka a za bídáka. No mám dojem, že tohle už nezachrání žádným čestňačením, ani tím nejrozumnějším.

Pravdomluvny
2. 3. 2024 10:52
Odpovědět  scipio

Podobné ječel Tubera, když si při volbách zapomněl občanku…..a já ho volit nepustil 🤓

Markýza
1. 3. 2024 15:15
Odpovědět  Slovan

A víte proč chtěl odejít, žejo.

Slovan
1. 3. 2024 20:26
Odpovědět  Markýza

Prosím prozraďte mi to. Děkuji dopředu. Jestli myslíte že Drulák dlouho mluvil, tak když pak mluvil on bylo to v bledě modrém. Ale on tohle udělal a není to dlouho na té debarě v EU Tománkové na reakci Davida o UA. Aby se neposral paňáca jeden. Tam chtěl také odejít, že to nebude poslouchat takové kecy. Jj ano ano.

Pravdomluvny
1. 3. 2024 16:08
Odpovědět  Slovan

Škoda, že se nezachovaly fotky,jak se pochcanej a posranej válel na velvysranectví uSSa…..a udavač Havel to tenkrát nevyžehlil 🤓……jedno oko by nezůstalo suché 🤣🤣🤣😅

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
1. 3. 2024 20:27
Odpovědět  Pravdomluvny

Už jsem to tuna psal, že jeho a havla načapal nějaký ten disident, jak si vožralí jak prasata kouzlí 69.

1. 3. 2024 22:14
Odpovědět  Slovan

Jiří Volf. Ho načapal a pustil to do světa. Ale už to YT nenajdeš.

Pravdomluvny
2. 3. 2024 07:55

Chudák Jirka, odklízel ve Vojenský haldy flašek po udavači Havlovi a těsně odvděčil…… nevděkem,jak bylo jeho famílii zvykem.

Slovan
2. 3. 2024 08:13

No von už je to Milane ten nějaký pátek co jsem to zaregistroval. Ale oni tyhle manýry jsou známé po celém světě, hlavně v oblasti KoZa. Já co se zajímám o ten Hard and Heavy, tak ti když se zlili a zdrogovali to samé. No a jednou jsem četl článek kde Vlado Muler řekl, že je mu jedno kdo vedle něj leží v posteli. Myslím tím syna vynikajícího slovenského herce. Ale musím uznat hudebník je dobrý.

Pravdomluvny
2. 3. 2024 10:54
Odpovědět  Slovan

Hudebník ani,ale v době svých drogových úletů stál za HOVNO.
Dneska je z něj už jen stín bývalého velikána slovenské i české hudby 🥴

Pravdomluvny
2. 3. 2024 07:53
Odpovědět  Slovan

Byl to jeho vrchní mazel…..Váši Šáša 🤓

Pravdomluvny
1. 3. 2024 11:15
Odpovědět  Pijack

Mylka si může…..zatím vykřikovat,ale až jednou někdo nevydrží a dostanete po tlamě…..🤓

me2d44
2. 3. 2024 13:43
Odpovědět  Pravdomluvny

Současně Rusové říkají: Kdo k nám přijde s mečem, mečem zahyne!

Pravdomluvny
2. 3. 2024 18:46
Odpovědět  me2d44

A mají PRAVDU.
Nepřítel se likviduje,nehostí…..jako to dělají NEdobrovolně ve valné většině občanské ČR s Banderonacisty 😡

PENNYS
1. 3. 2024 07:28
Ohodnotit příspěvek :
     

Dmitrij Peskov: na Ukrajině je více než 12 základen CIA . Na Ukrajině podle něj od roku 2014 aktivně působí CIA a další americké zpravodajské služby.

Pravdomluvny
1. 3. 2024 07:34
Odpovědět  PENNYS

A proto je Banderonacistán třeba srovnat jako Kartágo 👎

Standa
1. 3. 2024 08:36
Odpovědět  Pravdomluvny

Mrtvý Američan , dobrý Američan!A Koudelku na věšák.. a to ….nepíši o celé nacistické vládě v Česku!

Pravdomluvny
1. 3. 2024 11:18
Odpovědět  Standa

Nacistická pětidemoliční svoloč si zaslouží stejné láskyplné zacházení jako Židé, Poláci, Češi a Rusové ve Volyni…..

Ladislav 💤
1. 3. 2024 12:06
Odpovědět  Standa

👍

ijn
1. 3. 2024 09:11
Odpovědět  Pravdomluvny

odstoupit od smlouvy 4+2, nastolit prosperitu nové okupační zóny, Helmuti doplatí 14 biliónů Kč REPARACE předání 6 bloků jaderek ušetří a nebourají my nestavíme a provozujeme a každý rok +200 mld. Kč po 50 let a zbyde i na důchody, ….ve technickém školství obnovujeme podniková stipendia,……atd projektů máme celou řadu,…ale chybí odvaha současné idioty SPOLU vypráskat od koryt

Ladislav 💤
1. 3. 2024 07:31
Ohodnotit příspěvek :
     

Ať žije na věky hrdé Rusko! 🇷🇺

Pravdomluvny
1. 3. 2024 07:36
Odpovědět  Ladislav 💤

🇨🇿🇷🇺🍀

Pijack
1. 3. 2024 07:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Známe příběh novináře (amerického), který 15.1.2024 zemřel v Ukrajinské věznici na následky týrání (včetně neposkytnutí lékařské pomoci).
Je to úplně stejný příběh “ala Navalnyj”- jenom s tím rozdílem, že tohle byl kritik Zelenského režimu… a Zelenského režim ho prostě umlčel…, ale o tom se na ČT nikdy nedoslechneme… a žádné výzvy k sankcím proti Ukrajině, žádné obvinění Zelenského co by válečné zrůdy…
P.S. takových v Ukrajinských věznicích (ale i mimo ně) zemřelo nepočítaně. Zelenského gestapo je v tomhle směru extrémně výkonné… zmizely desítky opozičních politiků, zmizeli lidi, kteří podporovali Zelenského, ale pak si dovolili být neloajální (a to včetně lidi z nejbližšího okolí Zelenského. Zmizeli novináři (na Ukrajině i v zahraničí)

Pravdomluvny
1. 3. 2024 11:30
Odpovědět  Pijack

O tom, že Nevalný zdechnul přirozeně (díky očkování) psal a mluvil kupodivu i Banderonacista Budanov.

Pijack
1. 3. 2024 08:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Včera zase exceloval nenažranec a zaprodanec Kolář – poradce presidentského lampasáka na Hradě. To byl děs poslouchat jeho poučky. Jestli někdo rozdmýchává nenávist, tak je to tento Americký ocas. Všechno shrnul do Anglosaské rétoriky – Rusko rozumí jen síle. Musíme na Rusko zaútočit. Rusko nezná kompromisy, ale jen buď a nebo… a plno podobných žvástů… A tak mi připomněl mravence, který 30 let poklidně obchodoval s medvědem a jednoho dne začal vyskakovat – “Ty, medvěde, nevyskakuj na mě. Medvěde, ty mě chceš zašlápnout. Medvěde, nepodváděj, nekraď, neútoč”,,, Medvěd jen sedí a čumí na mravence a nechápe co vlastně chce. Vždyť s ním vždycky vycházel po dobrém… Ale mravenec spustí kvíkot, že ho zná, že s ním má samé špatné zkušenosti a že ho ohrožuje a že když toho nenechá, že mu rozbije hubu 🙂

Tak tenhle mravenec je Kolář. Neuvěřitelný demagog a lhář. Vůbec nepochopím, co tím sleduje. medvěd jednou stoupne na zadní a toho mravence klidně zašlápne. V tomhle ohledu je Kolář totálně natvrdlý. Proč je někdo tak podlý? Proč provokuje a zadělává na neblahý osud České populace? Vždyť se chová jako Zelenský, který chtěl zabít všechny Rusy. A dnes fňuká. Dostal tlapou medvěda 🙂

Helena
1. 3. 2024 10:22
Odpovědět  Pijack

Tenhle Kolář je výstavní kus vzdělance z aspeninstitutu, dostal noty při návštěvě FBI a usambasády-ten dělá jen a jen to, co mu usák a anglán přikáže. A takoví jsou všichni chovanci toho institutu – jeden jako druhý- ti musí být opravdu charakterů smradlavých hov.en, a to hovínka urážím. Proto USA obsadili těmito podplacenými “výlupky” všechny rozhodovací posty v ČR. A není možné, že nechápete, co tím sleduje a sledují.

Pravdomluvny
1. 3. 2024 11:31
Odpovědět  Pijack

Rusko rozumí přátelům a slušnému chování, nepřátele a lháře LIKVIDUJE BEZ SLITOVÁNÍ…..A DOBŘE DĚLÁ!👍🇨🇿🇷🇺🍀

Ladislav 💤
1. 3. 2024 12:08
Odpovědět  Pravdomluvny

👍🇷🇺🇨🇿

All
1. 3. 2024 08:10
Ohodnotit příspěvek :
     

V roce 1989 jsme byli obelháni,oklamání.To pokračuje i po 34 letech do dnešních dnů,žijeme v tlupách rozkrádačů,které si říkají politické strany.Tyto tlupy patolízalů zplodily a dále plodí opozdilce ve vývoji se stále nižším vzděláním,nižšími a nižšími celostními znalostmi o životě,podstatě života a smyslu života.Nízká ůroveň školství vedená západními strukturami anglosasů je v hlubokém ůtlumu,rozvratu,destrukci lidství. Duch naší kultury,vzdělanosti a um našich předků je záměrně ničen,degradován. Tak se navalili do vlády ti nejhorší z nejhorších,padlí na duši i duchu,zpozdilci a opozdilci ve vývoji,zcela odpojení od přírody Země,odpojení od lidství,od podstaty života.Jen hloupě hýkají a posluhují cizím,ničí a horují pro válku, stali se pouhým nástrojem války.V tomhle hýkání a horování pro zabíjení už jsou nejhorší v Evropě.Jakou budoucnost tvoří pro Prahu,když tohle konají,zlo přece tvoří zase jenom zlo,zánik. Pesinismus? Ne.Realita tvořená Fialou a současnými politickými stranami.Ale srdce lidí vždy zůstaly v ,,chalupách na pokraji lesů”,ty přežily,když babylonské věže padaly.A padají zase.

Pavel
1. 3. 2024 08:45
Odpovědět  All

Proč se ten Žiška tehdy před Prahou zastavil?! Ale to asi nebude místem, to je v tom nevině. To je lidmi a tato sorta je v každém větším městě a Brno v tom vyniká! Dříve maloměšťáci, dnes Rusofobové a budoucí fašisté! Marx kdysi napsal “Podíl práce na polidštění opice” no a protože těmto individuím práce smrdí, začínají se pomalu ale jistě měnit v opice!

Autor
1. 3. 2024 10:31
Odpovědět  All

Ach jo. Tohle není reakce jen na Vás, vy jste v tom skoro nevinně.
Máte pravdu a nemáte ji. Zkuste si uvědomit a dát dohromady vše, co se děla (nejen u nás) v průběhu celé První republiky a během následné okupace nacistickým Německem. Máte unikátní možnost naučit se rozlišovat jak politickíé směry, tak jednotlivé typy lidí a to zvláště ve vztahu ke skutečné zradě a ke skutečnému vlasteneectví. Nebýt tak relativně málo infiormací,pořidal bych k tomu ještě období poslední třetiny “života pod Rakouskem”.
Kdo nechápe rozdíly – reálné a skutečné – v politických směrech, kdo se nechá i opít rohlíkem manipulace v pojmech (tohle není na vás), ten pak ani nemůže chápat, co znamenají i jen “malinkaté” rozdíly v slovíčkách.
Z8kladní rozdíl:
Vždy a všude byli ti, co milovali společnost lidí a také ti, co milovali jen sebe. A to bez ohledu na to, co kdo říká, píše mluví, zpívá. Tento rozdíl je naprosto klíčový a “neutralita znamená – milovat sebe”!!!
Proto těch, co jsou ochotni skutečně NĚCO dělat pro společnost. Proto také ti skuteční z obou stran základního konfliktu lidstva se snadno najdou a domluví.
pokr.

Autor
1. 3. 2024 10:42
Odpovědět  Peter 008

Přičemž sobci jsou dnes a dlouhodobě byli bve výhodě, protože oni s naprostým klidem okrádají druhé, podvádějí, manipulují s nimi a nejenn díky tomu mají “těsnější vzájemnou spolupráci”, přičemž zas es naprostým klidem zuničí jeden druhého “pro větší kousek chleba pro sebe”.

Tohle je všude, vždy a neustále ve všech společnostech. Jak jsdem psla na začátku. Tak právě tato období jsou klíčová pro to, co se děje, dělo a bude dít u nás. A nejen u nás.
Základní pohled na společnost je to, co většinu lidí – z nichž bohužel většina, která by byla schopna žít pro společnost – prostě mlčí, protože se nechala zmaniupulovat a nebo i “koupit” jednodušším “životem”.

Bohužel také platí, že ti, co jsou pro společnost se tak snadno nedomluví, jen si – občas – dokáží “pohovořit”.

Na tomto základním porincipu je založeno celé to ovládání tak zvanou elitou “zbytku společnosti”. Na tom je založena jejich moc a majetek. Na tom ve skutečnosti – na tom sobectví, lhostejnosti vůči druhým – stojí moc těch “všelijakých šlechtických “šlechetných” nadlidí”!!
pokr.

Autor
1. 3. 2024 10:55
Odpovědět  Peter 008

Západní společnost je jako tlupa opic. Vůdce ovládá své okolí silou, a ti zase silou prosazují jeho vůli dál. Žerou ze všech nejvíce a nejlépe, samice – celé “rozčilené a ochotné” si vybírají takové “siláky”, aby si – ne – zajistili potzomstvo – ale aby si žili “na úrovni” a tak dále. Ten, kdo je odvržen a ponižován Vůdcem, je na okraji tlupy, hladoví, je mlácen, ponižován, odháněn.
Kdyby s původem “člověka” z opic nepřišel Darwin, přišel by někdo jiný. Protože společnost lidí se chová i po tisíciletích stále stejně jak ta tlupa opic. Hýkáme nad “čerstvým ovocem”, sbereme kdejaký kllacík a vydáváme to za “zlato”, ctíme sílu více, mnohem více, než schopnost myslet a SKUTEČNĚ pracovat. Čím se pak lišíme od opic?
Proto je tak důležité SKUTEČNĚ myslet.

http://ic.pics.livejournal.com/masterok/50816465/466253/466253_1000.jpg

Aleš
1. 3. 2024 08:14
Ohodnotit příspěvek :
     

2014

Gales
1. 3. 2024 09:53
Ohodnotit příspěvek :
     

. Vojskám boli dodané rakety Sarmat. Čoskoro ich predvedieme v bojovej službe……. Pražáci těšte se na ,,návštěvu” Sarmatu.

Autor
1. 3. 2024 10:19
Odpovědět  Gales

Hmmm, předpověď počasí po návštěvě rakety značky Sarmat – tlaková vlna nad Střední Evropou způsobí, že I VÁM ODLETÍ STŘECHA nad hlavou.

Gales
1. 3. 2024 10:51
Odpovědět  Peter 008

Praha přestane existovat dřív.A i to je důvod k radosti.

Autor
1. 3. 2024 11:11
Odpovědět  Gales

Hmmm, zase pořád to stejný – ano – o půl sekundy. Tak užívejte …

Slovan
1. 3. 2024 13:46
Odpovědět  Peter 008

To už tě hlava bolet nebude. Zbytečné dohady. To bude nádhera, že pojdeme naráz, i ty všechny swyněě co mě celej život seeroou a ty koupený vepřové samyce tóže. Může přitom metat kotouly jak se mu zlíbí. 🤣🤣🤣🙄🤦‍♂️

Markýza
2. 3. 2024 17:27
Odpovědět  Slovan

Hezounké. Mně by potěšilo, kdyby to šlo udělat tak, že vy byste šel naráz a s vámi všichni, co po tom tak touží. a my, co po tom fakt, ale fakt netoužíme, bychom si tu oddechli.

Ladislav 💤
1. 3. 2024 12:09
Odpovědět  Gales

👍

Pavel z Moravy
1. 3. 2024 09:56
Ohodnotit příspěvek :
     

Co k tomu říci, člověk, který ví co chce dokáže hodně. Škoda, že naše kdysi tak vzdělaná společnost se dostala do takového marasmu.

Honzas
1. 3. 2024 11:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Už před léty jsem řekl že mi Češi můžeme rusům Putina jenom závidět.

Ladislav 💤
1. 3. 2024 12:10
Odpovědět  Honzas

👍

Frank
1. 3. 2024 19:13
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak Putine, je to opravdu jen na vás Rusech.

1. 3. 2024 22:15
Odpovědět  Frank

To je.

Mínusáci, snažte se!

Pravdomluvny
2. 3. 2024 07:56

Kterej kokot minusuje.
….ze Seznamu…….😎????

Antonín Körber
2. 3. 2024 08:55
Odpovědět  Frank

..a víš,že máš pravdu?,..posláním NATA na Ukrajinu je vyhlášením USA války Rusku,…první ruské bomby musí zákonitě spadnout na USA!,jinak to nejde..

katango
2. 3. 2024 12:10
Odpovědět  Antonín Körber

Ale ano, Putin to před nedávnem řekl. První střely pošle tam, kde se o tom rozhoduje; odhaduji, že myslel Washington a Londýn. A Gosudar nemluví do větru, co řekne, to platí.

Jura S
2. 3. 2024 18:39
Ohodnotit příspěvek :
     

Dneska na RYBÁCH : Paničky v luxusních SUV – Mercedes, BMW, věk tak 35-40 zaparkujou u přehrady, vytáhnou čoklíky vymóděné do ruzných kombinézek a vyrazí za “denní dávkou procházky”… Samice fakt pěkný, no outfítky za 50 táců, terénní botičky za 20+… se jen divím kde na to berou, no nezávidím, ale hlavou mi vrtá že by místo “čoklíků” měly venčit DĚTI okolo 10 let… jenže dle postav a pevných prsíček, mejkapíčku a kabeleček tyto “samice” zřejmě dojí nějakýho prachatýho dědka a děcká plínka je to poslední, co by chtěly v životě vidět….
Ani se v pravdě nedivím… Porodit dítě do “KOZA” režimu ??

PENNYS
2. 3. 2024 22:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Británie je zděšena Putinovou superzbraníExpress: Střela Sarmat může zničit několik cílů současně

2. března 2024 v 18:39 
Rakety Sarmat mohou překonat vzdálenosti až 18 tisíc kilometrů
Foto: Oficiální stránky Ministerstva obrany Ruské federace

Ruský raketový systém Sarmat, o kterém hovořil ruský prezident Vladimir Putin ve svém projevu před Federálním shromážděním, může na nepřátelském území zasáhnout několik cílů současně. Informoval o tom britský deník Express. Autoři článku uvedli, že Sarmat je schopen způsobit konec světa.
“Raketa se nepodobá žádné jiné střele, kterou vlastní světové supervelmoci, a všechny její části jsou vyráběny nezávisle.”  Je schopna způsobit konec světa,“ říkajív materiálu.
Autoři článku poznamenali, že raketový systém je schopen zasáhnout několik cílů současně díky instalacím s nezávislým naváděním. GO GO ROSSIA