politika

Musejí odsoudit i Němcovou. Bývalý elitní vyšetřovatel už toho má dost

02.11.2022 17:35 | Rozhovor

Trestní oznámení na Miroslavu Němcovou, osekávání svobody slova a znaky totalitních režimů. Bývalý elitní vyšetřoval Jiří Komárek v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz popisuje, proč měla policie stíhat senátorku ODS. Řeč byla o odsouzeném poradci a poslaneckém asistentovi Jaroslava Foldyny nebo o tom, proč podle něho Česká republika už není demokratický právní stát.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Bývalý elitní policista Jiří Komárek

Před časem jsme slyšeli, že jste měl údajně podat trestní oznámení na senátorku Miroslavu Němcovou a další veřejně známé osoby. Jaká je skutečnost? 

Ano, trestní oznámení na paní Němcovou a další veřejně známé osoby jsem opravdu podal. 

Co vás k tomu vedlo, respektive jaké zákonné ustanovení paní Němcová podle vás porušila? 

Vše se postupně vyvíjelo. Nejprve jsem shodou mnoha náhod, protože sám sociální sítě příliš nesleduji, zaznamenal výroky paní Němcové a dalších osob na dresu některých skupin lidí, a následně se mi dostal do ruky rozhovor s panem Kraftem, ve kterém popisoval, jakým způsobem s ním nakládala česká justice, respektive všechny OČTŘ poté, co byly zveřejněny jeho texty, které se týkaly migrační vlny do Evropy a možností řešení této situace. A když jsem následně porovnal to, co napsal pan Kraft, s tím, co napsala paní Němcová, tak mi z toho vyšlo, že jestliže byl odsouzen Kraft, musí být odsouzena také senátorka Němcová. Pokud tedy u nás stále platí, že všichni občané jsou si před zákonem rovni. Co se týká konkrétního ustanovení, tak jde stejně jako u pana Krafta o § 356 trestního zákoníku – podněcování k nenávisti. 

Podle vašeho názoru jsou tedy výroky paní Němcové za hranou zákonné tolerance a jejich autoři se dopustili trestného jednání? 

V tomto ohledu není důležitý názor můj, ale názor české justice. A protože ta tvrdí, že zákonnou toleranci překročilo to, co napsal Kraft, tak zákonnou toleranci muselo překročit i to, co napsala paní Němcová nebo například pan Černý či pan Lukačevič. 

A když se vás přesto zeptám na váš osobní názor? 

Pokud se ptáte na to, zda bych jako vyšetřovatel případy paní Němcové a pana Krafta odložil, nebo „odstíhal“, tak odpovídám, že bych je odložil oba. 

Z jakého důvodu? 

Především z důvodu důkazní nouze. 

Jak tomu mám rozumět? 

Než jsem jako vyšetřovatel závažné kriminality organizovaného zločinu něco „pustil dál“, tak jsem byl zvyklý mít v ruce pádnější důkazy než jenom nějaké své pocity, protože kdybych za státním zástupcem přišel jenom s nimi, tak by mě, a zcela po právu, vyhodil. Myslím, že by totéž mělo platit obecně. Pan Kraft byl totiž soudem odsouzen jako autor textů, které podle pocitu soudu uvedeného ve zdůvodnění rozsudku mohly v někom nekonkrétním možná vyvolat nenávist. Žádný další důkaz než nějaký pocit podle toho, co jsem si o případu zjistil, neexistoval.

Omlouvám se, ale stále vám moc nerozumím. 

Řekněme, že já jako vyšetřovatel nabudu dojmu, že mnou vyšetřované texty v někom mohou podnítit nenávist. V ten moment se ale musím sám sebe zeptat, ve kterém zákonném ustanovení se píše, že dojem vyšetřovatele Komárka je důkazem, který je natolik pádný, aby na jeho základě mohl být někdo odsouzen. A na tento dotaz je samozřejmě jediná možná odpověď – tedy že v žádném. To ale znamená, že si své dojmy a pocity musím strčit za klobouk a konstatovat, že nemám žádný důkaz, že k nějakému trestnému činu vůbec došlo, a celou věc odložit. I vyšetřovatel, státní zástupce či soudce je pouze jedním z deseti milionů jedinců, a jeho osobní pocit proto nemůže být normou pro zbytek společnosti. Je to pouze jedna desetimiliontina pocitu občanů naší země. 

Jaký důkaz byste považoval za dostatečně silný k tomu, abyste tu věc „odstíhal“? 

To je těžké. Kdyby se mi například přihlásil někdo s tím, že dané texty v něm probudily nenávist, budu stát před problémem, jak dokázat, že je jeho tvrzení pravdivé – nezapomeňme, že v právním státě se má dokazovat vina, nikoli nevina. Kdyby přišel zástupce nějaké skupiny s tím, že se ona skupina cítí poškozena na svých právech, tak se musím ptát na přesnou specifikaci těch práv, a zde budeme také v důkazní nouzi, protože právo na bezpodmínečně pozitivní přijímání okolím existuje možná v Severní Koreji a týká se dynastie Kimů, ale v našem právním řádu nic takového není. Ten paragraf je zkrátka paskvil, který justice může, ale také nemusí použít proti autorovi prakticky jakéhokoli výroku, protože prakticky jakýkoli výrok je způsobilý vyvolat nějaké emoce. Je to zcela gumové ustanovení a jako takové je špatné už z principu, ale bohužel je u nás v posledních letech justicí zneužíváno v rámci politického zadání. Pokud bych chtěl jako vyšetřovatel být poctivý, tak bych si s ním vlastně nevěděl moc rady. Vyvolávání emocí lze dokázat zhruba stejně jako vyvolávání duchů. 

Vy s tím, co zmínění napsali, souhlasíte? 

Ta otázka je zcela irelevantní. Vyšetřovatel, státní zástupce či soudce má pouze nestranně posoudit všechny okolnosti případu, a pakliže shromážděné důkazy proti vyšetřované, obviněné či stíhané osobě jsou dostatečně silné, má konat podle zákona. Nějaké osobní postoje či pocity s tím nemají nic společného, a pokud se od nich někdo nedokáže oprostit, nemá v systému trestního řízení co dělat. 

Rozumím, přesto se vás ale zeptám ještě jednou. Souhlasíte s tím, co napsal Walter Kraft či senátorka Miroslava Němcová? 

Na tuto otázku nemůžu odpovědět, a to z několika důvodů. Pokud bych odpověděl, že souhlasím, tak bych mohl být obviněn ze schvalování trestného činu podle § 365 trestního zákoníku. Pokud bych odpověděl, že nesouhlasím, tak se čtenáři vcelku oprávněně budou moci domnívat, že jsem tak učinil proto, abych se vyhnul obvinění ze schvalování trestného činu podle § 365 trestního zákoníku. To je tedy vše, co můžu říci k textům pana Krafta. Co se týká paní Němcové, tam jde pouze o jakési emocionální výkřiky, nad nimiž vyslovovat souhlas či nesouhlas nedává smysl. Podle mého názoru jsou ale mnohem způsobilejší vyvolávat nenávist než texty pana Krafta. 

Z čeho tak soudíte? 

Na rozdíl od textů pana Krafta, kde nějaké emoce hledáte jen velmi obtížně, jsou texty paní Němcové skutečně pouze emocionálními ataky bez jakékoli věcné argumentace. Z tohoto důvodu se lze domnívat, že záměrem paní Němcové skutečně bylo pouze ventilovat a zároveň vyvolávat nenávist. Jak už jsem ale uvedl; já jako vyšetřovatel bych oba případy odložil. 

Co vás tedy vedlo k tomu, že jste se rozhodl toto trestní oznámení podat, a co je jeho cílem? Vždyť přece máme specializované policejní útvary, které 24 hodin sledují prostředí sociálních sítí a mají ze zákona povinnost porušení práva odhalovat a jejich pachatele stíhat a hnát k zodpovědnosti. Zvláště pokud se jedná v dnešní době o takto citlivá témata, jakými bezesporu terorismus a rasová, náboženská či politická nesnášenlivost jsou. Ty by přece jistě zasáhly a konaly, pokud by vámi uváděné výroky byly trestné. 

Víte, stav vymahatelnosti práva a rovného přístupu ke všem bez rozdílu je při vymáhání a uplatňování práva v naší republice podle mého názoru již několik let naprosto katastrofální. Policejní, ale především justiční orgány jsou pod silným politickým, ale i mediálním tlakem. Ve svých rozhodnutích jsou tak čím dál častěji poplatné politickým požadavkům či požadavkům na ochranu jediné ideologie, jediné přípustné pravdy. Takový stav je ale s demokracií zcela neslučitelný. Politizace justice a dalších OČTŘ je přece jedním z hlavních znaků totalitních režimů. 

V České republice je tedy podle vás totalita? 

Protože přesná, obecně akceptovaná definice totality neexistuje, nebo alespoň já ji neznám, tuto otázku musím nechat bez odpovědi. Vrátím se ale k politizaci našich OČTŘ. Každý asi ví, že aktuálně se v ČR prosazuje globalistická, progresivistická, prozápadní a především proamerická politika. Na tom samozřejmě není vůbec nic špatného. Jde o legitimní politický postoj, na který má podle naší ústavy v rámci volné politické soutěže právo každý subjekt, který se této soutěže účastní. Avšak ani justice, ani další orgány činné v trestním řízení účastníky této soutěže být nesmějí! Přesto ale jsou… Ano, skutečnost je taková, že české OČTŘ, a z nich především justice, prosazují skrze své zákonné pravomoci svou vlastní politickou agendu. Občas slýchávám obavy, že politici chtějí ovládnout justici, ale je stále zřejmější, že je to opačně a že justice ovládá politiky a politiku, což je samozřejmě ta nejhorší varianta, protože příslušníky justice na rozdíl od politiků nemůžou voliči vyměnit ve volbách. Máme tady zkrátka vládnoucí skupinu, která se při své politické činnosti zcela vymkla kontrole české veřejnosti. Důsledkem pak ovšem je, že můžete být obviněn, stíhán a odsouzen i za konstatování faktické pravdy, která se politicky nehodí, a naopak můžete páchat zjevnou trestnou činnost, a přesto zůstanete zcela mimo zájem policie a justice, a to jen proto, že stojíte na té dnes jediné „správné“ straně. Vím, že tento stav jistě mnohým vyhovuje, ale ve skutečnosti je to cesta do pekla pro všechny. Pokud si OČTŘ zvyknou prosazovat své vlastní politické cíle, a otázku, kdo a kde tyto cíle definuje, teď nechávám stranou, tak zcela pozbývají své funkce garanta právního státu a demokracie. To je ale cesta, která nemůže skončit jinak než tyranií, jež však, jak známe z historie, prakticky vždy končí všeobecným úpadkem a následně více či méně krvavou revolucí. U toho by přece žádný normální člověk neměl chtít být. To je také jeden z důvodů, proč podávám trestní oznámení. 

A co je ten druhý důvod? 

Nedělám si iluze, že na podkladě mého oznámení bude někdo z autorů těch příspěvků obviněn, natožpak souzen a odsouzen. K tomu nyní v naší republice nemůže dojít. Přístup OČTŘ bude podle mého názoru úplně opačný než v případě pana Krafta a desítek dalších lidí, které dnes politicky aktivistická justice stíhá za verbální projevy. Na podkladě mého oznámení proběhne ze strany policie pouze jakési formální prověřování a jeho výsledkem bude rozhodnutí, že se ve věci z toho a toho důvodu nejedná o trestný čin, a oznámení bude uloženo ad acta. Rád bych se pletl, ale bohužel je smutnou skutečností, že kdyby se dnes našel natolik statečný policista a státní zástupce, kteří by si dovolili věc vyhodnotit tak, že jde o trestnou činnost, zahájit úkony v trestním řízení a někoho z autorů obvinit, velmi pravděpodobně ve své profesi skončí. Ale i kdyby skutečně k obvinění došlo, nevěřím tomu, že by se našel soudce, který by to odsoudil. Ti, na které mé trestní oznámení směřovalo, totiž stojí na té jediné, dnes správné straně, což je, jak už jsem uvedl, strana hájící zájmy globalistů a proamerických progresivistů. Tím druhým důvodem tedy je zjistit, jakých argumentů a odůvodnění bude využito pro to, aby bylo možné obhájit výroky autorů a trestní oznámení odložit. 

Jaký to bude mít praktický dopad? 

Odůvodnění odložení by mohlo být precedentem, o který se budou moci občané opírat při formulaci svých budoucích příspěvků na sociálních sítích. Bude tedy zcela v pořádku psát například: „Místo Mengeleho selekcí zavedli Američani ‚filtrace‘. Vraždí. Vydírají. Jsou zdegenerovaní alkoholismem a natlakovaní nenávistí. Bez jednoty Východu budou úspěšní.“ Nebo: „Biden potřebuje na přehlídce triumfovat a dát dárek svým zfanatizovaným makakům (omlouvám se fauně).“ Nebo: „Třicet let jsem říkal, že Američané, nebo třeba černoši, židé, muslimové, Arabové, romové, homosexuálové atd., byli, jsou a budou svině. To je prostě v nátuře zakódované v genotypu.“ 

Vy věříte, že něco takového pak skutečně bude možné beztrestně psát? 

Pokud jsme demokratický právní stát, což pan Fiala a další politici současné vládní koalice neustále vehementně tvrdí, tak by to, pokud OČTŘ mnou podané podněty odloží, možné být mělo.

Utekl jste mi z otázky. Ptal jsem se, zda tomu vy osobně věříte. 

Nevěřím, a abych vám ušetřil další otázku, rovnou říkám, že tomu nevěřím proto, že ČR již nelze považovat za demokratický, právní stát. 

A vy osobně si myslíte, že by bylo správné, aby takové věci bylo možné beztrestně psát?

Bylo by to určitě lepší, než když to smí psát pouze někdo anebo se to smí psát pouze o někom. To se pak opravdu blížíme k principu nechvalně proslulých norimberských zákonů. Určování hranic svobody slova je ale téma na samostatný a dlouhý rozhovor a já se obávám, že na to zde nemáme prostor. 

Vrátím se ještě k vašemu trestnímu oznámení. Co by pro vás znamenalo, kdyby přece jenom osoby, jichž se vaše oznámení týká, byly odsouzeny? 

Pak bych svůj názor na české OČTŘ poupravil a začal podávat trestní oznámení na všechny, kdo dnes veřejně napadají některou skupinu osob. Myslím, že dlouhou dobu bych pak neměl čas dělat cokoli jiného. 

Jaký by to mělo smysl? 

Vytvořila by se databáze povolených výroků (smích). 

To vám přijde v pořádku? 

Myslíte tu databázi povolených výroků? 

Ano 

Samozřejmě že nepřijde. Bylo by to ale pořád lepší než dnes, kdy to, co se smí a nesmí říkat, nikde uvedeno není. Současný stav totiž dává nekonečný prostor pro politické zneužívání zákonů a orgánů činných v trestním řízení proti politickým oponentům formou kriminalizace názorů ze strany některých politiků a politicky aktivistických pracovníků justice. Žijeme v době, kdy jsou kriminalizováni i odborníci vedoucí odbornou diskusi, a to jen proto, že doložitelnými argumenty rozporují dnes politicky jedinou přijatelnou pravdu.

Kdo jsou podle vás ti aktivističtí pracovníci justice?

Takové dnes najdete ve všech krajských městech republiky a na všech stupních policie, státního zastupitelství a soudů. Zejména pak v Praze. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Stačí si přece jen připomenout načasování rozhodnutí Ústavního soudu ČR o zrušení části volebního zákona a to, jakým způsobem toto rozhodnutí několik měsíců před volbami zdůvodňoval jeho předseda Pavel Rychetský. Do očí bijícím projevem justičního politického aktivismu je také kauza Čapího hnízda, která byla v minulosti zneužita k ovlivnění politického dění v republice ze strany bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové. Jsem si prakticky jistý tím, že tahle svou podstatou a rozsahem jednoduchá a v dnešním měřítku banální kauza by v případě, že by se netýkala bývalého premiéra Babiše, byla již dávno buď odsouzena, či odložena. Ve skutečnosti však bude v rámci letošních senátních a komunálních voleb justičními politickými aktivisty zneužita k ovlivnění voleb již podruhé.

Teď zníte trochu jakou fanoušek Andreje Babiše.

To je nesmysl. Kdyby se takto chovala česká justice k jakémukoli jinému politikovi, třeba k paní Pekarové nebo panu Rakušanovi, budu říkat totéž. Pokud jsem něčeho fanoušek, tak je to přísně apolitická policie a justice.

A jaké by podle vás bylo řešení současné situace v justici a v policii?

Prvním krokem by mělo být zrušení § 356 – podněcování k nenávisti, protože umožňuje OČTŘ prakticky neomezenou kreativitu při posuzování toho, co je a není trestným činem. Pan Kraft to v jednom ze svých rozhovorů přirovnal k situaci, kdy soud řekne „obžalovaný je vinen vraždou, i když nikdo nechybí“, a tato analogie je docela trefná. Kdyby toto nějaký soudce skutečně řekl, tak by asi, alespoň doufám, skončil v blázinci nebo aspoň mimo justici, ale u verbálních trestných činů to určité části lidí přijde v pořádku. Přitom odsouzení je zkrátka odsouzení a pro toho, jehož se týká, jde vždy o závažný zásah do života, i kdyby trest byl jen symbolický. Je samozřejmě pravda, že trestný čin se může soudit i ve stadiu přípravy, ale co je příprava podněcování k nenávisti? To, že si někdo připraví tužku a papír? Ne, celé zmíněné ustanovení je zcela chybné a obsahuje v sobě nepřípustný totalitní potenciál. Pro ochranu práv skupin lidí máme jiné paragrafy, které jsou zcela postačující, a navíc takovou kreativitu či lidskou chybu jako § 356 neumožňují. Naše současné politické vedení, aktuální integrita justice a celkově společnost není dnes ve stavu, ve kterém by mohl být zmíněný paragraf využíván, aniž by nedocházelo k jeho politickému zneužívání. Ohledně politické angažovanosti osob činných v OČTŘ by prvním krokem měl být striktní zákaz jakékoli spolupráce příslušníků OČTŘ s jakýmkoli subjektem, který se, byť jen okrajově zabývá politikou. Dále by bylo namístě otevřít diskusi o tom, zda je správný současný stav, kdy státní zástupci, ale především soudci jsou prakticky neodvolatelní. Podle nejen mých zkušeností to způsobilo pouze stav, kdy se česká justice stala jednou z nejvlivnějších politických sil v zemi, avšak, jak už jsem uvedl, silou, na niž voliči nemají prakticky žádný vliv.

Hovořil jste o tom, že by příslušníci OČTŘ měli mít zákaz spolupráce se subjekty, které se nějakým způsobem zabývají politikou. Mohl byste uvést nějaký příklad?

Podle mne je například zcela nepřijatelné, že vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová je dlouholetou prověřenou členkou Aspen institute, tedy organizace, kterou podporují lidé jako George Soros, Bill Gates či Zdeněk Bakala. Tito lidé se přece ani nijak netají tím, že léta investují mnohamilionové prostředky za účelem ovlivňování politiky a politických systémů po celém světě. A v takové organizaci je činný jeden z nejvýše postavených činovníků české justice? 

Soudce by měli mít možnost odvolávat přímo voliči?

To si po praktické stránce moc neumím představit. Měla by se však vyvolat široká odborná diskuse a v rámci ní najít způsob, jak současný stav napravit. A ano, voliči by se zřejmě zprostředkovaně na této věci měli podílet. Vždyť i naše ústava jasně říká, že, cituji: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ Čte se to samozřejmě hezky, avšak musíme konstatovat, že dnes v ČR má lid na moc soudní nulový vliv.

Zdroj : Parlamentní Listy

sdílet na

67 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Teuton
2. 11. 2022 19:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak si asi všichni uvědomujeme, že přestáváme být právním státem a demokratickou zemi, kde platí rovnost před zákonem, že ? Nezapomenu, jak regionální politik za ODS v Brně požadoval, aby byli účastníci demonstrace v Praze 3. září tohoto roku postříleni jako teroristi. Co se stalo ? Naprosto nic. Policie a soudy vůbec nereagovaly. Jenom proto, že šlo o modrého ptáka. Dovedete si představit, co by se dělo, kdyby šlo – třeba – o politika z SPD ? Přestali jsme být demokratickou zemí a patří nám to, protože jsme to fialovým pětizmrdům dovolili. Teď už je na všechno pozdě.

Pavel K
2. 11. 2022 20:20
Odpovědět  Teuton

Proč? Není, ale musíme se zvednout od klávesnic, tady si z nás dělají jen prču a říkají si jen si remcejte, máme vás na háku. To je celý. Jak jednoduché.

Albi
2. 11. 2022 21:32
Odpovědět  Pavel K

Bohužel to nejde, ač bychom asi všichni chtěli.
Na ulici se politika dělat nedá, není to samoobsluha, kde si každý vybere to svoje “zboží” a tím všechno končí ke spokojenosti všech.
Na ulici se můžeme všichni pohádat, všichni si vzájemně nadávat, pomlouvat,nebo rvát vlasy, ale řídit stát ne.

Pavel K
2. 11. 2022 21:37
Odpovědět  Albi

Tak já samozřejmě nemyslím jít rabovat a ničit, ale v hojném počtu se sejít a takové zabušení na vrata aby už vypadli udělá svoje. Shrocování v místech jejich bydlišt, zkrátka je otravovat. Tohle funguje.

Boomer
3. 11. 2022 09:04
Odpovědět  Pavel K

..ale jenom do okamžiku, kdy někdo nabude přesvědčení, že zrovna vy jste se při tom tvářil nenávistně a svým chováním a výrazem v obličeji jste k nenávisti ponoukal taky jiné .. a budete mít po ptákách. A ne že neééé..
Jak dopadly hrušky?

Pavel K
3. 11. 2022 09:20
Odpovědět  Boomer

Chutnal jsem to po vypálení a po pravdě čekal jsem více. Tím myslím ovocnou chuť. Třeba neumím naložit kvas, ale celkem jsem se s tím mazlil a dalo mě to dost práce. Nemám tu drtičku, tak jsem to strouhal přes robota. Ty hodně zralé jsem rozkvrdlal zednickou metlou na kaši. Na 50l 1kg cukru. Teď to ještě odvětrávám, tak se to možná zlepšilo. No a třeba už nemám chuť.

Gales
3. 11. 2022 09:38
Odpovědět  Pavel K

Slivovice se má nechat rok zrát. Napnit do 3/4 demižonu a jenom se na ni chodit dívat.Ale ke zrání se používají i jiné metody.Toho cukru bych dal víc.

Pavel K
3. 11. 2022 11:43
Odpovědět  Gales

No právě, slyšel jsem, že čím více cukru, větší výtěžnost, ale srazí to právě tu chuť ovoce. Někde jsem také zaznamenal, že cukr nedávat vůbec. Jo a já měl hrušky, ty se musí hlídat. Jak to prošvihneš máš z toho ocet. 🙋‍♂️

Boomer
3. 11. 2022 18:18
Odpovědět  Pavel K

.. přídavek řepného cukru jednak zakazuje zákon, druhak to dělá z pálenky struhadlo. Já dám na 100 litrů základu 1 kilo medu na start, upravím pH, dodám živnou sůl, fermentační kulturu a kvasinky, 3 dny míchám, potom nasadím kvasnou zátku a už jen hlídám teplotu. Safra, to jsou nervy, než to probublá..

Boomer
3. 11. 2022 18:09
Odpovědět  scipio

..zráním nezískáváte příchuť, ta už je daná při vypálení, ale můžete ji zjemnit, zbavit různých “ocásků”. Pálenka by měla být v nádobě z neutrálního materiálu, přikrytá plátýnkem, teplota cca.15°C, možno trochu promíchat, aby se provzdušnila a proběhla esterifikace a oxidace, pro zjemnění chuti taky můžete použít glycerín, ale musí být v laboratorní kvalitě a max.5ml na litr, k tomu nezaškodí trochu cukru, ale bych dělal jen pokud pálenka není “epes rádes” hned při vypálení.
Dřevěný soudek už je brutální ovlivnění chuti původního materiálu..

Boomer
3. 11. 2022 18:10
Odpovědět  Boomer

.. na dozrání dobrého materiálu je 14 dní tak akorát, potom už jen pouštíte líh pánubohu do oken a nic dalšího nezískáte.

Gales
4. 11. 2022 13:25
Odpovědět  Boomer

Musí to bejt těsně uzavřený. Otevřené tak dva dny.

Boomer
4. 11. 2022 17:03
Odpovědět  Gales

..těsným uzavřením zabráníte těm procesům, které při zrání probíhají. Délka procesu je závislá a nepřímo úměrná k výchozí kvalitě pálenky, ale 14 dní větrání/otevření je maximum, pak už se s kvalitou neděje nic, jen odpařujete líh..

Gales
4. 11. 2022 13:23
Odpovědět  scipio

Vyschlej soudek kořalu vsákne a máš po lahodě.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
3. 11. 2022 17:55
Odpovědět  Pavel K

.. u hruškového kvasu nejde ani tak o cukr, toho je v základu dost, ale hlavně o pH v rozmezí 3-3,5., ač to vypadá nelogicky, je nutné jeho dokyselení na tuto hodnotu a to ještě než přidáte kvasinky, ony totiž potvory jsou na pH citlivé, jinak se vám to může až zvrhnout do octového kvašení.

Gales
4. 11. 2022 13:27
Odpovědět  Boomer

A jak přikyselit?

Boomer
4. 11. 2022 16:55
Odpovědět  Gales

..kyselina citronová potravinářská, ti chemie znalejší mohou použít kyselinu sírovou.. je levnější. Na začátku je nutné změřit skutečné pH směsi, potom pomalu přidávat konkrétní okyselovadlo ve vodě a intenzivně míchat, průběžně měřit, ukončit okyselování ještě před dosažením stanovené hranice, počkat několik minut po promíchání a zase změřit.
Měření buď pH metrem(dá se pořídit cca.do 1000Kč..) nebo lakmusovým papírkem, ale ten musí být pro určenou škálu, např. v rozmezí 2,5-4,5 s dělením v desetinách, ty universální nejsou vhodné..
Úpravou pH v podstatě potlačíte nevhodné kvasinky, poflakující se a škodící kam kouknete, a těm žádoucím vytvoříte ideální prostředí pro jejich zodpovědnou a lidstvu prospěšnou práci.

Pavel K
4. 11. 2022 18:30
Odpovědět  Boomer

Tak to já jsem jen rozdrtil a nastrouhal hrušky, do 50 bandy jsem tam vmíchal cca 4l cukrového roztoku, vlil prokvrdlal a pak mě to málem vylezlo z bandy. Co jste popsal vy, tak to slyším poprvně od vás. Mám spousty známých na Moravě a nikdo mi neříkal to co jste napsal. Třeba schválně.

Boomer
5. 11. 2022 12:36
Odpovědět  Pavel K

..tož já čerpám informace v tomto směru desítky let od zkušených destilátorů, od lidí známých svou kvalitní pálenkou a od kamaráda provozního chemika, po větší část svojí provozní praxe specializovaného na obor kvasné technologie.
Hruškový kvas je potvora, která se svým pH většinou pohybuje v oblasti 7, cukru má dost, není třeba přidávat, ale právě ta cukernatost bez kyselin kvasinkám nepřeje a nesprávně ošetřené kvasy jsou častým jevem a nekvalitní pálenka výsledkem.
Průměr na dokyselení na 100 litrů hrušek je 50-100 gramů kyseliny citronové a ještě doporučím 1-2 hodiny předtím do stejného množství zamíchat 5 gramů enzymu na rozložení dužiny ovoce. Všechno se dá koupit buď v některých palírnách nebo speciálkách pro vinaře nebo alkoholové esence. Víc nemůžu napovědít, neb by to mohlo být bráno jako reklama..

Gales
4. 11. 2022 20:15
Odpovědět  Boomer

Ono, měnit pH na 300 litrech bude asi problém.

Boomer
5. 11. 2022 12:37
Odpovědět  Gales

..a jak potom dělají kontrolu a regulaci pH v lihovarech? Když nevěříte, vyzkoušejte si to na menším množství!

Pavel K
5. 11. 2022 13:58
Odpovědět  Boomer

Hmm, tak jsem to zase asi posral. Ale jak jsem už napsal, každý povídá něco jiného. Taky mě třeba jeden známý řekl, že dá na dno dudu krajíc chleba. Tedy u švestek. Vím že hrušky je očistec, ale nejlepší pálenka. Jednou zas jiný od Zlína mi řekl koupit v drogérii kvasinky nechat je ve sklenici rozbujet a vlít do sudu.

Boomer
5. 11. 2022 14:40
Odpovědět  Pavel K

..každý kvas je riziko, každý kvas je investice a spousta práce, proto se vyplatí minimalizovat předem možné škody. Chleba, kvasnice .. to jsou staré recepty, kterými se snažili dědové dodat kvasu nějakou homogenní kvasinkovou kulturu, ale optimální je rod Saccharomyces, který oproti těm běžným obyčejným, co se vyskytnou při spontánním kvašení, má tu výhodu, že sám sebe zahubí až při vysokém obsahu alkoholu v kvasu..15-18%, tudíž má vyšší výtěžnost pálenky. Ty obyčejné spontánní padnou hrdinskou smrtí už při 12% max.
Kvasinky jsou citlivé na konkurenci, proto je žádoucí nastavení pH tak, aby se cítily jak v pokojíčku a nikdo jiný jim do práce rušivě nezasahoval.. kibic ven!
V pálenicích jsou k vidění “hotové kvasy”, které mají ještě velký zbytek neprokvašených cukrů(což se zjistí při měření refraktometrem..) a to je právě výsledek práce těch neušlechtilých kvasinek.. a je to škoda ovoce i práce! Někdy se hodně cukernaté kvasy dokonce doporučují naředit vodou na začátku kvašení, aby bylo cukru v % přiměřeně k objemu v litrech, tím ve výsledku získáte víc kvasu s limitním % alkoholu. Takže když přisladíte nad míru, jste vlastně sám proti sobě, protože kvasinky to nezpracují..

Evžen
3. 11. 2022 18:43
Odpovědět  Albi

To je sice pravda,ale tato vláda která dává přednost válce a nestará se o blaho a rozvoj státu a poslouchá pány za mořem nemá právo vládnout…!

Pavel
3. 11. 2022 09:41
Odpovědět  Pavel K

Nevím jak to přesně vyjádřit, ale muselo by dojít k probuzení lidu a to musí přijít samovolně, tedy, že lidé budou sami chtít s tou situací něco udělat. Někdo je třeba výborný léčitel a vidí, že jeho známý má problém, ale musí k němu přijít ten známý, opačně to nefunguje, tedy bez účasti toho subjektu, který pomoc potřebuje. Připadá mi to, že ta většinová společnost je spokojená, že žije v této bruselsko- české tyranii moci. Oni nechtějí pomoci a proto se nestarají co s nimi bude. Chce se alespoň 50% lidu zdejšího národa vyléčit z tohoto duševního marasmu? Asi nechce, tak potom o čem je řeč. Věřím, že jsme zde většinově přátelé, jsme naladěni tak nějak stejně, ale násilím nikoho nepřesvědčíme, že to co přijímají ze západu je škodlivé a tvrdě na to doplatí. Vím, že to nezní povzbudivě, ale my s tím nic více neuděláme. My bychom mohli udělat pouze to, že bychom si našli pro nás vhodnější místo k životu kdybychom byli mladí, zdraví, kdyby to dovolilo naše svědomí, které nám říká, proč bys to měl dělat, vždyť toto je tvoje rodná zem. Ať jdou pryč ti kteří dávají přednost západním hodnotám před svoji vlastní historií a kulturou. Jenže oni nechtějí také odejít, chtějí ovládat zdejší lid.

Pavel z Moravy
3. 11. 2022 10:01
Odpovědět  Pavel

Chtějí sloužit těmto západním plutokratům, ovládat tento lid ve jménu této jediné západní pravdy, přijímat jejich pocty a koupat se v záři reflektorů společnosti, která si myslí, že má právo určovat osudy lidí, zasahovat do jejich práv a hlavně diktovat svým poddaným všechny nehoráznosti, které si tato společnost sebestředných lidiček sama posvětí. A jestli ten běžný lid nepochopí, že s takovými lidmi a v takovém systému nechce být, tak nás pár zralých jedinců s tím nemůže nic udělat. Kamaráde, pro mne i když tě osobně neznám jsi fajn chlap a to mi prozatím stačí, protože dnes to je vzácná věc, najít úpřimného kamaráda. V minulosti, tedy alespoň já, člověk nehledal kámoše co něco měli, ale takové se kterými se pobavil a užil si života. Alespoň v mém okruhu kámošů to bylo každému jedno kdo co měl, hlavně, že život byl takový jak má být. Mému stejně starému výbornému kamarádovi, který zemřel již před 15 roky jeho žena na parte dala toto- moc se mi to líbí – díky za život jaký byl, díky za lásku jaká byla.

Pavel K
3. 11. 2022 11:48
Odpovědět  Pavel z Moravy

👍 👍 👍 🙋‍♂️

Pavel K
3. 11. 2022 11:47
Odpovědět  Pavel

Napsáno velice hezky, souhlasím. Ale přece jen by někdo mohl dostat přes držku za to zvěrstvo, alespoň preventivně. 🤣🤣🙋‍♂️

Pavel z Moravy
3. 11. 2022 14:53
Odpovědět  Pavel K

Také bych si přál aby se to k dobrému obrátilo a ti, kteří to vše způsobili byli potrestáni, ale přání a skutek jsou dvě různé záležitosti. Nezbývá než doufat, že to alespoň někteří lidé pochopí a pomohou nám tu společnost alespoň trochu zlepšit.

Pavel K
3. 11. 2022 17:34
Odpovědět  Pavel z Moravy

Cesty Páně jsou nevyzpytatelné. ❤🙏🙋‍♂️

3. 11. 2022 00:28
Odpovědět  Teuton

Já bych si dovolil s Vámi nesouhlasit v jedné věci. Právním státem jsme se nikdy nestali, vymahatelnost práva je v podstatě nulová. Jako zářný příklad můžeme brát kauzu Nečas a spol. Já nejsem příznivcem pana Nečase, ale patřil asi k těm slušnějším a vzdělanějším politikům. Proč padla jeho vláda? Jen proto, že je to člověk se vzděláním v jaderné energetice a jako takový si uvědomoval, že v současném světě patří Rosatom ke špičce v oboru. A médii velmi chválený vicepremiér a následně premiér byl sestřelený hajzlem Šlachtou a tím druhým z Olomouce jen za to, že si dovolil zmínit dostavbu jaderných bloků Rosatomem. Co následovalo? Nějaký nesmyslný soud za daňový nedoplatek dvou kabelek!!!

Boomer
3. 11. 2022 09:08
Odpovědět  pavelpe

..příliš to zužujete jen na kabelky, já osobně jsem vnímal větší ohrožení funkce státu ve skutečnosti, že nějaká ordinérní domina z tržnice mýrnyx týrnyx úkolovala vojenskou kontrarozvědku.

Gales
3. 11. 2022 09:39
Odpovědět  Boomer

Stejně na něj byla,asi,nasazená.Sice dřela jako kůň,ale proti němu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
3. 11. 2022 11:51
Odpovědět  Gales

…..a teď mu volovi zůstala na krku, dobře mu tak, když je tak chytrej. Ta mu musí dávat kopr, to je semetrika. Nojo, jedno pokouřeníčko a změní se vám život během pěti minut, někdy i dřív. 🤣🤣🤣🤣🤣🤦‍♂️🙏🙏

Pavel z Moravy
3. 11. 2022 14:57
Odpovědět  Pavel K

On prostě člověk nikdy neví, odkud se mu co vrátí. Já ještě přesně vidím ty jeho smutné psí oči.

Pavel K
3. 11. 2022 17:36
Odpovědět  Pavel z Moravy

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Ten musí litovat toho dne, kdy jí ho půjčil do……..zkrátka, kamkoliv. 🤣 🤣

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
3. 11. 2022 18:20
Odpovědět  Gales

..centrum myšlení je nutno udržet v hlavě, jak spadne o nějaké patro níž, je z toho průšvih megaobrovský.

Gales
4. 11. 2022 13:28
Odpovědět  Boomer

Když je ocas ve fíči,je rozum v pérdelaj.

oldoo
3. 11. 2022 09:48
Odpovědět  Boomer

Pokud ta rozvědka má mezi sebou nýmandy,kteří si to od ní nechají nařídit,nedivím se,že to ta holčička využila.Cesta neschopnosti do pekel už probíhá třicet let.

3. 11. 2022 17:24
Odpovědět  Boomer

To je fajn, ale já jsem psal za co byla odsouzena. Za úkolování vojenské rozvědky nikoho nesoudili. Ten problém je ale jiný. Primárně šlo o to, že Američané nechtěli připustit Rosatom do výstavby Temelína a Dukovan. Westinghaus jsou žebráci, kteří nejsou schopni dostavit nic na co šáhnou. Teď dostali kvůli rusofobní vzteklině zakázku za 20 miliard dolarů na výstavbu dvou jaderných bloků v Polsku. To je bratru 500 miliard korun. Výstavba dvou bloků v Maďarsku od Rosatomu stála 180 miliard. A to nemluvím o tom, že technologie Rosatomu jsou daleko více osvědčené a Ruská federace zajišťuje i financování. Další výhodou je, že Rosatom slíbí a dodržuje i to, že by se jedním z hlavních dodavatelů staly české firmy.

Boomer
3. 11. 2022 18:25
Odpovědět  pavelpe

.. ale jo, to beru, jenže právě to zúžení do kabelek bylo ve své podstatě záchranné kolo, úhybný manévr z naší strany, aby nedošlo k totální ztrátě důvěryhodnosti aspoň navenek, aby nás v NATO té doby nebrali jako spolek ubožáků, kterým velí.. však víte co.

oldoo
3. 11. 2022 09:44
Odpovědět  pavelpe

Myslím,že pro hochštaplera Šlachtu je jádro moc složité,spíše ve svém megalomanství skočil na informace zaručující mu mediální slávu.

skeptik
3. 11. 2022 10:40
Odpovědět  pavelpe

Proč padla Nečasova vláda? Protože to byla další tragická vláda pod vedením ODS. Všechen čas jim zabralo jen vymýšlení dalších zlodějen a jak ty zlodějny zakrýt.

Administrátor
P.A.Semi
3. 11. 2022 16:08
Odpovědět  pavelpe

Nečasova-Kalouskova vláda byla naprosto katastrofální…

Všechny státy okolo už měli krizi vyřešenou, ale tihle ji tu záměrně protahovali… Nezaměstnanost a škrty v ekonomice jako cesta do krize…

Měli tehdy podporu 8% obyvatel, a nebyla cesta, jak se jich zbavit…

πα½

janle57
3. 11. 2022 09:38
Odpovědět  Teuton

Na případu politické třetihorní fosilie Němcové,která tu otravuje vzduch svými
rasistickými komentáři proti Rusům na Facebooku,vidíme jasnou ukázku
právního státu v téhle zemi,za tykadla namalovaná někomu ze zlodějské
partaje jménem ODS si jde někdo sednout na tvrdo do lochu,za výzvu
k podřezání ovarové hlavy jménem Zeman,dostane někdo z ODS ještě
od soudu pochvalu atd.atd.,ještě si někdo z Vás stále myslí,že je tenhle
systém doopravdy lepší a spravedlivější než ten věčně kritizovaný socialismus?
Uplatňování moci a manipulování se soudy bude vždy stejné,ale za
socialismu lidi nemrzli,svítili elektřinou skoro zadarmo a v jídle se
nikdo omezovat nemusel,takže ještě by mohl soudruh Rakušan vyvěsit
na tom svém baráku transparent: Kapitalismus si rozvracet nenecháme !!

Boomer
3. 11. 2022 18:28
Odpovědět  scipio

.. mezi advokáty se nenašel jediný, kdo by se pokusil mu pomoci. I to cosi vypovídá o naší advokacii..

Aleš
2. 11. 2022 20:10
Ohodnotit příspěvek :
     

V tom případě by Rakušan, Černochová a Fiala měli dostat flastr taky.

Vlado71
3. 11. 2022 10:02
Odpovědět  Aleš

Keby existoval paragraf na nekonecnu blbost a ukazkovy Hujerizmus tak to by sedeli dozivotne.

Zmatený
3. 11. 2022 14:55
Odpovědět  Vlado71

Kdyby ten paragraf existoval, tak by s nimi /dle statistiky/muselo sedět minimálně 70% obyvatel naší kotliny !

jirik
2. 11. 2022 21:10
Ohodnotit příspěvek :
     

Národe probuď se!!! video v odkazu
https://pravdive.eu/page/209/b-vzkaz-obycejneho-cloveka-narodu-b

Bety
3. 11. 2022 09:22
Odpovědět  jirik

Víte napadlo mě totéž, když jsem se podívala na obličeje lidí stojících v prvních řadách té chvilkařské demonstrace. Příště by jim měli poručit, aby se tvářili trochu víc nadšeně.

Gales
3. 11. 2022 09:45
Odpovědět  Bety

Prej každej dostal stovku na dráhu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Autor
3. 11. 2022 11:53
Odpovědět  Gales

Tak málo? A jenom to? To musí být už nadšenci.

Zmatený
3. 11. 2022 14:56
Odpovědět  Gales

A není to málo, Pope Popiči ?

Gales
4. 11. 2022 13:33
Odpovědět  Zmatený

Pro tu bábu,co si zabalí dveře do dek aby ukrouši měli teplo je to asi dost.

Helena
3. 11. 2022 19:26
Odpovědět  jirik

Děkuji za odkaz. Pán skvěle mluvil.

KarelDar
2. 11. 2022 21:28
Ohodnotit příspěvek :
     

Rovnost před zákonem? K smíchu.

3. 11. 2022 00:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Bohužel padlo spousty trestních oznámení na současnou nacistickou juntu. Vzhledem k absenci právního státu je naivní si myslet, že by nějaký policajt nebo státní zástupce si dovolil jít proti mainstreamu. Znamenalo by to skončit kariéru a nechat se dehonestovat různými Šafry a spol., kteří mají dnes monopol na pravdu. Strach cloumá společností a tato situace ukazuje názorně nám všem, proč nacisti opanovali v 30. letech Německo. Protože lidi měli strach o svoji budoucnost a tak raději drželi hubu a krok. Dnes je to o to horší, že se tak děje v celé západní a střední Evropě. Pokud se nedokáží lidé spojit – a zatím to tak nevypadá – převálcuje nás arogantní nacistické SA v podání různých Koudelků a dalších mocichtivých grázlů. Není jistě náhodou, že se USA a Kanada stali největšími importéry nacistických špiček třetí říše, které si pěstovali s jejich následovníky a sympatizanty desetiletí za mořem a nyní nám je nasadili do Evropy. Zářným příkladem je Ukrajina, kam se v roce 2014 přesunuly tisíce banderovo následovníků z Kanady.

Pavel z Moravy
3. 11. 2022 10:09
Odpovědět  pavelpe

Příteli, mohu li vás tak oslovit, perfektně řečeno.

Autor
3. 11. 2022 11:54
Odpovědět  pavelpe

Soudci jsou součástí této frašky. Sice ne všichni, ale kdo se nepodřídí pak …

Karel
3. 11. 2022 11:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Vyvést Česko ze současného morálního marasmu bude pro příští vládu nadlidský úkol. Především je nutné vychovávat mladé k morálce, vlastenectví, lásce k Česku, k porozumění a úctě mezi lidmi i mezi národy. Dále je nutné změnit totalitní zákony, vytvořit zákony opravdu demokratické, změnit trestní zákon a opět zavést tret smrti za vlastizradu.

Petr
3. 11. 2022 13:25
Ohodnotit příspěvek :
     

Ta tupá zlodějka rohlíků už měla sedět dávno ! :)))))

Administrátor
P.A.Semi
3. 11. 2022 16:16
Ohodnotit příspěvek :
     

Víte, je tu ještě jeden podstatný rozdíl:

V dnešním Ďábelském světě se totiž nesmí říkat Pravda – tím se to liší…

Co psala Němcová o Rusech (tak bych to chápal z ukázek), je Lež, proto to smí psát…

Co psal, nebo mohl psát, Kraft o Migrantech, byla s nějvětší pravděpodobností Pravda, a proto je zdejším systémem vlády Lži a Nenávisti souzen…

Truth seems like Hate to those who Hate Truth !

πα½

Boomer
3. 11. 2022 18:31
Odpovědět  P.A.Semi

.. nesoudí vás ve skutečnosti za to, co řeknete, ale za to, co by tím mohlo být způsobeno, kdyby se to začalo říkat příliš často.
Verba movent, exempla trahunt.