politika

Ministr Petříček a MZV obrací. Nově uznalo, že na pomník Koněva se vztahuje smlouva “O přátelství a spolupráci s Ruskem”

Ministerstvo zahraničí v čele s ministrem Petříčkem včera po našem článku
Hrozí Česku kvůli odstranění pomníku Koněva mezinárodní arbitráž?” 
nově ve svém večerním prohlášení uznalo, že smlouva “O vzájemném přátelství a spolupráci” uzavřená mezi ČR a RF v roce 1993 se vztahuje i na pomník maršála Koněva.

Ten byl umístěn na náměstí Interbrigád na Praze 6 a  je skutečně válečným pomníkem ve smyslu smlouvy, jak jsme tvrdili. Do této chvíle však Ministerstvo zahraničích věcí existenci této smlouvy zcela ignorovalo. 

Veřejnosti prezentovalo jen ustanovení pozdější smlouvy o údržbě válečných hrobů z roku 1999. 

Ve včerejším večerním prohlášení MZV uvádí, že ustanovení smlouvy nebylo porušeno.

Jedná se dle jejich slov o pouhé přemístění a MZV věří, že bude se sochou zacházeno důstojně.
I v tomto případě však ministerstvo s veřejností zjevně manipuluje. 

Neexistující Muzeum 20. století samo nemůže být nikdy postaveno na roveň válečného pomníku Rudé armády a osvobození Prahy a ČSR. Je pozoruhodné, že v tomto prohlášení se poprvé objevuje pojem přemístění sochy. Do této chvíle  se vždy užívala formulace odstranění sochy.

Můžeme jen spekulovat, jestli se už jedná o přípravu obhajoby na případný arbitrážní soud.

Muzeum 20. století samo navíc existuje pouze v hlavě pana Koláře a jeho přizvukovačů.

Sama smlouva z roku 1993, uzavřená mezi prezidenty Havlem a Jelcinem, přitom myslí nejen na válečné pomníky ale jak doslovně uvádí i na přístup k nim. Ten v současnosti zjevně široká veřejnost k pomníku nemá. Je zřejmé, že fantazie tvůrců smlouvy v roce 93 nedosáhla ke všem možnostem a snahám obejití smlouvy přemístěním pomníku, ale i tak předpokládala možné obstrukce v budoucnosti v omezení či zamezení přístupu, a proto byl přístup k sochám a pomníkům ve smlouvě  doslovně uveden.

Slovy prezidenta Havla “Duch” smlouvy resp. její článku 21 je tedy zcela jasný.

Válečné pomníky mají být nedotknutelné. Zůstat umístěné tam, kde jsou a se stávajícím přístupem pro veřejnost. I kdybychom použili širší výklad a připustili přemístění válečného pomníku, musí být přemístěn na důstojné místo se srovnatelnou dostupností pro veřejnost.

Uskladnění sochy považovat za toto rozhodně nelze.

https://bit.ly/2JWfJ0t

sdílet na