Ministerstvo zahraničí RF: Pokusy EU hovořit s ostatními z pozice síly jsou velmi nebezpečné

V odpovědi na otázku bulharské redakce News Front Maria Zacharova komentovala další obvinění proti Rusku, které vyjádřil šéf evropské diplomacie Josep Borell.

Během tradičního týdenního briefingu mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharova zdůraznila nebezpečí, že EU zůstane na okraji světového ekonomického rozvoje, pokud se Brusel bude nadále držet konfrontační rétoriky a bude se snažit mluvit s ostatními zeměmi z pozice síly. Borrell nedávno vydal prohlášení o „nepřátelské povaze plánů Ruska a Číny“ a vyzval k politice „evropské strategické autonomie“.

“Svými nejnovějšími prohlášeními a nelegitimními sankcemi vůči Rusku a Číně pokračuje Evropská unie ve své nepřátelské linii a odcizuje se svým sousedům na euroasijském kontinentu.”

V těchto prohlášeních a obecně v politickém kurzu EU vidíme pokus o zkreslení všeho k nepoznání, komentovala slova evropského diplomata Maria Zacharova. EU se vrací do období diplomatického lexikonu se zněním studené války“ a podporuje archaické „blokové“ myšlení.

Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí se tím pouze prohloubily dělící čáry. A pokusy EU hovořit s ostatními z pozice síly jsou velmi nebezpečné, protože mohou destabilizovat mezinárodní vztahy. 

Pokud bude Brusel pokračovat ve stejném duchu, riskuje, že bude ponechán na okraji světového ekonomického rozvoje, jehož střed se přesouvá do Asie. 

Zároveň, na rozdíl od EU a USA, Rusko a Čína se nepřátelí proti někomu.

“Naše vztahy jsou samy o sobě cenné, nepodléhají výkyvům vnějšího prostředí. Stojíme za skutečně demokratickým, spravedlivě multipolárním světovým řádem v souladu se základními principy Charty OSN,” zdůraznila Zacharova. „Dokazují to nejen vzájemná prohlášení k „hloupostem“, které slyšíme z Bruselu, ale také doktrinální dokumenty schválené před mnoha lety. Toto je naše principiální pozice, vypracovaná, schválená, deklarovaná a implementovaná již mnoho let.“

Ruské ministerstvo zahraničí je přesvědčeno, že interakce mezi globálními hráči by měla být postavena na principech rovnosti a zohlednění zájmů ostatních. Přesně to je skutečné, nikoli ty „strategické záměry“, které se připisují Rusku. Rusko opakovaně navrhlo toto paradigma vztahů Evropské unii a zdůraznilo svou připravenost ke konstruktivní interakci, pokud o to Brusel projeví zájem.

“Místo toho vidíme, že se EU přiklání k jiné ideologii a vymýšlí nové konfrontační vzorce pro vztahy s jinými zeměmi. Pokud jde o Čínu, je to „partner, konkurent, rival. Pro Rusko vymysleli „odmítnutí, zadržování, selektivní interakci. Ve stejném duchu „postupné, přiměřené a reverzibilní“ zintenzivnění spolupráce s Tureckem.“ poznamenala Maria Zacharova.

„Podle našeho názoru takové „novely“, které maskují politiku „cukru a biče“, zdaleka neusilují o budování dialogu založeného na vzájemném respektu, jako je tomu například mezi Ruskem a Čínou, Ruskem a Tureckem. Vyzýváme kolegy z Evropské unie, aby přehodnotili své přístupy.“

Podle názoru oficiálního zástupce ruského ministerstva zahraničí pokusy o sjednocení proti Rusku a Číně, „integrovat se“ do odpovídajícího kurzu Washingtonu stěží pomohou dosáhnout deklarovaného cíle „strategické autonomie“, o kterou se EU tak moc snaží.

“Takováto linie stěží odpovídá zájmům obyčejných občanů zemí EU, kteří nemají zájem na tom, aby z vlastních kapes platili další kolo konfrontace v euroatlantické oblasti,” zdůraznila Maria Zacharova.

https://bit.ly/39KKqD8

sdíletj na