Migranti hlava na hlavě: Lampedusa se zhroutí, zní varování. V pozadí neziskovky

12. 5. 2021 15:22

Lampedusa je na pokraji zhroucení, uprchlíci se ani nevejdou do budov, které jsou pro ně vyhrazeny. Mezitím se pro ně hledají další budovy, kam by mohli být umístěni. Počty nově připlouvajících trhají rekordy, složitou situaci a nastalý chaos pro ParlamentníListy.cz popsala v Itálii dlouhodobě žijící aktivistka strany LEGA Monika Pilloni. Popisuje chování neziskovek převážně z Německa, které Italům přidělává jen další potíže. „Je tedy naprosto zřejmé, že situace je více než kritická a ministryně vnitra spolu s příslušným aparátem italské vlády není schopna tuto situaci řešit,“ varuje Pilloni.

Po invazi migrantů zaznamenané v posledních dnech jsou přistání opět na špici politické agendy. Čísla pak hovoří sama za sebe: přes 13 000 migrantů, kteří připluli v roce 2021, je již trojnásobkem počtu všech, kteří dorazili v loňském roce. Je samozřejmé, že s teplým obdobím přesun do Evropy zesílí. Také proto, že ministryně vnitra Lamorgeseová dosud poskytovala přístavy různým lodím nevládních organizací, které pilně Itálii zásobují a kulturně obohacují. A vůdce Demokratické strany Letta, který nedávno v mikině španělské neziskovky Open Arms vyzýval k naléhavé potřebě schválit ius soli (s nadějí, že budou velkoryse voleni legalizovanými přistěhovalci), je plně v souladu s imigrační vizí levice. Naproti vizi uzavřených přístavů Ligy. Dalším problémem je, že od července již nebudou k dispozici velké karanténní lodě, a tak nastal závod s časem v hledání nových alternativ.

Letta (PD) navrhuje evropskou záchrannou misi k vyřešení těchto početných přistání. Jeho žádost však Liga definovala jako „provokaci“. Salvini dokonce Lettův návrh staví do protikladu postavení ostatních zemí EU. „My Draghimu přineseme modely z jiných evropských zemí.“ Jelikož ve skutečnosti hovoříme o proevropské vládě, požádáme, aby se Itálie chovala jako Španělsko, Řecko a Francie. V žádné jiné zemi nejsou počty, rozměry a problémy, které máme v Itálii,“ prohlásil lídr Ligy.

Ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová navrhuje pouze dočasné řešení – jak uvádí la Repubblica – byla by pro jakýsi pakt „Malta 2“, aby se strávilo léto v klidu (bez řešení hlavního problému). V zásadě by chtěla, aby země solidarity, které na podzim roku 2019 sdílely maltskou dohodu, byly požádány, aby okamžitě znovu zahájily mechanismus automatického přerozdělování migrantů, kteří připluli do Itálie (a na Maltu). Byl by to „evropský mechanismus solidarity na dobrovolné bázi“. Definice, která hodně říká o tom, jak nevýhodné by to bylo pro Itálii.

Je nutné okamžité řešení vzhledem k tomu, že – jen pro ilustraci – je hotspot Lampedusa na pokraji zhroucení. Maximální kapacita je 250 osob, ale od včerejšího rána je v hotspotu sicilského ostrova 1 750 imigrantů, 1 500 uvnitř budovy a 250 na prostranství před vchodem. Mezitím se na Lampeduse situace stále jeví jako velmi znepokojivá, a to kvůli silnému větru, který bránil karanténním lodím přistát u břehu. Asi 400 migrantům se podařilo nalodit, ostatní by měli být rozděleni na palubu dalších dvou karanténních lodí, které v současné době zůstávají v přístavu a čekají na uklidnění větru. Ostrov mezitím trpí…

Hledají se nová zařízení pro přijímání migrantů. To je jeden z argumentů, o kterém se v těchto dnech diskutuje v horních patrech vlády. Ano, protože migranti stále přicházejí, a to nepřetržitě a v takovém počtu, že se celý přijímací systém dostává do potíží. Karanténní lodě zjevně nemohou poskytnout dlouhodobou službu pro tuto nouzovou situaci. Lodě byly zavedeny na jaře roku 2020, aby zvládly prudký nárůst počtu migrantů, a tak nabyly charakteru mimořádných opatření. Měly funkci kompenzovat nedostatek speciálních zařízení určených k příjmu tak velkého počtu lidí v rámci citlivého zdravotního kontextu kvůli pandemii koronaviru. V průběhu měsíců však bylo nutné přidat další lodě. Říkalo se „pouze na letní období“, a místo toho velké lodě pokračovaly v plavbě vodami sicilského pobřeží, protože nouzová situace nikdy neskončila.

Nyní, s nástupem tzv. horké sezóny, migrační toky začaly být opět masivní, ale co se týče karanténních lodí, tak by zjevně neměl být k dispozici stejný počet jako doposud. Plavební společnosti, které podaly přihlášku do nového výběrového řízení, poskytly k dispozici mnohem menší lodě než ty předchozí, protože ty velké budou nyní znovu použity na investice do cestovního ruchu. V tuto chvíli jsou na Sicílii k dispozici za účelem karantény čtyři lodě, ale v červenci už nebudou žádné. A tak začal, vzhledem k okolnostem, závod s časem v hledání alternativních prostředků nebo zařízení pro migranty.

Jak se zdá, mají přicházet v úvahu hotely covid mezi kasárnami, budovami civilní ochrany a Červeným křížem. Systém by měl být rotační, to znamená, že by měl čas od času zahrnovat struktury umístěné na různých územích, aby se nezatěžovaly stejné oblasti. 

Jaká je tedy realita neregulérních přejezdů dnes a v nedávné minulosti? 

V roce 2021 připlulo k 12. 5. nelegální cestou 13 008 migrantů. Podotýkám, že Itálie se nachází již více než rok v nouzovém stavu. Ve stejném období v roce 2020 dorazilo 4 184 a v roce 2019 jich bylo 1 077. Jen v tomto měsíci (k datu 12. 5. 2021) připlulo 3 995 migrantů, a to nejsme ani v polovině měsíce!

Od roku 2014 se rozmohl v oblasti organizované nelegální masivní migrace další problém. Neziskové organizace různých států (nejvíce z Německa) začaly do Itálie migranty převážet, a to nátlakovým způsobem a způsobem narušujícím platné zákony. Tyto neziskovky, jak se konečně prokázalo i u soudu, jednaly mnohdy po dohodě s pašeráky a za úplatu. 

Počet příjezdů přes Středozemní moře v roce 2008 dosáhl počtu 36 951 osob. V letech 2009–2010, rovněž v návaznosti na dohody, které uzavřela Berlusconiho vláda s Kaddáfího vládou v Libyi, se počet migrantů snížil na 9 573 v roce 2009 a na 4 406 v roce 2010. V té době byl ministrem vnitra Roberto Maroni z Ligy severu, která byla součástí Berlusconiho koaliční vlády. V roce 2011, s nástupem „arabského jara“ v Tunisku, Libyi a Egyptě, připlulo 62 692 migrantů, téměř polovina připlula z Tuniska. V roce 2012 jich bylo 13 267. Od roku 2014, kdy vypukla druhá občanská válka v Libyi a uprchlická krize ze Sýrie, došlo k výraznému nárůstu vylodění. V roce 2014 přistálo na italských pobřežích 170 100 uprchlíků a migrantů (z celkového počtu 220 194, kteří do EU přijeli nelegálně přes Středozemní moře v roce 2014), což je obrovský nárůst oproti roku 2013, kdy jich přistálo 42 925. V roce 2015 se dostalo do Itálie 153 842 migrantů, což je o 9 % méně než v roce 2014. V roce 2016 se v Itálii vylodilo 181 436 osob. Od července 2017 začaly vykládky významně klesat po několika dvoustranných dohodách s vládami Libye a Nigeru, libyjskými kmeny Fezzan a některými milicemi působícími v oblasti Sabratha. V roce 2017 připlulo 119 369 migrantů, v r. 2018 jich bylo 23 370, v roce 2019 – 11 471. Zde byla jasná souvislost nízkého přílivu migrantů díky působení ministra vnitra Mattea Salviniho z Ligy, a to od 1. června 2018 do 5. září 2019 i přes to, že musel čelit četným obstrukcím ze strany koaličního partnera v účelové vládě s Hnutím 5 hvězd a premiéra Conteho. V roce 2019 připlulo 11 471 a v roce 2020 jich bylo 34 134.

Je tedy naprosto zřejmé, že situace je více než kritická a ministryně vnitra spolu s příslušným aparátem italské vlády není schopna tuto situaci řešit. Bývalý ministr vnitra Salvini řešil situaci usilovnou prací v rámci diplomatického jednání s africkými zeměmi, podporou pobřežních hlídek území, odkud pašeráci lidí odjezdy nejvíce organizovali. Dosáhl tedy nenásilnou cestou snížení počtu příjezdů až o 90 %, a tím zamezil i zbytečným ztrátám na životech utopením. Od začátku tohoto roku již ztratilo takto život min. 500 osob. Když se chce, tak to jde, i když je za ochranu hranic vlasti souzen. Nelegální, organizovaná a nekontrolovatelná migrace přináší zisk kriminálním organizacím a nijak nepomáhá migrantům, kteří jsou pro pašeráky pouze zbožím v rámci aktivit různých mafiánských spolků jak v místě odplutí, tak i v místě připlutí. 

Navíc je zde fakt, že se utrácejí obrovské peníze v oblasti přijímání a na Italy se takřka nedostává. Italové bez testů nemohou přejíždět mezi jednotlivými, jinak barevnými zónami, ale imigrační mašinerie pokračuje takřka nerušeně. Obavy odborníků týkající se nebezpečí zhoršení epidemické situace je tedy namístě.
https://bit.ly/3uUxLGt

sdíletj na