politika

Michail Chazin: Pád hegemona aneb 6 důvodů kolapsu dolarového systému

Michail Chazin

Akciový trh klesá, šéf Federálního rezervního systému Powell se obává vysoké inflace, spojuje to s novou mutací viru covid, ale zároveň hovoří o „silné“ ekonomice USA.

Otázka: jak je to ve skutečnosti?

Přesná odpověď samozřejmě neexistuje, ale pokusím se uvést nějaké prognózy.

Za prvé. Vysoká inflace je tu již delší dobu a je na čase si na ni zvyknout. Ano, vedení amerických měnových úřadů ještě nehovořilo o jejích reálných ukazatelích (průmyslové – již na 25 %, spotřebitelské – výrazně vyšší než oficiální ukazatele), ale postupně přivykají obyvatelstvo na realitu.

Za druhé. Inflace se uměle snižuje a bude i nadále podhodnocena. A to z toho důvodu, že nelze přiznat vážný stav a do konce tohoto roku bude ve Spojených státech činit reálných 5-6 %. Faktem je, že pokud je inflace podhodnocena, pak, pokud ignorujeme detaily, musíme od oficiálních ukazatelů HDP odečíst rozdíl mezi skutečnou a podhodnocenou inflací. Z takového posouzení vyplývá výsledek, který jsem uvedl.

Za třetí. Emise se nezastaví, to je nemožné, protože recese takového rozsahu, pokud nebude kompenzována, povede k nevratným destruktivním následkům. Navíc, protože neexistuje žádná důvěra v bankovní systém, ten již nepůjčuje reálnému sektoru v požadovaném rozsahu, přijal Biden prvky “Trumpova plánu”, totiž začal směřovat emitované peníze do reálného sektoru. Nový emisní plán pro „strukturální reformy“ již byl přijat, takže emise budou pokračovat.

Za čtvrté. Vzhledem k tomu, že normální oběh peněz v ekonomice byl zničen (i peníze zaslané přímo do reálného sektoru jsou z něj staženy, jdou do finančního sektoru a nevracejí se zpět), bude příliv zdrojů do finančního sektoru pokračovat. Z toho důvodu není třeba se obávat totálního kolapsu trhů z ekonomických důvodů, mohou zde sehrát roli pouze neekonomické faktory (návrat totální karantény, obsazení Tchaj-wanu Čínou a podobně). Vzhledem k tomu, že se zdá, že mají nad tím (i když relativní) kontrolu, nepředvídal bych kolaps trhů v blízké budoucnosti.

Za páté. Inflační pokles ekonomiky (pomalý ve srovnání s kolapsem, který mohl být způsoben kolapsem finančních trhů nebo prudkým zvýšením úrokových sazeb ze strany měnových úřadů) vede nejen k poklesu příjmů domácností, ale také vymazávání „střední“ třídy. To následně vede k velmi silným strukturálním změnám v poptávce, a tedy v dalším kroku i ve výrobě. Zatím to není příliš patrné, protože podhodnocená inflace vytváří iluzi růstu, ale brzy se to projeví v některých odvětvích.

Za šesté. Názor o „silné“ ekonomice USA souvisí právě s podceňováním inflace. To znamená – to není realita, ale fantom. A v nadcházejících měsících se zhroutí na pozadí, dost možná, dokonce i růstu akciového trhu. Zároveň je nemožné zpřísnit úvěrovou politiku (a Powell to chápe), protože to nevyhnutelně spustí vlnu bankrotů. Domácnosti ani korporace nebudou při rostoucích sazbách schopny obsluhovat nahromaděné dluhy.

Závěr. Americkou ekonomiku pravděpodobně v blízké budoucnosti nečeká kolaps, ale měnové orgány nebudou schopny zastavit již započatou strukturální recesi. Hromadění strukturální nerovnováhy a přechod k novému obrazu ekonomiky by se měl očekávat do poloviny jara 2022.

https://bit.ly/3dE1s7t


sdíletj na