historiepolitika

LISTOPAD 1989 a pád VÝCHODNÍHO BLOKU

Petr Novák LISTOPAD 1989 a pád VÝCHODNÍHO BLOKU – GLOBÁLNÍ POHLED (rozšířeno)

Abychom skutečně pochopili, co se stalo v roce 1989 v ČSSR, tak se musíme vrátit velmi daleko do minulosti (hlavně do SSSR) a protože to většinu lidí (a “analytiků” už vůbec) ani nenapadne, tak se dívají na toto význam-
né období zcela mylně a to na základě propagandy jedné, nebo druhé strany a to je samozřejmě chyba.

Nás by měla zajímat co nejobjektivnější realita, jinak se budeme stále pohybovat od jednoho cinkotu klíčů ke druhému a jen budeme volit jiné vlky.

V minulosti jsem psal, že po Stalinovi přišel na post nejvyšší v SSSR Chruščov, tedy trockista, který začal s tzv. destalinizací, která tkvěla hlavně v tom, že úplně všechny nezdary a masakry přiřkl jemu, aby on sám vypadal jako rozený lidumil, ačkoliv to byla krysa, která přísahala Stalinovi oddanost až za hrob a přitom se třásla na to až bude mrtev a převezme moc. O tom že to byl až ohromující padouch svědčí hlavně ten fakt, že ho celý život bral Stalin jako stalinistu a trockistu v něm nerozpoznal.

Chruščov si kolem sebe vytvořil kádr mladých trockistů, kterým dával různé funkce a dle toho jak se osvědčili je posílal do vyšších sfér řízení, až se mu podařilo infiltrovat skoro celý aparát svými lidmi.
Jedním z nejvýkonnějších byl Jurij Andropov, ze známé židovské rodiny (velmi důležitá postava v našem “příběhu”) ze kterého udělal jednoho z tajemníků ÚV. A jak lidé studující Koncepci společné bezpečnosti (KSB) vědí, tak židé jsou kádrovou základnou Globálních elit (GE).

Jenže časem přišel zvrat. Po Chruščovovi, přišel jiný “vládce” – Brežněv, který byl ovšem stalinista!!
Andropov si uvědomil, že je v koncích, protože byl kádrem Chruščova a takového Brežněv nepotřeboval.
Ale Andropov se toho od svého bývalého pokryteckého šéfa mnoho naučil. Velmi rychle totiž pochopil, že má Brežněv hned tři velké rivaly se kterými si neví rady a tak se do nich okamžitě politicky pustil.
Brežněv byl za jeho podporu vděčen a když se tudíž potřeboval zbavit šéfa KGB, který stranil jeho rivalům,
tak bylo jasné, kdo bude novým šéfem této tajné služby.

Byl to rok 1967 a tímto rokem můžeme klidně označit čas, kterým se začal psát konec SSSR (a celého Východního bloku), aniž by to tehdy někdo tušil.

Andropov začal následně s vysidlováním disidentů za hranice, což byl “jeho” nápad (dostal to samozřejmě za úkol od těch, jejichž míra chápání je vyšší). Co tím vlastně udělal? Vytvořil v cizině obrovskou kliku lidí, která šla cíleně proti SSSR a připravovala podhoubí pro jeho likvidaci. Dotyční tedy nemuseli utíkat přes hranice, on je prostě pustil na Západ, aby tam vytvořili protisovětskou kliku.

Navíc prakticky všichni aparátčíci, kteří se kolem něj pohybovali za Chruščova, nakonec skončili “ve službách” Gorbačova, dalšího trockisty a finálního likvidátora SSSR.

Kdo velkým tlakem apeloval na Brežněva a ostatní členy vlády, aby se řešila situace v ČSSR v roce 1968 vojensky? Andropov. K čemu to mělo sloužit? K dehonestaci SSSR, zmírnění celosvětového tlaku na Spojené státy, které dostávaly kapky ve Vietnamu (což řešily bestiálním vedením války) a hlavně jako zkouška pro vedení Východního bloku. Pochopí, že události v ČSSR jsou pouze uměle vytvořenou akcí, kdy je při celosvětovém rozložení sil naprosté scifi, aby přešli Čechoslováci na stranu Západu?

Jenže nepochopili nic a to i díky dezinformacím KGB (Andropov), která hlásila, že v ČSSR jsou ozbrojení kontrarevolucionáři hrozící svrhnout režim.

A tak situaci, kterou mohli řešit politicky, řešili primitivní silou což nebylo nic jiného než zkouška na Afghá-
nistán, kam je chtěli amíci uvrtat a tím je postavit proti celému muslimskému světu.

Kdo nejvíce řval, aby se situace v Afghánistánu (1979) řešila opět vojensky? Samozřejmě Andropov, aby jako správný trockista (marxistický globalista volající po celosvětové marxistické revoluci) docílil další zkázy pro SSSR. Některé prameny uvádějí, že pro válku tamtéž se silně vyjadřoval i Gorbačov, který ji ovšem následně, jako správný “mírotvůrce”, v době svého vůdcovství, ukončil.

A pak přišel rok 1980 a události v Polsku. Co se tam dělo? Naprosto totéž co u nás v roce 1968, tedy další “Majdan”, ale tentokrát nikoliv řízen jako provokace, ale jako objektivní fakt.
Celý svět čekal sovětské tanky, ale soudruh Andropov byl radikálně proti!!! Jako trockista přeci nemohl jít proti trockistům, hlavně když byl jedním z podporovatelů a strůjců toho co se v Polsku stalo.

Vidíte tu obludnou zrůdnost? Když se v ČSSR odehrávalo totéž, tak to mělo být použito jen jako past na SSSR, proto byl Andropov pro invazi, ale když za 12 let Poláci dělali to samé, tak to bylo bráno z hlediska řízení již jako první krok k rozpadu Východního bloku, proto byl radikálně proti.

Sám se navíc po zvolení Generálním tajemníkem ÚV KSSS začal angažovat v “reformách”, které měly za cíl naprosto totéž co u nás v roce 1968 a v Polsku v roce 1980 (!!!), tedy ten pověstný “socialismus s lidskou tváří”, který tak usilovně nyní budují v Bruselu.

Likvidace Východního bloku se pak na chvíli pozastavila, protože opět vyhrál stalinista, ale “naštěstí” pro trockisty byl těsně nad hrobem, takže Gorbačov si jen počkal 13 měsíců a pak začal s finální likvidací, tak
jak ho od mládí připravovali.

Věděli jste, že byl spolužákem “našeho” trockisty Dubčeka z Lomonosovy univerzity v Moskvě a že se tam oba ještě přátelili s dalším pánem a to se Zdeňkem Mlynářem, jedním z hlavních aktérů Charty77?
Kdepak ty tři pány asi Globální elity (GE) indoktrinovali, zverbovali?

Pokud chcete zničit systém, který se celá desetiletí budoval, tak k tomu potřebujete kvalitní informační nástroje, kterými dokážete mezi lidmi co nejrychleji rozšířit informační pole, které do té doby neznali.

Ty nástroje byly tři

  • glasnost (otevřenost – zrušíte cenzuru a začnete šířit mezi lidi informace, které byly tabu),
  • perestrojka (přestavba – začnete zcela přebudovávat řídící struktury státu, tak aby se lidi cítili svobodnější a šíleli po Západu),
  • uskorenije (zrychlení – změníte ekonomické řízení státu tak, aby se více blížil Západu).

Vše bylo desetiletí připravováno a Gorbačov jen navázal na Andropova. Setkání s Reaganem pak bylo už jen pouhou fraškou pro fotografy, kdy všichni “ti nahoře” již dávno věděli, že je konec.

Naivkové, i u nás, si mysleli, že se svět zbavil komunistů a nyní půjdeme cestou “toho” Západu, jenže chyba.

Vyhrál Gorbačov a “jeho” Perestrojka nyní běží z Bruselu, kde je jeden neomarxista/trockista vedle druhého.
Při oslavách 30-ti let od pádu Berlínské zdi navíc Gorbačov prohlásil, že “těch 380 000 sovětských vojáku v Německu mělo jediný rozkaz – NEZASAHUJTE”, tedy jinými slovy – nechte tu “revoluci” proběhnout.

Vzpomínáte na Srpnový puč v Rusku v roce 1991? Stalinisté zatkli Gorbačova a pokusili se převzít moc v zemi. Byl to poslední chabý pokus o zvrácení situace. Akce trvala tři dny a právě na základě této události pak Gorbačov definitivně ukončil existenci SSSR a zrušil KGB.

Tento “puč” byl sice vymyšlen a vykonán stalinisty, ale ti byli již tak slabí, že s ním trockisté počítali a byli na něj dopředu připraveni a nejspíš jej i chytře vyprovokovali a následně řídili.

V momentě největšího zmatku vylezl s megafonem na tank Jelcin a emotivně prohlásil k vojákům, aby “nebyli slepým nástrojem dobrodruhů”, čímž ukázal své “hrdinství” a následně odstavil Gorbačova, kterého už nikdo nepotřeboval.

Loutka odvedla svou práci a šla zpátky do krabice. Po něm musela přijít loutka jiná, nezatížená minulostí, která kompletně rozvrátí Rusko a udělá z něj surovinovou základnu Západu, což se také podařilo (na čas).

USA nikdy nebyly bohatší, než když v Rusku “vládl” jejich Jelcin.

Že nevěříte tomu, že klidně někdo pracuje na tom, aby sám sebe odrovnal, připravil se o moc, byl za lháře, nebo dokonce zločince? Vy neděláte to co vám říká váš vedoucí? Že žádného nemáte? A řídíte se zákony a společenskými pravidly? Kdo vás tedy řídí? No přeci ten, který určuje ty zákony a ta pravidla.
Trockismus byl VŽDY pouze nástrojem Globálních elit (GE) k řízení společnosti.

Šlo o Samet a já psal hlavně o SSSR. Proč?
Aby bylo jasné, že celá Sametová “revoluce” byla jen dokonale sehraným divadýlkem, kdy jedni marxisté odstavili marxisty druhé, aby mohli přejít do další fáze budování “socialismu s lidskou tváří”, byť to znamenalo jejich vlastní odpis, jako “starých struktur” a nástup nových “komunistů”, kteří si tak ovšem dnes neříkají a slovo “trockismus” by hledali nejspíš na wikipedii.

Tak už je jasné proč nemohly přijet v roce 1989 tanky Varšavské smlouvy? V roce 1968 vládli v celém Východním bloku lidé typu Bilak, tedy stalinisté, ale v roce 1989, již byl celý tento blok infiltrován politiky typu Dubček, tedy trockisté. Takže tanky neměl kdo poslat, všude už byli jen “jejich” vlastní soudruzi.

Už je asi také jasné, proč se agent STB Zifčák vydával na rozkaz svých velitelů za mrtvého studenta,
aby lidi více vyburcoval k likvidaci systému?

Komunista (přesněji marxista) dělal vše proto, aby padl socialismus? Paradox?… Ne.

Trockisté jsou proti státu, proti národu, nezajímá je rasa a ani pohlaví, zajímá je permanentní, globální “komunistická” (marxistická!!!) revoluce a ta se právě děje, stačí se podívat na vzestup Číny, na zákony, příkazy a direktivy z Bruselu a neomarxistickou idiocii táhnoucí Evropou.

Už je pochopitelnější, proč se tak proti novému systému postavil Karel Kryl, jehož míra chápání byla na danou dobu obdivuhodná? Už je zřejmější, proč tvrdil toto?:

„Nevěř ostnatému drátu, byť se stokrát tvářil jak stonek růže…Sametem se dá krásně škrtit. A do sametu se koneckonců balily sťaté hlavy.”

Už dává smysl, proč se Soros chlubil tím, že byl na jednání – Havel, knížepán, komunista Čalfa, kde bylo Vaškovi oznámeno, že bude prezidentem?

Ne, že bude navržen, ale prostě jím bude!!!

Už je jasné proč komunisté zvolili Havla jednomyslně (!!!!!) prezidentem?

Paní Wendy Luers, manželka tehdejšího velvyslance USA W. Luerse se nechala v jednom rozhovoru slyšet (nádherně upřímně, naivní paní), jak s manželem v 80-tých letech z ambasády vše řídili a jak vše domlouvali. Na ambasádě pořádali “kulturní akce”, přesněji vernisáže a výstavy a tam čile komunikovali s chartisty, tedy svou pátou kolonou v ČSSR.

Tytéž chartisty pak následně po listopadu ONI (!!!) instalovali do vysokých funkcí a nechali je školit, aby věděli, jak se v dané funkci mají (a smějí) chovat.

Popisuje také, jak ji Ján Čárnogurský (nový předseda vlády) požádal o to, aby pomohla se zněním “naší” Ústavy a ona souhlasila – zavolala bývalému právnímu poradci prez. Cartera Lloyda Cutlera a ten ji spolu s chartisty a svým týmem spáchal.

A pak se obšírně rozmluvila také o tom, jak vše financoval jistý George Soros a Rockeffelerovy nadace a to hlavně školení nových kádrů (trénovali i “naše” ministry, protože neměli zkušenosti), stovky poradců z USA, učitelů angličtiny atd.

Naprosto přesně popsala, jak nad těmi českými a slovenskými “křováky”, kteří nic neznali, převzali kontrolu a absolutně je řídili.

Jak dehonestujete systém, který chcete odepsat, máte moc, a má to vypadat jako, že “revoluce” byla spontánní, vedena zespodu od lidí a nikoliv roky připravována na všech řídících úrovních najednou, po dobu mnoha let? Zvolíte do vedení ty největší hlupáky, kteří by nedokázali řídit ani trafiku a likvidace systému je zaručena. Vzpomínáte na Jakeše a Štěpána? Myslíte, že tyto klauny mohli jako nejlepší z nejlepších volit a poslouchat lidé typu Čalfa?

POZNÁMKA: Někdo by si mohl myslet, že byl J. Andropov vlastizrádce, ale nebyl jím. On si přál pouze rozbití SSSR a nastolení režimu jiného. Jenže si velice dobře uvědomoval, že všechny úkoly, které měl splnit mají vést nejen k rozpadu SSSR, ale i k totálnímu zničení Ruska jako národa a to již nechtěl.

Vytvořil tedy “švába”, přesněji “chybu v Matrixu” a založil v zemích Východního bloku Prognostické ústavy, kde se učila i tzv. globální studia. A tím vše zvrátil. Nechal odhermetizovat (ovšem jen vybraným elitám) znalosti řízení, které se mezi lidmi v žádném státě neučí a nikdy neučily.
Tím zajistil určitou kádrovou základnu “lídrů”, kteří mají potenciál docílit stavu, kdy již nebudou objektem řízení, ale subjektem, který řídí.
Na základě i těchto znalostí vzniklo časem KSB, které je ovšem dnes přístupné komukoliv.

Vše bylo a je jinak. Lhali nám a lžou nám. Jediný lék je neustálé zvyšování naší míry chápání globálních procesů, aby lidé zase “necinkali klíči” v naději, že “tvoří dějiny svým občanským postojem”, aniž by věděli,
že ze sebe dělají jen tupě ovládané stádečko naivních loutek.

I dnes si většina lidí myslí, že se celý Východní blok (během sedmi měsíců) rozpadl sám, přesněji díky tomu,
že se lidé ve VŠECH těchto zemích zcela “spontánně” a v jeden okamžik rozhodli svrhnout režim, který se také zcela spontánně rozhodl udělat – NIC.

Byl to samozřejmě jen další majdan ala Ukrajina, stejný jako v roce 68 u nás nebo v Maďarsku v roce 56, totožný jako se odehrál v době “Arabského” jara skoro ve všech zemích Blízkého východu atd.

Děkuji každému, kdo to dočetl až sem.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3688602231166111&id=100000491120287

sdílet na