politika

Lavrov: budoucnost Krymu je navždy s Ruskem. Ať se to někomu líbí nebo ne. Krym se vrátil domů

Sedm let od referenda o znovusjednocení Krymu a Sevastopolu s Ruskem.

Vyjádření ministra zahraničí Sergeje Lavrova v televizním kanálu “Krym 24” u příležitosti výročí znovusjednocení Krymu s Ruskou federací, Moskva 16. března 2021.

Drazí přátelé,

Jsem rád, že mám tuto příležitost vás oslovit v předvečer sedmého výročí znovusjednocení Krymu se zbytkem Ruska – událost, která v novodobé historii naší země představuje skutečně epochální událost.

Před sedmi lety jste – v plném souladu s mezinárodním právem – promluvili ve prospěch vstupu poloostrova do Ruské federace. Tato forma uplatňování práva národů na sebeurčení zakotvená v Chartě OSN se stala jediným způsobem, jak chránit zájmy, důstojnost a život Krymčanů na pozadí hrozeb nacionalistů a neonacistů, kteří se dostali k moci v Kyjevě v důsledku protiústavního ozbrojeného puče.

Osud a budoucnost Krymu je navždy s Ruskem. Ať se to někomu líbí nebo ne. 

Žádný z činů západních států vedených Spojenými státy nemůže tuto realitu změnit – ani z mezinárodně právního, ani z politického, ani z morálního hlediska. Pokud jde o nás, naše diplomacie bude i nadále pokračovat v energické práci, aby upevnila v myslích zahraničních partnerů realitu spojenou s návratem poloostrova domů.

Jsem rád, že dnes ve světě roste zájem o rozvoj vztahů s Krymem, který navštěvují představitelé zahraničních společensko-politických, obchodních, vědeckých a parlamentních kruhů. Mohou na vlastní oči vidět závazek jeho obyvatel k svobodné volbě provedené v březnu 2014. 

A také mohou vidět to, do jaké míry se realita liší od těch popisů, které někdy blikají v zaujatém západním tisku. Budeme i nadále podporovat tyto kontakty a výměny všemi možnými způsoby.

Drazí přátelé, ještě jednou vám všem blahopřeji k nadcházejícím svátkům. 

Přeji vám zdraví, prosperitu a vše nejlepší.

Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace
https://bit.ly/3eJ4Uzu

Před 7 lety se na Krymu a v Sevastopolu konalo referendum o znovusjednocení Krymu s Ruskem.

S ohromným počtem hlasů byla historická nespravedlnost napravena a Krym a Sevastopol se vrátily domů.

Vyhlášení výsledků referenda 16. března:

Videa v RJ zde:
https://bit.ly/3bQzLIq

sdílet na