nezařazenéNezařazenépolitika

Kverulant – V ČR živíme 400 generálů a stojí nás to ročně tři čtvrtě miliardy korun

Kverulant.org zjistil, že v České republice bylo za posledních 25 let jmenováno 406 generálů. Ti daňové poplatníky stojí ročně na platech a výsluhách tři čtvrtě miliardy korun. Kverulant proti této rozežranosti státu protestuje a žádá zastavení jmenování dalších generálů. Kverulant kontroluje rozežrané úředníky a zkorumpované politiky již od roku 2009. Zapojte se i vy do této práce jako Kverulantův dárce.

Že jsou v armádě generálové asi překvapí málokoho. Celkem jich od roku 1998 do roku 2026 bylo jmenováno 115. Že jsou generálové u policie a tajných služeb by člověk asi také očekával. Místa, kde by čtenář generálské výložky asi nehledal jsou hasičské zbrojnice, celnice a věznice.

V České republice bylo do generálských hodností jmenováno od roku 1998 do roku 2023 celkem 406 osob. Z toho bylo 309 vojáků, 40 policistů, 10 příslušníků tajných služeb, 24 hasičů, 6 celníků a 17 bachařů. Za posledních 25 let bylo jmenováno v průměru 16,3 generála ročně, ale za poslední dva roky se s generály tak říkajíc roztrhl pytel. V roce 2022 jich bylo jmenováno 32 a v roce 2023 si pro generálské lampasy zašlo na Pražský Hrad 31 osob.

Na státní svátek 28. října 2023 prezident Petr Pavel, sám armádní generál ve výslužbě, jmenoval do generálské hodnosti 16 osob. Například plukovníka PhDr. Dušana Gáče, MBA, ředitele Vazební věznice Brno, do hodnosti brigádního generála; plukovníka Mgr. Davida Chovance, prvního zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel, do hodnosti brigádního generála; či plukovníka Mgr. Petra Matějčka, ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, do hodnosti brigádního generála.

Do generálských hodností byli povýšeni dokonce i lampasáci ve výslužbě. Plukovník ve výslužbě Mgr. David Dlouhý, Ph.D., rektor Policejní akademie byl povýšen do hodnosti brigádního generála ve výslužbě. Plukovník ve výslužbě Mgr. Petr Špaček, bývalý náměstek ředitele Bezpečnostní informační služby pak do hodnosti brigádního generála ve výslužbě. V souvislosti s povyšováním papalášů v záloze obzvláště bolestivě vyniká jako pokrytecká promluva prezidenta Pavla při jmenování do generálských hodností: „Vím, kolik je za tím práce, kolik je za tím různých i drobných neúspěchů, kolik je za tím nepříjemností spojených se stěhováním, spoustou změn, ale také kolik je za tím úsilí pro naplnění všech předpokladů odborných, kvalifikačních, lidských, protože generálské hodnosti se už nedávají za známost. Dávají se opravdu za výkon. Dávají se za splnění všech podmínek.“

Generálové nás stojí tři čtvrtě miliardy ročně

Jak už bylo uvedeno v ČR bylo za posledních 25 jmenováno 406 generálů. Předpokládejme, že polovina z nich, tedy 203 je stále ještě ve služebním poměru a že náklady na každou jejich výplatu činí včetně všech příspěvků a odvodů 220 tisíc měsíčně. Generálové nás tak na platech stojí 536 milionů ročně.

Předpokládejme dále, že druhá půlka generálů již odešla do civilu. V takovém případě berou a do smrti budou brát výsluhové příspěvky. Průměrná výše výsluhového příspěvku je u generálů asi 90 tisíc korun měsíčně čistého. Generálové nás tak na výsluhách stojí 220 milionů ročně. Generály jmenované před rokem 1998 zanedbejme stejně jako naopak zanedbáme, že někdo byl do generálské hodnosti jmenován dvakrát. Nejdřív například do hodnosti generálmajor a pak do hodnosti generálporučík.  Potrženo, sečteno nás čtyři stovky generálů stojí ročně 756 milionů korun. Kverulant proti této rozežranosti státu protestuje a žádá zastavení jmenování dalších generálů.

Výsluhy

Stát zaplatil v roce 2022 bývalým příslušníkům ozbrojených složek na výsluhách 12,5 miliardy korun. Tato částka stále narůstá. Například na výsluhy bývalých policistů bylo od roku 2019 do roku 2023 vyplaceno celkem 26,7 miliardy korun. Zatímco v roce 2019 stačily na vyplácení 24 254 bývalých policistů jen 4 miliardy v roce 2023 už vnitro z veřejných rozpočtů muselo vydat 6,3 miliardy a do konce roku tato částka vystoupá na 7,2 miliardy korun. Vypláceno už je 31 138 bývalých policistů. Výsluhy náleží bývalým příslušníkům po odchodu do civilu a jejich výše záleží na počtu odsloužených let. Ty nejvyšší, kolem 90 tisíc měsíčně, dostávají generálové ve výslužbě. Řada z nich však vedle této státní renty bere další peníze od státu v různých zaměstnáních či trafikách. Pojďme se na jednoho takového generála podívat podrobněji.

Bývalý vrchní bachař

Generálporučík ve výslužbě Petr Dohnal nastoupil k vězeňské službě na počátku 90. let 20. století. Wikipedie o něm píše, že začínal v pankrácké věznici, v létě roku 2007 byl nejprve jmenován náměstkem ředitele Vazební věznice Praha-Pankrác a od října 2007 do konce srpna 2008 toto zařízení vedl. Následně byl pověřen výkonem funkce prvního náměstka generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Do této pozice byl definitivně jmenován počátkem září 2008.

Bojovníci za svobodu vyznamenávají bachaře: „Za dlouholetou a záslužnou práci pro Český svaz bojovníků za svobodu převzal generál Petr Dohnal z rukou předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky Pamětní medaili II. stupně“, 21. prosince 2017. Foto: Vězeňská služba ČR

Dne 8. května 2017 bývalý prezident Miloš Zeman jmenoval Dohnala generálmajorem a dne 27. října 2020 generálporučíkem. Ke dni 30. září 2021 skončil Dohnal na vlastní žádost ve funkci generálního ředitele VS ČR a odešel do civilu. Podle Kverulantova neověřeného názoru je to právě Dohnal, komu byla v roce 2022 vyplácena vůbec nejvyšší měsíční výsluha ve výši 100 100 korun.

Od 1. 7. 2019 je Dohnal členem správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Kverulant zjistil, že Dohnal si v pojišťovně za tři a půl roku, tedy do konce roku 2022, přišel celkem na jeden milion korun. To za přibližně celkem 20 pracovních dnů jistě není špatné. Dohnal je také od roku 2022 náměstkem ministra spravedlnosti Petra Blažka alias Dona Pabla. Na počátku roku 2023 se stal, po změně názvu pozice, vrchním ředitelem sekce vězeňství a resortní kontroly.  

Prosba o podporu

Kverulant usvědčuje věrolomné politiky a rozežrané úředníky už od roku 2009. Usvědčujte je s námi finančním podporou našeho úsilí.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima
Ilustrační koláž vytvořená Kverulantem za pomoci AI Bing images create

https://www.kverulant.org

Náklad na výplatu policejních výsluh se za pět let téměř zdvojnásobil a činí 7,2 miliardy korun

Stát zaplatil a ještě zaplatí v roce 2023 bývalým policistům na takzvaných výsluhách 7,2 miliardy korun. To je skoro dvakrát tolik než v roce 2019. Výsluhy náleží bývalým příslušníkům po odchodu do civilu a jejich výše záleží na počtu odsloužených let. Ty nejvyšší, činí u policie v průměru 86 tisíc měsíčně a zpravidla je dostávají generálové ve výslužbě.  Řada z v nich však vedle této státní renty bere další peníze od státu v různých zaměstnáních či trafikách. Kverulantovým cílem je prosadit takovou změnu zákona, která by nárok na výsluhový příspěvek omezila a která by odebrala výsluhový příspěvek těm bývalým příslušníkům ozbrojených složek, kteří i po odchodu do civilu dál berou veřejné peníze. Dnes k tomu opět vyzval všechny zákonodárce.  Podpořte nás v této kampani nejen symbolickým darem.

Ilustrační koláž vytvořená Kverulantem za pomoci AI Bing images create

Rekordní schodek státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo za první pololetí roku 2023 schodkem 215,4 miliardy korun, což byl druhý nejhorší pololetní výsledek v historii České republiky. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) to má několik hlavních příčin.  I přes vysokou inflaci, která podpořila výběr příjmů, rostly výdaje rozpočtu meziročně rychleji než jeho příjmy. Příjmy se zvýšily o 130,2 miliardy korun, ale výdaje vzrostly meziročně o 162,6 miliardy. Hlavním problémem jsou podle NKÚ rostoucí mandatorní výdaje. Ty v letošním prvním pololetí činily přes 53 procent celkových vynaložených výdajů.

Jedním z podstatných nákladů mandatorních výdajů jsou výsluhové příspěvky. Tato renta náleží členům bezpečnostních sborů a ozbrojených složek, kteří v nich působili v takzvaném služebním poměru. Hlavní podmínkou pro nárok na výsluhu je, že daná osoba odchází ze služby, kterou vykonávala minimálně 15 let, za předpokladu, že nebyla propuštěna za úmyslné spáchání trestného činu.

Výsluhy bývalých policistů

Kverulant si dle zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádal údaje o nákladech na výplatu těchto příspěvků. Od roku 2019 do konce roku 2023 bylo nebo ještě bude vyplaceno celkem 26,7 miliardy korun. Zatímco v roce 2019 stačily na vyplácení 24 254 bývalých policistů jen 4 miliardy v roce 2023 už vnitro z veřejných rozpočtů muselo vydat 6,3 miliardy a do konce roku tato částka vystoupá na 7,2 miliardy korun. Vypláceno už je 31 138 bývalých policistů.

Vyplacené výsluhové příspěvky 2019 až 2023 tabulka Kverulant.org zdroj dat MVČR
Vyplacené výsluhové příspěvky 2019 až 2023 tabulka Kverulant.org zdroj dat MVČR

Náklad na výplatu policejních výsluh se téměř zdvojnásobil

Z výše uvedeného je zřejmé, že nárůst vyplacených příspěvků je téměř dvojnásobný. I to je jeden z důvodů proč státní dluh v průběhu 1. pololetí 2023 poprvé v historii ČR překročil hranici 3 bilionů Kč a jeho stav k 30. 6. 2023 činil 3 044,4 miliardy korun. Jen úroky z tohoto dluhu v 1. pololetí 2023 dosáhly výše 37,5 miliard korun.

Vyplacené výsluhové příspěvky 2019 až 2023 graf Kverulant.org zdroj dat MVČR
Vyplacené výsluhové příspěvky 2019 až 2023 graf Kverulant.org zdroj dat MVČR

Nárok na výsluhy

Nejen policisté, ale i příslušníci sborů, kteří vykonávali službu alespoň 15 let, mají po odchodu do civilu nárok na výsluhový příspěvek, který činí 20 procent měsíčního příjmu. Stává se normou, že příslušníci odchází s rentou do civilu i v poměrně nízkém věku, velmi často brzy po dosažení potřebné 15leté hranice a pobírají tak výsluhy i dlouhá desetiletí. S každým dalším rokem ve službě pak příspěvek navíc narůstá, a to na maximálně 50 procent měsíční mzdy.

Jiné státy mají systém výsluh nastavený mnohdy smysluplněji. Sousední Slovensko od roku 2013 renty počítá podobně, zásadní rozdíl je v tom, že je začíná vyplácet až po 25 letech služby namísto 15 let. Ve Velké Británii se systém naposledy v roce 2015 měnil tak, že se výsluha začíná pobírat až od 60 let věku, což je běžný věk odchodu do důchodu. Pokud by kupříkladu policista chtěl odejít do důchodu už v minimálním věku 55 let, bude mu renta snížena.

Výsluha 86 tisíc korun čistého měsíčně

Kverulant zjistil, že ve třech čtvrtletích roku 2023 bylo vyplaceno na 10 nejvyšších výsluhových příspěvků bývalým příslušníkům policie celkem 7 754 113 korun. To je průměru 86 157 korun čistého měsíčně a zpravidla je dostávají generálové ve výslužbě.  Řada z v nich však vedle této státní renty bere další peníze od státu v různých zaměstnáních či trafikách. Pojďme se podívat na některé z nich.

Generál s pošramocenou pověstí

Jen ztuha si lze představit křiklavější příklad politické trafiky, než je právě působení bývalého policejního prezidenta a generála na postu velvyslance na Slovensku a souběh policejní výsluhy.

Tomáš Tuhý nastoupil k policii v roce 1991 a dotáhl až na policejního prezidenta v hodnosti generálporučík. V listopadu 2018 vyměnil policejní kariéru za velmi lukrativní trafiku v diplomatici. Člověk s naprosto nulovou znalostí diplomacie a prapodivným vzděláním byl jmenován na jeden z nejdůležitějších postů ministerstva zahraničí. Stal se velvyslancem na Slovensku.

Tomáš Tuhý foto:  ČTK  Pryček Vladimír
Tomáš Tuhý foto: ČTK Pryček Vladimír

Celkem 400 měsíčně

K měsíčnímu výsluhovému příspěvku ve výši kolem 55 tisíc čistého dostával od státu velvyslanecký plat ve výši přibližně 85 tisíc měsíčně. Vedle toho velvyslanci ještě dostávají náhrady zvýšených životních nákladů. Ty v případě Slovenska činily v roce 2022 9685 eur tedy přibližně 225 tisíc měsíčně. Potrženo sečteno Tuhý si přišel na téměř 400 tisíc měsíčně.

V roce 2016 se provalil skandál s únikem informací, v němž se Tuhého jméno objevilo. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřovala případ z roku 2014. Policie tehdy podnikla razii v IT firmách, mezi něž patřila společnost Tesco SW, vlastněná bratrem bývalého hejtmana ČSSD Martina Tesaříka. O zásahu se však už v předvečer operace dozvěděli podezřelí. Detektivové pracovali s verzí, že do úniku mohl být zapojen i Tuhý. V jeho rodině se totiž objevil telefon s německou SIM kartou, přes kterou kdosi komunikoval s jedním z podezřelých. Původně měli vyšetřovatelé za to, že ze zmíněného přístroje kdosi napsal varovnou SMS. Jenže když se případem v roce 2017 zabývala sněmovní vyšetřovací komise, zjistila, že detektivové udělali chybu. Popletli totiž směr komunikace. Na mobil, který se později ocitl v rodině Tuhého, SMS o chystané razii naopak přišla. Kvůli špatné detektivní práci byli služebně potrestáni vyšetřovatel inspekce i dozorový žalobce. Samotnou kauzu úniků nakonec inspekce odložila.

Na konci roku 2022 odhalil investigativní tým Seznam Zprávy plagiátorství bývalého strážce zákona. Šlo o to, jak Tuhý získal titul Ph.D. na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě v době, kdy už byl policejním prezidentem. Dizertační práce měla 86 stran a byla na téma Metody řízení zajištěnosti údržby průmyslových podniků.  Expert na plagiátorství odhalil v Tuhého práci velkou část buď doslovně shodných, nebo mírně poupravených textů. A to ze dvou diplomek, dvou bakalářských prací a několika článků z internetu.

I tento Tuhého skandál patrně vedl k tomu, že na začátku roku 2023 musel Slovensko opustit.  Pak se o něm uvažovalo jako o velvyslanci ve Slovinsku, ale nakonec z toho sešlo a na ministerstvu zahraničí údajně končí v prosinci 2023. V listopadu 2023 zveřejnili kolegové z webu Seznam Zprávy informaci, že Tuhý má být z rozhodnutí Andreje Babiše lídrem kandidátky hnutí ANO v krajských volbách v roce 2024 v Moravskoslezském kraji a že řada krajských členů s tímto krokem nesouhlasí. Kverulant bude dál působení Tuhého pečlivě sledovat a bude-li opět zaměstnán ve státních službách a současně pobírat výsluhový příspěvek, bude křičet na celé kolo.

Generálové ve vedení zdravotních pojišťoven

Kverulant zmapoval, kdo sedí ve správních a dozorčích radách zdravotních pojišťoven. Jenom ve statutárních orgánech Vojenské zdravotní pojišťovny, ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra (ZP MVČR), ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a v Oborové zdravotní pojišťovně je celkem 126 politických exponentů. Jejich odměna činí v průměru 30 tisíc měsíčně za jeden či dva dny práce. Několik z nich jsou bývalí generálové, pobírající výsluhový příspěvek.

Další bývalý policejní prezident

Výsluhy ve výši kolem 100 tisíc korun má další člen správní rady ZP MVČR generálmajor Mgr. Jan Švejdar. Ten totiž stihl sloužit ještě totalitnímu režimu a do civilu odešel až počátkem roku 2022. Švejdar si v ZP MVČR „vydělal“ od 1. července 2019 do konce roku 2022 téměř 700 tisíc korun.

Civilní zaměstnanci s výsluhovým příspěvkem

Řada zaměstnanců odchází ze služebního poměru, ale zůstává v bezpečnostních složkách či v resortech zaměstnaná na pozicích civilních, respektive občanských, zaměstnanců. Kverulant to považuje za nemravné.

Dva příklady za všechny. Bývalý zástupce Národní protidrogové centrály Gabriel Berži s výsluhou 63 tisíc korun nejdříve působil jako IT specialista na ministerstvu vnitra, po vlně kritiky s ním ale resort spolupráci ukončil. Berži pak nastoupil na Generální inspekci bezpečnostních sborů, a to na post koordinátora pro informační a komunikační technologie, přestože IT rozhodně nebylo podle zdrojů z policie jeho silnou stránkou. Na sladký život policejního důchodce upozornil deník Právo.

Podle Aktuálně je podobně zařazeným „výsluhářem“ například bývalý šéf vojenské policie Miroslav Murček, který je s vysokou výsluhou civilním zaměstnancem tohoto sboru. A ze své éry u vojenské policie není v podobném civilním postavení sám.

Zrušme výsluhy těm, kdo dál žijí za peníze od státu

Výsluhový příspěvek vojáků, policistů, celníků, hasičů a bachařů má primárně sloužit k sociálnímu zabezpečení těchto osob, když už nejsou schopni vykonávat svoji profesi a jejich uplatnění na trhu práce je z důvodu předchozí vysilující a náročné služby podstatně ztížené. To však zjevně není případ ani jednoho z bývalých vysokých lampasáků v této kauze.

Kverulant je přesvědčen, že ti vojáci, policisté a bachaři, které dál zaměstnává stát či jiná veřejná instituce nebo kteří se věnují lobbingu, nemají mít na výsluhy nárok. Kverulantovým cílem je prosadit takovou změnu zákona, která by nárok na výsluhový příspěvek omezila a která by odebrala výsluhový příspěvek těm bývalým příslušníkům ozbrojených složek, kteří i po odchodu do civilu dál berou veřejné peníze. V červenci 2023 k provedení této legislativní změny vyzval všechny zákonodárce. Nyní svoji výzvu znovu zopakoval.

„S ohledem na migrační krizi“

Prosadit změnu ale nebude lehké. Mnoho politiků má mnoho přesvědčivých důvodů si represivní složky předcházet. Tyto důvody však naplno uvádět nemohou a tak si berou na pomoc staré osvědčené bubáky. „Podcenění vnitřní bezpečnosti by nás stálo víc než to, co požadujeme. (…) I s ohledem na migrační krizi a na celkově horšící se bezpečnostní situaci nejen v Evropě chápeme podporu vnitřní bezpečnosti jako zásadní,“ sdělil v listopadu 2023 kolegům z Echo24.cz první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Politici ignorují skutečnost, že v České republice v mezinárodním porovnání je policistů poměrně dost. Podle dat Eurostatu z let 2018 a 2020 patří tuzemsko k zemím, kde je podíl policistů na 100 tisíc obyvatel vyšší než průměr EU. Ve srovnání figuruje s 376 policisty na 100 tisíc Čechů na 11. příčce. Průměr činil 334 policistů na 100 tisíc osob.

Prosba o podporu

Kverulant usvědčuje věrolomné politiky a rozežrané úředníky už od roku 2009. Usvědčujte je s námi finančním podporou našeho úsilí.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

sdíletj na

33 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
12. 12. 2023 21:36
Ohodnotit příspěvek :
     

A Zelí nemá pořádné velení…šup tam s nima,ať si ten kus chleba zaslouží…celej život se jen váleli Lampasáci v kasárnách a na rautech…nechápu za co mají výsluhy…

Pavel
12. 12. 2023 22:08
Odpovědět  Veny232

Vlada nelituje penez v miliardach na zniceni hospodarstvia ekonomiky statu.

ijn
12. 12. 2023 22:08
Odpovědět  Veny232

výsluhy dostávají za loajalitu k vládním zlodějům, nepodniknou žádný odpor a vzpouru, udrží vopíchané s následky u mužstva pod kontrolou,…!!!

Aragonit
13. 12. 2023 00:23
Odpovědět  ijn

Tak každá vláda potrebuje policajnú ochranu a aj tú vojenskú a preto sú tak dobre platení aby sa im nezachcelo robiť vojenské prevraty, alebo sa pri protestoch pridávať k ľudu. S tým sa nedá žiaľ nič robiť dokiaľ tam nebudete mať vládu ktorá bude viac kopať za obyčajných ľudí. Na Slovensku sa už proti novej vláde rotuje smotánková opozícia lepšoľudia na námestiach. Dokonca odzneli už prvé vyhrážky na školách bombami čo v takom objeme ešte nebolo. Dokonca sa očakáva nejaký incident ako sa to často deje v USA že tam postrieľajú učitelov a žiakov a potom na základe toho budú chcieť aby padlo Ficova vláda lebo tomu nedokázala zabrániť. Obávame sa aj takejto akcie. Lepšoľudia sú schopní všetkého. S Kuciakom sa im to už raz podarilo. Dodnes sa nepodarilo vyšetriť kto skutočne stál za touto politickou vraždou…..
https://aragonit11.blogspot.com/2023/11/zelenskemu-volali-z-domu-zo-slonoviny-xv.html

Aragonit
13. 12. 2023 18:19
Odpovědět  Aragonit

Pravidelne ma blokujú správcovia blogu tak treba kliknúť vľavo na XVI Zelenskému volali…..

sergej
12. 12. 2023 22:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Co, vjek se prodlužuje. Musíte pracovat déle. 🙂

sergej
12. 12. 2023 22:28
Odpovědět  sergej

Co na tom že v německu jim stačí na důchod a ve většině zemí od 5 do 15. let ovšem samozřejmě v lágru od příštího roku 40. V rakousku prý od 50ti morálně opotřebení pro mladé za stejnou mzdu dělají 80% výkonu a tady je je to vysoká dívčí a tu mají jak víme jen nevolené €masařky. 🙂 araboafriky kalergi výměny obyvatel evropy.
.

Frank
12. 12. 2023 23:00
Ohodnotit příspěvek :
     

A všechny ty blbé gumy navíc kromě penze berou výsluhy.

Toti
13. 12. 2023 09:17
Odpovědět  Frank

Nemáte pravdu, to nemění nic na tom, že tak vysoké výsluhy jsou, obzvláště v této době, nemravné, většina z nich je vyhnána, mimo jiné, vysokými odměnami.

Ferko
14. 12. 2023 22:17
Odpovědět  Toti

Odměny se už do výsluhy nezapočítávají. Na to byl schválen dodatek k zákonu.

Tupý hulvát
13. 12. 2023 10:06
Odpovědět  Frank

Lžete,výsluhy berou jen do důchodu-

Ferko
14. 12. 2023 22:11
Odpovědět  Frank

Franku, víte proč se neustále zvyšuje počet policistů a dalších chlapů, majících nárok na výsluhy?

Já vám to povím. Ti staří a zkušení policisti nemají žaludek sloužit pod Rakušanem a Fialou, je jim z nich na blití, vím to. O nic lepší nejsou ani Tuhý a šéf dopraváků a kriminálky. O Koudelkovi z BIS se už napsaly knihy o tom, jaký je to hlupák. Hasič v padesáti už fyzicky nemá šanci a voják ani policista nemá šanci udělat fyzické prověrky tak, jak jsou nastavené.
A ti mladší, kteří odcházejí po 15 letech? Ti mají na výsluhách celkem hovno. Cca 9 tisíc, to je tak akorát na nájem z bytu.
Takže ti obyčejní řaďáci, staří a zkušení raději po 25 letech odejdou do výslužby v cca 50 letech a pak si seženou k výsluze do doby odchodu do důchodu nějaký kšeftík, třeba nějakého vrátného za 20 tisíc měsíčně. Celkem jim to hodí cca 45 až 50 tisíc, ale mají klid, čistou hlavu a sranda služby ranní, noční a dva dni volno. Tož asi tak, víme?

Ferko
14. 12. 2023 22:13
Odpovědět  Frank

A výsluha se bere jen do doby přiznání důchodu, pak berou jen důchod, hňupe.

Jaro Jaroslav
12. 12. 2023 23:24
Ohodnotit příspěvek :
     

No nadhera, bojovníci za slobodu povyšujú bachara za zasluhy o slobodu…Zrejme tú čo bere odsúdeným…Tlsťoch s rypákom prasaťa a 5XXXXXL uniformou siršou 2 krat ako vyššou…Zoderes si celé kanady než tú sviňu obídeš! A je lahšie ho prekročiť ako obísť! Koľko spáli jeho služobný minibus( do auta a limuziny sa už nevprace), a koľko jedalenských lístkov fasuje ku knedlíkom???

Toti
13. 12. 2023 09:32
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Bachař je na fotce ten vlevo 🙂

Tupý hulvát
13. 12. 2023 10:08
Odpovědět  Toti

On je tak chytrý,až je to blb.

Lenka
13. 12. 2023 13:35
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Víš, co on všechno ví ??? Věřím, že jsou čisté bílé zdi a mají uši!!

Horňácko
12. 12. 2023 23:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Hlavně že má vysluhu i náš soudruh generál prezident.

Lenka
13. 12. 2023 13:37
Odpovědět  Horňácko

A protože tuší, že o výsluhu příjde, byl mapovat zboží v Bedronce. Pěkně s českými důchodci v houfu…

Jaris
13. 12. 2023 04:40
Ohodnotit příspěvek :
     

Jeden se porad uci. Ja myslela, ze vojsku veli jeden general. Ooo, jak jsem se seredne mylila! Ovsem, ze muze byt generalem i takovy bachar, tak to me odrovnalo na cele dopoledne. Nakonec tech generalu bude vic nez obycejnych vojacku.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Ladislav 💤
13. 12. 2023 07:10
Odpovědět  Jaris

No co co? Od nového roku nám důchodcům Čurečka dá také “výsluhu”!!!!
Parchanti Spolu! Nic než co nejdříve demisi! A hned kriminál pro všechny SPOLU!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Francin
13. 12. 2023 14:51
Odpovědět  Jaris

Země, která naposledy válčila za husitů v 15. století má 400 generálů ? To je skutečně obludné. Tolik vyžírek jsme neměli ani v době když jsme měli bojeschopnost armádu o počtu 220 tis. vycvičených a odhodlanými vojáků a plno bojeschopné vojenské techniky. Komu by vlastně veleli, když z toho počtu co teď máme je polovina v kanclu a zbytek kromě výbornejch chemiků by neubránil ani hlavní nádraží v Praze.

PENNYS
13. 12. 2023 07:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Už to tady píši po několikáté a znova
” Tato vládnoucí žumpa co nám škodí a vládne podvodem, dostala rozkaz tento stát co v nejbližším termínu ZLIQDOVAT”což se jim velice rychle daří.
Hudebník Pavel Fajt: Fiala chce přežít, má zadání zničit ČR.

Pijack
13. 12. 2023 08:07
Ohodnotit příspěvek :
     

Včera jsem se zase smíchy zhroutil. Kdesi jsem zaregistroval vojenskou inteligenci, která nás varovala před umělou inteligencí. Nějaký horlivý mopslík Koudelka z ústavu BIS nám sděluje, že největším bezpečnostním rizikem se stává, považte – umělá inteligence 🙂
Proboha, jak to ten Koudelka zjistil? 🙂 Tak vojenská inteligence odhaluje umělou inteligenci. To je na román !!! ALE to nebylo všechno. Tahle vojenská inteligence sděluje, že se může stát terčem UI a jeho tvář a řeč uměle přepíše tak, že této dezinformace veřejnost uvěří 🙂 Páááááni, co tím měl na mysli? Že má strach, aby jeho mystifikace a servilita k CIA byla přepsána do pravdivých prohlášení? Ten z toho musí mít kopřivku 🙂
Halt vojenská inteligence útočí 🙂 Jéééjda, kam šel, děti se mu smály… za rohem se mu děti smály 🙂

Tupý hulvát
13. 12. 2023 10:12
Odpovědět  Pijack

Nevím,jak na to přišel,ale on má tentokrát zřejmě pravdu,asi tam nejsou blbci všichni.
Co je na tom k smíchu nevím.

Ferko
14. 12. 2023 22:23
Odpovědět  Tupý hulvát

Na co tu umělou inteligenci vytvořili, když si s ní generalisimové náhle nevědí rady? Docela sranda.
Terminátor???

katango
13. 12. 2023 10:56
Odpovědět  Pijack

Inteligence se dělí na tři druhy. Inteligence lidská, inteligence zvířecí a inteligence vojenská (A.Huxley, Kontrapunkt).

Pijack
13. 12. 2023 08:13
Ohodnotit příspěvek :
     

Autorovi podle mě patří vřelé poděkování za takto pojatý článek. Všechny palce nahoru !!!

Bety
13. 12. 2023 08:40
Odpovědět  Pijack

Jak jinak to nazvat než KORUPCE! Armáda je sice malá, ale ozbrojená a její vyšší důstojníci jistě zavelí do boje proti všemu, co by ohrožovalo jejich tolik příjemné příjmy. Vždyť jen proto tuto sranda armádu máme, nedělejme si iluze.

Tupý hulvát
13. 12. 2023 09:55
Ohodnotit příspěvek :
     

Pod jejich video jsem napsal:

Podíval jsem se na pár vašich kauz a tvrdím,že poukazováním na takovéto PITOMOSTI pomáháte vládě a jejím podporovatelům v zavádění cenzury,stíhání lidí za jejich názory nebo trvalé lhaní v důležitých věcech ekonomického a zahraničního charakteru.
Myslím,že to není náhoda nebo hloupost,ale ÚMYSL,CÍL.

Pavel z Moravy.
13. 12. 2023 10:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Nezměníme systém, nezměníme nic. Zůstaneme v EU a NATO, zůstaneme otroky. Budeme mít u moci škůdce, budeme ožebračeni. Toť celé.

sergej
13. 12. 2023 12:23
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Je snad něco překvapivého na tom že paraziti si vydržují parazity? Do času, mameluky. Nebo do bankrotu ať jsme adresní a předem vroucně děkujeme paralelním řízením státu neziskovkami malou domů s.r.o. Sázek na krize “soroš bend s užitečnými idioty.
Cca. 31:40
https://www.czechfreepress.info/uvadime-videa/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-27-11-2023.html

miro
13. 12. 2023 15:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Myslím že papež by měl Česko glorifikovat a prohlásit za svatou zemí – je to zázrak – při tom bordelu co tady máme je zatím prd zle,lidi jezdí auty,nakupují,dovolenkuji …… no není to zázrak ?!