politika

Koronavirus vytvořili za granty od americké vlády

Na vzniku kmene COVID-19 se podílela vědecká centra z USA, Číny a Švýcarska. Coronavirus vytvořen pomocí grantů od americké vlády.

Čím jsou cítit vědecké granty?… Jaká zvláštní otázka – říkáte… V našem případě smrtí. 

Analýza vědecké literatury ukázala, že koronavirus, který nyní zabíjí tisíce lidí po celém světě, byl vyvinut na základě objednávky organizace EcoHealth Alliance, jednotky Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), která se zabývá otázkami životního prostředí a zdraví za pomoci vládních grantů USA. 

Souhlasím, … zní to trochu rouhavě. 

Na vývoji viru se však podílela celá vědecká internacionála – 9 vědců ze 6 výzkumných center USA, Číny a Švýcarska (úplný seznam je na konci článku).

Stalo se to v roce 2015 nebo ještě dříve. V každém případě byl článek o vědeckém výzkumu oficiálně publikován 9. listopadu 2015 ve vědeckém časopise Nature. 

Zde je odkaz: https://www.nature.com/articles/nm.3985 

Originální název materiálu:

“A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence”.

„SARS – skupina netopýřích koronavirů demonstruje potenciál přechodu na člověka.“ 

Tyto informace si může každý ověřit na webových stránkách časopisu.

Tento velký článek, má spoustu odborných vědeckých pojmů, a proto vám krátce řeknu, o čem je řeč.

Mezinárodní skupina vědců měla za úkol prozkoumat možnost vytvoření mechanismu pro přenos koronaviru netopýrů na člověka. 

Hlavní otázkou je proč? – neexistuje žádná logická odpověď z hlediska vědy. 

Pro léčbu? Kmen takového viru však v přírodě neexistuje a šance, že k němu dojde, jsou zanedbatelné. 

Jinými slovy, ve svém bytě vypustíte kobru, a když kousne vaše rodinné příslušníky, pokusíte se najít protijed. 

Absurdita? Samozřejmě! 

Zde je uvedeno, jak o podstatě práce na vytvoření nového typu viru píší v článku:

„Abychom prozkoumali potenciál přechodu, tj. možnost infikovat člověka koronavirusem netopýrů (CoV), vytvořili jsme CHEMICKÝ VIRUS kódující nový zoonotický spike protein  CoV – ze sekvence RsSHC014- CoV, který byl izolován z čínských netopýrů – v rámci SARS-CoV, se přizpůsobil netopýrům hlavního řetězce.”

Screenshots of article on coronavirus ze stránky britského časopisu Nature, nejstarší vědecké publikace na světě:

Opět si klademe otázku – proč zkoumat možnost nakažení lidí virem, který v přírodě neexistuje? 

Proč US Army Institute of Molecular Pathology (AFIP) v roce 1997 odstranil plicní tkáň obyvatelky Aljašky, která zemřela v roce 1918 na španělskou pandemii a byla pohřbena v permafrostu? 

Zde je odpověď jasná a oficiálně potvrzená – aby se znovu vytvořil kmen této choroby H1N1, což bylo provedeno v roce 2002. 

A pak, jako by samy o sobě, vznikly odrůdy této chřipky. 

  • V letech 2002-2003 – závažný akutní respirační syndrom známý jako SARS; 
  • v roce 2009 vypuknutí nového kmene podtypu viru H1N1, známého jako „prasečí chřipka“; 
  • v dubnu 2013 se v Číně objevila odrůda „ptačí chřipky“ H7N9, kdy zahynulo 175 lidí z 543 infikovaných.

Proto na otázku – proč byla vytvořena „chiméra“ netopýřího koronaviru, následuje logická odpověď – s cílem vytvořit biologické zbraně a jejich odrůdy – genetické zbraně. 

Zda tomu rozuměli vědci, nebo opojení výší grantů, ignorovali profesionální etiku a elementární morálku a logiku – je velmi velká otázka. 

Mimochodem, během studie byla zaznamenána zvýšená úmrtnost u starších myší infikovaných koronavirem ve srovnání s mladými myšmi. Úplná analogie se zvýšenou úmrtností na koronavirus starších lidí, která je pozorována v Itálii.

Za účelem vyřešení problému přechodu koronaviru z netopýrů na člověka zavedli „vědci“ přechodnou biologickou vazbu – dravého savce civetu. 

Takto vysvětlují svůj „úspěch“:

„Během epidemie koronavirů SARS byly identifikovány vazby mezi kmeny civetek a CoV nalezenými u lidí. Na základě tohoto objevu obecné paradigma přechodu (virus na člověka) ukazuje, že epidemie SARS-CoV vznikla jako netopýří virus, přešla na civety a provedla změny vázající se na receptor domén (RBD), aby se zlepšila vazba s Ace2. 

Následné vystavení lidí na trzích s živými zvířaty umožnilo, aby člověk byl infikován kmenem civet, který se stal kmenem epidemickým. Fylogenetická analýza nicméně ukazuje, že dřívější lidské kmeny SARS jsou těsněji spojeny s kmeny netopýrů než s kmeny civet 18. Proto druhý paradigmatický stav potvrzuje, že přímý přenos z netopýrů na člověka spustil výskyt SARS-CoV a že civety sloužily jako sekundární hostitel a rezervoár pro pokračující infekci. “ 

A ještě jeden úžasný závěr:

 „Data z vytvořených chimérických virů podobných SARS ukázala, že kvazi-druhové fondy obsahují četné viry, které mohou infikovat lidské buňky bez potřeby mutací.“ 

To znamená, že… „bude člověk, a my mu vybereme chimero-virus“.

A zde jsou výzkumná centra, která vytvořila chimérickou verzi netopýřího koronavirusu, na který nyní umírají lidé po celém světě:

1. University of North Carolina (USA).

2. Národní centrum pro toxikologický výzkum (Arkansas, USA).

3. Harvardská lékařská škola (USA).

4. Onkologický ústav Dana-Farber (USA).

5. Wuchanský institut virologie (Čína).

6. Ústav pro výzkum v biologickém lékařství (Curych, Švýcarsko).

Nyní lze zcela logicky vysvětlit, proč virus pocházel z Wuchanu a proč pandemie vypukla na severu Itálie. 
Zde je hranice se Švýcarskem, kde v Curychu byly provedeny studie o přechodu viru z netopýrů na člověka. 

Mimochodem, Spojené státy také nezůstaly stranou, v listopadu loňského roku se objevily informace o výskytu nemocí nového typu koronaviru. 

Existuje ještě jedna, dosud nevyřešená a pravděpodobně nejdůležitější otázka – byla nákaza v těchto ložiscích infekcí úmyslná nebo došlo k neodborné manipulaci s tímto nebezpečným biologickým materiálem?

Na konci článku je uveden zdroj financování těchto studií, který je pojmenován – USAID.

Úplný seznam vědců a výzkumných středisek účastnících se studie:

Department of Epidemiology, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Caroli-na, USA.

Vineet D Menachery, Boyd L Yount Jr, Kari Deb-bink, Lisa E Gralinski, Jessica A Plante, Rachel L Gra-ham, Trevor Scobey, Eric F Donaldson & Ralph S Baric.

Department of Microbiology and Immunology, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina, USA.

Kari Debbink & Ralph S Baric.

National Center for Toxicological Research, Food and Drug Administration, Jefferson, Arkansas, USA.

Sudhakar Agnihothram.

Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sci-ences, Wuhan, China.

Xing-Yi Ge & Zhengli-Li Shi.

Department of Cell Biology and Physiology, Uni-versity of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina, USA.

Scott H Randell.

Cystic Fibrosis Center, Marsico Lung Institute, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina, USA.

Scott H Randell.

Institute for Research in Biomedicine, Bellinzona Institute of Microbiology, Zurich, Switzerland.

Antonio Lanzavecchia.

Department of Cancer Immunology and AIDS, Da-na-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA.

Wayne A Marasco.

Department of Medicine, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA.

https://bit.ly/3buoM4F

sdílet na