Koronavirus – šance pro lidstvo

Koronavirus – šance pro lidstvo zamyslet se a začít budovat nový svět

“Zastavte planetu – chci ven,” říkali mnozí, když šílenství současného světa, v závodech nekonečného růstu, prorazilo další dno. Ale tato slova byla vždy vyslovována jako metafora, ne doslovně. 

A nyní se svět vlastně zastavuje před očima – fyzicky, a miliony lidí ze strachu z koronaviru vystupují z obvyklého kruhu pohybu a rozhlížejí se v zmatku „jak to?!“.

Civilizace, kde všechno běželo a spřádalo se, kde sekunda zpoždění mohla stát kariéru, náhle dupla na brzdy, je znehybněná. Model nekonečného růstu přešel do říše snů a nikdo neví, co očekávat a co dělat. 
To, co se včera zdálo nemyslitelné, se nyní stává novou realitou – a ta s každým dnem je rychlejší a tvrdší. 

Je zrušeno a zastaveno vše, bez čeho nebylo možné si představit současnou moderní civilizaci.

V USA McDonald’s uzavírá přijímání hostů v jídelnách. Kdo by se odvážil dotknout se nejdůležitějšího symbolu globální spotřebitelské společnosti, když jenom písmeno „M“ uvádí do transu jeho přívržence? 

Koronavirus to provedl bez velkého úsilí. 

Miliony lidí přestanou sloužit obřímu dopravci rychlého občerstvení. 

Před očima se nám hroutí celé odvětví rychlého občerstvení a restaurací. 

Nákupní centra, tyto chrámy kultu spotřeby, jsou prázdné, síť IKEA uzavírá obchody po celém světě.

Eurovize – zdálo se, že žádná síla nemůže zastavit tuto PR soutěž průměrnosti. Pak ale přišel koronavirus a zrušil Eurovizi. „Umělci“ a jejich napodobitelé jsou rozčarováni a zklamaní, ztratili mnohomilionové publikum.

Světový zábavní průmysl se hroutí, a ten plnil nejdůležitější funkci při odvádění pozornosti lidstva od nebezpečných myšlenek. Posvátný princip společnosti pořadů „show!“ bylo nedotknutelné, protože umožnil udržet miliardy lidí v pozastavené animaci a nahradit skutečné emoce simulacrumy.

Ukázalo se však, že globální show se nejen může, ale měla by se zastavit.

Zrušeny byly koncertní zájezdy hvězd, velkolepé festivaly a týdny velké módy, filmové premiéry a sportovní soutěže. Sportovní společnosti komerčního sportu jako NBA, NHL, fotbalové mistrovství Anglie, Liga mistrů a Euro 2020 byly zastaveny. 

A nyní není otázkou, zda budou na olympiádě ruští atleti, ale zda se olympiáda vůbec uskuteční.

Miliony lidí, které naplňovaly nesmyslnost života nákupy a zábavou, nemají kam jít. 

A to neudělal žádný hrozný diktátor a darebák, který se odvážil zasahovat do svobody lidí, kteří se chtějí bavit. Stalo se tak pod vlivem neznámého viru.

Nový svět přichází neúprosně. 

Ještě včera byla otevřená společnost považována za nespornou, svoboda pohybu na planetě absolutní hodnotou, víza byla zrušena a hranice se zdály přežitkem minulosti. 

A teď jsou hranice států na zámek, letadla jsou na zemi, vlaky a jiná doprava jsou omezeny nebo zcela zastaveny, střediska jsou uzavřena, logistika dodávek zboží je přerušena, cestovní kanceláře a společnosti jsou na pokraji bankrotu, celá odvětví ekonomiky, která nedávno přetékala penězi, se hroutí a jsou ve ztrátě.

Otevřený svět se ukázal jako fikce, falešný model zaměřený na zisky kapitálu na úkor základních standardů bezpečnosti lidí.

Panika obyvatel Spojených států a evropských zemí, vykupující z regálů prodejen zboží a z nějakého důvodu – toaletní papír – není jen projevem morální slabosti rozmazlených lidí. Panikaří z toho, že jejich představa modelu světového řádu jako jediného správného se hroutí.

Koronavirus se stal katalyzátorem dlouho očekávaných procesů, které dlouho zrály ve společnosti, ale které byly uměle zmrazeny v zájmu velkého kapitálu. 

Například nucený přesun administrativních pracovníků na práci na dálku nakonec potvrdí, že hyperurbanizace je v rozporu se skutečným životem a novými technologickými možnostmi:  
vytvoření přelidněného „lidského úlu“ bylo způsobeno pouze aspirací korporací přesytit trh lidských zdrojů pro snižování mezd pod bičem strachu z nezaměstnanosti.

Najednou bylo objeveno to, co bylo dlouho jasné: díky digitalizaci je možné vzdáleně vykonávat 30-50% administrativních pracovních funkcí ve většině sektorů ekonomiky. 

A přesun populace do režimu izolace a strach z viru přinutil obyvatele velkých měst hledat pronájem v příměstských oblastech, nebo přešli na režim letní chaty. 

To vše radikálně změní život měst, zemí a realitu státní ekonomiky.

Pokud nebezpečí koronaviru potrvá 2–3 měsíce nebo déle, roztříštěnost globalizmu spojená s poklesem tržeb v celých průmyslových odvětvích, s poklesem akcií na burzách a cen ropy nevyhnutelně poškodí stávající neoliberální model ekonomiky, která je kolos na papírových nohách zelené barvy.

Před lidstvem se objevilo okno příležitosti – a vše bude záležet na tom, jak tuto příležitost využije.

Bohužel je vysoce pravděpodobné, že reakce většiny lidí bude inerciální a negativně podrážděná – bez ohledu na to, jak je současný model neustálého běhu v kole šílený, už se stal důvěrně známým, až přirozeným. 
Jeho náhlé zastavení okamžitě způsobí pocity zmatku a strachu.

Lidé se zamkli v bytech bez zábavy a pobíhání, vedle příbuzných, s nimiž už dlouhou dobu nejsou příbuzní,… jeden na jednoho … se svědomím a myšlenkami, kterých si už dlouho nevšímali v marnosti – a to způsobuje skleslost a negativitu.

Starostlivý trh samozřejmě zákazníkům okamžitě nabídne online služby – jediné odvětví, které poroste skokem. Digitalizace zábavy, nakupování, sociálních funkcí, tak rychle se rozvíjející v posledních letech poběží nyní cvalem, aby zaplnila mezeru offline služeb.

Okno příležitosti vytvořené koronavirem může být využito k tomu, aby lidé začali uctívat božstvo cifer  – místo toho, aby digitalizaci využili jako vhodný nástroj – a celý život promění v model digitální spotřeby. 

A nadále povedou stejně prázdný život, ale již virtuálně. Nejedná se však o otázku jednoho roku.

Na druhé straně, kolaps ekonomického globalizmu je přirozený,  nezávislý na faktoru koronavirové pandemie, přinutí rozumné lidi a vůdce států, aby začali hledat skutečnou alternativu neoliberalismu, a umožní alternativním myšlenkám vstoupit na pole skutečné politiky.

Ve skutečnosti už v létě by se mohly vyvinout takové podmínky, které se v poslední době zdály nepředstavitelné: … nedostatek jednotného trhu zboží a služeb, schodek v dovozu, pokles příjmů z vývozu, davy nespokojených občanů v izolaci, ztráty v miliardách dolarů v celých odvětvích, kolaps bank v důsledku neplacení půjček, korporací, malých a středních firem …

Pro liberální ekonomy je to kolaps, pro země je to šance na nový, národně orientovaný model řízení.

Hlavní šance pro lidi však není v ekonomice. 

Zničení neoliberálního globalizmu, konzumní společnosti, dává lidem příležitost přehodnotit svou existenci, přemýšlet o hlavních problémech, které lidstvo mučilo po mnoho století:
kdo jsme a co jsme? kam jdeme a proč? jdeme za účelem pohybu nebo kvůli dosažení určitého cíle? a kterého?

Pro člověka – spotřebitele byly tyto otázky „prázdné“, ale ukázalo se, že jsou velmi důležité. 

Zachrání nás pozitivní myšlení a holá víra ve vědu před neviditelným virem? 

Je potřebný neustálý růst materiálních hodnot, pokud se v kterémkoli okamžiku může člověk stát zbytečným a dokonce i nositelem infekce? 

Život kvůli životu nebo kvůli hledání pravdy?

Pokud to první, pak lidstvo je jen druh biomasy, a čím je tedy lepší než virus jako starší forma života? 

Ale pokud je člověk více než jenom žaludek, pak … to je úplně jiné myšlení, které bude vyžadovat jiný světový řád, ve kterém bude morální rozměr důležitější než hrubý produkt. 

Koronavirus – bez ohledu na to, jak a kým byl vytvořen – dává lidstvu šanci uvažovat a najít cestu ven ze slepé uličky sebezničujícího pokroku. Jinak, pokud všechno zůstane stejné, příště bude katastrofa mnohem smrtelnější.

Zkráceno
https://bit.ly/2y44XCJ

sdíletj na