politika

Komentář velvyslanectví Ruské federace v České republice

3. února 2021 se na žádost české strany uskutečnilo setkání velvyslance Ruska v České republice
A.V. Zmeevského s náměstkem ministra zahraničních věcí České republiky A. Chmelářem.

V souvislosti s nejnovějšími prohlášeními české strany k situaci kolem A. Navalného jsme jednoznačně upozornili partnery, že zásahy Prahy do vnitřních záležitostí Ruska jsou nepřípustné. 

Rozhodně jsme vyvrátili spekulace o údajně existujícím politickém pozadí verdiktu ruského soudu proti němu. Pokusy o vyvíjení tlaku na práci justičních orgánů v naší zemi ze zahraničí nelze chápat jinak než nepřátelské akce, které porušují mezinárodní právní normy. 

Byl předán dokument chronologicky popisující události kolem tzv. otravy A. Navalného, ​​jeho návrat z Německa do Ruska a odmítnutí známých spekulací na toto téma ( https://bit.ly/3cEa132 ).

Zdůraznili jsme, že v otázkách zajištění lidských práv, vč. svobody projevu a shromažďování, ruská strana jedná v souladu s normami vnitrostátních právních předpisů a mezinárodních závazků, vč. o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech.

Používání dvojích standardů v přístupech k otázce dodržování lidských práv v různých zemích považujeme
za nepřijatelné. Ptali se, zda Praha vyjádřila znepokojení nad osudem známého obhájce lidských práv
J. Assangeho, pronásledovaného Washingtonem z politických důvodů, kterému byla ve Spojeném království odepřena kauce a který by v případě skutečného vydání ve Spojených státech mohl čelit rozsudku smrti. 

Samotná nedostatečná reakce Prahy na akce donucovacích orgánů během šíření demonstrací v USA, Francii, Nizozemsku, Německu a v České republice vyvolává otázky
(uvádíme prosím odkaz na video – https: // bit .ly / 3tm7Dnj). 

Připomněli skutečnost použití síly policií ČR proti účastníkům shromáždění na Staroměstském náměstí v říjnu 2020, kteří vyjádřili svůj civilní postoj. 

Doporučili jsme české straně soustředit se na řešení vlastních problémů v oblasti lidských práv, na které byla Praha opakovaně upozorňována, a to i na specializovaných mezinárodních platformách.  

Velvyslanectví Ruské federace v České republice
https://bit.ly/3pRvPf4

sdíletj na