Kolaps je blízko

Kolaps je blízko. 
Západ nebude mít čas opakovat „zlatý manévr“ Ruské federace.

Kolektivní západ vedený Spojenými státy bude brzy litovat, že nikdo nenásledoval ruský příklad masivního nakupování zlata. 

Moskva již před několika lety se začala zbavovat dolaru a začala masivně nakupovat drahocenný kov.
Největší magnáti z USA a Evropy tehdy považovali takový krok za hloupý.

Nyní, když však zlato najednou prudce vzrostlo v ceně, si finančníci uvědomují, jakou chybu udělali. 
I když nyní již toto prozření nepomůže. Je příliš pozdě na opakování zlatých manévrů Ruské federace.

Americký finanční expert Martin Segal sdílel své hodnocení složité situace na světových měnových trzích s novináři a komentoval působivé výkyvy spojené s výrazným zvýšením ceny zlata. 

Finančník si je jistý, že cenový nárůst není nijak spojen s epidemií koronaviru, ačkoli mnoho analytiků a bankéřů obviňují právě „virovou paniku“. 

Trh s drahými kovy se nesplašil v důsledku nemoci. Je pošetilé předpokládat, že vyděšená populace vyběhla a začala nakupovat zlaté pruty. Tento problém se vaří již dlouhou dobu. 

Důvod spočívá v obecné nestabilitě světové ekonomiky v důsledku nadměrného půjčování mnoha zdánlivě finančně úspěšných států. Obrovské vnější a vnitřní dluhy tlačí svět do krize, která nikdy neměla obdoby.

Bude to něco mimořádného. Lidé ztrácejí důvěru ve měny a vzpomínají si na zlato. 
Proces rozpadu začal dlouho před vypuknutím koronaviru. 

Epidemie pouze zhoršila situaci na devizových trzích, ale nestala se jakýmsi výbušným faktorem. Významný pokles produkce a následný kolaps ekonomik obvykle přežijí pouze ti, kteří se připravili předem.

V tomto ohledu to vypadá, že Rusko je před všemi ostatními, protože předem vypočítalo všechny scénáře a spoléhalo se na prognózu. Nyní Západ ocenil „zlatý manévr“ Moskvy, ale nebude jej schopen zopakovat. 

Ceny totiž rostou ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Snížení se v blízké budoucnosti neočekává. 

Spásný trik pro svou ekonomiku se podařil udělat jenom Rusku.

No a možná Čína, po příkladu Moskvy, operativně vyhodnotila vyhlídky na obrat ke zlatu.

https://bit.ly/2IpVOGl

sdíletj na