Klimov: Spojené státy za půl století provedly přes 100 zásahů do záležitostí jiných zemí

Spojené státy se od roku 1946 do roku 2000 dopustily více než 100 zásahů hrubého vměšování do suverénních záležitostí jiných států, uvedl šéf prozatímního výboru Rady federace pro ochranu státní suverenity a předcházení vměšování do vnitřních záležitostí Ruské federace Andrej Klimov.

„Od přijetí Charty OSN, která zakotvovala zásadu nevměšování se do vnitřních a vnějších záležitostí suverénních států, se Spojené státy podle našich propočtů v letech 1946 až 2000 dopustily přes 100 zjevných aktů vměšování, navíc úmyslných a hrubých, v záležitostech více než 60 států,“ cituje TASS.

Podle jeho slov, se jedná o státy Evropy, Asie, Latinské Ameriky. 

„Takřka jako vtip lze říci, že jediným státem, do jehož vnitřních záležitostí se Spojené státy rozhodně nepletly, jsou samotné Spojené státy americké,“ řekl Klimov.

Klimov připomněl, že už na začátku 21. století hodlal Washington do roku 2030 změnit politický systém v padesáti zemích. 

„Nastavili si pro sebe takový plán. A ústy Bushe mladšího to bylo oslavováno jako globální demokratická revoluce. Bylo to řečeno 12. dubna 2005,“ řekl šéf komise Rady federace.

Senátor připomněl, že „Summit pro demokracii“ iniciovaný USA je naplánován na 9. prosince. 

„Ironicky je toto datum také datem 30. výročí přijetí Deklarace č. 36103 Valným shromážděním OSN o nepřípustnosti intervence a vměšování do vnitřních záležitostí států. V současnosti jde o hlavní mezinárodní dokument o tomto globálním problému. Tady je černé na bílém napsáno, že žádný stát nebo skupina států nemá právo zasahovat nebo se vměšovat v jakékoli formě nebo z jakéhokoli důvodu do vnitřních záležitostí států,“ řekl Klimov.

Klimov navíc uvedl, že komise Rady federace pro ochranu státní suverenity a předcházení vměšování do vnitřních záležitostí Ruské federace zvažuje návrhy na zpřísnění ruské legislativy o zahraničních agentech a zkomplikování uplatňování jeho normy.

„Nyní provedeme jakýsi soupis [právních předpisů Ruské federace o zahraničních agentech]. Podíváme se, jak tyto normy fungují. Máme návrhy jak tyto normy zpřísnit, rozšířit rozsah jejich aplikace, tak i aplikaci těchto norem zkomplikovat,“ uvedl senátor.

Dodal, že komise všechny návrhy pečlivě analyzuje a neplánuje tuto problematikou uspěchat. 

„V klidu vyhodnotíme vše, co navrhnou naši kolegové, oponenti, partneři. Pak si myslím, že se k této problematice vrátíme s konkrétními návrhy, které s naší pomocí projdou veřejnou odbornou diskusí a poté, bude-li to nutné, budou mít podobu návrhů federálních zákonů,“ řekl Klimov.

“Vím, že někteří už takové návrhy zákonů předkládají, je to jejich právo – jsou také objekty zákonodárné iniciativy,” dodal.

https://bit.ly/3DKFw5V

sdíletj na