politika

Když si představím, že střílení bude zastavovat někdo jako Černochová…

07.01.2024 4:44 | Rozhovor

Tragédie na FF UK by se nemělo zneužívat politicky. Ani komerčně, míní bezpečnostní analytik a signatář Charty 77 Jan Schneider. „Nyní se vyrojí množství poradců a poradních firem, které budou nabízet své služby, od konzultací až po instalace všemožných bezpečnostních prostředků. Budou tak činit samozřejmě na pozadí strachu z oné tragédie, což bude slibovat dobré kšefty,“ odhaduje. A také není fanouškem myšlenky, že by podobným incidentům zabraňovali ozbrojení občané. „Když si k tomu všemu ještě představím, že různí pošuci typu ministryně Černochové budou běhat po světě se zbraní v kabelce s úmyslem něčemu zabránit, jde mi mráz po zádech,“ říká.

Sdílej

Foto: Hans Štembera
Popisek: Bezpečnostní analytik Jan Schneider

Uplynuly dva týdny od tragédie, kterou na Filozofické fakultě UK způsobil jeden ze studentů, jehož střeleckému útoku podlehlo čtrnáct lidí. Co obecně říci k celému zásahu? Podle některých expertů byl mimořádně rychlý a podařilo se zachránit spoustu životů.

Naprostou většinu reakcí na tuto událost, které se pokoušejí být odborné, pokládám za nekompetentní až odporné. Mimořádně souhlasím s prezidentem Petrem Pavlem, který projevil přání, aby se tragédie nezneužívalo politicky. Já dodám, že by se jí nemělo zneužívat ani komerčně, protože se nyní vyrojí množství poradců a poradních firem, které budou nabízet své služby, od konzultací až po instalace všemožných bezpečnostních prostředků. Budou tak činit samozřejmě na pozadí strachu z oné tragédie, což bude slibovat dobré kšefty.

Za optimální bych považoval vytvoření vyšetřovací komise, která by vznikla pod parlamentní patronací, ale hlavní slovo by v ní měli emeritní profesionálové, kteří nemají politické ambice. Komise by měla podrobně sestavit chronologii událostí, doplněnou o záznamy komunikace, aby bylo jasné, kdo a co rozhodl na základě jaké sumy a jak prověřených informací. Teprve tak by bylo možné dojít k relevantním závěrům. Jakékoliv vyjadřování se do té doby považuji nejen za předčasné, ale též přinejmenším nevhodné.

Svou velmi negativní roli tu ovšem hraje prestiž vlády, dá-li se vůbec o něčem takovém hovořit. Cokoliv vláda řekne, bere naprostá většina obyvatelstva přinejmenším s nedůvěrou hraničící s odporem. To pak bohužel vytváří obecné podhoubí pro nejztřeštěnější výmysly, nad nimiž se chvějí strachem sami ti, co to vymysleli. U některých ale už jde o návyk. To pak děsivě kontaminuje společenskou atmosféru.

Proto by v té komisi měli být především lidé navržení opozicí – a to by měla prosadit sama vláda, chce-li situaci nějak uklidnit.

Objevily se informace, že policie o hrozbě věděla, ale evakuovala špatnou budovu, pobočku FF v Celetné ulici, zatímco útočník vraždil na Palachově náměstí. Na základě toho, co známe, do jaké míry lze mluvit o pochybení? Není to spíš tak, že po bitvě je každý generál?

Rozhodně je předčasné cokoliv kategoricky tvrdit. Z dostupných informací vyplývá, že policie šla logicky tam, kam směřovaly jisté náznaky. Filozofická fakulta je rozložena velmi komplikovaně, a kdyby policisté šli nejprve kamkoliv jinam, neměli by pro to žádné zdůvodnění.

Řada uživatelů sociálních sítí i komentátorů si kladla otázku, proč došlo k evakuaci studentů přes otevřený prostor Palachova náměstí, zatímco útočník byl na ochozu a měl celý prostor jako na dlani. Pravda je, že různých pochyb, ale i nepřesných domněnek se šířilo hodně a jistě ne všechny se potvrdily. Jak by měla z bezpečnostního hlediska v zájmu záchrany dalších životů probíhat evakuace a reakce policejních složek v ideálním případě?

Evakuace probíhala na základě v tu chvíli dostupných informací. Ti, kdo ji nařídili, zřejmě nevěděli o tom, že pachatel je na ochozu. Zřejmě ani nevěděli, kolik pachatelů je a kde všude by se mohli vyskytovat.

Objevují se též námitky, proč policisté nezahájili po pachateli palbu, která údajně mohla zachránit některým obětem život?

K tomu lze snad pouze říci, že to jsou názory lidí, kteří jsou ovlivnění počítačovými střílečkami nebo americkými akčními filmy, kdy se na místo incidentu sjedou policejní vozy z širokého okolí, načež policisté zahájí palbu jako u Verdunu.

Nikoho z těch lidí jsem neslyšel řešit problém vyplývající ze skutečnosti, že by se jednalo o palbu na pachatele, který se pohyboval po ochozu budovy plné lidí. Velmi pravděpodobně by mnohé osoby byly zaujaty neobvyklým hlukem a šly by se podívat k oknům. To by pak mohl být skutečný masakr, tentokrát způsobený tím, čemu se dosti cynicky říká „přátelská střelba“.

Dosud se nikdo veřejně nepozastavil nad tím, zda přípravu takové násilné akce nemohla odhalit BIS. Ta má přece podobné úkoly, nebo ne?

To je další oblast, která by měla být důkladně prošetřena. Sledováním sociálních sítí se zabývá mnoho různých složek a je skutečně možné, že někdo něco zaznamenal. Sítě jsou pročesávány průběžně různými programy s různě nastavenými algoritmy, které by měly kritickou koincidenci klíčových slov zaznamenat. Druhou stranou mince je však množství těchto záchytů a prověřování jejich věrohodnosti.

Policie skutečně nemá důvod spustit nějakou akci pouze na základě výskytu textu, že někdo jde spáchat sebevraždu.

Dalším aspektem je však přehnané utajování činnosti, zejména zpravodajských služeb, které mají ze zákona výjimku z ohlašovací povinnosti, rušilo-li by to jejich sledovaný zájem vyšší důležitosti. Z hlediska zpravodajské praxe je to logické, nicméně otevírá to legální možnost, že nějaká kritická informace, kterou získají zpravodajci, zůstane před trestněprávními orgány skryta.

Podle zákona o Bezpečnostní informační službě do její působnosti náleží i získávání informací týkajících se terorismu. Jakkoli tento zločin nebyl interpretován jako akt terorismu, vpád na univerzitní půdu s takovým arzenálem a chladnokrevné povraždění čtrnácti lidí během několika málo minut není běžnou vraždou. Lze mluvit o selhání civilní kontrarozvědky?

Mluvit lze o lecčems, jak nám předvádějí různí pseudo odborníci. Nicméně odhalit úmysly takového „osamoceného vlka“ je téměř nemožné, nepomůže-li souhra okolností či náhoda.

Proč nezablikala varovná světla v případě studenta, který si v krátké době nakoupil a legálně zaregistroval takový arzenál zbraní? Kde na to vzal peníze?

Zde narážíte na problém slučování evidencí. Obecně proti němu odjakživa a zásadně vystupuje Úřad na ochranu osobních údajů. Kdyby fungovalo propojení evidencí držitelů zbraní s evidencí lidí podezřelých ze sklonů k násilnostem, plus záznamy o finančních transakcích a zdravotních problémech, bylo by sice pravděpodobnější na něco takového s předstihem přijít, ale příliš by to připomínalo dystopickou čili totalitně se vyvíjející společnost.

Nadto já osobně znám lidi, kteří vlastní podobné arzenály, takže pro registrujícího policistu nemusí jít o nijak mimořádnou událost, když si nějaký člověk přikupuje další a další zbraně. Logicky ale vyvstává otázka, jde-li o sběratele, nebo jde-li o počínající psychický problém.

Vzpomínám si na film o izraelském komandu trestajícím teroristy po útoku na mnichovské olympiádě. Šéf komanda dostal při výcviku na vybranou ze škály zbraní. Vybral si těžký kalibr, „pětačtyřicítku“. Instruktor se na něj zkoumavě podíval: „Ty máš z něčeho strach? Na tank je to málo, na člověka zbytečně moc,“ řekl a dal mu berettu „dvaadvacítku“ – s tím, že musí střelbu tuplovat.

Jaký bude mít podle vašeho názoru tato tragédie dopad na diskusi o novele zákona o střelných zbraních?

Velmi bych uvítal, aby se regulace zkvalitnila, protože si musíme uvědomit – na rozdíl od zatvrzelých obhájců ozbrojování obyvatelstva, kteří tvrdí, že zločiny se páchají převážně nelegálně drženými zbraněmi –, že ze tří nejhorších případů masové střelby u nás byly ve dvou případech použity právě legálně držené zbraně!

Když si k tomu všemu ještě představím, že různí pošuci typu ministryně Černochové budou běhat po světě se zbraní v kabelce s úmyslem něčemu zabránit, jde mi mráz po zádech. Proč zrovna Černochová? Protože ona ukázkově předvedla svou absolutní neschopnost správně vyhodnotit celkem banální situaci, když zbrkle označila za ruskou raketu, o níž se zanedlouho bezpečně prokázalo, že na polské území dopadla raketa ukrajinská. A když si uvědomím, že z toho hned chtěla vyvodit závěry, pak není daleko představa, že se někde v nákupním centru ozve rána, a Černochová hned vytasí zbraň a uvidí někoho, kdo vytasí zbraň též. Podle čeho rozhodne, zda jde o teroristu, či o podobně zpovykaného aktivistu, jako je sama? Šílená představa!

Nadto představa, že by studenti nosili na univerzitu zbraně, aby mohli případně čelit podobnému útoku, je naprosto úchylná.

Vyprávěl mi bývalý kolega, který po odchodu ze státních služeb pracoval na velmi exponovaném civilním postu, že mu bylo vyhrožováno tak, že začal nosit soukromou zbraň. Asi po týdnu toho zanechal, protože mu to způsobovalo značné potíže. Nemohl si jít zaplavat, zahrát tenis, zajít do sauny, prostě nic, kde by musel zbraň uschovat do skříňky, protože by to bylo zásadně proti předpisům. Budou-li zavedeny kontroly v nákupních centrech, nemohl by jít ani tam.

Ostatně i předpisové uchovávání zbraně doma je složité. Požádáte zloděje, aby chvíli počkal, jen co si otevřete trezor a zkompletujete zbraň? Nebo uložíte revolver nepředpisově, nabitý třeba pod polštář, a ráno přijde vnouček a řekne „dědečku, co to tu máš? – prásk!?“

Nadto ti lidé možná umějí střílet na střelnici, ale ve vypjaté situaci? Vždyť orientace v prostoru, identifikace nebezpečí, adekvátní reakce, pudová střelba – to jsou vrcholné disciplíny, které trénují speciální jednotky usilovně a bez přestání! A tito ozbrojení, avšak nevycvičení občané si myslí, že by něčemu pomohli?

Je podle vás správné, že se mnohá média později rozhodla neuvádět celé útočníkovo jméno? Vedl se o to spor, kdy jedni mluvili o tom, že netřeba chránit zločince anonymitou, druzí varovali před hrozbou jeho popularity s tím, že po tom jménu by neměl štěknout ani pes.

Určitě je to správné, protože se tím nechrání pachatel, ale jeho příbuzní, kteří z toho musejí být v šoku. Ani se nechci vciťovat do jejich situace, to musí být nepředstavitelné břemeno. Tím samozřejmě nechci zlehčovat utrpení pozůstalých.

Nicméně velká zdrženlivost by médiím každopádně slušela, ať už v tomto případě, nebo zcela rozhodně v případě teroristických útoků. V civilizované společnosti by mělo platit, že pachatel nemá jméno ani tvář, a nemělo by se publikovat ani jeho případné memorandum. Prostě nic, co by si útočník přál: proslulost, známost a šíření jeho požadavků. Nic. To by snad mohlo též trochu odradit případné následovatele, že je i jejich odporné činy naráz schlamstne peklo a zavře se za nimi definitivně.

Ministr vnitra Rakušan opakovaně varoval před šířením dezinformací souvisejících s touto tragickou akcí a obecně jsme slyšeli výzvy k mlčení, žádnému zpochybňování apod. Je to v pořádku? Zdá se, že média kupodivu téměř nepátrají po různých souvislostech, netrápí policii záludnými a nepříjemnými dotazy atd. Je to ku prospěchu věci?

Obecně je to správně, ale nesměla by to požadovat zrovna tato vrcholně nedůvěryhodná vláda. Média se chovají relativně zdrženlivě, řekl bych z vlastního rozhodnutí, bez ohledu na vládu. Ta je ostatně podle oficiálně zveřejněných průzkumů na tom s důvěryhodností historicky asi nejhůř, takže v důležitých okamžicích je lidem vlastně jedno, co z vlády zase vypadne.

Zdroj : PL

sdíletj na

115 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
zuzana
7. 1. 2024 12:26
Ohodnotit příspěvek :
     

Q) The Storm Rider: Zprávy ze dne 7.1.2024

https://aktax.cz/q-the-storm-rider-zpravy-ze-dne-7-1-2024/

ijn
7. 1. 2024 12:59
Odpovědět  zuzana

střelec DK byl vyznamenaný student FF UK, tedy vyučovacích poměrů na FF UK, a její absolventi nás budou “obohacovat” svými životními postoji na důležitých společenských místech == dopady inkluze českého “demokratického” školství,…….už máme, co jsme nechtěli!!!

Pijack
7. 1. 2024 14:05
Odpovědět  ijn

DK předvedl v praxi, jak se budou chovat absolventi humanitních věd v budoucnu. Ona taková nalejvárna pavěd zákonitě zanechává v člověku iniciátory depresí a stresu. Stačí nahlédnout, jaká studia na těchto fakultách člověk musí absolvovat a na technicky vzdělané lidi to zanechává děs a hrůzu.

Gales
7. 1. 2024 14:13
Odpovědět  ijn

Zkrátka.Co si vychovali na fakultě,to mají.I s důsledky.

Boomer
7. 1. 2024 12:50
Ohodnotit příspěvek :
     

.. no, já se k panu Schneiderovi přidám proti proudu.. můžeme být rádi, že střelec by střelcem prachbídným, nedokázal si vybrat pro svůj záměr adekvátní zbraň, a policie zasáhla velmi rychle, jinak by mrtvých bylo mnohem víc…

7. 1. 2024 14:21
Odpovědět  Boomer

Já si dovolím jít až na dřeň…
Střelec držel dlouhou zbraň s optikou v ruce poprvé v životě…
A musím se tedy ptát, jak udělal zbroják?
Dát si na dlouhou zbraň opriku a nenasadit pažbu…to může udělat jen někdo kdo nikdy nestřílel!
Takže mě zajímá, kdo stál za ním? Kdo mu pomáhal? Kdo toho duševně nemocného kluka zneužil?

Boomer
7. 1. 2024 15:24
Odpovědět  Veny232

.. nevhodná(přehnaná!!) byla ráže zbraně, .308 Win, 3300J úsťová energie + rychlost 840m/s optimální pro střelbu na 200m a výše, optika příliš silná na tak malou vzdálenost.. vidím knoflíčky na košili, ale nevím co se děje půl metru vedle nich, pokud je variabilní a neumím s tím pracovat, jenom zbytečně zavazí ve výhledu..
Při praktické zkoušce na ZP mohl střílet mimo krátké taky s dlouhou, a to s malorážkou na 25 m, terč 25x25cm, kruhy 15,5cm, 4 z 5 výstřelů v kruzích, čas 5 minut.
Pažbu měl, při pádu se odlomila. Byl to střelec “na baterky”, naštěstí… ostatní jsou jen spekulace, nelze je potvrdit, tudíž vám je nikdo nemusí vyvracet.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
7. 1. 2024 15:43
Odpovědět  Boomer

Bažbu neměl…při pádu se nemohla odlomit…mám na kuši stejný systém…a vidím na fotce ,že zajištovací kolík je vysunutý!
Pažba je vysazená.
To se nemohlo pádem stát…
A pokud by se pádem pažba vylomila,první co by se ulomilo je ten pojistný systém, ten kolíček, a celý zámek by byl poškozený…
Takže tyhle pohádky mi nevyprávěj…
Sám si totiž nechávám ten kolíček vysunutý, přesně jako je to na té fotce na té pušce…
Abych tam mohl kdykoli během pár vteřin cvaknout pažbu…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
7. 1. 2024 16:19
Odpovědět  Veny232

Veny naprosto přesně popsáno je vidět že se vyznáš a nepotřebuješ mlžit. Ten kluk, tedy to co jsem viděl, tak s tím zacházel, jako by držel v rukouch pastelky. Furt to tam obracel převracel že by si s tím pomalu vypíchl oko. Jinak jsem také názoru že je okolo toho plno záhadných chvílích.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
jiří
7. 1. 2024 21:03
Odpovědět  Slovan

Jo, držel to, jak prase kost.

Boomer
7. 1. 2024 17:02
Odpovědět  Veny232

comment image

..a co vidíte na téhle fotce, voni jeden mudrlante?

Boomer
7. 1. 2024 17:11
Odpovědět  Boomer

.. a tady máte další, střelecký specialisto…
comment image

.. jenom blbec by zkonstruoval zbraň s výsuvnou pažbou tak, aby se při pádu primárně poškodil celý fixační mechanismus. V konstrukčním řetězci bývá nejslabší ta součást, kterou lze snadno vyměnit.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
7. 1. 2024 22:54
Odpovědět  Boomer

Tak pak se musíme ptát kdo tu pažbu před focením sundal…nic víc…

Boomer
8. 1. 2024 11:09
Odpovědět  Veny232

.. no já se spíš budu ptát, kdy jste byl naposledy u očního, protože kdo jen trochu vidí nebo si fotku dokáže stáhnout do PC a prohlídnout se zvětšením, by mohl a měl vidět, že je pažba odlomená v krčku, a v upínacím otvoru je viditelný zbytek trubky, je to samý plast, stejně jako pistolová rukojeť u spouště nebo zásobník, taky rozbité pádem.
A vy se neptáte, vy cosi podsouváte, ale sám nejste schopen relevantní odpovědi…

Jura S
7. 1. 2024 17:29
Odpovědět  Boomer

Vidím tam debila, kterýmu zavazí “dvojnožka” ale to je kůůůl páč to asi viděl v rambovi, a drží to “jako prase kost”

Boomer
7. 1. 2024 17:48
Odpovědět  Jura S

.. pažbu tam má, jen si ten obrázek musíte stáhnout a v jiném programu zvětšit. Jenže pitomcům se těžko vysvětluje, že ten kluk o střelbě věděl kulový. Zkuste si představit, že by uměl střílet a měl sebou třeba .22LR Hämmerli TAC 1

Jura S
7. 1. 2024 18:00
Odpovědět  Boomer

Hammerli byly vždycky total špička v sportovní střelbě 22LR, i vzduchovkách … my co měli margoliny, tozy a další východní krumple jsme jen koukali už za komančů, bylo to “čači” :-)… ale zas v rychlopalce v tom takový rozdíl nebyl, jak si si vymodeloval svou pažbu a sedla tak to bylo na stejno, spíš to bylo na přesnost o nábojích, SB nebyla zrovna špička

Boomer
7. 1. 2024 19:04
Odpovědět  Jura S

.. no ty pažby pro pistole jsme si vyráběli sami, nejdřív se vydlabala z tvrdé pěny, co byla jako izolace v chladírenských vagonech, potom se blok opatrně rozřezal na plátky a vznikly šablony, podle nich se vyřízla překližka, vyvrtaly vodicí dírky a nasouvalo se na trny/ kolíky na podložce, lepeno epoxidem. A pak šmirgl a brousit, brousit, brousit.. ale nalakované to vypadalo nádherně a v ruce sedělo jak přilepené..

Jura S
7. 1. 2024 18:19
Odpovědět  Boomer

Jinak já byl vždycky přítel malých ráží, .22LR, je to skladný, na 100 m účinný, nekope to že…. do pětikilový kabely bych jich narval snad pytel 🙂 Ale dneska ke Glokovi dají zásobník na 50 nábojů… takže teoreticky “nabíhám” pálím první zásobník- 5x figura 25m jako na závodě, jsem na střelnici sám a mám celou sestavu třeba 10 palpostů po 5 figurách…. dál no mám to doříct ? pálím na další sestavu terčů a další, po 15-ti sekundách vyměnuju prázdný zásobník, v sumce pod bundou jich mám dalších 20, pálím další 3-4 zásobníky, pořád přebíhám…beru druhý glok aby první vychladl, první přebíjím na krátký zásobník aby se mi nemotal za pasem :-))) 50 figur na celé střelnici musím dát po dvou ranách do každé figury do 5-6 minut

Boomer
7. 1. 2024 19:07
Odpovědět  Jura S

..ale tohle všechno ten střelec naštěstí neznal, nevěděl, neuměl, jinak bylo hůř, mnohem hůř.. a i tak nadělal neštěstí víc než moc.

Jura S
7. 1. 2024 17:24
Odpovědět  Veny232

Já půjdu AŽ ZA DŘEŇ ! Střílel jsem od 8-mi. V dorostencích 5 x I.výkonnostní -, vzduchovka, rychlopalná pistole, libovolka, sportovní pistole, velkorážný revolver, pak vojenská služba… Střelba i sniper na 400m, taky brokovnice, celkově odstříleno tak 40 000 ran (většina samo vzduchovka).
To co si ten lůzr pobral sebou, je k smíchu… a jak to použil – holý diletantismus, jistě byl “sjetý”, naštěstí, mohlo to dopadnout v řádu stovek obětí… (DÍKY BOHU, ŽE NE!!!) kdyby zaleh mezi ty šprušle a měl zajištěné dveře. ani nedomýšlím, kdy až by ho dostali… kdyby uměl samo střílet a měl dost zásob…
Chápou to jako všichni, co byli někde za komouše na západním vojenským okruhu na dva járy…. ale bojí se to říct… nebo se to vůbec nesmí říct….

Boomer
7. 1. 2024 17:50
Odpovědět  Jura S

.. asi tak nějak.

sergej
7. 1. 2024 19:42
Odpovědět  Jura S

Zajištěné dveře, co okna. To byl asi spíš akutní sebeprůstřel. Ne to nadsazuji, ale že tam předváděli všichni účastní něco prachrexpertního už ne.

jiří
7. 1. 2024 21:00
Odpovědět  Veny232
jiří
7. 1. 2024 22:59
Odpovědět  jiří
Gales
8. 1. 2024 12:38
Odpovědět  jiří

Taky mám takovej dojem že se něco kamufluje.

Pavel
7. 1. 2024 17:29
Odpovědět  Boomer

Zdá se vám těch mrtvých a zraněných málo?! Myslím, že lepší než řešit následky je jim předcházet! Pokud si někdo opatří sportovní zbraň či loveckou nemám s tím problém, ale když si někdo nakoupí 7 různých zbraní, navíc některé poloautomatické s puškohledem, pak mi to hlava nebere.Pokud by fungovali bezpečnostní složky, tento člověk a prodejce co mu zbraně prodal by museli být pod drobnohledem a v případě spojení s jeho výroky na soc. sítích mu měli být zbraně odebrány i se zbrojním průkazem! Dostali jsme se do pěkné “zadele” a rozhodně nepovažuji za sběratele člověka co si pořizuje současné zbraně, navíc i dlouhé ,poloautomatické s puškohledem! Od ochrany obyvatel je to policie a proti vnějšímu napadení armáda.Od toho si tuto službu u státu platíme z našich daní! Pokud si tyto složky tuto funkci neplní a začnou ji lidé řešit vlastním vyzbrojováním je tu divoký západ a tyto excesy budou jen přibývat. Ministr vnitra a policejní president pokud sami neodstoupili měli být odvoláni! Je to jejich politická zodpovědnost za toto selhání bezpečnostních složek.

Jura S
7. 1. 2024 17:40
Odpovědět  Pavel

Dneska tě chytne radar na cestě v dědině, co je namrdanej na sloupě a za 55 kiláků máš za tejden v schránce (datové) platební výměr… To kurwa funguje geniálně a bleskově… Jak si nakoupíš pytel kvérů, asi to není tak rychlá DATABÁZE jak pokuty… Kdybych jako fízl viděl co si ten kompot nakoupil za sebranici, tak okamžitě jednám…. To není jak nějakej strejda má sbírku i 50 koltů 150 let starých, ta se jen leští…

Slovan
7. 1. 2024 18:35
Odpovědět  Jura S

Takže spousta podivnech otazníků.

Boomer
7. 1. 2024 17:42
Odpovědět  Pavel

.. zalez do kouta, hňupe!!!

Pavel
8. 1. 2024 06:14
Odpovědět  Boomer

To je argument, inteligent hovado.

Standa
8. 1. 2024 07:31
Odpovědět  Pavel

Zřejmě všichni, co nesouhlasí s BOO by měli zalést.
Zajímavý vklad do diskuze!

Boomer
8. 1. 2024 11:25
Odpovědět  Standa

.. zalez..zalézt!

Jestli ty máš titul JUDr, tak já v bazilice na Hostýně nechám sloužit Te Deum.. ty Vokovická Sorbono!

Slovan
8. 1. 2024 11:25
Odpovědět  Standa

Stando alespoň je sranda, každá vesnice má svého obecního blba, no holt se to rozšířilo do ostatních institucí. Jó a dávejte si už konečně všichni bacha než začnete něco podsouvat a vnucovat. Dávejte si na to pozor, ano. Děkuji. 😊🙋‍♂️

Boomer
8. 1. 2024 12:09
Odpovědět  Slovan

..jo, to je prosté, pitomec se v okamžiku, kdy vidí že nemá čím argumentovat, snaží do diskuse vtlačit vlastní primitivní “myšlénky”, v nichž se cítí jako doma. Sám si je vymyšlénkoval a tudíž u nich nevnímá potřebu nějaké argumentace, dokazování, on přece ví… a když on něco ví, tak je to směroplatný!!!

:o)))))))

Slovan
8. 1. 2024 12:27
Odpovědět  Boomer

Tak nikoho nejmenuji a že se v tom vidíš je vidět tvoje vztahovačnost. Samozřejmě že svoje myšlenky si vymýšlím sám, to dá rozum né?!! Já nemám žádného řídícího důstojníka, takže všechno sám a kdybys jen tušil jak mě to baví. To víš já za to nemohu jsem veselá kopa. To se nesmí? Nebo jak nediskutuji tvým stylem, tak to se taky nesmí? No především velice dobře vím, že naskočíš na každou kravinu jako čertík. To tady snad nemuším dokazovat, argumentovat, to se vidí.Soudný čtenář si údělá svůj úsudek sám. Ahoj, hezký den. 🤣 🙋‍♂️

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
8. 1. 2024 12:33
Odpovědět  Slovan

.. schopnost něco něco tvrdit není považována za důkaz pravdivosti tvrzení…
Tvrzení bez důkazů není diskuse, s tím můžeš tak akorát do hospody, samozřejmě, že na limo nebo kafe… ;o)))

Slovan
8. 1. 2024 12:52
Odpovědět  Boomer

Však povídám že nediskutuji na tvé úrovni, ale to já ani nechci, protože se mi to zdá poněkud zvláštní až odporné. 😘

Boomer
8. 1. 2024 13:03
Odpovědět  Slovan

.. no to bude asi tím, že jsi to nikdy aNI nezkusil, páč si nevěříš, myslíš že to je nad tvoje obzory. Jako ta liška, co na hrozny nedosáhla, nemohla ochutnat a tak.. pche, stejně jsou kyselé!!
;o))))

Joe Arp
8. 1. 2024 12:49
Odpovědět  Slovan

…..inu Hej Slované…, tady se nesmí ani naznačovat, to jsi ještě nepochopil, k princeznám se nečuchá! )))))((((óóó Zduř.

Boomer
8. 1. 2024 11:17
Odpovědět  Pavel

..a jak jinak lze reagovat na dobytek, který mi v první větě podsune co jsem nenapsal a potom už jen blábolí svoje zmatené představy co by kdyby a kdo by co měl nebo neměl..
Takže padej do svého kouta ohrady a žvýkej…a můžeš si tam na pokecání vzít toho dvojitého vysokoškoláka pod námi, a bavte se pokud možno o pravopisu, v tom jste oba slabí, velmi slabí…
A myšlení přenechejte jiným!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
8. 1. 2024 12:33
Odpovědět  Boomer
Jura S
7. 1. 2024 12:50
Ohodnotit příspěvek :
     

ČERNOCHOVÁ je latentní deviant, ideální případ pro psychologa, jak zabránit vraždění dle profilu :

  • kdo nosí v kabeli půlmetrový model tanku ? úchyl
  • nemá vlastní potomky, u ženy krajně podezřelé… důvody ???
  • jeví maskulinní chování se zřetelnými rysy agresivity bez vlastní sebereflexe a sebeovládání
  • trpí uchylnými představami totálního vyzbrojení za jakoukoliv cenu, přitom nechápe že je rok 24 a její F35 dojedou za 10 let = nechápe vůbec časovou osu – závažná porucha mozku
  • dá se jako baba do rezortu armády… nutno prošetřit, zda podřezávala kapry, nebo i savce – králíky, ovečky, kozičky a jestli z toho měla sexuální požitky…
ijn
7. 1. 2024 13:56
Odpovědět  scipio

……..je velká štětka a kosočtverec zároveň, Červíček by mohl vyprávět, jek je štastný, že si našla jiné ………!!!

Ladislav 💤
7. 1. 2024 13:57
Odpovědět  scipio

Selsky řečeno, tupá kráva!

Standa
8. 1. 2024 07:40
Odpovědět  scipio

Proč se omlouvám kravám.? .Omluvte se i Vy za sedláky!
Kráva je moudrý tvor . Prochází lidstvem po tisíciletí.I egypská bohyně byla kravooká.Hathor byla starověká bohyně a byla též uctívána jako kraví bohyně od 2700 př. n. l., za vlády druhé egyptské dynastie. Její kult však pro Egypťany sahá do ranějších dob, pravděpodobně až ke Králi Štírovi (Serket). Je bohyní tance, hudby, lásky a alkoholu.Tomu zřejmě holduje tvz.zdejší lékařka. Také byla jedním z podsvětních božstev. V ptolemaiovské době jí byly zasvěceny tzv. domy zrození .
Kráva se v hinduismu považuje za posvátné zvíře. Představuje hojnost, čistotu a a je považována za “čisté(nábožensky)” blahoslavené zvíře. Stejně jako matka země, je i kráva symbolem principu nezištné pomoci. Vzhledem k tomu, že kráva dává mléko z nějž lze vytvořit mnoho dalších výživných produktů pro stravování, je hinduisty uctívána i v obrazech. Býk potom slouží jako symbol džarmy (nedělitelné jednoty buddhismu). Historicky stála kráva na stejné úrovni jako kněží a její usmrcení bylo stejně závažným trestným činem, jako vraždabrahmána (kněze).

Standa
8. 1. 2024 07:45
Odpovědět  Standa

Dále..Během vlády dynastie “Gupta” v polovině prvního tisíciletí před naším letopočtem se usmrcení krávy trestalo smrtí V současnosti v zemích, jako je Indie a Nepál, kde většina obyvatel jsou hinduisté, je kráva velmi vážená a je pod právní záštitou státu (chráněné zvíře). Ochrana krav a zdrženlivost (úplná abstinence) od pojídání hovězího je tradiční součástí hinduismu.

Kdo měl na vesnici krávu byl vážený člověk.
Kráva po tisíletí dávala lidem potah i na orání a obchod , mléko,i později maso, kůži, ( kopyta i rohy-Masox).I důvěrný vztah . Pásli jste někdy krávu?
Stáli jste někdy v kravincích ,když vás zábly nohy? Hnojili pole,hřáli ve stájích.
Opět se omlouvám kravám ! Bohužel jste povýšil jednu osobu.

ModrýKlokan
7. 1. 2024 15:23
Odpovědět  Jura S

Přesně.

Teuton
7. 1. 2024 13:02
Ohodnotit příspěvek :
     

Hele, vánoce skončily, pohádky jsou již minulostí, ale … Ale skoro bych se vsadil, že se před Vánoci příštími s otevřenou hubou a vyvalenejma očima přiřítí BIS, Bezpečnostní informační služba podpraporčíka Michala Čoudelky, a začne vykřikovat, že střelec z té ukrajinské univerzity v Praze, David Kozák, byl ve spojení s ruskými tajnými službami a dokonce měl v plánu pohlavně zneužít Petra Nutellu. Od čučkounů lze čekat i ten nejbizarnější pohádkový příběh.

zuzana
7. 1. 2024 13:13
Ohodnotit příspěvek :
     

Očkovací vakcíny proti COVID-19 způsobují rakovinu

https://aktax.cz/ockovaci-vakciny-proti-covid-19-zpusobuji-rakovinu/

Pravdomluvny
7. 1. 2024 13:30
Odpovědět  zuzana

To víme,ale je třeba to připomínat pořád.
Škoda, že tyhle stránky nečtou Svědci covidovi 😎

Tupý hulvát
7. 1. 2024 15:43
Odpovědět  Pravdomluvny

Čtou.Které vakcíny máte na mysli,proč nestoupá rakovina po letitých vakcínách na chřipku,nebo tuberkulozu?Nemělo by se to špatné PŘESNĚ definovat?Jste proti očkování obecně?Nebo patříte mezi idioty,kteří si přejí,aby tady pajdali zkroucení lidé po obrně?
Základní problém není očkování,ale genetické manipulace a CÍLENÁ nemožnost vakcínu si vybrat i mezi přípravky na tradičním základě.Takové zjednodušování vede k přibývání blbů,odmítajících očkování jako takové!

Pravdomluvny
7. 1. 2024 16:39
Odpovědět  Tupý hulvát

Píšu o pseudovakcíně proti covidu.

Tupý hulvát
7. 1. 2024 19:06
Odpovědět  Pravdomluvny

O které!?

Pravdomluvny
7. 1. 2024 19:26
Odpovědět  Tupý hulvát

O všech pseudovakcínách proti covidu,je to jasný????!!!!!

Boomer
8. 1. 2024 12:59
Odpovědět  Pravdomluvny

.. a sakra, takže i slivovice je fuj?!!!

Pravdomluvny
8. 1. 2024 17:23
Odpovědět  Boomer

Píšu o pseudovakcínách,ne o léty prověřenou medicínu 😅

Boomer
8. 1. 2024 17:34
Odpovědět  Pravdomluvny

.. se mi teda ulevilo, sakra!

jiří
7. 1. 2024 21:10
Odpovědět  Tupý hulvát

Jsou základy zdravotnické vědy záměrně založené na lži?
https://rumble.com/vr9a25-virotologick-crkev-virologie-vyvrac-koronu.html
100 let nám lžou
Exozomy jsou zcela k nerozeznání od toho, co virologové nazývají “viry”. Exozomy fungují takto: řekněme, že se máme špatně vyživovaný organismus, pak ho vystavíme běžnému toxinu z prostředí. Zasažené tkáně a buňky začnou tyto jedy produkovat, balit a vylučovat ve formě exozomů. Tímto způsobem se buňky a tkáně zbavují látek, které by jim mohly velmi uškodit. Čím větší je vystavení toxickým útokům, tím více exozomů se vytvoří. Studie ukázaly, že pokud buňkám nějakým způsobem zabráníme v produkci a vylučování těchto exozomů, pak buňky a tkáně, vlastně celý organismus, dopadnou hůře. Tento výzkum ukazuje, že produkce a vylučování exozomů je klíčovou detoxikační funkcí všech buněk a tkání.
https://www.matrix-2001.cz/clanek/pravda-o-nakaze-zkoumani-teorii-o-tom-jak-se-siri-nemoci-12512


Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pravdomluvny
7. 1. 2024 13:27
Ohodnotit příspěvek :
     

Pokud by střelbu chtěla zastavovat vlastním tělem ona,Řehka a ostatní pětidemoliční vlastizradci…… jsem pro😎

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Prd
7. 1. 2024 13:33
Ohodnotit příspěvek :
     

Kdo je Jan Schneider:

http://www.vladimirhucin.cz/?q=node/587

Prd
7. 1. 2024 14:13
Odpovědět  scipio

Není důležité kdo, ale co píše. Hučín je možná kontroverzní postava, to ale neznamená, že nemůže poskytnout relevantní informace. Se Schneiderem má pravdu, potvrzují to i jiné zdroje. K takovým “bezpečnostním analytikům” s pochybnoou vazbou na BIS a havloidy je potřeba přistupovat s největší opatrností

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
7. 1. 2024 15:26
Odpovědět  Prd

Já nevěřím preventivně žádné madméééédyjální filcce a nemusím tudíž nic řešit.

Slovan
7. 1. 2024 16:27
Odpovědět  Prd

Nám se to těžko posuzuje když osobně neznáme ani jednoho že. A jeden o druhém může někde napsat cokoliv, protože to nemuší být pravda. O mě se na netu také šíří nepravdy a ten kdo mě nezná, tak si těžko o mě může udělat obrázek. I zde by se měla vyjádřit tzv. třetí strana, aby bylo jasno.

Boomer
8. 1. 2024 12:57
Odpovědět  Slovan

.. no nepovídej, o tobě taky někdo napsal, že jsi byl svazák a vylepoval nástěnky? Tý brďo, tak to jsme už dva takoví… postižení.

Nedáme si scuka, ať máme jistotu aspoň o sobě navzájem? ;o))))

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
8. 1. 2024 13:38
Odpovědět  Boomer

Chceš vypsat co ty všechno tuna napsal na mou adresu, těch posměšků. Já mám rád srandu a když je trefná, tak se tomu i zasměji. Tohle ty ani ty neumíš. Jó a cuka si dávám se slušnými lidmi a ne takovými jako jsi ty. Tak to za prvé. Za druhé a naposled tě ŽÁDÁM vynech mě ze svého kontaktu. nadávej si zde komu chceš, když tě to trpí. Tak ti přeji panáčku ještě jednou hezký den. Papáááá.🥰

Boomer
8. 1. 2024 15:20
Odpovědět  Slovan

..inu hochu, věc se má asi takhle: těžko může někdo o někom vědět, jestli byl svazákem a lepil nástěnky, pokud zde někdy nepsal něco, co by tomu mohlo nasvědčovat měrou větší než malou. Ovšem když se někdo chlubí, jak mu pěkně pění dvanda z výčepáku ve sklepě a nezná se, když mu zapíská v sudu, tož v takovém případě lze s vysokou mírou pravděpodobnosti usoudit, že má k alkoholu blíže než blízko.
Pá pá…

Slovan
8. 1. 2024 15:48
Odpovědět  Boomer

Ty si tu nemáš asi s kým dopisovat co? Tak si se zaměřil na mě a píšeš mi dokolečka bláboly o alkoholismu. Můžeš mi napsat proč zacházíš do té trapárny. Co tím sleduješ? Ale já fakt nemám furt chuť a náladu ti odepisovat na kdejaké píčoviny, fakt ne.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
8. 1. 2024 16:02
Odpovědět  Slovan

.. no jo, to já chápu, musíš do sklepa. Tak už tě nebudu zdržovat, a pozor na schodech..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
8. 1. 2024 16:24
Odpovědět  Boomer

Vidíš ještě že jsi mi to připomněl málem jsem zabudol. Ty si dáš zajisté kozinec, tak to nezávidím. 🤣🤣🤣

Boomer
8. 1. 2024 17:12
Odpovědět  Slovan

.. ne hochu, dnes si dám skleničku Frankovky clairett, pozdní sběr, to bys měl někdy ochutnat…

Slovan
8. 1. 2024 17:36
Odpovědět  Boomer

Ne děkuji já jsem pivař, mě víno nic neříká, kdyby mě nějaká Maruška ve Zlíně cvrnkla do sklenky tak to stejně nepoznám. My tuna pijeme pivo.

Boomer
8. 1. 2024 17:43
Odpovědět  Slovan

.. no my tadyk na Moravě hlavně víno, po víně se zpívá, však to je taky naše heslo: Víno, zpěv a baby… z piva jsou chlapi ospalí a to ženské nemají rády.
O víno se podělíme, zapíváme si s každým kdo to trochu umí, no a baby si necháváme výhradně pro sebe, to už poznal i ten kudrnatý Ferina…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pravdomluvny
7. 1. 2024 14:09
Odpovědět  Prd

Je to xindl a udavač jako byl Wenzl flaška -vodky. Hejvl 🤮

Pijack
7. 1. 2024 13:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Soudě podle chování té hospodské cuchty Černochové je na nebesa jasné, že je psychopat a státní zástupce by ji měl nechat sebrat a trestně stíhat za potenciální teroristický útok. Přesně ten typ lidí střílí do bezbranných cílů.

Pravdomluvny
7. 1. 2024 14:10
Odpovědět  Pijack

Ani hospodská cuchta 4.kategorie by se takhle nechovala…..

katango
9. 1. 2024 12:41
Odpovědět  Pravdomluvny

Ta by nenosila v kabelce tank, ale okurku, ta se pak dá i sníst.

Gales
7. 1. 2024 13:53
Ohodnotit příspěvek :
     

Jó Černochová.Na tu nikdo nemá.Ta nosí v kabelce místo pistole tank.

Pravdomluvny
7. 1. 2024 14:11
Odpovědět  Gales

Jestli to není tančík jako měl poručík Gruber v seriálu Haló haló 😂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Tupý hulvát
7. 1. 2024 15:11
Ohodnotit příspěvek :
     

Čtu pana Schneidera rád,dosud to byl jeden z lidí,kterým jsem důvěřoval a jeho názory jsem porovnával se svými.
Je třeba ale dávat pozor vždy.Jeho tvrzení,že neplatí,že většina trestných činů se střelnou zbraní je spáchána zbraní nelegální,protože prý DVA ZE TŘECH podobných činů bylo naopak provedeno zbraní legální je nepochopení.Nahrává touze po odzbrojení občanů.
Nějaký magor přemýšlející o demonstrační sebevraždě s tím,že zabije ještě další lidi samozřejmě vůbec nedumá o tom, jestli je jeho zbraň legální,je mu to jedno,stejně plánuje,že zemře.
Ještě,že pan Schneider nenavrhuje zrušení náklaďáků,se žebřiňákem se také blbě vjíždí do davu.

ModrýKlokan
7. 1. 2024 15:20
Ohodnotit příspěvek :
     

Nechápu jak psychicky labilní psychopatka Kalamity Jane Black může mít zbrojní průkaz. Veřejně neustále někomu vyhrožuje násilím a válkou, mazlí se veřejně se svými zbraněmi, prostě magor.

PČR by měla zasáhnout a nechat ji projít psychotesty. Samozřejmě anonymně, aby nemohla někoho zkorumpovat nebo zastrašit z titulu své funkce.

Boomer
7. 1. 2024 15:33
Odpovědět  ModrýKlokan

.. na psychotesty v této souvislosti může držitele ZP poslat jen praktický lékař, u něhož je držitel ZP registrován…

Pavel z Moravy.
7. 1. 2024 16:03
Ohodnotit příspěvek :
     

Jednou větou – toto vše je důsledek vládnutí kapitalismu.

Slovan
7. 1. 2024 16:36
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Pavle “bohužel” tě muším dát za pravdu, že jsem radši tenkrát v tom listopadu nedostal mor a choleru a půl roku byl mimo provoz. Když to dnes hlavně ve městech vidíš a jak píše výše Klokan, kam se podíváš všude psychopat, kteří pak otravují slušné lidi.

Slovan
7. 1. 2024 17:22
Odpovědět  scipio

Jo souhlasím, já když si z pražáků střílím vždy je to sranda, bo mě to zůstalo z dětství, kdy se nám montovali do holek aq moc machrovali. 😊
Mám tam všude spoustu přátel a teď se budu vychloubat na celkem vlivných místech. Takže já jsem v pohodě, jen se trochu pozlobíme. 🙋‍♂️

Pavel z Moravy.
8. 1. 2024 10:42
Odpovědět  Slovan

Ale vždyť to bylo již pár roků před převratem vše připravené a lidé jim potom v 89 dělali pouze křoví. Pár disidentů, pár přeběhlíků od komunistů, pár těch ze západu co zde přišli ve 48 o majetky a samozřejmě velká síla kapitálu ze západu, aby se dostal k majetku našeho národa. A vypadlo z toho tady toto. Ti čeští velcí podnikatelé z předválečné doby, kteří odírali lidi jak to šlo a zacházeli s nimi jako s dobytkem, když v tom revolučním roce přišli o majetky byli samozřejmě posedlí touhou se pomstít. Tak toho všechny ty skupiny pěkně využili a namastili si kapsičku i kasičku. Mně nejvíce se.re to, že naši předci se dřeli jako koně, aby vybudovali něco hodnotného pro národ a tady tihle všichni grázlové to tady za 30 roků rozkradli a rozdali. A znal jsem pár starých dědků, dnes všichni po smrti, kteří makali na stavbách mládeže, stavěli přehrady, elektrárny, polikliniky a jiné. Dokonce jsem znal 2, kteří mi říkali, že to byla nejkrásnější údobí jejich života, když pracovali na těchto stavbách. A ať si nikdo nemyslí, žádné bohatství jim z té dřiny nepřiteklo. Můj známý říkal, dělal jsem to pro národ a jeho budoucnost. A tu máš čerte kropáč, přišli vychcánci, shrábli to co druzí

Pavel z Moravy.
8. 1. 2024 10:52
Odpovědět  Pavel z Moravy.

v potu tváře vybudovali a ještě mají tu kure.vskou drzost na tyto lidi plivat. Kdyby alespoň drželi tlamy. Všichni, kteří se tak odporně chovají uráží své rodiče a prarodiče, kteří dřeli, aby se potomci měli lépe a sami měli velké kulové. Mluvím o padesátých a šedesátých letech. Ale v sedmdesátkách se již na dědinách, třeba na Hané stavěli na dědinách rodinné domky jak pro princezny. Družstva fachčila a mladí co se brali dostali od starých jeden vilku, druhý auťák. To byl vstup do života. Takových bylo, vždyť jsem k nám na Hanou často jezdil i když jsem tam nežil. Jó, kur.wa ” to bylo zle” za toho socíku.

Boomer
8. 1. 2024 11:31
Odpovědět  Pavel z Moravy.

.. no vidíte, a vy to místo v rodinném domku jak pro princezny doklepete v paneláku. Holt jste se málo snažil za toho socialismu.. a v tom je váš problém, bečíte, že vás vaši velcí soudruzi odkopli, když už vás už k ničemu nepotřebovali.
Pohádka skončila…

Pavel z Moravy.
8. 1. 2024 12:55
Odpovědět  Boomer

Víte, já jsem absolutně nezávistivý člověk, takže mně stačilo a stačí co mám. Já pouze komentuji situaci jaká tady vznikla. Ale s podivem je jedna věc, vy snad o mně a mé povaze víte více než já sám. Kdybych to já použil vzhledem k vaší osobě, to by vadilo, to jste mi dal již kdysi najevo. Takže si to ujasněme, já neznám vaši povahu a vy zase mne. To bude asi spravedlivé.

Slovan
8. 1. 2024 12:41
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Ježiši ty jsi se po ránu rozepsal. 😊
Ale jo Pavle naprostý souhlas, máš pravdu a právě proto mě to žere jaké jsem dělal křoví a ze sebe debila.

Pavel z Moravy.
8. 1. 2024 13:34
Odpovědět  Slovan

Ále co bylo bylo. Vidíš v příspěvku jsem psal jak si alespoň tam u nás na Hané lidé co dělali v družstvu žili. Já žil na severu Moravy, ale jezdil jsem tam k příbuzným. Jak jsem psal výše, stavěli pro mlaďochy nádherné baráky, kupovali auta, neboť JZD alespoň tam fachčila a byli docela zazobaní. Já po tom nikdy netoužil, tak jak píše náš spolubesedník, žiji pouze v paneláku, ale nijak mi to nevadí. Ale když dnes přijedu k strýci a sestřenici na zmíněnou dědinu, tak zjistím, že jim sebrali poštovní úřad, zdravotní středisko, školu a dokonce i obchod a faru. Tohle provedli ti demokratičtí lidumilové tak velebící ten skvostný kapitál. Takže mají možná pěkné domy, ale v dědině hovno. Za vším musí cestovat do města. A mladých tam už moc není a staroši jsou prostě v pérdeli. To jsou kur.wa paradoxy. Za socíku měli vše po ruce, ani nemuseli jezdit do města, postavili si pěkné baráky a teď mají pouze ty. A tobě asi nemusím vykládat co stojí opravy. Jo a autobus tam jede dvakrát denně. Jó, sestřenice, která pečuje o hodně staré rodiče je z toho úplně nadšená. Naštěstí je to prostá vesnická holka, tak to tak nevnímá. Jó kapík, to je krásný kvapík, ale do pekel.

Pavel z Moravy.
8. 1. 2024 13:40
Odpovědět  Slovan

Tak jsem ti napsal zase delší koment, ale on čeká na schválení. Buď cenzura tzv. hlídacího psa nebo a la Semi. Napsal jsem tam totiž slůvko ho.vno, ale bez tečky. To víš, ve společnosti, kde budou mladá děcka učit masturbovat se takové výrazy do textů nehodí. To je strašlivě fuj. Ale čekej můj opravený komentář.

Slovan
8. 1. 2024 13:48
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Pavle takhle bych to neviděl, holt se to někde šprajclo, když je to dlouhé. Já ted nevím ale nepamatuji že by mě někde něco zmizelo co tu chodím.

Pavel z Moravy.
8. 1. 2024 13:53
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Tak jenom krátce. Co bylo bylo. V příspěvku jsem psal jak si lidé žili tam u nás na Hané. Já se tam pouze narodil, potom jsem žil už pouze ve městech na severu. Ale jezdím tam k příbuzným. Postavili si za socíku pěkné domy, vydělávali pěkné prachy, protože ta družstva dobře fachčila. Měli na dědině kromě MNV, školu, zdravotní středisko, poštovní úřad, dokonce i knihovnu, samozřejmě obchod. A když přijedu dnes, není tam vůbec nic, i tu faru jim stařenkám zavřeli a farář jezdí nevím odkud. Není tam lautr nic. Moje sestřenice která se stará o své opravdu velice staré rodiče, již také stará musí pro všechno a za vším do města. Autobus tam již jezdí pouze dvakrát denně. Ještě, že je to taková skromná vesnická holka. A opravy baráku dnes samozřejmě něco stojí. Tobě to nemusím vykládat. Tak takhle dopadl ten jeden z klenotů socialistické vesnice. Jó, přišel kapík a přeměnil se v kvapík likvidace všeho dobrého pro lidi. Tak se měj a pochlub se co dělá ta tvá ptačí drobotina.

Slovan
8. 1. 2024 14:16
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Pavle je to tak ale když je někdo liberálně fašisticky založen tam to nevysvětlíš. Proto už málo kam jdu a čekám na ……..

Scorpions – Wind Of Change (Official Music Video) – YouTube

Pavel z Moravy.
8. 1. 2024 16:09
Odpovědět  Slovan

Nu vidíš múj starý strejc hodně přes devadesát ještě chodící je nasr.aný jak pes co se.re hřebíky, neb tam už roky nemají hospodu a on miluje pivko. A že se nadřel v životě a tihle zmr.di mu vezmou i to poslední. Doufám také, že vítr změny dorazí brzy.

Slovan
8. 1. 2024 16:28
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Tak ho odemne pozdravuj, to muší být krásné jestli je ještě vitální, že je tu jeden mladší strejda ZK a lemtá to pivo až se za boomerem prášíí. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Tupý hulvát
7. 1. 2024 19:09
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Olga Hepnarová??

Pravdomluvny
7. 1. 2024 19:28
Odpovědět  Tupý hulvát

Ta je teď ve vládě???!

Pijack
7. 1. 2024 18:20
Ohodnotit příspěvek :
     

Nepatřím mezi konspirátory, ale mám vážné podezření, že masakr na FF KU zinscenoval někdo ze specialistů BIS a DK byl k tomu účelu “zasvěcen” a zneužit… pod dohledem specialistů CIA nic nepředstavitelného. Důvod je dohledatelný – perzekuce vůči České populaci. A ty indicie ihned po střelbě začaly vylézat na povrch – odzbrojit Čechy, usnadnit migraci, zamezit násilné revoltě občanů… Že se chystají zlikvidovat svrchovanost ČR je snad každému jasné.

Jura S
7. 1. 2024 18:40
Odpovědět  Pijack

No kolego, vy máte koule velikosti pomerančů…. mě 57, za mlada mě 2 x celkem slušně zmlátila STB, ale to už byly 80-ky tak se to dalo snést. holt byli jsme mladí a namakaní… jen do žeber, jen 3 nalomený, banalita…
To mě přivádí na myšlenku jak dneska mučí a mlatí ropušákova mafie, v 57-mi bych asi ještě unesl trhání tak max 2-3 nehtů, nebo zlomení 2 žeber, ale údery do hlavy by už mi určitě dělaly špatně… už mívám mělký spaní a nezaberu ani s kováčem abych se slušně vyspal…. No uvidíme… člověk přežije víc než zvíře….

Pravdomluvny
7. 1. 2024 19:31
Odpovědět  Jura S

Stejně,jako to dělal Leopold II.v Kongu….???

jiří
7. 1. 2024 21:25
Odpovědět  Pijack

comment image
comment image

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pijack
8. 1. 2024 12:30
Odpovědět  jiří

Dík. To jen potvrzuje moji domněnku.

Frank
7. 1. 2024 18:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Já osobně si myslím, že už samotný fakt studovat na filozofické fakultě je diagnóza. Ale to by mohla posoudit soudružka Džambalája z kazachstánské jurty, která diagnostikuje na dálku. Ostatně předpokládám, že pravdu se stejně nikdy nedozvíme. Kulizrakovo komando si to upraví podle potřeby. A pindy nějaké zapšklé bezdětné baby od bankovní přepážky nelze brát vážně.

komoří Lang
7. 1. 2024 19:12
Ohodnotit příspěvek :
     

Je to sice mimo téma, ale možná by vás zajímalo, že před 51 lety 5. ledna 1973 provedli Sověti jako prvni na světě vysadek lehkeho tanku BMD 1 s lidskou posadkou z letadla AN 12. Žádná armáda na světě to
dosud nezopakovala. A jestli se dobře pamatuju, tak šlo o dobrovolniky.

Jiří
7. 1. 2024 20:56
Ohodnotit příspěvek :
     

Jó disidenti se krásně rozdělili a ukazují kdo je kdo.Za komunistů měli sílu ,dnes jsou jen k smíchu a zničené Československo je v hajzlu .

Frank
8. 1. 2024 09:00
Ohodnotit příspěvek :
     

To se tady vyrojilo specialistů.

Kelly
8. 1. 2024 09:05
Ohodnotit příspěvek :
     

To jste mě naštval, pane Schneidere, to jste trefil pořádného kozla, že právě citujete PePu. Když nás protiteroristická policie zmazala u Národního muzea 11.3.2023, tak PePa byl druhý po Rakušanovi, který se této akce, kde neprasklo ani jediné sklo na Muzea, snažil politicky zneužít proti celé demonstraci hnutí PRO, že prý jsme tam přišli rozbíjet, dokonce nějaký náměstek policie tvrdil na Výboru pro bezpečnost, že nám policie zabránila, abychom mohli uvnitř Muzea ubližovat dětem. Že jste tenkrát neříkal, aby se tohoto zásahu proti nám nesnažili různí PePové politicky zneužít proti oposici.