politika

Když na bojišti, tak na bojišti, jednání o Ukrajině bez příměří a „říše lží“. Co řekl Lavrov v OSN

Rusko je připraveno na jednání o Ukrajině, ale nebude zvažovat návrhy na příměří a zastavení bojů. Na tiskové konferenci na 78. zasedání Valného shromáždění OSN to řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Ministr z tribuny Valného shromáždění nazval Západ „říší lží“ a vyzval k „zabránění sklouznutí do velké války“ a poté nastínil novinářům ruskou vizi situace v Náhorním Karabachu, připomněl roli Západu v ukrajinském konfliktu a řekl, že diplomaté z Moskvy se v OSN nenudili.

TASS shromáždil hlavní prohlášení ministra.

O „říši lží“ a „velké válce“

 • Současný Západ, jak řekl ruský prezident Vladimir Putin, „je skutečně opravdovou „říší lží“: „Američané a Evropané, zvyklí dívat se na zbytek světa svrchu, často slibují, berou na sebe závazky, včetně písemných a právně závazných a pak je prostě nedodržují.“
 • “Přímo před našima očima se rodí nový světový řád.” Poprvé od vzniku OSN „existuje šance na skutečnou demokratizaci světových záležitostí“ a pro Rusko je zřejmé, že „jiné cesty není“.
 • “Lidstvo dnes opět, stejně jako mnohokrát v minulosti, stojí na rozcestí. Záleží jen na nás, jak se historie vyvine. Je ve společném zájmu zabránit sklouznutí do velké války a definitivnímu kolapsu mechanismů mezinárodní spolupráce vytvořené generacemi předchůdců.

O jednáních o Ukrajině

 • Rusko je připraveno jednat o Ukrajině, ale neplánuje zvažovat návrhy na příměří: “[Ruský prezident Vladimir] Putin se k tomu vyjádřil. Řekl velmi jasně: “Ano, jsme připraveni na jednání, ale nebudeme zvažovat žádné návrhy na zastavení bojů. Protože už jsme to jednou zvažovali, ale vy jste nás oklamali.”
 • Moskva zároveň nebude tlačit na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zrušil zákaz, který uvalil, na jednání s ruskou stranou: „Dávat mu nějaká angažmá se nikdo nechystá”.
 • Takzvaná mírová formule navržená Zelenským je „naprosto nerealizovatelná“. “Je to prostě nereálné a všichni to ví.”

O hranicích Ukrajiny

 • Rusko respektuje územní celistvost Ukrajiny „za podmínek“, které byly vyjádřeny v deklaraci nezávislosti Ukrajiny: „Deklarace obsahuje mnoho dobrých věcí, včetně toho, že budou respektovat práva národnostních menšin, budou respektovat práva ruského jazyka a jiných jazyků, ruština je tam (v deklaraci) přímo zmíněna. <…> Ale pro nás v Deklaraci nezávislosti bylo jedním z hlavních bodů, že Ukrajina bude neblokovou zemí a nebude vstupovat do žádných vojenských aliancí.”

O roli Západu v konfliktu

 • Konkrétně jde o poskytování zpravodajských dat: “Vojenské družice pracují ze všech sil, ve vzduchu jsou i průzkumné letouny. A průzkumné letouny, především americké a britské, pomáhají nejen navádět na cíl, ale také sledují odkud pracuje naše protivzdušná obrana, aby to pomohlo příště.“
 • Nikdo na Západě „vážně nechce ukázat pochopení toho, co se děje“, a vyzývá k porážce Ruska „na bitevním poli“: Pojďme „když na bojišti, tak na bojišti“.

O Karabachu

 • Ruské mírové jednotky budou napomáhat při nastolení mírového života v Karabachu poté, co „představitelé Jerevanu a Baku mezi sebou vyřešili otázku vzájemného uznání suverenity obou zemí“. Evropská unie svými pokusy vnutit Ázerbájdžánu a Arménii zprostředkovatelské služby přináší „spolu s Washingtonem destabilizaci na jižní Kavkaz“.
 • Ruská federace chápe, že v Arménii existuje „mocná lobby“ vytvořená Západem, aby podkopala ruský vliv: „Považujeme to za uměle rozdmýchané vášně.
 • Moskva věří, že arménský lid „svou historii spojuje s Ruskem a dalšími spřátelenými zeměmi, především se zeměmi <…> regionu, a ne s těmi, kteří přijíždějí ze zámoří“.

O obilí

 • Ukrajinská část dohody o obilí bude obnovena, jakmile bude vyplněna ruská část – „ve stejný den“.
 • Moskva zároveň generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi vysvětlila, že jeho návrhy na obnovení těchto dohod nebudou fungovat: „Neodmítáme je, samy o sobě jsou prostě nerealizovatelné.“

O prohlášeních Guterrese

 • Lavrov osobně požádal Guterrese, aby fakty potvrdil prohlášení o „krádežích“ ukrajinských dětí, které generální tajemník učinil na zasedání Rady bezpečnosti OSN: „Odpověď jsem zatím neslyšel, ale požádal jsem ho, aby mi odpověděl na tuto otázku, protože je to vážná věc.”

O práci na Valné hromadě

 • Lavrov uspořádal více než 30 setkání s partnery v OSN, “existuje mnoho nových zajímavých, slibných projektů.” “Řeknu vám to upřímně, nenudil jsem se. Začal jsem pracovat včera v osm ráno a skončili jsme v osm večer.”
 • Moskva spolupracuje s těmi, kteří „se respektují a kteří nikdy nebudou zrazovat své národní zájmy, protože na ně křikli z Washingtonu“.
 • Úkolem ruské delegace na Valném shromáždění bylo co nejjasněji zprostředkovat vizi Moskvy vývoje mezinárodních vztahů, pochopení potřeby „hledat vzájemnou shodu založenou na vzájemném respektu všech států bez výjimky“. “Tato linie získává stále větší podporu ze strany globálního Jihu, ale brání se jí země kolektivního Západu.”

https://tass.ru/politika/18827547

To hlavní z prohlášení Sergeje Lavrova na všeobecné politické diskusi 78. zasedání Valného shromáždění OSN:

📌Ujištění západních lídrů, která jsou v archivu, se ukázala jako podvod. Nebylo jim trapné, že jejich rozšiřování NATO na východ také porušovalo dohody OBSE.

📌Novým projevem rozpínavosti NATO bylo šíření NATO prostřednictvím AUCUS, které tlačí účastníky těchto struktur k interakci s aliancí.

📌Postup NATO do tichomořské oblasti se nazývá požehnáním, zatímco expanze BRICS je hrozbou.

📌Jasným projevem sobectví západní menšiny se staly obsedantní pokusy o ukrajinizaci agendy všech mezinárodních diskusí, zatlačující do pozadí řadu nevyřešených regionálních krizí, z nichž mnohé se táhnou léta, ba desetiletí.

📌Naléhavá reforma stávající architektury globálního vládnutí je opožděná. Už dávno nesplňuje požadavky doby. Spojené státy a jejich spojenci se musí vzdát umělých omezení přerozdělování hlasovacích kvót v MMF a Světové bance.

📌Úkol zabránit sklouznutí do velké války a konečnému kolapsu mechanismů mezinárodní spolupráce je v globálním zájmu;

📌Pozitivním trendům v regionální spolupráci odporují stále agresivnější pokusy Západu o nadvládu ve světové politice, ekonomice a financích. Je ve společném zájmu vyhnout se fragmentaci světa, ale pokud se Spojené státy a jejich spojenci nebudou chtít dohodnout na tom, aby procesy globalizace dostaly spravedlivý a rovnoprávný charakter, pak zbytek světa bude muset vyvodit závěry a přemýšlet o tom, aby jejich vývoj nebyl závislý a nestál na neokoloniálních instinktech bývalých metropolí.

📌Dnes, poprvé od založení OSN v roce 1945, existuje šance na skutečnou demokratizaci světového dění, jiná cesta není;

📌Spojené státy americké a evropské země často přebírají závazky a neplní je, Západ je „říší lží“;

📌Úkol uštědřit Moskvě „strategickou porážku“ definitivně „zamlžil oči“ západních politiků;

📌Západ vyzývá k porážce Ruska „na bitevním poli“: „když na bojišti, tak na bojišti“.

📌Akty pálení Koránu, urážky Tóry a pronásledování ortodoxních křesťanů v Evropské unii jsou doslova v plném proudu;

📌Spojené státy dělají vše pro to, aby zabránily Palestincům získat jejich vlastní stát;

📌Rusko vítá probíhající proces normalizace vztahů mezi Sýrií a Tureckem a pomáhá tomu společně s Íránem;

📌Rusko je znepokojeno eskalací vojenské hysterie ze strany Spojených států a jejich spojenců kolem Koreje, kde Američané hromadí strategický potenciál;

📌Evropská unie nyní vnucuje své zprostředkovatelské služby Ázerbájdžánu a Arménii, čímž spolu se Spojenými státy přináší destabilizaci jižního Kavkazu;

📌Ruský mírový kontingent bude všemi možnými způsoby přispívat k nastolení mírového života v Náhorním Karabachu;

📌Spojené státy a jejich spojenci se musí vzdát umělých omezení přerozdělování hlasovacích kvót v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance;

📌Je třeba uvažovat o spravedlivějších metodách formování sekretariátu OSN, současná kritéria neodrážejí skutečnou váhu států ve světovém dění;

📌Rusko požaduje, aby západní země okamžitě zrušily ekonomické sankce proti Kubě, Venezuele a Sýrii;

📌Západ připravuje pro Srbsko ukrajinský scénář. Celý svět vidí, jak na Balkáně pokračuje smutný příběh „Minských dohod“ o Ukrajině , které zajistily zvláštní status republikám Donbasu a které Kyjev s podporou Západu otevřeně sabotoval. Ani dnes EU nechce přinutit své kosovské chráněnce k plnění dohod z roku 2013 mezi Bělehradem a Prištinou. V každém případě EU vystupovala jako garant těchto dohod. 

📌Alarmující hlasování Německa, Itálie a Japonska proti rezoluci o nepřípustnosti glorifikace nacismu je smutným faktem a zpochybňuje upřímnost pokání těchto států za masové zločiny proti lidskosti během druhé světové války a také odporuje podmínkám, za kterých byly tyto země přijaty do OSN;

📌V řadě západoevropských zemí, včetně Německa a Itálie, jsou alarmující známky rehabilitace nacismu. Vidíme do očí bijící fenomén, jakým je rehabilitace nacistů a kolaborantů v řadě evropských zemí, především na Ukrajině a v Pobaltských státech.

📌Existují příznaky fašistické pomsty v zemích, které kdysi stály na straně Třetí říše.

📌Vidíme, že země globálního jihu si stojí za svými zájmy a nechtějí se připojit k protiruským sankcím;

📌Vycházíme ze svých národních zájmů a považujeme ty, kteří dělají totéž, za perspektivní partnery;

📌Rusko očekává, že všechna regionální sdružení budou hrát roli v reformě OSN;

📌Zelenského takzvaný mírový vzorec je nerealizovatelný, každý to ví;

📌Chceme získat seznam jmen těch, jejichž těla byla v Buče ukázána celému světu. Nedostali jsme ho, ačkoli jsme kontaktovali různé struktury. Osobně jsem požádal generálního tajemníka OSN, aby za přítomnosti všech členů Rady bezpečnosti využil své pravomoci k ne příliš těžké věci – získání seznamu. Pořád nic nemáme.

📌„Příště napište pravdu,“ – Lavrov vysvětlil korespondentovi agentury Reuters, že Rusko neodmítá návrhy generálního tajemníka OSN na obnovení „dohody o obilí“ – jsou nerealizovatelné.

📌Západ dělá vše pro to, aby odvedl pozornost od problémů, které po mnoho let vytváří v globální ekonomice, včetně potravinových a energetických trhů. Všechny problémy světového vývoje chtějí svést na to, že je válka.

📌Územní celistvost Ukrajiny narušili ti, kteří provedli převrat a začali střílet do vlastních lidí.

Pro Pokec24 přeložila Janinna

sdíletj na

50 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Jaris
24. 9. 2023 02:14

Vynikajici clanek! Lavrov je proste srdcove eso. Musi byt pro nej nesmirne unavujici neustale jednat s nafoukanymi tupci kolektivniho zapadu.
Zapadni zeme jsou takovi nenavistni skreti, kteri nepreji nikomu, aby se mel lepe nez oni sami.
Konflikt v Nahornim Karabachu chapu tak, ze zapad chtel rozpoutat dalsi valku, aby oslabil Rusko. V tomto pripade souhlasim s Putinem, ktery nechal Armence napospas Azerbajdzancum, protoze Armenie se bratrickovala se zapadem proti Rusku. Ti ted najednou vriskaji, ze je pry Rusko zradilo.

Janaz
24. 9. 2023 10:52
Odpovědět  Jaris

To vriesknie o “zrade Ruska” má pôvod v PSYOPS fašingtonu a s vervou ho šíri aj VK na Aeronete, pričom ignoruje všetky fakty o tom , čo tomu predchádzalo. Potvrdilo sa mi, že AE je fiatalternatíva s pôvodom v štruktúrach CIA. A nie je to len o situácii v Karabachu.

x-13
24. 9. 2023 11:13
Odpovědět  Janaz

Tak hlavní věc je, že v tom máte jasno:-)

Milan ze Zahrady Čech
24. 9. 2023 19:45
Odpovědět  Janaz

Bingo! Ale činí se Pešl, to zas jó.

pája
25. 9. 2023 02:46
Odpovědět  Janaz

VK alias pan Pešl nemá nic strukturně propojeno s CIA, to ovšem PSYOPS nevylučuje.

Putinovec
24. 9. 2023 11:18
Odpovědět  Jaris

Arménce nezradilo Rusko , zrazuje je dosazená vládní sebranka . Tak jako v ČR , SR , Ukrajině a tak jako v Austrálii .
Z historie je zřejmé , že Rusko své spojence nezrazuje . Jeho spojenci zrazují Rusko při každé příležitosti . O fašistickém západu nemá smysl psát to , co každý soudný člověk může svým selským rozumem chápat sám .
AEronet , michalapetr a další jsou strašilky , které mají formovat směr myšlení těch lidí , kteří nejsou schopni si způsob svého myšlení uspořádat mozaikovitě a vytvářet si tak obraz objektivní skutečnosti , kam se lži špatně zapasovávají .
Jsou idioti , kteří do 60% pravdy podstrčí 40% lží .
Jsou manipulátoři , kteří do 90% pravdy podstrčí 10% lží .
Jsou sociální mágové , kteří dokáží dát davu 99% pravdy a tím 1% lži celou pravdu otočí vzhůru nohama .
AEronet a spol osciluje mezi 40 a 10 % lží .

x-13
24. 9. 2023 11:32
Odpovědět  Putinovec

Je dobře, že zmiňujete například i https://www.michalapetr.com aby si lidé udělali obrázek sami, bez nicneříkajícího “manipulují”. Tak například ona “zrada RF vůči Arménii”. https://www.michalapetr.com/map-1789-putinuv-armensky-gambit-washington-i-brusel-bezmocne-lapaji-po-dechu-co-jim-to-zase-putin-provedl-gargamelova-lekce-z-geopolitiky/

Jaris
25. 9. 2023 02:30
Odpovědět  Putinovec

Take si myslim, ze se clanek o Armenii VK nepovedl. Jinak jsem presvedcena, ze je dobre cist vsechny alternativni weby i main stream a udelat si vlastni nazor. AE clanky rozhodne nepodcenuji a mnohe analyzy jsou velmi dobre. Vadi mi tam admin, ktery prispevky casto cenzuruje a ikdyz se nakonec objevi, prichazeji s velkym zpozdenim a tim se stanou neaktualnimi.

Putinovec
25. 9. 2023 08:35
Odpovědět  Jaris

Informace se dají získávat z různých zdrojů . Jen je potřeba si z nich vytvářet mozaikový obraz , kdy se dá odhalit to nezapadající , do informačního pozadí .
Já je občas sleduji proto , abych viděl , kterým směrem je pasák tlačí .

David
24. 9. 2023 15:42
Odpovědět  Jaris

Lavrov je Pan Diplomat.

primak
24. 9. 2023 07:19

Kdo sledoval včera otázky novinářů, většinou západních (jestlipak něco takového pořádá Blinken?), opakujících lživá obvinění – únos dětí, genocida, Buča, vývoz zrna, hnojiv, atd., musí Lavrova obdivovat, že neztratí nervy a že odpoví věcně.

Pavel
24. 9. 2023 20:12
Odpovědět  primak

pan lavrov ví že když se začne hádat a diskutovat s idiotem zákonitě časem klesne na jeho úroveň myšlení a vyjadřování proto pouze slušně odpoví na otázku nic víc protože ví že idiot nikdy nepochopí jiný názor než má ten svůj

Eva
24. 9. 2023 07:53

Pane Lavrove, poklona. Hluboká poklona.

All
24. 9. 2023 08:26

Rusko dnes znovu bojuje za všechny slovany a bratrské národy,bojuje i za nás,za českou republiku,která nikdy západu nepatřila,jsme slovanskou državou odnepaměti,odpradávna.Západem jsme pouze neustále infiltrováni,jsme příhraniční,okrajovou oblastí.Naše republika je znovu infiltrována a zasviněna podvodníky ze západu,kteří přes ubohé zrádce a kolaboranty z řad politiků a politických zločineckých stran co zrazují náš národ,obrácejí nás pomocí lží,podvodů a zamlčování dějin na stranu poroby,bezcharakternosti,bezduché kultury s nízkou vzdělaností,bez znalostí a bez pozitivního vývoje,na stranu nekončících podvodů a násilí.Jsme opět infiltrováni zlem,politické strany se proměnily rychle ve zločinecké organizace ničící náš lid,naši kulturu,jazyk,ducha i duše samotné uzavírají do svěrací kazajky poroby,omezení s proměnou na ,,Transhumanoidy”-zoombí-bezduché otroky. Tohle zlo a tyhle zločinecké opice,které se nám snaží zase vládnout pomocí opic politiků bude zastaveno,bylo to tak vždy. Jsme slované.

Slovan
24. 9. 2023 08:28

No pane Lavrov a tady vidíte jak pokrytecká ČR, Slovenská zřejmě taky, vesele podporují KoZa-í výmysli a kejkle po celém světě. Čím no přece finančně. Nemá cenu rozepisovat tu drahotu fšeho kam oko dohlédne. Kam jinam by ty peníze šly. Jestli se nestane zázrak, tak bude zle matičko zle…američani zde……

Pavel z Moravy
24. 9. 2023 11:49
Odpovědět  Slovan

Jo, strefil jsi to, zle už je. Zázrak nebude, pro nás je už jen skok do hlubin propasti. Vidíš jak ti naši lidičkové k okraji spěchají. Nemohou se již dočkat té nové reality show.

josef
24. 9. 2023 08:39

Strašlivá obžaloba strašlivého systému.

Albi
24. 9. 2023 09:21
Odpovědět  josef

A všimněme si, že nikde nebyl se strany Ruska jediný náznak doporučované taktiky světových “gaučáků” typu – hodťe na ně “jaderku”. apod.

DIPLOMACIE je založená na dialogu, trpělivosti. a excelentní diplomati taky vždycky zachovávali dekórum v jednání i ve svých projevech. Je to kombinace té trpělivosti, talentu a znalostí. I vynadat se dá slušnou formou.

Že mám pravdu, diplomate Lipavský? 🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
unor 2022
24. 9. 2023 09:39
Odpovědět  Albi

Ma to osem jeden hacek. Je to strana, na ktere stoji pravda. O protoze ona prave stoji na strane Ruska muze si ono dovolit byt diplomaticky elegantni. Na rozdil od trapneho zapadu potacejiciho se od lzi ke lzi.

tupý hulvát
24. 9. 2023 14:37
Odpovědět  unor 2022

Když považuje tupá většina LEŽ za PRAVDU,je PRAVDA k ničemu.

Pedro
24. 9. 2023 11:50
Odpovědět  Albi

Jestli je Lipavský diplomat, tak já jsem stvořitel světa.

ModrýKlokan
24. 9. 2023 19:06
Odpovědět  Pedro

Opuchlej Lipánek je nebinární opičák ze zvláštního opičince pro mentálně retardovaný opičáky. Celý život prožil v laboratorní kleci, krmit ho chodila pacientka Černotlamová, dokud se nezjistilo, že nemiluje opičáky, ale tanky a stíhačky. Ze známosti vzala ministrovat i nebohého Lipánka, který si nemůže zvyknout žít mimo svou milovanou klec a trápí ho proto silný posttraumatický syndrom. Ten si kompenzuje za přítomnosti své ministrantky Černotlamové v tajném podzemním komplexu ministerstva vnitra, kde vyslýchají podezřelé atlety a vojáky. Odborný dozor zajišťuje jejich řídící důstojník Rakušák. Znají se všichni z rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Podrobnosti jejich pobytu jsou přísně tajné a obrazovka by je stejně neunesla. Zatím každý kdo se dozvěděl, co v Kladrubech dělali, se na místě pozvracel.

Milan ze Zahrady Čech
24. 9. 2023 19:48
Odpovědět  ModrýKlokan

Prej ho opice vyhostili pro krásu a intelekt, že je zahanboval.

Putinovec
24. 9. 2023 10:08
Odpovědět  josef

Toto je otevřené vyhlášení Globální Ruské Koncepce . Je to svým způsobem vyšší způsob řízení , než bylo vedení Velké Vlastenecké Války .
Po tomto očekávám čistky páté kolony v Ruské Federaci . Ne formou lynče , ale v podobě Norimberského procesu .
A nezalomínejme na to , že příklady táhnou .

Slovan
24. 9. 2023 10:29
Odpovědět  Putinovec

Však se podívejte kam jsme to vlezli, Ta tleskačka, úsměvy. Neskutečná defarmace lidských “bytostí”.

Zelenskyj a celý parlament tleskali. 98letému veteránovi z SS. Ano, opravdu | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

skylla
24. 9. 2023 10:51
Odpovědět  Slovan

fašistovi tleskají jenom fašisté

Slovan
24. 9. 2023 10:57
Odpovědět  skylla

To je síla có?!! A když na tohle poukážete svému okolí, tak oni na vás čumí jako trubky a neví která bije. Je jim to úplně jedno, to se nás prý netýká.

jhh
24. 9. 2023 13:44
Odpovědět  Slovan

Přesně. Jen nevím jestli jsou tupci nebo pokrytci.

Slovan
24. 9. 2023 14:21
Odpovědět  jhh

….já bych řekl obojí sedí.

Albi
24. 9. 2023 15:23
Odpovědět  Slovan

Přesně.

Putinovec
24. 9. 2023 11:23
Odpovědět  Slovan

To není náhoda , ale záměr . Západ jako takový , je záměrně globálně odepisován a to takovým způsobem , aby to viděla i stádní telátka .
A děje se to jako řízený proces , Globální elitou , která si fašistický západ sama vybudovala , coby svůj globální nástroj řízení .

Albi
24. 9. 2023 15:25
Odpovědět  Putinovec

I na to máme přesné pojmenování od našich předků, jen jim rozumět:
“Kdo s čím zachází, tím taky schází”.

Slovan
25. 9. 2023 11:16
Odpovědět  Putinovec

Jó dává to logiku a smysl. Je to všetko velmi čudné.

Albi
24. 9. 2023 15:22
Odpovědět  Slovan

Kanada jak dnes známo, byla útočiště ukrajinských banderů a fungovala se jako jejich bezpečná líheň. Pravděpodobně jí bude ještě dlouho. Pozor na Kanadu, až se svět bude vracet “do normálu”!

Putinovec
24. 9. 2023 15:31
Odpovědět  Albi

To není jen Kanada , je v tom celý AUKUS . Není pro ně problém zařídit další líheň např. v Austrálii , kde už funguje jeden z pokročilých fašistických režimů .

Pavel z Moravy
24. 9. 2023 11:52
Odpovědět  Putinovec

Jo Putinovče, tak to jste strefil. Hned mně to nedocvaklo, ale naprostý souhlas.

unor 2022
24. 9. 2023 09:13

A my?
Co jsme meli drive v chlivu mame dnes v Reporyjich.
Jedli jsme drevenymi lzicemi vlastni hovezi gulas. Lec zdalo se nam to malo. Tak ‘zereme’ nerezovymi lzicemi zapadni pomeje.
A nejen ty gastro pomeje. Stejne tak i ty kulturni jako je pochod hrdosti a dalsi.
No jestli je toto pokrok, tak ..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
24. 9. 2023 15:28
Odpovědět  unor 2022

…. tak může přijít čas, kdy možná budeme mít ty nerezové lžíce, ale žádné gastro pomeje.

Gales
24. 9. 2023 09:34

Jen houšť a větší kapky.Ta západní svoloč,naši nevyjímaje,potřebuje dostat po rypáku každej den.Jinak ten mír změní na válku.

Vladimír
24. 9. 2023 09:46

Všimněme si, jaké projevy měli Lavrov, představitelé států Jižní Ameriky, Afriky, Indie a dalších nezápadních států a porovnejte je s projevy západních politiků plných frází, signálů a neustále omílaných lží. Jinak perfektní článek. Škoda, že ho nepřevezmou i ostatní média třeba ČT.:-))

Milan ze Zahrady Čech
24. 9. 2023 10:04

“Rusko je připraveno na jednání o Ukrajině, ale nebude zvažovat návrhy na příměří a zastavení bojů.”
Aneb Rusko je připraveno pouze na jednání o kapitulaci…

Boomer
24. 9. 2023 10:40

.. a spolu s prohlášením o “žádné nabídce angažmá pro Zelenského” to je dosti zlověstná zpráva.
Ona totiž kapitulace podepsaná nějakým vojenským pánem má jiné parametry a je armádou jinak přijata, než podpis nějakého civila.
Takže Zalužnyj připravit, za chvíli na scénu..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
24. 9. 2023 19:55
Odpovědět  Boomer

Pro bandernácky a naše fašounky, předpokládám. Zlověstná. Pro neovce a normály mi přijde nadějná. Už aby to bylo.

Boomer
24. 9. 2023 20:08

.. no, když se velcí perou, malí to dycinky ods*rou bez ohledu na vejsledek mače. A my teda moc velcí nejsme, že.. tudíž ať tak či onak nám z toho v první lajně nekouká nic moc k radosti.

zuzana
24. 9. 2023 12:28

Seymour Hersh: USA považují Ukrajinskou armádu za demoralizovanou, bez šance na vítězství

https://aktax.cz/seymour-hersh-usa-povazuji-ukrajinskou-armadu-za-demoralizovanou-bez-sance-na-vitezstvi/

Albi
24. 9. 2023 15:30
Odpovědět  zuzana

Spíš je s podivem, jak dlouho se jim daří světu předvádět tu armádní Potěmkinovu vesnici.

Milan ze Zahrady Čech
24. 9. 2023 19:58
Odpovědět  Albi

Copá předvádět, ale že jim to ještě vůbec někdo žere.

David
24. 9. 2023 13:05

Rusko respektuje územní celistvost Ukrajiny v rámci plnění všech slibů Kyjeva zakotvených v Deklaraci nezávislosti, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na tiskové konferenci na 78. zasedání Valného shromáždění OSN.

„Samozřejmě už v roce 1991 jsme uznali suverenitu Ukrajiny na základě Deklarace nezávislosti, kterou Ukrajina přijala při odchodu ze Sovětského svazu. Deklarace obsahuje spoustu dobrých věcí, včetně toho, že budou respektovat práva občanů menšiny, budou respektovat práva ruského jazyka a dalších jazyků, je tam přímo zmíněna ruština. To vše se pak dostalo do ústavy Ukrajiny,“ řekl ministr.

„Ale v Deklaraci nezávislosti pro nás bylo jedním z hlavních bodů, že Ukrajina bude nezúčastněnou zemí a nebude uzavírat žádné vojenské aliance. V této verzi, za těchto podmínek, podporujeme územní celistvost Ukrajiny,“ dodal Lavrov.

Miro 2
24. 9. 2023 15:04

V Buči byla předvedena mrtvá těla osob, které měli být popravené ruskými oddíly. Ve skutečnosti to bylo kruté dílo Ukrajinských popravčích a oběťmi byli pravděpodobně vzbouřenci, ukrajinští zběhové a rusky mluvící ukrajinští občané. Čili zvěrstvo a zákeřnost hodné potomkům Bandery a divadlo pro zhlouplé publikum kolektivního západu. Kdyby Rusové neměli ohledy k civilnímu obyvatelstvu Ukrajiny už dávno by byla důležitá města smetena s povrchu země, včetně jejich obyvatel. Ale, pokud se jedná o válku v plném proudu nelze se vyhnout v omezeném měřítku ani obětem na životech. Vzpomeňme si na statisícové oběti v zemích jako např. Vietnam, Irák, Syrie, Libye, Afganistan, Somálsko, Jugoslávie a další, kde účinkovala a zanechávala po sobě tamní oběti vojska USA a NATO. Měřme konečně každému stejným metrem,

David
24. 9. 2023 20:04
Odpovědět  Miro 2

Někde jsem psal, že Bníuča se stala na pokyn Británie, neboť hrozilo, že se Zelenskyj dohodne s Putinem. Pokud si dobře pamatuji, Rusové odešli z Buči 29.3, starosta obce na Twitteru hádal že jsou pryč a po třech dnech se na ulicích objevily mrtvoly. Svazácká úderka mě hned vyvedla z omylu, že to je lež, že dokonce existují satelitní snímky na kterých jsou ta těla vidět. Opáčil jsem, kde tedy jsou satelitní snímky sestřelení holandského letadla, že je dosud nikdo neukázal a že určitě existují, jen je na nich vidět něco, co musí být navždy utajeno. Než mně zablokovali, objevilo se v diskusi tolik sprostoty a osočování, jaké jsem snad nikdy v životě neslyšel a neviděl. To co “demokraté” dokázali z lidí za těch pár měsíců udělat, za to by se nemusel stydět ani Goebels.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$