politika

Kdyby nedošlo k odsunu sudetských Němců, byl by stejně nastolen Gottwaldův režim?

Pokud by po válce došlo ke smíření a sudetští Němci byli po válce přijati jako nedílná součást ČSR. Bylo by v roce 1946 možné, aby stalinisté včele s Klementem Gottwaldem vyhráli volby a osnovali státní převrat?

S touto otázkou se setkáváme poměrně často. Což je logické, vzhledem k tomu, že minimálně tři parlamentní strany a řada neziskovek jsou úzce propojeny se sudetoněmeckým Landmanschaftem.

A kdy spousta ničemů (to znamená běžných příslušníků politicko-intelektuálské třídy) si dokáže spočítat, jakou provizi by obnášelo případné odškodňování sudetských Němců.

Vždy je obtížné přemýšlet o alternativních dějinách. Nicméně u složitých problémů můžeme postupovat tak, že velký problém rozdělíme na několik menších problémů či faktorů.

Co tedy způsobilo, že komunisté převzali v roce 1946 moc?

  1. Totálně nezvládnutá krize ve 30. letech. Můžeme spekulovat o tom, že kdyby byl T.G. Masaryk ještě v kondici, prosadil by rázné státní zásahy včetně znárodňování. Jenže u moci byli jiní lidé a přednost dostala „stabilita“ (rozuměj stabilita z pohledu velkých vlastníků). Dopady na chudší vrstvy se v podstatě neřešily.  Lidé, kteří v únoru 1948 s rudými páskami na rukách obsazovali fabriky, to nebyla zfanatizovaná mládež. To byli lidé středního věku, kteří si krizi pamatovali a kteří byli odhodláni už nikdy nepřipustit její opakování.

  2. Vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem. Sovětský svaz byl obdivován a obdivován byl osobně Stalin. Přispělo k tomu, že Rudá armáda se na českých územích chovala kultivovaně, případy drancování velmi vzácné, a vztahy mezi rudoarmějci a místním obyvatelstvem přátelské. Na rozdíl od chování vítězů v Německu, kde obyvatelstvo dostávalo odplatu za krutosti páchané na sovětských územích. I když Rudá armáda prováděla jen nepatrný zlomek toho, co předtím německé jednotky, i tak to bylo strašné. 

  3. Téměř veškerá československá inteligence už od meziválečného období podporovala sovětský komunismus.

  4. Ty politické strany a intelektuální skupiny, které byly po druhé světové válce aktivní, nepřišly s žádnou alternativní vizí. Všichni vyjadřovali obdiv je Stalinovi, všichni se hlásili k přátelství se Sovětským svazem, všichni horovali pro socialismus.

  5. Komunistická strana výborně organizovaná.

  6. A k tomu ještě aktivní přítomnost sovětských agentů od roku 1945.

Co z toho by neplatilo, kdyby tu zůstala německá menšina? Změnil by se zpětně charakter krize v 30. letech? Přestal by být Stalin obdivován? Byla by komunistická strana hůře organizovaná? Odešli by agenti NKVD?

S německou menšinou by to měli komunisté mnohem jednodušší.

Už od května 1945 by bylo snadné ospravedlnit nejrůznější represe, a to i kdyby Wehrwolfové představovali jen naprosto nepatrnou skupinu. Nebo dokonce i kdyby je měli nahradit německy hovořící agenti. A Němci nejvíce zdiskreditovaní by se poválečným soudům vyhnuli spoluprací s NKVD.

Rozhodně není žádný důvod domnívat se, že existuje souvislost mezi odsunem a komunistickým převzetím moci. Proč tedy někdo takové nesmysly šíří? Tím se vracíme na začátek článku.

Pokud budou Češi litovat údajného bezpráví vůči Němcům, bude snadnější bude dosáhnout gigantických majetkových přesunů a tím více příležitostí bude pro různé kšeftíky. Tedy spíš pro různé obrovské kšefty.

O nic jiného nejde.

Petr Hampl
https://bit.ly/2A82jNa

sdílet na