Jefim Fištejn, (ex)ruský „vlastenec“ až za hrob

Publicista Jefim Fištejn nezklamal, své postoje k rodnému Rusku opět potvrdil.

Pro Parlamentní listy se vyjádřil, že prý to s Ruskem vypadá opravdu špatně. Než se budu zabývat dalšími postřehy a názory pana Fištejna k jeho názorům, jak je na tom Rusko „opravdu špatně“ tak není od věci zmínit, že stejně nebo podobně špatně na tom je řada evropských států, pokud zůstaneme v Evropě.

Dalo by se tedy říct, že tento stav není nijak překvapující, protože neblahý vliv působení Covid(u)-19 má stejné negativní ekonomické dopady v Rusku, jako u nás či v jiných státech v Evropě.

Nicméně, pan Fištejn má za úkol informovat, jak jsou mu nastaveny noty a podle toho také jeho (ne)důvěryhodné informace o Rusku vypadají.

Začneme-li Fištejnovou zmínkou o Putinově popularitě, pak má tento pán zvláštní, pro něj důležitý moment, který spočívá ve změně v průzkumu Putinovy popularity.

Podle něj prý dříve tazatelé kladli otázku „který z politických představitelů má vaši podporu?“, nyní se však ptají přímo „má Vladimir Putin vaši podporu?“

Opravdu geniální postřeh pana Fištejna z čehož pak také vyplývá, že Putinova popularita spadla na 69 %, což ale nejsou procenta definitivní, neboť to jsou prý data „oficiální“, zatímco ta neoficiální se pohybují mezi 28 až 69 %. Tak čemu vlastně věřit, že?

Pan Fištejn může být spokojen, protože v každém případě Putinova popularita je nižší než byla. Jestli vidí také pravou příčinu, pak je dobře, ovšem je to dost nepravděpodobné, že to tak opravdu vidí.

Navzdory tomu však konstatuje, že by V. Putin mohl být prezidentem do r. 2036, což poněkud nekoresponduje s výrazným poklesem Putinovy popularity. Nebo že by těch 69 % bylo přece jen reálných? Protože při popularitě někde kolem 28 % by sotva měl šanci na znovuzvolení.

Nu což, chybička se asi vloudila.

Další, čeho se pan Fištejn všímá, je vymírání obyvatelstva. Podle ruského statistického úřadu výrazně klesla porodnost, což je prý problém nepodstatný, je to prý ve skutečnosti jen součet krizových jevů, či spíše katastrof, mezi které zahrnuje publicista Fištejn také koronavirovou pandemii, která zasahuje Rusko velmi mohutně.

I v tomto případě však podle něj ani nejde o to, kolik lidí zemře, protože Rusku, potažmo Putinovi, je to prý jedno. Poznamenává ale, že Rusko se bude dlouho vzpamatovávat z uzavřené ekonomiky. Je sice pravda, že Rusko má víceméně uzavřenou ekonomiku díky sankcím, nicméně Česko takovou uzavřenou ekonomikou není a ani pro něj však nebude vymanění se z ekonomické krize, zaviněné pandemií Covid(u)-19 nic snadného, možná i horší, protože naše ekonomika sice není tolik uzavřená, za to je mnohem chudší, daleko více podvázaná zahraničními vlastníky.

Ale zase, pan Fištejn zde poukázal na problém, který má sice obecný, na naše poměry evropský charakter, ovšem pan Fištejn to považuje za významný problém Ruska. No, s jeho optikou vidění není čemu se divit, že?

Pan Fištejn se nemohl nezmínit o vlastnostech, které jsou i pro něj, jako rodilého Rusa vlastní, a sice o ruských schopnostech přežití. Připomněl Putinova slova který prohlásil, že v Rusku existuje tzv. „střední třída“ což jsou lidé, kteří vydělávají 17 tisíc rublů. Jeden rubl, to je zhruba 0,35 koruny je asi 5000 korun na měsíc (správně to má být 5.950,-) a obrovské množství Rusů žije teď z ruky do pusy.“ varuje pan publicista Fištejn.

Pravdou je, že z našeho českého pohledu se to zdá být opravdu málo, nicméně, toto číslo není a ani nemůže být směrodatné, protože není uveden poměr cen základních potravin a nezbytných výdajů. Je pochopitelné, že se pan Fištejn nebude takovými maličkostmi zabývat, když to podstatné řekl, neboť pro českého občana, neznalého ruských poměrů, je částka necelých 6 tisíc opravdu malá až tragická. Takže Čech si o Rusku udělá obrázek takový, jak mu jej pan Fištejn naskicoval.

U nás je sice průměrná mzda podstatně vyšší, ale také je skutečností, že na něj dosáhne sotva 50 % občanů a že máme také okolo milionů lidí, kteří žijí na hranici chudoby.

Proč pan Fištejn nezmíní tento údaj v porovnání s Ruskem? Nebo proč třeba nezmíní, jak se žije na Ukrajině? Jestliže podle něj v Rusku žije obrovské množství lidí z ruky do pusy, pak na Ukrajině mnozí už do té pusy ani nemají co dát. To pan publicista jistě ví, ale proč by to zmiňoval, že? To by ta bída v Rusku tolik nevynikla!

Fištejn také připomíná, že v roce 2011 Putin vystoupil s projevem ve kterém oznámil, že do roku 2020 se Rusko zbaví ropné závislosti, že Rusko prý předstihne Německo a dostane se do první pětice světových ekonomik. Uplynulo těch devět let a najednou se zjišťuje, že Rusko je totálně závislé. O tom prý nemluví nějaké nepřátelské vysílačky, ale říkají to ruští ekonomové, a to zcela veřejně.

Pan Fištejn s oblibou přehlíží či neakceptuje realitu, protože se mu to jaksi nehodí do krámu. Samozřejmě že to co řekl Putin v roce 2011 se nenaplnilo, a pan Fištejn může mít, či spíše má škodolibou radost, jenom zase zcela záměrně nezmínil, co tomu bránilo, jaké byly objektivní příčiny, že se Putinovy vize nenaplnily.

Takže jen pro připomenutí, Putin jistě nepředpokládal, jaká bude situace na blízkém východě, že Rusko bude nuceno zasáhnout v Sýrii, že nastanou svízele s imigranty, že budou vůči Rusku dále uplatňovány nesmyslné sankce, že pandemie koronaviru bude mít vliv na těžbu ropy, že se Rusko bude muset střetnout s Arabskými emiráty v těžbě ropy a její cenou atd., atd. To jsou fakta, která pan Fištejn záměrně neuvádí, zato s patřičným zadostiučiněním poukazuje na Putinovy nesplněné vize!

Důvěra v Putina je minimální, poznamenává pan Fištejn, všichni prý svorně říkají, že ještě nikdy taková nenávist vůči Putinovi nepanovala. Paradoxně ale říká, že by mohl být Putin znovu zvolen prezidentem!
Ví vůbec pan Fištejn, co říká?

A pokračuje: Rusko prý nejenže nevstoupilo do první pětky světových velmocí a je absolutně na dně, ale kromě nějakého údajného fondu, který prý nikdo nikdy neviděl, nemá vůbec nic!“

Ba co víc, vševěd Fištejn, který by si mohl podat ruku s modrým ptákem Fialou, předsedou ODS (ten také všechno ví, všechno zná a dělal by lépe než ostatní), vidí situace natolik špatně, že prý nelze vyloučit ani palácový převrat proti Putinovi, případně nepokoje v ulicích.

Apropó, neplete si třeba pan Fištejn poměry v Rusku s poměry na Ukrajině? Jeho postřehy, hodnocení a prognózy jsou totiž mnohem příznačnější pro Ukrajinu, než pro Rusko. Jenže, Ukrajina není Rusko!

Jiří Baťa
https://bit.ly/2zg69mR

sdíletj na