politika

Je čas otevřít téma mimořádných lidových soudů?

Češi jsou zvláštní národ. Na našem území se neustále střídají různí okupanti a my proti nim vždy brbláme, posmíváme se jim a švejkujeme proti nim. Ale než nám skutečně dojde trpělivost, konečně se pořádně naprdneme a odhodláme se k velké a tvrdé akci, trvá to většinou neskutečně dlouho.

Rozhoupat se ke reálnému odporu nám často trvá tak dlouho, že část nenasytných okupantů se mezitím stihne požrat sama navzájem a zbytek se rozhodne zaútočit na Rusko, což byla pro jakoukoli říši v historii vždycky konečná. My pak (třeba pomocí lidových soudů) odstraníme zbytky parazitů a v krátkém čase svobody rychle opravíme a postavíme neuvěřitelné množství věcí, protože jsme šikovný a pracovitý národ…a pak si zase necháme přímo do baráku napochodovat novou várku parazitů, proti kterým budeme zas jen brblat a necháme se pomalu dusit.

Celým tím úvodem chci říci, že na mimořádné lidové soudy ještě čas nenastal. Zatím ne. Češi ještě pořád nenazráli na to, aby z pozic moci vypráskali parazitické šmejdy a slouhy cizích zemí. Vlastníci funkčního mozku sice vidí apokalypsu, která se na ně řítí a ve které už i z velké části jsou, ale pořád jsou v těžko pochopitelné neakceschopnosti. Pořád doufají, že se to nějak vyvrbí samo.

Ale ono se to samo od sebe asi nevyvrbí. Nemilosrdní globalističtí loutkáři dál pokračují v zavádění svého plánu na rozvrácení našeho světa a k zavedení digitálního otroctví, ve kterém bude kontrolován každičký náš krok a slovo, kde nebudeme vlastnit už ani svoje tělo, budeme jíst hmyz a ve kterém prý budeme velmi šťastní. Stojíme v žumpě, exkrementy parazitů už nám sahají po prsa, ale my čekáme, až hladina ještě stoupne a smradlavá hmota nám nateče i do těch našich holubičích zobáčků. Teprve pak (snad) přijde naše verze vzpoury ala Srí Lanka.

Než to nastane, je ale potřeba zasít mezi lidi některé nezbytné informace.

Spousta myšlenek totiž potřebuje nějaký čas, aby stihla ve společnosti dostatečně zakořenit. Potřebují nějaký čas na vyklíčení, abychom pak mohli v pravou chvíli sklidit jejich plody. Jednou z takových myšlenek je i to, že máme historicky ověřenou možnost vytvoření mimořádných lidových soudů.

To znamená soudů, které jsou provozované skutečnými zástupci národa, které jsou velmi rychlé, tvrdé a namířené proti vlastizrádcům, kteří nás dlouho týrali. Čím dříve se tahle myšlenka začne mezi lidmi šířit, tím lépe. Není jisté, co přesně se bude dít od podzimu 2022 do jara 2023, ale moc hezké to asi nebude. Je dobré se předem připravit na tu dobu, ale i na čas po ní, kdy dojde k zúčtování.

Poznámka – k ničemu nevybízím, jen upozorňuji na jednu historickou možnost, jak potrestat mocné členy mafie a znovu zprovoznit právní stát.

Zločiny proti lidskosti a velezrady jsou už nepřehlédnutelné!

Důvodů ke vzpouře a rozjetí velkých soudních procesů už máme naprostý dostatek už nyní. A ty důvody pro revoluci jsou dokonce zcela legální! Podívejme se na stručné shrnutí největších zločinů, které se u nás dějí se zvýšenou intenzitou především poslední dva a půl roku. Za čím stojí členové nadnárodní mafie, která prorostla do naší politiky, médií a řady dalších složek státu?

 • Způsobení smrti desetitisícům občanů České republiky v důsledku záměrného rozvrácení zdravotnického systému, udržování obrovského stresu a nucení lidí do přijetí nebezpečné, nefunkční a experimentální „vakcíny“.

 • Způsobení trvalých zdravotních následků desetitisícům až statisícům českých občanů jako následek akcí uvedených v předchozím bodě.

 • Obrovská korupce spojená s neprůhlednými zakázkami v průběhu „epidemie Covid-19“ – nákupy nefunkčních vakcín, neprůkazných testů, zbytečných zdravotních přístrojů, neprůhledné rozdělování „finanční pomoci“ atd.

 • Snaha zatáhnout Českou republiku úplně nesmyslně a zbytečně do válečného konfliktu, a to na straně konfliktu, která zcela očividně následuje nacistickou ideologii i metody boje.

 • Záměrné ohrožení energetické a potravinové soběstačnosti České republiky. Příprava všech katastrofických následků, které to přinese – chudoba, potravinová krize, exekuce, hroucení průmyslu, krachy českých firem atd.

 • Gigantická korupce, která české občany připravila o stovky miliard korun – především v souvislosti s onemocněním Covid-19 a vojenským konfliktem na Ukrajině, ale také spojená s dřívějším rozprodáním životně důležité infrastruktury (pro vodu, plyn, pohonné hmoty…) České republiky jiným státům.

 • Opakované porušování Ústavy České republiky.

Není toho málo, že? Už se dostáváme do světa, kde platí citát Německo-židovského novináře Kurta Tucholskyho:

„Smrt jednoho člověka je katastrofa, sto tisíc mrtvých je statistika.”

Po začátku “vakcinace” proti Covid-19 začal v USA prudce růst počet invalidů. FRED

Co jsou to lidové soudy?

Mimořádné lidové soudy jsme tu měli hlavně po druhé světové válce, když bylo potřeba rychle, bez zbytečných průtahů a tvrdě potrestat velké množství nacistických kolaborantů a psychopatických zrůd. Tedy všechny ty, kteří během války podporovali okupaci, totalitní praktiky, popravy a zavírání „neposlušných“ Čechů, cenzuru, rozkrádání českého majetku…no prostě to samé, co se v trochu jiné a zatím o něco mírnější podobě děje dnes.

Soudy byly rychlé a tvrdé i kvůli tomu, že se tím zabránilo nekonečným průtahům, právnickým kličkám a riziku korupce. Rozsudky daly jasnou zprávu: „Tohle už tu znovu nezkoušejte, vy kurvy nacistické!“

Tohle zastrašení fungovalo řadu dekád, než se k nám podobní zločinci zase vrátili – tentokrát skrz nadnárodní organizace, kde nová várka psychopatů nosí místo nacistických uniforem nažehlené obleky a místo tanků a kulometů mají kufříky nadité Eury a dolary, které si doslova tisknou ze vzduchu.

Shrnutí toho, co je to mimořádný lidový soud a jak funguje, je hezky a stručně přímo na Wikipedii:

„Mimořádné lidové soudy zasedaly v sídlech 24 tehdejších krajských soudů, v případě potřeby ale i jinde. Jednaly v pětičlenných senátech, přičemž pouze předseda senátu byl soudce z povolání, zbylí členové byli soudci z lidu. Všichni však, včetně veřejných žalobců, kteří zde zastupovali obžalobu, byli vybíráni ze seznamů státně spolehlivých občanů sestavovaných okresními národními výbory. Mimořádné lidové soudy jednaly veřejně a ve zrychleném řízení podle pravidel pro stanné právo, celé řízení mělo trvat maximálně tři dny. Mohlo být jednáno i v nepřítomnosti obžalovaného, ten však měl vždy právo na obhájce a jestliže ho nevyužil, byl mu ustanoven soudem (ex offo). Byl-li souzený uznán vinným, nehrozil mu jen trest smrti nebo těžký žalář od pěti let až po doživotí, ale zároveň také nucené práce, propadnutí majetku nebo ztráta občanské cti. Proti rozsudku, který byl vyhlašován také veřejně a ihned po skončení jednání, nebylo žádného odvolání a ani případná žádost o milost prezidenta republiky neměla odkladné účinky. Byl-li uložen trest smrti, vykonával se zpravidla do dvou hodin, přičemž mimořádný lidový soud mohl rozhodnout o tom, že se vykoná veřejně.“

U nás se je povedlo naplno rozjet díky prezidentu Benešovi a jeho dekretům. Až nazraje čas, budeme opět potřebovat nějakého významného člověka nebo skupinu, která bude mít dostatek síly lidové soudy rozjet. Ideální by byl prezident, ale jelikož zřejmě budeme skřípat zuby pod prezidentem Andrejem Babišem, je naším úkolem najít jiného vhodného člověka nebo skupinu, které to prosadí. Ideálně s řadou právníků-patriotů ve svých řadách (několik takových nadějných uskupení už vzniklo).

Dodatek k moderní verzi lidových soudů

Dodatek – lidové soudy byly v minulosti i zneužity k vyřizování osobních účtů a z části je bohužel obsadili ti, proti kterým měly být namířeny. Paraziti a profesionální převlékači kabátů totiž mají výborné instinkty přežití a ví, kdy je čas přeskočit do druhé skupiny a napadnout všechny, kdo by je mohli na nové pozici ohrozit. I proto by se aktuální verze lidových soudů měla pečlivě zorganizovat a také by měla být zaměřena na menší počet lidí – čím méně soudů, tím menší šance, že se v tom počtu “schovají” i trójské koně.

Zajímavým příkladem novodobého “mezinárodního lidového soudu” je Corona Investigative Committee německého právníka Reinera Fuellmicha – ten v podstatě funguje tak, že dělá obrovský soudní proces “nanečisto” a tím spojuje všemožné odborníky z celého světa, pomáhá shromažďovat zásadní informace a dává dokupy obrovské množství materiálů, které pak mohou být použity u klasických soudů, až se změní klima a část soudců přestane mít strach procesy rozjet.

Opora pro mimořádné lidové soudy v našich zákonech

Patrioti, kteří chtějí zachovat naši zemi a nechtějí se stát digitálními otroky nadnárodní mafie, mají pro odpor jasnou a velmi srozumitelnou oporu v zákonech. Nejen v Ústavě, ale i v Trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. Podívejme se na dva paragrafy, jejichž znění naplňovala předchozí vláda Andreje Babiše a ještě více současná vláda Petra Fialy.

§ 309 – Vlastizrada

(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.

§ 310 – Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, nebo

e) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

Lidové soudy zřejmě budou nutné proto, že běžné soudy se ukázaly jako příliš zkorumpované nebo zastrašitelné. S výjimkou borců z Nejvyššího Správního Soudu, kteří se i v těžkých časech naší okupace globálními parazity snaží dodržovat české právo (bohužel jejich rozsudky nebyly v době covidové totality příliš účinné).

Kdo by šel k soudu

Je nutné uvažovat realisticky – lidí, kteří se dopouštěli a dopouští totalitního, protistátního, genocidního a korupčního chování bylo a je bohužel příliš mnoho. Budoucí žalobci lidových soudů by se tedy museli zaměřit na hlavní viníky a přimhouřit oči nad chováním menších ryb a lidí, kteří byli různě na hraně. A to z řady důvodů:

 • Korupce je tak rozbujelá, že by při snaze odsoudit všechny vznikl šílený chaos a celá akce by se zřejmě rozpadla.

 • Když budou „menší viníci“ vědět, že z problémů mohou vyváznout se zdravou kůží, tak uvidíte ten fičák, jak budou udávat ostatní a jak budou sekat dobrotu. Byla by to pro velké množství z nich obrovská motivace – pomoz potopit velké ryby a pluj svobodně dál.

 • Spousta menších ryb byla do svého chování dotlačena a spíše než ze zištnosti jednali z obav a na základě zastrašení (strach ze ztráty práce, z ohrožení rodiny, ze ztráty poctivě nabytého majetku atd.).

 • Spousta lidí se bohužel nechala díky korporátním a veřejnoprávním médiím dočasně zmanipulovat k destruktivnímu chování. Opravdu uvěřili falešné realitě, kterou kolem nás média budovala. Nějakou dobu jim mohlo trvat než pochopili, co se skutečně děje a že jde o přímé a záměrné ohrožení naší země a jejích občanů. Skutečně mohli jednat v dobré vůli a na místě je určitá shovívavost.

Tresty smrti už v dnešní době nemají šanci, ale ony ani nejsou nutné. Hlavní by bylo:

 • Odsoudit hlavní viníky k odnětí svobody.

 • Zabavit jejich majetek ve prospěch státu – jde o stovky miliard, které nakradli díky mafiánským praktikám a nepatří jim.

 • Znemožnit jim v budoucnu jakoukoli možnost, jak by mohli svoji trestnou činnost opakovat (zákaz vykonávání veřejných funkcí na doživotí, mimořádné odebrání titulů apod.).

Hlavní viníci by se dnes vybírali hlavně z řad politiků, z vedoucích osob v korporátních a veřejnoprávních médiích, z hlavních osob v politických neziskových organizacích, z lobbistů a vybraných jednotlivců z akademického prostoru a ze zdravotnického systému. Jde jen o stovky lidí, o místní hlavy hydry.

Vzkaz pro policii a armádu

Pokud tyto řádky čtou i policisté a vojáci – vím, že je mezi vámi spousta slušných lidí. Dokonce si dovolím říct, že je to většina. Sama mám mezi příbuznými policisty, můj táta sloužil jako kapitán vězeňské služby, děda byl podplukovník v armádě atd. Tuším tedy, jak u vás spousta věcí probíhá a že jste ve velmi komplikované situaci. Ale až přijde na lámání chleba (a věřte, že to přijde), tak si vzpomeňte, komu jste skládali služební slib.

Služební slib Policie České republiky

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

A zde je Etický kodex Policie České republiky.

Ne, neslibovali jste, že budete chránit nějakou nadnárodní mafii proti běžným Čechům. Ani jste neslibovali, že budete na slovo poslouchat nějakého Fialu nebo Rakušana, kteří plní definici trestného činu vlastizrady. Slibovali jste především bránit Českou republiku proti vnějším i vnitřním nepřátelům, a to i vlastním životem.

I vy sami tu s námi ostatními žijete, i na vás dopadají následky absolutně destruktivních akcí nadnárodní mafie. Zkorumpovaný systém se vás sice bude snažit uplatit, abyste se postavili proti vlastním lidem, ale máte kolem sebe i příbuzné a přátele a u nich vidíte, jaké následky na nich zanechávají experimentální injekce (sami jste k nim byli protizákonně nuceni), jak spousta z nich přichází o majetky, jak jim krachují živnosti, jak se jim kvůli režimu rozpadají rodiny, jak důchodci (i vaši rodiče) přestávají mít peníze i na tu nejzákladnější obživu atd. Vy sami si určitě „užijete“ to, jak se k nám díky nesmyslným vládním rozhodnutí přesouvá z východu mafie, kterou se vám kdysi podařilo vypudit, ale teď se sem díky pětikolce zase vrací, navíc posílená kufry plnými automatických zbraní.

Takže až dojde na lámání chleba, vzpomeňte si, pro koho a proč tu práci děláte. Až vás (možná) budou na podzim nebo v zimě nutit, abyste vykopávali dveře nezávislým novinářům a používali vodní děla na vymrzlé důchodce na demonstracích, zamyslete se, čí příkazy tím plníte.

Postavíte se na stranu nadnárodní mafie a genocidních psychopatů nebo se přidáte k občanům naší republiky, ke svým příbuzným a přátelům? Vaše role bude zcela zásadní. To vy rozhodnete, jestli budou budoucí nepokoje vést k upevnění moci globální mafie nebo k tomu, že čeští občané znovu získají naši krásnou zemi a do společnosti se vrátí spravedlnost a právo (jak jen to půjde, nic není samozřejmě dokonalé).

Pravda a rozum nakonec zvítězí. Otázkou je jen to, jak dlouho to potrvá a kolik lidí ta cesta k vítězství semele.

Princip je jednoduchý – jak se každý z nás zachová záleží jen a jen na každém z nás. Pokud se teď každý z nás rozhodne, že se bude chovat poctivě, čestně a bude bránit naši vlast a naši krev, skoro nic nás nemůže zastavit.

To je vše.

bornova.pub
https://bornova.pub/2022/je-cas-otevrit-tema-mimoradnych-lidovych-soudu/

sdílet na

15 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
17. 7. 2022 01:16
Ohodnotit příspěvek :
     

Bravo Nikolo! Vynikající nápad, soudy nanečisto á la Corona Investigative committee! A kór v našem kačáku! Ze začátku by to na zmr-dy zvláštní dojem neudělalo, ale až by to vešlo ve známost – o to by se mohli zasloužit hovínky a seznam, jen je pošťouchnout aby do toho začali demokraticky tepat že to fuj, a lidi by se pak už sami popídili, a zároveň postup zveřejňovat na odysee (YT by to vymázlo) – a začalo by se to rozjíždět a shromažďovali by se důkazy co podklady pro soud budoucnosti už “načisto”, začal by jim v dutohlavách i proti jejich vůli vrtat červíček “co kdyby”. A pak zčerstva červíčka přikrmovat tím, že by se jednomu každému zmr-dovi, dejme tomu ob týden, zasílal oběžník jak pokračuje sběr důkazů pro obžalobu. A to lidi vsaďte, že by měl červíček, protože zmr-di jsou naveskrz zbabělá smečka, zanedlouho velikost krokodýla a rozežíral by jim psýchu do řezanky a ono “co kdyby” by svižně nabíralo reálné kontury reálného soudu. Protože jedna věc jsou v podstatě privátní žaloby mimo vědomí veřejnosti – z toho mají leda pr-del, páč si myslí že mají všechno pod palcem nafurt – ale jiná věc je shromažďování důkazů za účasti veřejnosti s tím, že se zatím jedná pouze o důkazy pro stínový soud, které však budou poskytnuty skutečnému soudu okamžitě po změně vlády. A zaangažovat do toho všechny vlastenecké strany a hlavně SPD, protože SPD je v parlamentu a tím pádem hmatatelná hrozba, přibližující ono “co kdyby” z budoucnosti do velice reálné přítomnosti “za dveřmi.”

17. 7. 2022 02:12

Hergot lidi, tohle je fakt reálná možnost kudy ze sra-ček! Protože tohle by “jim” mohlo skutečně rozhodit psýchu tak, že by se v obavách z přibližující se budoucnosti mohli rozložit a jít si po krku “já nic, to on” (už to ostatně začíná) a rozval a pád vlády. Tohle by vážně šlo. Jo, ještě něco pro hnidopichy a mentory demokracie – kdyby byla v parlamentu jiná pročeská (sory jako, ale pročeskomoravskoslezská vypadá fakt blbě) strana, napsal bych zaangažovat do toho ji. To jen aby bylo jasno. Ale ten tlak z vnějšku i zevnitř z parlamentu by byl důraznej klacek.

17. 7. 2022 02:14

Aspoň by se v českém kačáku po šesti stoletích (krátké epizody čs. legií a svobodovců nepočítám, protože mimo "velký svět") zase zrodilo něco, za co by se naše potomstvo nemuselo stydět. A co by ostatně zajistilo, abychom po sobě vůbec nějaké potomstvo zanechali. Lidi, ač jsem sám SPDák, se-rte na vojáka Blažka a o prezidentský volby volte politika Skálu! Protože jako prezidenta potřebujeme zkušeného politika s nadhledem a rozhledem, ne vojáka. Děsím se prezidenta Bureše, je to proradný šmejd. Tak, a jdu hají.

A nechám si zdýát o naději.

ijn
17. 7. 2022 10:25

správně musíme posílit členskou základnu SPD a přes PSP vyvolat až Generální stávku proti nesmyslnému zdražení elektřiny a plynu, potrestat kroky vládních činitelů a vrátit maršála Koněva na své původní místo,…..jiné státy tak vlastizrádně nekonaly a alespoň v některých oblastech se zdržely,…..!!!
Naše polistopadová politická moc dokonala demolici práva a odpovědnosti, pouze výše nakradeného majetku se hodnotí, i dnes jako důkazy mohou sloužit spokojený život Bakaly ve Švajcu za zničení OKD, dnes je šmelina s elektřinou obdoba LTO v 90…!!! škody jsou v rozsahu totální zkáza ekonomiky ČR, a ještě bez Zemního Plynu z RF, důsledek podpory konfliktu na Ukrajině viz RB OSN z 11.7.2022!

Gales
17. 7. 2022 10:54

Mělo by to být vyvěšeno na každé vývěsce OU.

17. 7. 2022 05:53
Ohodnotit příspěvek :
     

“Lidové soudy”, “soudy nanečisto”, televizní show, to je to, co světu teď předváděj ve Washingtonu D.C., o “insurrection” na Capitol 6. ledna 2021, za což jsou lidi zavření už přes rok bez soudního projednání. Co teď hodlaj hodit Trumpovi a jeho lidem na krk. Přičemž zahynula jedna neozbrojená účastnice, , bývalá vojanda z Iráku, zastřelena bez důvodu na pár metrů ochrankou Capitolu. A pár pozdějších dalších záhadných smrtí personálu Capitolu, infarkt, sebevraždy.

Minulý měsíc zemřel jeden sergant co byl u toho: https://www.nbcnews.com/politics/congress/former-senate-security-chief-dies-death-not-considered-suspicious-rcna35705

A nedávno director tajné služby tam ohlásil penzijonování: https://thehill.com/homenews/administration/3549211-secret-service-director-to-retire-this-month/amp/

17. 7. 2022 06:04
Odpovědět  primak

Jo když Jelcin ostřeloval parlament, tak mu jeho přítel Bill Clinton gratuloval

Yeltsin bomb.jpg
17. 7. 2022 06:06
Odpovědět  primak

A když v Kijevu v 2014 se konal Mejdán v parlamentu, tak to bylo taky chválihodné…

Maidan.jpg
Ladislav
17. 7. 2022 07:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Lidové soudy, hm dobrý. To už by měli celá Babišová vláda a Fyjalového signalisty hnít v base! Obě za zradu vlasti! § 309 a 310!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel
17. 7. 2022 10:14
Ohodnotit příspěvek :
     

Díky Nicolo Bornová, navždy máte mé sympatie. Takové pravé ženy jako jste vy potřebujeme. Teď bez nadsázky, předčíte všechna chlapiska co v této zemi žijí. Skutečně jste třída.

janle57
17. 7. 2022 10:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Velmi zajímavý článek,který nutí inteligentní lidi u nás k zamyšlení,ovšem pouze Ty,kteří
jsou schopní srovnání s minulostí,což nejsou dnešní čummobilové,v tom,co se teď
děje, může každý rozpoznat chvíli,kdy se demokracie mění v totalitu,která musí názory
svobodných lidí likvidovat nejprve v médiích,internetu a v místních samosprávách,když
tohle selže,nastoupí nezakrytá perzekuce ze strany represivních složek režimu,což může
skončit i těmi mimořádnými lidovými soudy za ochranu zájmů a majetku Babiše,
Jourové,Rakušana,gen.Pavla a dalších zaprodanců EU a Velkého bratra za velkou
louží,dožili jsme se opravdu skvělé doby,změnit jí ovšem můžeme jenom my sami.

Gales
17. 7. 2022 10:50
Ohodnotit příspěvek :
     

Zahajuji jednání mimořádného lidového soudu. Obžalovaní politici,jmenovitě ………………………. Jsou žalovaní za porušenování paragrafu 309 a 310 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb………………………………………………………. Obžalovaní vstaňte a vyslyšte rozsudek………………………( šéfe,nemáme plyn).Tak je pověste……….. Odehrálo se to v moji fantazii.

Ladislav
17. 7. 2022 10:59
Odpovědět  Gales

1* dobrý i pantok!

Helena
17. 7. 2022 12:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Mimořádně skvělý článek! 👍👍👍👍👍

jiří
17. 7. 2022 12:54
Ohodnotit příspěvek :
     

Pravda je, že dokud budou ozbrojené složky sloužit CZECH REPUBLIK s.r.o., je malá šance na změnu. Lidí co znám, brblají, nadávají, ale 90% z nich se nezvedne, protože hypotéka – půjčka(nechtějí mít žádný problém). No a zbytek nemá zájem o přesdržku a koupel vodním dělem.
V současné době nemáme vlastně ani Českou republiku (stát) jako takovou, jsme evidováni v Británii pod DUNS číslem jako firma s ručením omezeným – CZECH REPUBLIC (Ltd). A protože od 10.01.2020 skončila po 100 letech platnost Versailské smlouvy, která povolovala určitá vymezení v zákonech, nacházíme se nyní ve stavu „bezvládí.“