Jak je to doopravdy: USA instalovaly kyjevský režim. Ten zavedl rasové zákony.

2. 4. 2022

Jak je to doopravdy: USA instalovaly kyjevský režim. Ten zavedl rasové zákony. Vyráběl biologické zbraně. Chce atomovou bombu. Pozval 100 000 nácků z celého světa zastřílet si na Rusy. Tenhle režim podporujeme?

Thierry Meyssan připomíná jako významný publicista a filosof nikoli jen Francouzům, jak je to s „ukrajinskou krizí“ doopravdy a lidem s rozumem v hlavě nastiňuje přehledný pravdivý celek, za který by u nás šel nejspíš do lochu

Západní veřejnost je pobouřena válkou na Ukrajině a mobilizuje se na pomoc Ukrajincům na útěku. Všem je přece jasné: diktátor Putin chce zničit novou ukrajinskou demokracii. Jako v každém konfliktu se nám říká, že ti druzí jsou ti špatní, zatímco my jsme ti dobří. Naše reakce je reakcí lidí zcela zneužitých válečnou propagandou, protože si nepamatují předchozí konflikty a o Ukrajině nic nevědí. Začněme tedy znovu:

Kdo byl dnes Kyjevem oslavovaný Stepan Bandera? Netvrdil, že je nacista, jen ukrajinský „nacionalista“. Od roku 1935 Bandera obhajoval politické násilí. Nechal zavraždit asi šedesát osobností, včetně dvou polských ministrů. Za druhé světové války organizoval vyvražďování židů a Slovanů. Nový ukrajinský režim postavil jeho slávě pomníky, včetně jednoho ve Lvově, městě, kde tento „hrdina“ dohlížel na strašlivý masakr.

bandera

Nacistický hrdina současného Kyjeva

Kdo s tím začal?

Jako na hřišti, když se spolužáci mezi sebou prali, chceme vědět, kdo to začal. Není sporu: Před osmi lety Spojené státy zorganizovaly změnu režimu v Kyjevě s pomocí ozbrojených skupin. Tito lidé si říkají „nacionalisté“, ale vůbec ne v tom smyslu, jak to chápeme my. Tvrdí, že jsou skutečnými Ukrajinci skandinávského nebo protogermánského původu, ne Slovany jako Rusové.

Hlásí se ke Stepanu Banderovi vůdci ukrajinských kolaborantů s nacisty, pro Francouze ze symbolického hlediska ekvivalentu Philippa Pétaina, ale především Josepha Darnanda a vojáků francouzské SS divize Charlemagne. Ukrajinci, kteří se dosud nepovažovali za skandinávské a protogermánské na jedné straně a slovanské na straně druhé, je nazývají „neonacisty“.

Ve Francii je slovo „nacista“ urážkou, která se používá pro cokoli. Historicky jde o hnutí, které prosazovalo rasovou vizi lidstva, aby vysvětlilo smysl koloniální říše. Podle něj lidé patří k různým „rasám“, dnes bychom řekli k různým „druhům“. Nemohou spolu mít potomky, jako klisny a osli. V přírodě tyto dva druhy plodí muly, ale ty jsou obvykle neplodné. Proto nacisté zakazovali míšení mezi rasami. Pokud jsme různých ras, některé jsou nadřazené ostatním, odtud nadvláda Západu nad kolonizovanými národy.

Ve 30. letech 20. století byla tato ideologie mainstreamově považována za „vědu“. Vyučovala se na univerzitách, zejména ve Spojených státech, Skandinávii a Německu. Hájili ji někteří velmi významní vědci. Například Konrad Lorenz (Nobelova cena za medicínu v roce 1973) byl horlivým nacistou. Napsal, že v zájmu zachování rasy je třeba homosexuály vyjmout z masy a odstranit, jako chirurg odstraňuje nádor, protože nepozorovaně míchají své genetické dědictví s dědictvím jiných ras. Tito vědci to nemysleli o nic méně vážně než ti, kteří ohlašovali apokalypsu během epidemie Covid-19. Měli sice titul „vědec“, ale nikoli rozum v hlavě.

Jiná zkušenost

Moderní Rusko bylo vybudováno na paměti toho, čemu Rusové říkají „Velká vlastenecká válka“ a my „druhá světová válka“. Nemá pro ně stejný význam jako pro nás. Tady ve Francii trvala válka jen několik měsíců, pak jsme uvěřili ve vítězství nacistů a vstoupili do kolaborace. Viděli jsme, jak nacisté a pétainisté od roku 1940 zatkli 66.000 lidí, zpravidla za „terorismus“ (odboj). Od roku 1942 pak bylo zatčeno 76.000 Židů za příslušnost k „méněcenné rase“ a posláno na Východ, ve skutečnosti do vyhlazovacích táborů. Naopak v Sovětském svazu nacisté nezatkli nikoho. Chtěli do třiceti let vyhladit nebo zotročit všechny Slovany, aby uvolnili „životní prostor„, kde by mohli vybudovat koloniální říši (Generalplan Ost). Proto SSSR ztratil 27 milionů obětí. V ruské paměti jsou nacisté existenčním nebezpečím, nikoli pro nás.

Když se tito lidé dostali v Kyjevě k moci, neprohlásili se za „nacisty„, ale za „nacionalisty“ ve smyslu Stěpana Bandery, který se také nazýval „nacionalistou“, a nikoli „nacistou“, a dokonce se předháněl v genocidních záměrech vůči Slovanům a Židům. Bývalý režim označovali za „proruský“, což je věcně nesprávné, a zakazovali vše, co evokuje ruskou kulturu. Především ruský jazyk. Většina Ukrajinců byla dvojjazyčná, mluvila rusky i ukrajinsky. Najednou bylo polovině z nich řečeno, že už nebudou moci mluvit svým jazykem ve škole a na úřadech.

Donbaský region, který je velmi ruskojazyčný, povstal. Ale také maďarská menšina, která se učila ve svém jazyce a kterou v jejím požadavku podporovalo Maďarsko. Ukrajinci z Donbasu požadovali, aby okresy Doněck a Luhansk získaly autonomní status a aby se jim vrátil jejich jazyk. Tyto prefektury (rusky oblasti) se prohlásily za republiky. To neznamenalo, že by usilovaly o nezávislost, ale pouze o autonomii, podobně jako Kalifornská republika ve Spojených státech nebo bývalé republiky SSSR.

Ukrajina dohody nesplnila

V roce 2014 prezident Francois Hollande a kancléřka Angela Merkelová posadili obyvatele Kyjeva za jeden stůl s obyvateli Donbasu a vyjednali minské dohody. Garanty jsou Francie, Německo a Rusko.

Kyjev je přesto vždy odmítal plnit, přestože je podepsal. Místo toho vyzbrojil „nacionalistické“ milice a poslal je na okraj Donbasu. Všichni západní extremisté si pak přišli na Ukrajinu zastřílet. Těchto polovojenských jednotek bylo minulý měsíc podle kyjevské vlády 102.000. Tvoří třetinu ukrajinské armády a jsou začleněny do Sil územní obrany. Právě dorazilo 66 000 nových zahraničních „nacionalistů“, jako posila, z celého světa.

Za osm let od minských dohod tyto polovojenské jednotky podle kyjevské vlády zabily v Donbasu 14 000 lidí. Toto číslo zahrnuje i jejich vlastní oběti, ale není jich mnoho. Rusko zřídilo vlastní vyšetřovací komisi. Ta nespočítala jen mrtvé, ale i těžce zraněné. Zjistila 22 000 obětí. Prezident Putin hovoří o „genocidě“ nikoli v etymologickém smyslu zničení národa, ale v právním smyslu zločinu spáchaného na příkaz úřadů proti etnické skupině.

V tom je právě problém: kyjevská vláda není jednotná a nikdo nedal jasný příkaz k takovému masakru. Rusko však činí odpovědným prezidenta Petra Porošenka a jeho nástupce Volodymyra Zelenského. Odpovědnost neseme i my, protože jsme byli garanty nikdy neprovedených minských dohod. Ano, jsme spoluzodpovědní za tuto pohromu.

To nejhorší teprve přijde. Dne 1. července 2021 prezident Zelenský, který vyzbrojil „nacionalistické“ polovojenské oddíly a odmítl plnit minské dohody, vyhlásil zákon č. 38 „O původním obyvatelstvu“ [2]. Tento zákon zaručuje výkon práv Tatarů a Karaimů (tj. Židů, kteří neuznávají Talmud), včetně práva mluvit svým jazykem, nikoli však práva Slovanů. Ti totiž neexistují. Nejsou chráněni žádným zákonem. Jsou to Untermenschen, podlidé. Bylo to poprvé po 77 letech, kdy byl na evropském kontinentu přijat rasový zákon. Říkáte si, že existují organizace na ochranu lidských práv a že musely protestovat. Ale nic. Velké ticho.

Proč přišla válka?

Naše vnímání událostí je zkresleno našimi předsudky. Ještě výrazněji se to projevuje v pobaltských státech a zemích, které dříve drtila „Brežněvova doktrína„. Tyto národy si a priori představují, že Rusové jsou dědici Sovětů. Hlavní sovětští vůdci však nebyli Rusové. Josef Stalin byl Gruzínec, Nikita Chruščov Ukrajinec atd. a dokonce i Leonid Brežněv byl Ukrajinec.

Dokud byly Doněcká a Luganská republika ukrajinské, byl masakr jejich obyvatel výhradně ukrajinskou záležitostí. Nikdo je nesměl chránit. Podpisem minských dohod a jejich schválením Radou bezpečnosti OSN však Francie a Německo převzaly odpovědnost za jeho ukončení. To však neudělaly.

Problém se změnil, když 21. února 2022 Rusko uznalo nezávislost obou donbaských republik. Masakr jejich obyvatel už nebyl domácí, ale mezinárodní záležitostí. Dne 23. února se opět sešla Rada bezpečnosti, když se ruská armáda připravovala na zásah. Generální tajemník OSN António Guterres na zasedání nezpochybnil legitimitu ruského uznání donbaských republik ani ruského vojenského zásahu proti neonacistům. Pouze požádal Rusko, aby dalo míru další šanci.

Mezinárodní právo válku nezakazuje, ale snaží se jí předcházet. Protože toto zasedání Rady bezpečnosti bylo bezvýsledné, mělo Rusko právo přijít na pomoc obyvatelům Donbasu zmasakrovaným neonacisty. To učinilo následujícího dne, 24. února.

Prezident Vladimir Putin, který čekal již osm let, to již nemohl dále odkládat. Nejen proto, že denně umírají lidé, nejen proto, že ukrajinská armáda chystala na 8. března obrovský masakr, ale i proto, že ruské zákony mu ukládají osobní odpovědnost za životy jeho spoluobčanů. V rámci příprav na svůj případný exodus získala v posledních letech naprostá většina obyvatel Donbasu ruské občanství.

Exodus 2 milionů Ukrajinců

Stejně jako ve všech válkách NATO jsme svědky útěku obyvatelstva. Francouzům to připomíná exodus v roce 1940, kdy postupovala německá vojska. Je to fenomén kolektivní paniky. Francouzi se domnívali, že se Wehrmarcht chystá spáchat stejná masová znásilnění, jaká byla připisována Deutsches Heer na začátku první světové války. Němci však byli disciplinovaní a k takovému násilí se nepřipojili. Bezcílný útěk Francouzů nakonec neměl žádný objektivní důvod, pouze strach.

NATO od války v Kosovu vyvinulo koncept inženýrství pohybu obyvatelstva [5]. V roce 1999 CIA zorganizovala přesun více než 290 000 Kosovanů ze Srbska do Makedonie během tří dnů. Pokud je vám více než 30 let, vzpomínáte si na hrůzná videa dlouhé řady lidí, pochodujících jeden za druhým desítky kilometrů podél železničních tratí. Mělo to vypadat jako etnické represe vlády Slobodana Miloševiče a ospravedlnit blížící se válku. Kosované nevěděli, proč utíkají, ale mysleli si, že tam, kam jdou, najdou lepší budoucnost. Vzpomínáte si na syrský exodus před sedmi lety. Šlo o oslabení země tím, že ji připravíme o obyvatelstvo. Tentokrát jde o dojetí nad ženami a dětmi, aniž by bylo nutné posílat pryč muže, kteří musí bojovat proti Rusům.

Pokaždé jsme naštvaní. Ale to, že Kosované, Syřané nebo Ukrajinci trpí, rozhodně neznamená, že je všechno v pořádku.

Evropská unie přijímá všechny ukrajinské uprchlíky. Schengenské státy přijímají všechny lidi, kteří se prezentují jako uprchlíci před válkou na Ukrajině. Podle německé zprávy asi čtvrtina těchto „uprchlíků„, kteří přísahají, že pracují a žijí na Ukrajině, nemá ukrajinské pasy, ale alžírské, běloruské, indické, marocké, nigerijské nebo uzbecké; lidé, kteří zjevně využívají otevřených dveří k legální registraci v Evropské unii. Neexistuje žádné ověření jejich předchozího pobytu na Ukrajině. Pro německé zaměstnavatele se jedná o legalizaci, která se nijak nepojmenovává.

Musíme si položit otázku, proč ukrajinský lid nepodporuje svou vládu. Během války v Kosovu stáli obyvatelé Bělehradu dnem i nocí na mostech ve městě, aby zabránili bombardování ze strany NATO. Během války v Libyi se v Tripolisu shromáždilo několik milionů lidí, aby vyjádřili svou podporu vůdci Muamaru Kaddáfímu. Během války v Sýrii vyjádřil podporu prezidentu Bašáru Asadovi milion lidí. Tentokrát nic. Naopak se dozvídáme, že týmy Teritoriální obrany loví “ infiltrované ruské diverzanty“, zatímco OBSE potvrzuje, že před zahájením operace na Ukrajině žádní ruští vojáci nebyli.

NATO má lež za dobrou zbraň

Z předchozích válek jsme se měli poučit, že první obětí je vždy pravda. Od války v Kosovu se NATO stalo mistrem válečné propagandy. Tehdy se změnil mluvčí organizace v Bruselu. Jeho nástupce Jamie Shea každý den podrobně líčil nějakou příkladnou historku, buď o hrůzách srbských zločinců, nebo o příkladném odporu Kosovanů.

V té době jsem vydával noviny Journal of the War in Europe. Shrnoval jsem prohlášení NATO a depeše malých tiskových agentur na Balkáně. Každý den jsem viděl, jak se obě verze od sebe vzdalují. Podle mého názoru musela být pravda někde uprostřed. Když válka skončila, bylo jasné, že příběh Jamieho Shea je čirý výmysl, který má očernit sloupce důvěřivých novin, zatímco depeše malých balkánských tiskových agentur říkaly pravdu. A ta pravda nebyla ve prospěch NATO.

Proto přistupuji ke konsensu západních médií s určitou nedůvěrou. Například když se dozvídáme, že Rusko bombarduje jadernou elektrárnu, vzpomenu si na lži prezidenta George W. Bushe o zbraních hromadného ničení tyrana „Saddáma„. Nebo když nám říkají, že Rusové právě bombardovali porodnici v Mariupolu, vzpomenu si na kuvajtské děti unesené v inkubátorech strašlivými iráckými vojáky. A když mě ujišťují, že zlý Putin je šílený a podobný Hitlerovi, vzpomenu si, jak jsme se chovali k Muamaru Kaddáfímu nebo k prezidentu Bašáru Asadovi.

Proto tato obvinění neberu vážně. Ukrajinští vojáci na Hadím ostrově nebyli zmasakrováni bombami, jak tvrdil prezident Zelenský, ale vzdali se ruským vojskům, jak později přiznal. Židovský památník v Babím Jaru nezničili Rusové, kteří si váží všech obětí nacistického barbarství. Záporožská elektrárna také nebyla vybombardována. Několik dní ji střežily smíšené ruské a ukrajinské týmy. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) navíc potvrdila, že nikdy nehrozilo žádné radioaktivní nebezpečí. Bombardována nebyla ani porodnice v Mariupolu. Byla evakuována o tři dny dříve a přeměněna na kasárna Azovského pluku (neonacistů), jak tehdy Rusko oznámilo OSN.

Takže když mi někdo říká, že „diktátor“ Putin musí být zabit, zůstávám netečný.

4.4 14 hlasy
Ohodnotit příspěvek

sdíletj na

4.4 14 hlasy
Ohodnotit příspěvek
47 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
primak
3. 4. 2022 06:21
Odpovědět  scipio

Chruščov byl skoro Ukrajinec, narozen pár km od dnešních Ukrajinských hranic, obec Kalinovka.

TAK
3. 4. 2022 07:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Vynikající článek, ale jen pro čtenáře kteří nejsou „OVLIVNĚNÍ BROBRUSELSKOU PROPAGANDOU“
My už dávno víme ,že RUSKO NENÍ AGRESOR RUSKO A NIKDY NEBYLO!!
AT ZIJE VVPUTIN A BRATRSKÝ SLOVANSKÝ NÁROD RUSKO.
A ted Hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr na mě.

Brit
3. 4. 2022 08:13
Odpovědět  TAK

? ? ?

vlastisl
3. 4. 2022 12:25
Odpovědět  TAK

Pozor na to štříž nespí. Hoši od putina nemaj dolaar ! Proto jsou furt pozadu !

Pav-el
3. 4. 2022 07:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak byl nebo nebyl úkáčko? Každopádně, když byl na tripu v USA, tak byl v „elegantním“ ohozu. Ta jeho ramlice, nebo to byl brácha? Čert by se v tom vyznal.

Brit
3. 4. 2022 08:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Jsem přesvedčen,že tenhle konflikt je jenom dílo zločinců z Usa a jejich poskoků Nato a nikdo mi to nevyvrátí.

vlastisl
3. 4. 2022 12:26
Odpovědět  Brit

Však ti naši vládní zločinci nejsou pozadu. Dolárek nesmrdí !

Petr
3. 4. 2022 08:29
Ohodnotit příspěvek :
     

A pro tuto Ukrajinu dnes na Letné budou žvanit a krákat kašpárci nebo kolaboranti !? Jsme ještě HRDÝ český národ , nebo jen probruselští a proameričtí kašpaři ???

Pavel
3. 4. 2022 11:32
Odpovědět  Petr

Petře, většina má opravdu vymyté mozky a nic s nimi nesvedete. Je to boj s větrnými mlýny. Oni mají v kebuli už totální zatmění. Dostali jsme se až k prahu té největší totální debility v historii českých zemí. Alespoň vidíme, jaké generace u nás dnes vyrůstají. Západní svět, to je degenerace všech hodnot lidského života, ale jak vidno, mnoha lidem to vyhovuje, bude to ale také jejich konec.

ladik
3. 4. 2022 14:44
Odpovědět  Petr

To druhé!

Pijack
3. 4. 2022 09:02
Ohodnotit příspěvek :
     

To tvrdím již dávno a konečně se začaly ozývat hlasy i na alternativě. Nečekám, že se o tom zmíní na ČT a podobném bulváru. Naše vláda je složena ze stran, které mají k fašizmu blíž než si mnozí myslí.
ODS – členové na akademické půdě rádi adorují sudety a vzpomínají na léta před vpádem Hitlera.
KDU-ČSL je plná vyznavačů „milých krajanů“ a jezdí vzpomínat přímo na srazy sudeťáků.
TOP09 – raději pomlčím. To je zákeřná partaj samých knížat, šlechticů…, kteří bojují za vrácení majetků jejich předků, většinou kolaborantů s nacizmem.
STAN – neprůhledná, podlá, nedůvěryhodná partička s manýry sudeťáků té tzv. horní vrstvy.
PIRÁTI – kde jsou zalezlí? Mlčí. Před pár lety hulákali proti globalizaci, poplatkům OSA, hlavně proti fašistům a náckům… byly jich plné ulice vítačů, antifa atd… a dnes utichli. Takže UK nacizmus podporují s tichým souhlasem a plně se začlenili do vládních manýrů. Takže stejně podlí a zákeřní jako ostatní.

rony
3. 4. 2022 09:14
Ohodnotit příspěvek :
     

Ukrajinští vojácí používají k přesunům sanitky
https://rumble.com/vzboxp-ukrajint-vojci-pouvaj-k-pesunm-sanitku-ervenho-ke.html

BB Rad
3. 4. 2022 09:15
Ohodnotit příspěvek :
     

Ano PODPORUJEME , protože ten petikolový filejový hnus* se nejen dostal k moci
[ Myslím, že pro většinu je jasné pomocí koho ( ale naše *kulturní centrum * to určitě nebylo) ] ,ale jedná se o úplný rozvrat ČR s pomocí pohrobků a následníķů páté kolony o kterých hovořil a předvídal Prezident BENEŠ ve svém historickém prohlášení – BENEŠOVY DEKRETY –
Dámy&pánové , počínaje uvedením této kolony do pohybu, je jeho proslov
– POVINNÁ ČETBA –

Pavel
3. 4. 2022 11:41
Odpovědět  BB Rad

BB RADE, většina má již ty mozky tak vymyté a podvědomí přeformátované, že chtít po těchto lidech něco chápat je skutečně jako házet hrách na stěnu. Zde to musí padnout na úplné dno, potom možná začnou řvát, ale stejně souvislosti nepochopí, o tom jsem přesvědčen, protože nemají čím je pochopit.

vlastisl
3. 4. 2022 12:29
Odpovědět  BB Rad

Však místo učitelů jsou na školách politruci jiného ražení a děti nám tam blbnou a blbnou !

Zbazin
5. 4. 2022 14:10
Odpovědět  vlastisl

Povidej, co tam je za politruky. Kdo je tam dosadil? Kde se skoli? Na vysokych skolach zavedli zase povinne politicke predmety? Kde v sylabu konkretnich uctileskych oboru najdeme tyto politicke predmety?

Lubek
3. 4. 2022 09:44
Ohodnotit příspěvek :
     

Najviac ma na tom všetkom desí tá manipulovaná celoplošná nenávisť voči Rusom. Športovec? Ale Rus! NESMIE!!! Sputnik V? Vakcína, ale Ruská! NESMIE!!! Čokoľvek ruské je zlé! Ešte aj ruský plyn a ropa sú zlé, hoci za ne zaplatíme. 140 miliónov ľudí je v podaní mainstream manipulátorov zlých, negatívnych, vrahov, podporovateľov Putina, ktorého treba zabiť. Človeku naskakuje husia koža, keď si uvedomí, čo s nami robia. A vlastne niet sa ako brániť. Mäkkému odporu zavedú cenzúru, tvrdší odpor demonštrácií si jednoducho nevšímajú, ešte tvrdší odpor potlačí polícia. Z osobnej skúsenosti najviac manipulácii podliehajú mladší ľudia, ktorí vedia lepšie ako my, starší, ako nám bolo voľakedy veľmi zle. Zhrbení nad mobilmi, gniavení hypotékami, cestujú, lebo im niekto nahučal do hláv, že treba cestovať. Prečo? Načo? Čo v tej cudzine vlastne skutočne zažijú, všimnú si, poučia sa, prinesú si domov? Som presvedčený, že si neprinesú z ciest skoro nič. Neaplikujú žiadne poznatky, múdrosti, skúsenosti. A tak sme za 33rokov demokracie nepostavili žiadnu priehradu, žiadnu elektráreň, novú nemocnicu, našu fabriku, postavili iba jediný nový most – ostatné sa rozpadajú, máme cesty v hroznom stave, prírodu doničenú, nedokončená diaľnica samá jama, vydutá dilatácia. Zrušené odborné učilištia, zato neuveriteľné množstvo vysokých škôl. Akých… Neuveriteľné množstvo úradov a úradníkov. Staviame na úver nové štvrte ľahkých bungalovov, no nestavajú sa ku nim prístupové chodníky, jasle, škôlky, školy…

Lubek
3. 4. 2022 09:49
Odpovědět  Lubek

Slovami poručíka Mazureka :“ Když se to vyžaduje, že my všeci, uďeláme tak, jak má být. Prože tak je to správné, tak to má být.“
…a čo sa zmenilo?

Pavel
3. 4. 2022 11:58
Odpovědět  Lubek

Nu, globální plutokracie má ve vlastnictví všechny výrobní prostředky, vlastní média, soudy, policii a také mysl otroků. My, kteří se vymykáme z tohoto schématu jsme nepřátelé jejich pořádku a jejich jediné pravdy. Jejich síla podpořená financemi a všemi druhy kolaborace je opravdu mocná a hlasy pravdy se zdají být úplně nevýznamné. Přesto to byl ale mistr Jan Hus, kdo nás učí – bojujte za pravdu, hajte pravdu a braňte pravdu. Nic jiného nám nezbývá, hájit jeho slova a věřit. Já se ale již lepších zítřků nedočkám, to vím, budu ale bojovat.

Zbazin
5. 4. 2022 14:43
Odpovědět  Pavel

Proc mate pravdu zrovna vy?

Zbazin
3. 4. 2022 10:34
Ohodnotit příspěvek :
     

A vite, ze Putin je nacis…, eh pardon, nacionalista taky? Muze mi nekdo tady sdelit, proc oslavuji Banderu? Proc by Nemecko podporovalo nacisty? Proc EU podporuje nacisty? Proc se kolem Ruska porad deji „specialni operace“? Proc se zavedli na ukrajine rasove zakony? Proc by vyrabeli biologicke zbrane? Proc potrebuje UA atomove zbrane?

All
3. 4. 2022 11:10
Odpovědět  Zbazin

Nacismus podporují ti,kdo vytvořili po válce i teroristy. Koncentrované,satanské zlo pod hlavičkou ,,svobody a demokracie“.Každý normální člověk ví,kdo jsou tihle zloduši,odkud pochází a kdo je financuje.Každý,kdo není hloupá ovce, vřiťolez, ůplatné zhovadilé individum bez mozku, to ví.

Pijack
3. 4. 2022 11:54
Odpovědět  Zbazin

Vy si prostě pletete pojmy s dojmy. Vlastenectví označíte na nacizmus, který pokládáte za nacionalizmus. Nacionalizmus je též separatizmus, ale vy z něj klidně uděláte izolacionizmus a nacizmus, fašizmus… Vraťte se do školy a něco si o tom nastudujte. Ovšem u správného zdroje. Takto vypadáte jako hloupá ovečka, která zabéká jen floskule, které vám napumpovala do hlavy státní mašinerie se svou propagandou.

Pavel
3. 4. 2022 12:07
Odpovědět  Zbazin

Vy asi nechápete vůbec nic a nebo nechcete, neb vás někdo instruoval. Vraťte se ke svým.

Zbazin
3. 4. 2022 19:04
Odpovědět  Pavel

Ja u svych davno jsem. 😉

Jarda
3. 4. 2022 14:44
Odpovědět  Zbazin

Na všechna vaše proč existuje jedna odpovědˇ proto, která zní:
Celá západní Evropa si myslí, že SSSR a západní spojenci osvobodili v r. 1945 Evropu od fašismu a nacismu. To je omyl. SSSR a Spojenci osvobodili evropské státy od německé okupace. Fašismus a nacismus v Evropě zůstal.
(Jakov Kedmi)

Pijack
3. 4. 2022 17:37
Odpovědět  Jarda

Přesně. Je jeden citát = neradujme se předčasně z porážky Německa a fašizmu. Bestie, která ho stvořila je opět březí. – – – Jméno autora mi vypadlo z hlavy. Byl to Německý spisovatel.

Zbazin
3. 4. 2022 19:08
Odpovědět  Jarda

A kam se schoval? Takze to, co sem leze ze zapadu, je fasismus a nacismus? Pak nechapu, proc se sem ze zapadu cpe LGBT… apod.

Kolem
4. 4. 2022 20:22
Odpovědět  Zbazin

Evidentně nechápeš více souvislostí. Nicméně, bavíš se, nebo provokace ?

Zbazin
5. 4. 2022 00:55
Odpovědět  Kolem

Tak mi je vysvetlete. Vzdyt jsem napsal dost otazek, ale odpoved zadna. 🙂

jirka52
3. 4. 2022 11:56
Ohodnotit příspěvek :
     

Po dlouhé době jeden velmi dobrý článek popisující skutečnost, který pochází ze Západu. Jestli byl Chruščov Ukrajinec nebo ne v tomto případě nehraje žádnou podstatnou roli. Důležitější by bylo, aby se tato fakta dostávala mezi širokou veřejnost a to i v zahraničí !

vlastisl
3. 4. 2022 12:33
Odpovědět  jirka52

NOO určitě vám to nebude sdělovat zastupce fašistů na ČT neb jedině tam se prý člověk dozví pravdu- tu jejich !

primak
4. 4. 2022 09:13
Ohodnotit příspěvek :
     

„vyhlásil zákon č. 38 „O původním obyvatelstvu“ [2].“
Pokud je to napsáno takto: (odkaz [2]),
tak by se slušelo ten odkaz také někde dole uveřejnit, tak jako to bylo v originálním textu.

4. 4. 2022 10:44
Odpovědět  primak

Je vůbec možné, že existují lidé, kteří zapomenou na odkaz?
Mělo by se s nimi zatočit.
Mi „slušelo“ zadat do vyhledávače nadpis článku a za pár sekund jsem našel celý řetězec odkazů až ke zdroji.
zde
https://xy1.cz/j0yp6

zde
https://xy1.cz/0o00c

a nakonec zde
https://www.voltairenet.org/article216075.html

Ještě někdo bez jízdenky?

Zbazin
5. 4. 2022 01:06
Odpovědět  smrťák

No, kdyz to chcete delat dobre, tak ten odkaz je potreba na tom je www (world wide web) zalozen. Proc odkaz je dulezity? Pokud neco napisete bez odkazu, pak je to nejspis jen Vas vymysl, pokud chcete byt duveryhodny, pak je dobre, aby i ostatni mohli overit Vase myslenky, zavery a mohla tak vzniknout debata, ktera posune vedeni dal. Nejlepsi ovsem je, pokud mate vice odkazu z nezavislych zdroju, to pak ukazuje, ze jev, myslenka opravdu ma nejakou vahu. Dalsi veci je, jak dnes funguji vyhledavace, vyhledvani je vysoce personalizovane a ja a vy nebudeme mit stejne vysledky na stejny dotaz.

Dodal jste odkazy a dodal i dukazy, ze tento web vlastne okopiroval a zadnou pridanou hodnotu nedodal.

5. 4. 2022 06:00
Odpovědět  Zbazin

V této hitlerovské totalitě totiž nelze napsat vlastní článek (názor) ZZatím, padž hrozí těžký žalář a kdoví kde.
Proto se zde objevují převzaté články. Odkazy jsou totiž nesmysl, protože IQ nad 40 si je lehce vyhledá.
Vidno, že se chytáš čehokoliv, co by zviklalo přehled argumentů proti neandrtálcům ze západu.
Tobě bych hádal, když hodně, tak okolo čtyřicítky Můj starší syn 45 je rovněž pomýlený lživou propagandou anglosaských lumpů, čili kecat s ním o politice je zbytečné.
Vy stojíte na straně vrahů, zlodějů a lhářů a TÍM PÁDEM je zbytečné cokoliv psát.
Sype se vám to rapidně.
Zanedlouho se potkáme v lese u ohniště a tam jsem pánem Já.
Tak si to nepokaž. Mohl bys tam ZZmrznout

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Zbazin
5. 4. 2022 09:47
Odpovědět  smrťák

Tak kolik vasich kamaradu uz sedi za svuj pravdivy nazor? Ukazal jste, ze mate IQ nad 40, zvladl jste zaklady prace s vypocetni technikou, ale dal nechapate, proc je odkaz u tvrzeni potreba. Vite, na internetu najdete spoustu veci (tam funguje vyhledavani), ale to, ze jste nalezl neznamena, ze je to pravda, jen to znamena, ze jste hledal a neco nalezl. Pokud chcete tvrdit, ze nalezene je pravda, pak to musite nejak dolozit. Prikladem muze byt citace ruznych zdroju, pokud nekolik nezavislych zdroju tvrdi to same, tak je dost velka praavdepodobnost, ze popsane je pravdou, pak mame techniky pochazejici z logiky, napr. dukaz sporem nebo dukaz indukci.

Zbazin
5. 4. 2022 09:57
Odpovědět  smrťák

Zatim jste jen dokazal, ze redakce umi jen pouzivat techniku „Copy&Paste“ nebo „Copy&Translate&Paste“, proste plagiatori, co se zivi na ostatnich. Coz mne privadi na otazku, jak si redakce plati hosting a domenu, kdyz nevidim zadnou reklamu.

Zbazin
5. 4. 2022 10:16
Odpovědět  smrťák

Pokud mate syna ve veku 45 let, tak pocitam, ze Vam je tak cca 65-75, takze jste vyrosl v dobe normalizace, kdy jste byl indoktrinovan tou nejtezsi propagandou bez overovani informaci. Vypocetni technika byla v podobe pocitadla.

Dokazte mi, ze jsem na strane vrahu, zlodeju a laharu.

Zatim jste dokazal, ze mate problem se synem, protoze nedokazete obhajit svoji pravdu dolozenim zdroju a tak vybudovat silne argumenty. Dokazete napadat, protoze Vase argumety stoji na vode.

Kdyz prejimate nejakou informaci, tak se ptejte jako male dite „proc“ alespon 5x. Pak se zeptejte kolik to stoji a nejde to udelat levneji. Co z toho nekdo bude mit. Jak to udelal. Nejde to udelat jednoduseji.

adam
5. 4. 2022 10:25
Odpovědět  Zbazin

nic jsi nepochopil hovne, vrať se do bažin

Zbazin
5. 4. 2022 11:12
Odpovědět  adam

Nepochopil, v tom mate pravdu a proto se ptam? Ale zatim je slyset jen agrsivni ticho. 😉

TTT
4. 4. 2022 10:34
Ohodnotit příspěvek :
     

Lži a propaganda dále pokračují. Od včerejška jede velká lež o masových vraždách v Buči, kterou naše sdělovací prostředky nazvaly ukrajinskou Srebrenicí. Přitom už samotný výběr místa, kde se měl masakr odehrát, je nápovědný. Někoho z anglicky hovořících stratégů prostě napadlo, že výslovnost anglického slova Butcher je nápadně podobný ukrajinskému Buča a tak se bude dobře pamatovat. Tím spíše, když 100x za den budou naše média opakovat historku o ruských řeznících, kteří vraždí na potkání Ukrajince. Mrtvé zařídili sami Ukrajinci, když pozabíjeli ruské příznivce v oblasti a položili je na vhodná místa na silnice. Co na tom, že se po průjezdu kamery někteří zvedají a odchází? Co na tom, že mnozí mají na rukávu bílou pásku, kterou se neoznačují Ukrajinci, ale Rusové. Co na tom, že se o masakru začalo hovořit až 4. den po obsazení Buči? Je to jednoduché. Pro anglicky hovořící diváky televizí bude Buča navěky spojena s válečnými zločiny a na rozdíl od Srebrenice se bude dobře vyslovovat. Zvláště když to budou tvrdit jednotně všichni na Západě. Perfektní lež.

Zbazin
5. 4. 2022 01:11
Odpovědět  TTT

Mohl bych videt, jak se zvedaji a odchazeji? Proc by Ukrajina vyrabela tak nekvalitni podvrh, ktery by ji usvedcil ze lzi? Kolik by stalo penez, hodin a pracovni sily toto vyrobit a nebyt schopen zaplatit kvalitni postprodukci?

TAKNĚJAK
4. 4. 2022 12:27
Ohodnotit příspěvek :
     

Popáté bude Maďarsku vládnout předseda Fidészu Viktor Orbán. Ve volbách porazil spojenou opozici a udržel ústavní většinu. „Vyhráli jsme s převahou – s takovou převahou, že byste ji viděli i z měsíce a určitě Prahy i Bruselu,“ BLAHOPŘEJEME VIKTORU ORBÁNOVI JEHO STRANĚ A MADARSKÉMU LIDU.Urááááááááááááááááááááááááááááááá

Kolem
4. 4. 2022 20:37
Odpovědět  TAKNĚJAK

Markantní rozdíl v mentální, intelektuální „kvalitě“ maďarského a zdejšího voliče. Gratuluji vítězi, gratuluji především maďarským občanům za dobrou volbu, a nutno dodat, že vítěz, tedy p. Orbán a jeho strana, čelila útoku „spojené koalice“, tolik připomínající místní Pětikolku. Jenže, Orbán je jiný level než kolaborant Babiš, a maďarský volič jiný formát než místní lokajstvo.