Istanbulská úmluva? Útok na civilizaci, horší než Norimberské zákony. Deviantní chování bude normální.

Istanbulská úmluva? Útok na civilizaci, horší než Norimberské zákony. Deviantní chování bude normální. Nemusíme to přežít, varuje Foldyna

Pokud schválíme a uvedeme do praxe Istanbulskou úmluvu, nemáme to prý šanci přežít.

ParlamentnímListům.cz to řekl poslanec Jaroslav Foldyna, který míní, že úmluva je zrůdný dokument, který chce ničit životy a duše našich dětí a v důsledku prý je horší než nacistické Norimberské zákony. Istanbulská úmluva podle Foldyny může definitivně zabít evropskou civilizaci.

Istanbulská úmluva je dokument, který má podle autorů ochránit práva žen a obecně osob, které čelí násilí.
Totéž říkají její příznivci.

Odpůrci naopak varují, že víc než textem chránícím především ženy jde o ideologický spisek, jehož realizace v praxi by zcela přeorala naše civilizační zvyklosti a hodnoty.

Poslanec Jaroslav Foldyna (nestraník za SPD) jde ve své argumentaci proti „Istanbulu“ ještě dál. Podle něho jde o lživý a nebezpečný dokument, který je ještě zákeřnější než nacistické Norimberské zákony. 

Každý, kdo tvrdí, že cílem Istanbulské úmluvy je odstranit násilí, buď uvedený dokument nečetl, nebo lže.
Cílem této smlouvy, která, počínaje už svojí preambulí, je nebývalým koncentrátem lží, je naopak násilí rozpoutat, a to násilí proti všem Evropanům; proti celým rodinám, proti mužům, ženám, proti dětem.

Istanbulská úmluva je zatím nejpropracovanějším, nejkomplexnějším a nejotevřenějším útokem neomarxistických revolucionářů na naši civilizaci – a je nutné říci, že pokud zmíněný dokument ratifikujeme a opravdu se podle něj budeme řídit, tak to bude útok natolik úspěšný, že jej naše civilizace nemusí přežít,“
je si jist známý poslanec. 

Istanbulské úmluvě, podle jeho slov, jde o předání moci nad občany do rukou fanatických aktivistů, kteří budou postaveni mimo pravomoc institucí jednotlivých států a kteří s naší společností budou provádět experimenty nemající v dějinách lidstva obdoby.

„Istanbulská úmluva hodlá vybavit nebývalými privilegii přívržence totalitní ideologie, která popírá existenci muže a ženy jako dvou odlišných, vzájemně se doplňujících a zároveň rovnoprávných lidských bytostí. Ratifikací Istanbulské úmluvy se zavážeme umožnit jejím stoupencům vstupovat do života našich rodin,
‚krást‘ nám děti a nás samotné podrobovat násilné převýchově,“ soudí.

Pokud se pokusíme svoji rodinu bránit, budeme potrestáni a druh našeho provinění určí právě zmínění nenávistní fanatici, jejichž obvinění bude zároveň i důkazem.

Budeme tak nuceni prohlašovat deviantní chování za normální, a naopak za chování normální budeme trestáni.

Budeme nuceni bezmocně přihlížet, jak jsou duše našich dětí trápeny, mrzačeny a uváděny ve zmatek, jak je v nich vzbuzována beznaděj a úzkost.

Budeme nuceni bezmocně přihlížet, jak našim dětem bude bráněno vyrůst do zdravého, dospělého člověka a založit si vlastní rodinu.

Budeme vymírat, aniž bychom se tomu, byť jen pouhým slovem, mohli postavit na odpor.

Istanbulská úmluva zavádí zmodernizovanou verzi nacismu a prohlašuje vybrané občany apriori vinnými.
Ano, v Evropě mají být opět lidské bytosti, jejichž neodčinitelným ‚dědičným hříchem‘ bude jenom to, že se narodily (jako muži)!“ rozjel se Foldyna.

Co se týče nacismu, nešlo zdaleka o jeho poslední přirovnání.

„Istanbulská úmluva, stejně jako nacistické zákony, vylučuje celou jednu skupinu obyvatel z některých profesí, a to, že jde, zřejmě shodou okolností, o stejné profese jako tehdy, jen dokresluje zrůdnost celého dokumentu.

Istanbulská úmluva má dát blíže nespecifikovanému počtu nikým nevolených, a z kontroly veřejnosti zcela vyčleněných, psychopatů moc rozhodovat o nejintimnějších detailech našich životů.

Tito jedinci, o nichž víme pouze to, že budou dostatečně ‚revolučně zapálení‘ a ‚ideologicky pevní‘, mají rozhodovat o tom, co si smíme myslet, co smíme říkat, jak se smíme chovat, co a koho smíme mít rádi, co se nám smí líbit. Budou rozhodovat, za co a jak budeme trestáni a co se bude dít s našimi dětmi,“ je přesvědčen.

„Cílem Istanbulské úmluvy je dát těmto fanatikům moc mrzačit člověka tak dlouho a tak intenzivně, až z něj vznikne nový živočišný druh – zoufalý tvor bez rodiny, pohlavní, národní a jakékoli další identity, tvor doufající už jen ve vlastní smrt.

Skutečnost, že se při tomto svém záměru Istanbulská úmluva schovává za boj proti násilí na ženách a dětech, které ve skutečnosti budou prvními obětmi její zvrhlé zvůle, odpornost tohoto dokumentu ještě umocňuje.

A aby toho snad nebylo málo, tak, jako zlatý hřeb, jako vrcholné, závěrečné číslo, zakomponovali tvůrci Istanbulské úmluvy do jejího textu právo několika miliard obyvatel třetího světa na evropský azyl (právo na azyl získávají všichni, v jejichž zemích není genderismus a feminismus protežován stejně jako v EU). Nezbývá než smeknout; likvidace Evropy je pojištěna opravdu dokonale a ze všech stran,“ hodnotí v textu pro ParlamentníListy.cz.

Dokument, který jedni označují za potřebnou pojistku v boji proti násilí na ženách, naopak Jaroslav Foldyna vidí jako text, který je ve své nenávisti k Evropě a k celé západní civilizaci opravdu zcela výjimečný a jeho reálné uvedení do praxe prý nemáme šanci přežít.

„Tento dokument je neporovnatelně zákeřnější, než jakékoli texty starých nacistů
(ty byly, ve své přímočarosti, až dětsky naivní, lépe čitelné a proto mnohem méně nebezpečné), protože ti, kteří jeho prostřednictvím mají získat moc nad našimi životy, hodlají zajít nejdál ze všech dosud poznaných tyranií,“ nebojí se říci.

„Neútočí pouze na naši svobodu či prosperitu, ale na samotnou naši existenci – útočí na naše lidství! Spor o to, zda Istanbulskou úmluvu ratifikovat, či nikoli, proto dalece přesahuje tradiční, a pro demokracii přirozený, spor mezi levicí a pravicí.

Nyní nejde o výši daní či o podobu důchodového systému, ale o existenci našich rodin, o zachování našich životů, o zachování naší civilizace, o zachování podoby člověka tak, jak jej Bůh (či Vesmír) stvořil!

Proto nemohu ty, kteří bojují za ratifikaci Istanbulské úmluvy považovat pouze za politické oponenty, ale obávám se, že oni se vědomě, či nevědomě postavili jako naši nepřátelé. Proto se také spojme s kýmkoli, abychom ratifikaci Istanbulské úmluvy zabránili,“ burcuje závěrem Jaroslav Foldyna pro ParlamentníListy.cz.

Parlamentní listy
https://bit.ly/39zxdvH

sdíletj na