politika

Invazní armáda

Fotografie útoku na hranice EU občany Afriky a Středního východu se publikují nepřetržitě. 
Něco mi říká, že Řekové je neudrží … Přesněji, zadrží, ale pouze tam, kde stojí sbory zpravodajských agentur. 
Tam, kde žádné nejsou, se vlny invazní armády již šíří po staré Evropě.

Podívejte se pozorně na migrantský kontingent:

Podívejte se pozorně na migrantský kontingent – mladí, zdraví, dobře živení chlapi. 
Nikdo vychrtlý, ztrhaný, přepadlý a rozhodně ne vystrašený

Naopak – je to vidět z jejich tváří –  to oni přišli vyděsit. 

Myslím, že uspějí.

“Optimisté” se domnívají, že stará Evropa je stráví: konec konců, uprchlíků není tolik na 500 milionovou prosperující evropskou populaci. Ano, nakrmit dnešní počet není problém.

Tak to je pohled škodícího idiota.

Ohromnost a neřešitelná složitost problému migrantů v žádném případě není v dnešním davu. 

Nepřicházejí sem, aby se začlenili – vůbec ne! – přicházejí sem, aby oni strávili Evropu. Žaludeční šťáva je již vstřikována do odsouzeného těla.

Poslední fáze úpadku Evropy začíná nyní – před našima očima. A sociální procesy se vyvíjejí exponenciálně. 
Vrchol prosperity civilizace se mění ve zhroucení úžasnou rychlostí … historici znají a vědí.

“Příčina není v migrantech. Ale ve shnilém mozku Evropy.“ (Michail Veler)

Ani ti, kteří o tom vytrvale mluví, již nevěří ve skutečnost, že to jsou nešťastní běženci, kteří utíkají před bombami. Pokus řeckého kontrolního stanoviště najít mezi nimi alespoň jednoho Syřana byl úspěšný
až druhý den. 

Všichni ostatní jsou prostě jen ti, kteří se cítí špatně. 

  • Arabům je špatně v Arábii
  • Egypťanům je špatně v Egyptě
  • Pákistáncům je špatně v Pákistánu, atd. atd. …

Všichni se budou mít dobře ve Švédsku, Británii, Francii, Německu,…  až na malý detail – velmi jim vadí tamní kultura a místní mentalita. Dychtí tyto země předělat k obrazu svému, neuvědomují si, že se jim nebude líbit území, které předělají…. Dialektika …

“V roce 1971 byla vydána epochální kniha, bible politické filosofie – Teorie spravedlnosti Johna Rawlse. Viditelným důsledkem této práce bylo praktické uvedení do praxe druhé části druhého principu spravedlnosti podle Rawlse.

Konkrétně:
přerozdělení hodnot ve státě by mělo být provedeno ve prospěch chudých odcizením bohatším.

Zhruba řečeno: Od každého podle jeho schopností – ke každému podle jeho potřeb. 

No, v reálných a rozumných mezích. Hle… takže taková vulgární komunistická teze, že? 

Ale tady byla podána obalená množstvím vědeckých argumentů a úvah.

Rozumíte:
sociální vztahy by měly být jako v rodině, kde se silní a bohatí starají o slabé a nevydělávající děti nebo nemocné bratry atd…. z lásky a lidskosti.

A západní intelektuálové sami sebe respektují za pochopení těchto názorů a jejich praktické aplikace. 
Utvrzují se ve víře:.. to je pravda, skvělá a dobrá.

Darmojedi a paraziti všech druhů zavyli štěstím. 

Uspokojování jejich potřeb na úkor těch kdo pracují dostalo nejen sílu zákona – ale sílu morálního maxima! 

Zdarma: byt, vzdělání, medicína, právníci, humanitární pomoc – a peněžitý příspěvek.. kapesné! 

Proč k čertu pracovat? Nucená práce je hnusný nástroj totality.

Jen plať daně, domorodý parchante! … A já si zasloužím pomoc.

Psychologie osobnosti a obecně sociální psychologie nechtěla vzít v úvahu Rawlsovu Teorii spravedlnosti. 

Blažené neopodstatněné uspokojení bylo proveditelné v éře mimořádně efektivní výroby a nadprodukce.

Někteří domorodci západních zemí se rozzuřili potřebou podporovat arogantní parazity. 

Bylo jim řečeno – to je zákon, a že by měli být laskavější a humánnější; a mělo by jim být hanba! 
… vždyť jsou to vaši bratři ….

A paralelně! paralelně! se všemi těmito druhy „rovnosti“! a nejen rovnosti – ale „výhodné“ rovnosti! .. došlo k politickému sebemrskačství.

Neboť ti jiní, menší, slabší, chudší, utlačovaní – podle spravedlnosti měli právo na bratrskou pomoc a lásku silných, zejména těch, kteří je dříve utiskovali. 

A dřívější kolonialisté se začali kát a rvát si vlasy a snažili se pro bývalého kolonizovaného udělat dobro. 

A začali je k sobě přijímat, zabydlovat je, dávat jim občanství a poskytovat zabezpečení… ve všem. 

A bylo zakázáno pamatovat si, že před dvěma sty lety negramotní divoši si pochutnávali jeden na druhém a prodávali je bílým do otroctví, a možná by v tom pokračovali dodnes, kdyby nebylo zatracených kolonialistů …

Po dobu třiceti let – ti milí obyvatelé Afriky a další z Pákistánu, Alžírska a dalších koutů světa proměnili regiony a celá města na skládky odpadu a nebudou nikdy ustupovat, naopak – terorizují „domorodé obyvatelstvo“.

Ale! Potřebují pomoc – jsou to naši bratři, pronásledováni osudem!

Rozum zcela opustil Evropu, když po bombových útocích v londýnském metru královna Elizabeth vystoupila s prohlášením, že „teroristům se nepodaří donutit nás opustit naše hodnoty“. 

A „hodnoty“ je třeba chápat jako připravenost pokračovat v přijímání, podpoře a ochraně islámských migrantů, kteří pohrdají Brity a cynicky je využívají.

Ale migranti již od křesťanů požadují, aby se vzdali svých hodnot:

neslavit Vánoce, neprodávat alkohol a vepřové maso, nechodit v plavkách po pláži a neopalovat se v parcích – a naštvaně to požadují!

Již v řadě evropských měst – včetně milionového Birminghamu – existuje více muslimských studentů než domácích. Ještě deset, patnáct let – a islámská většina vytvoří zóny Šaría. A bude to zúčtování!

A pak?

Pak vám ukáží gay přehlídky,… které uráží jejich pocity! Nakopou vám ty nahé zadnice!

Pak vám ukáží feminismus,… ženy bez dětí a v šortkách na ulici! Sukně až k zemi, vdát se – a mlčet, dokud se muž nezeptá!

Pak vám ukážou rockery ve spuštěných kalhotách!.. Na těch místech je obřežou – kde opravdu více nic nevyroste!

Pak vám ukážou volný sex … rychlý a chráněný! Volba bude – ukamenovat, nebo do bordelu.“

Tam spěje západní Evropa se svým shnilým mozkem… nebo to lze nazvat obnovením spravedlnosti?

https://bit.ly/2VOuEkk

sdílet na