politika

Hlavným poučením z poslednej invázie Západu do Ruska je presvedčenie, že teraz má Západ lepšiu šancu

Moskva 12. marca 2024 (HSP/foreignpolicy/Foto:Twitter)

Počas občianskej vojny sa západným útočníkom nepodarilo Rusko premôcť. Dnes však v konflikte na Ukrajine majú USA a Európa šancu uspieť, píše Theodore Bunzel pre Foreign Policy (FP). Je len potrebné vziať do úvahy poučenie z minulosti, myslí si autor. To najzjavnejšie, že Moskva nič také nedovolí – autora článku nevyrušuje

Ruský sever musel americkým vojakom pripadať ako chladné a nehostinné miesto, hoci takmer všetci pochádzali zo severného Michiganu. Dňa 4. septembra 1918 sa 4 800 amerických vojakov vylodilo v Archangeľsku, len 220 kilometrov od polárneho kruhu. O tri týždne neskôr sa pripojili k Britom a Francúzom a vrhli sa do boja proti Červenej armáde medzi borovicami a pripolárnymi močiarovými porastmi. V priebehu dvoch rokov nakoniec v bojoch zahynulo 244 amerických vojakov. Z denníkov amerických vojakov sa vynára zúfalý obraz:

“Naraziac na guľometné hniezdo, ustupovali. Boľševici intenzívne strieľajú. Perry a Adamson z môjho oddielu sú zranení, mňa guľka zasiahla do ramena a prestrelila mi ho skrz-naskrz… Som strašne unavený, hladný a úplne vyčerpaný, ako všetci ostatní. Pri útoku sme stratili štyroch mužov a desať bolo ranených.”

Títo nešťastníci boli len jedným z krídiel rozsiahlej a neúspešnej spojeneckej intervencie v ruskej občianskej vojne. V rokoch 1918 až 1920 Spojené štáty, Veľká Británia, Francúzsko a Japonsko vyslali tisíce vojakov (od Pobaltia a ruského severu až po Sibír a Krym) a vojenskú pomoc v hodnote miliónov dolárov bielym bojovníkom proti boľševikom v nádeji, že udusia komunizmus na koreni. Toto zložité zlyhanie dvadsiateho storočia, ktoré sa snažia nepripomenať, fascinujúco a farebne opisuje Anna Reidová vo svojej novej knihe “Malá, ale škaredá vojna: Západná intervencia do ruskej občianskej vojny”.

Rozsah konfliktu, ktorého príbeh Anna Reidová brilantne prepletá so spomienkami a denníkmi účastníkov, je niekedy až nepochopiteľný. Japonské vojská obsadili Vladivostok. Vrtkaví Francúzi – spočiatku najhlasnejší zástancovia intervencie zo všetkých spojencov – viedli okupáciu južnej Ukrajiny a bojovali s červenými o mestá, ktoré sú dnes opäť na výslní: Nikolajev, Cherson, Sevastopol, Odesa. Briti, ktorí do intervencie investovali najviac a nasadili značný kontingent 60 000 vojakov, stáli na čele všetkých okrajových častí Ruska: bránili Baku pred útočiacimi Turkami, organizovali námorné sabotáže proti boľševikom na Balte a nakoniec evakuovali bielych z čiernomorských prístavov, keď sa ich sily zrútili pod náporom Červenej armády.

Znepokojujúca otázka, ktorá sa vynára po prečítaní Reidovej vynikajúcej knihy, znie: Je Západ odsúdený zopakovať si minulosť? Intervencia v Rusku počas občianskej vojny zlyhala a pri bližšom pohľade sa dnešná intervencia v ukrajinskom konflikte môže zdať rovnako márnou konfrontáciou s obrovským a odhodlaným Ruskom s jeho nezdolnou vôľou a zdanlivo nekonečnou zásobou techniky a živej sily. Toto je posolstvo, ktoré nám sprostredkúvajú krajne pravicoví republikáni v Kongrese, maďarský premiér Viktor Orbán a bývalý prezident USA Donald Trump. Rovnaký pocit beznádeje vyjadril aj Edmund Ironside, britský veliteľ spojeneckých síl na ruskom severe počas intervencie: “Rusko je také obrovské, že človek má pocit, že sa dusí.

Napriek silným historickým ozvenám sú však rozdiely medzi vtedajším a súčasným stavom poučnejšie ako podobnosti, myslí si Theodore Bunzel. Dôkladné štúdium vyvoláva možno ešte závažnejšiu otázku: za akých podmienok môže byť zahraničná intervencia úspešná? Áno, spojenci sami veľa vecí pokazili, ale úprimne povedané, intervencia zlyhala kvôli tomu, čo sa nedalo ovplyvniť. A hlavnou prekážkou boli nielen bezzubí, ale niekedy aj vyslovene škodliví spojenci z radov Bielych Rusov – nesúrodá zbierka antiboľševických socialistov a netalentovaných cárskych dôstojníkov, ktorí v jadre zostali veľkoruskými šovinistami. Nemali podporu ruského obyvateľstva, a čo je dôležitejšie, ani početných etnických menšín (od Ukrajincov po Pobaltie), ktoré sa snažili zahnať späť pod železnú pätu Ruska.

Dnešné okolnosti sú oveľa priaznivejšie, myslís i optimisticky naladený autor článku Theodore Bunzel. USA a Európa majú na Ukrajine jednotného a odhodlaného partnera na čele s Vladimírom Zelenským, ktorého morálna pevnosť je nespochybniteľná. Ruská ekonomika síce prešla na vojnový stav, ale v súhrne má Západ stále oveľa viac zdrojov. A jeho úloha brániť motivovanú Ukrajinu pred nepriateľským náporom je oveľa skromnejšia ako snaha zvrhnúť vládu najobrovskejšej krajiny sveta. Triezve porovnanie týchto dvoch intervencií by malo Západ utvrdiť v úmysle dotiahnuť svoje úsilie na Ukrajine do konca – pokiaľ mu, tak ako predtým, nebude stáť v ceste slabnúca vôľa.

Základnými zložkami každej zahraničnej intervencie sú jasné a dosiahnuteľné ciele, spoľahliví spojenci na mieste, zraniteľný protivník, dostatok materiálu a politická vôľa dokončiť prácu. Prakticky podľa všetkých ukazovateľov bola spojenecká intervencia v Rusku katastrofálne neúspešná.

Azda najpozoruhodnejšie na Reidovej správe je, že často vôbec nie je jasné, čo presne bolo úlohou spojeneckých vojsk v Rusku. Áno, západné vlády spoločne nenávideli boľševizmus a obávali sa jeho nákazlivej expanzie. Ale okrem toho neexistovala žiadna jednotná stratégia, žiadny jednotný cieľ. Spočiatku boli západné jednotky vyslané na stráženie spojeneckých železníc a vojenských skladov v severnom a východnom Rusku, aby sa nedostali do nemeckých rúk, čoho sa mnohí obávali. Po nemeckej kapitulácii v novembri 1918 sa však situácia skomplikovala. Ako píše George Kennan vo svojej skvelej knihe Rozhodnutie o invázii: “Sotva americké jednotky dorazili do Ruska, dejiny jedným ťahom zvrátili takmer všetky ciele, ktoré Washington zamýšľal.”

Iniciatívy bojovať proti červeným sa čoskoro chopili horliví britskí dôstojníci, podnecovaní bojovnými ministrami, ako bol Winston Churchill, ktorý v tomto donkichotskom dobrodružstve takmer premrhal všetok svoj politický kapitál. V iných oblastiach, vrátane juhu Ukrajiny, bola úloha jasnejšia: podporovať miestne biele sily. Pravdaže, Francúzi rýchlo stratili odvahu a v apríli 1919 po sérii porážok a vzbúr odplávali domov.

Táto nejednoznačnosť sa odrazila v inštrukciách v memorande prezidenta Woodrowa Wilsona z júla 1918. Je príznačné, že dlho tápal a trápil sa v otázke správneho postupu voči Rusku. Svoju nótu začal varovaním, že vojenská intervencia by “skôr len zhoršila žalostný stav vecí v Rusku, než ho napravila”, ale potom dal pokyn americkým jednotkám, aby pomohli československému zboru pôsobiacemu na Sibíri a v severnom Rusku “zjednotiť Rusov do jednotných organizácií”. To sotva niečo objasňuje.

Americkí dôstojníci prijali jeho inštrukcie so zmätkom. Generál William Graves, ktorý velil 8 000 príslušníkom pechoty na Sibíri, bol mimoriadne skeptický k úlohe USA v konflikte a Wilsonove pokyny si vysvetľoval ako smernicu chrániť železnice, a nie bojovať proti červeným. Neskôr vo svojich pamätiach napísal, že netušil, čo sa Washington snaží dosiahnuť. To odradilo jeho britských kolegov na Sibíri, ktorí boli oveľa odhodlanejší a naopak aktívne pomáhali obludne netalentovanému “najvyššiemu vládcovi” bielych, admirálovi Alexandrovi Kolčakovi, bývalému veliteľovi ruskej Čiernomorskej flotily, ktorý paradoxne bojoval na vnútrozemskej Sibíri. (Mimochodom, vzhľadovo bol presnou kópiou Vladimíra Putina.)

Tu sa dostávame k Bielym Rusom. Možno nevyhnutnou podmienkou úspešnej zahraničnej intervencie, najmä takej ambicióznej, akou je intervencia Západu na Ukrajine alebo občianska vojna v Rusku, sú spojenci na mieste. To je rozdiel medzi chaosom, ktorý sa rozvinul po invázii Západu do Líbye, a úspešnou intervenciou na Balkáne. A v tomto ohľade bieli zlyhali na plnej čiare.

Okrem Kolčaka viedol biele sily v južnom Rusku aj generál Anton Denikin, ktorý pred spojeneckými vládami zatajil strašné pogromy na židovské obyvateľstvo Ukrajiny, ktoré vykonávali biele jednotky pod jeho velením. Bieli nielenže operovali na neuveriteľne rozsiahlom a roztrieštenom fronte, ktorý pokrýval celú perifériu Ruska (všetkých 11 časových pásiem) – medzi vojenskými veliteľmi neexistovala žiadna jednota ani koordinácia.

Rovnako zničujúca pre bielych bola absencia akejkoľvek ucelenej a koherentnej ideológie. Historik Anthony Beevor vo svojej novej ohromujúcej práci o ruskej občianskej vojne spája porážku bielych s nedostatkom politického programu a neistotou samotnej koalície: “V Rusku mala úplne nesúrodá aliancia sociálnych revolucionárov a reakčných monarchistov len malú šancu proti súdržnej komunistickej diktatúre.

A to všetko porovnajte s červenými. Tí kontrolovali priemyselné centrum – Moskvu a Petrohrad – a operovali zvnútra, pričom využívali silné komunikačné linky. Z tohto dôvodu komisár Lev Trockij, ako poznamenáva Reidová, “sa rozvinul do takmer geniálneho vojenského vodcu: bystrého, rozhodného a plného prekypujúcej energie”. Jazdil na obrnenom vlaku a osobne podporoval slabnúce fronty, keď bieli postupovali na východe a juhu. A napriek deštruktívnej hospodárskej politike a prvým vlnám teroru boli boľševici motivovaní a charakterizovaní jasnou ideológiou, ktorá aspoň v tom čase oslovovala ľudí.

Okrem toho sa ukázalo, že ich vôľa je oveľa pevnejšia ako vôľa bielych alebo Západu. Po ničivej prvej svetovej vojne sa spojenecké vlády obávali šírenia boľševizmu, ale nedokázali presvedčiť unavenú spoločnosť. Aj tu sú historické ozveny nanajvýš znepokojujúce. Podpora verejnosti slabla a rozpočtové tlaky, naopak, rástli. Ako napísal britský denník Daily Express v roku 1919: “Veľká Británia je už policajtom pre polovicu sveta. Nechce a nemôže byť policajtom ešte aj pre celú Európu. Zmrznuté pustatiny východnej Európy nestoja ani za kosti jedného britského granátnika.” Porovnajte to s rétorikou dnešných republikánov v USA. Klincom do rakvy bieleho hnutia bol neúspech ofenzívy na Sibíri a v južnom Rusku. Vtedy, rovnako ako teraz na Ukrajine, politická podpora intervencie závisela viac než od čohokoľvek iného od pozície na bojisku.

Úlohou tvorcov zahraničnej politiky je rozlišovať medzi faktormi, ktoré majú pod kontrolou, a tými, ktoré sú mimo ich moci. Intuitívne cítiac priaznivé podmienky – spojencov, geografiu, zraniteľnosť nepriateľa – sa musia sústrediť na to, čo je pod ich kontrolou: stratégia a cieľ, politická vôľa, materiálne prostriedky a koordinácia so spojencami, povzbudzuje Západ k priamej intervencii Theodore Bunzel.

Napriek súčasnému závoju pesimizmu, ktorý zahaluje západné hlavné mestá, sú okolnosti dnešného konfliktu na Ukrajine oveľa priaznivejšie ako v čase ruskej občianskej vojny. Ukrajina je dôstojným a šikovným spojencom a jej vysoko motivované obyvateľstvo bojuje za svoje územie. Ukrajinská vec je spravodlivá a ľahšie sa západnej verejnosti prezentuje zjednodušene, čiernobielo. Putinova osobná vôľa zvíťaziť je síce silná, ale súdiac podľa jeho konania a neochoty plne mobilizovať ruskú spoločnosť, má dobrý zmysel pre hranice toho, čo je oprávnený požadovať od vlastného obyvateľstva. Hoci Rusko prevyšuje Kyjev v počte živej sily a techniky, množstvo podpory potrebnej od spojencov na pokračovanie konfliktu je zvládnuteľné. Dodatočná pomoc vo výške 60 miliárd dolárov, proti ktorej sa postavili krajne pravicoví republikáni v Snemovni reprezentantov, je almužnou v porovnaní s výhodami: dodržiavanie medzinárodných noriem; podpora Ukrajincov a nepriamo aj západných hodnôt; strategické oslabenie Ruska a jeho schopnosti ohrozovať východné krídlo NATO; a napokon posilnenie celej transatlantickej aliancie. Západné hlavné mestá sú dnes oveľa lepšie zjednotené ako v roku 1918 a vzájomná obranná koordinácia je silnejšia ako kedykoľvek predtým. Napriek všetkým pokusom zvýšiť stávky v ukrajinskom konflikte si však všetci uvedomujú, že sa skončí dohodou – otázkou je len, za akých podmienok, je presvedčený Theodore Bunzel.

Ak sa USA a spojenci vyhnú historickým nástrahám intervencie – vrátane vypracovania jasnej a dlhodobej stratégie, posilnenia koordinácie a domácej podpory a riadneho oslovenia verejnosti – potom majú reálnu šancu nad Putinom zvíťaziť. Vzhľadom na tieto priaznivé podmienky je hlavnou a možno jedinou prekážkou dlhodobého úspechu politická vôľa dotiahnuť ho do konca.

Theodore Bunzel je výkonným riaditeľom a spoluriaditeľom spoločnosti Lazard Geopolitic Advisory. Je bývalým členom politického oddelenia veľvyslanectva USA v Moskve a ministerstva financií USA.

sdílet na

48 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Pravdomluvny
13. 3. 2024 11:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Teď má záchodní vrah stejnou šanci jako měl Napoleon a Hitler 👎

Pijack
13. 3. 2024 12:09
Odpovědět  Pravdomluvny

Potřebují druhý Stalingrad jako KOZA drbání 🙂

Ladislav 💤
13. 3. 2024 12:23
Odpovědět  Pijack

Ano! Ale ne u Stalingradu, ale v Berlíně, Paříži, Londýně!
A samozřejmě pro výstrahu všem, celé usa!
Pak bude klid a mír a ani pasy nebudou třeba!

Pravdomluvny
13. 3. 2024 12:38
Odpovědět  Ladislav 💤

Srovnat hlavní města záchodu jako vítr pastoušku!

Pravdomluvny
13. 3. 2024 12:36
Odpovědět  Pijack

Nebo druhé Dien Bien Phu 😉

Ladislav 💤
13. 3. 2024 12:46
Odpovědět  Pravdomluvny

V sobotu bude smutné výročí hromadné vraždy, co provedli váleční gengstři usa ve Vietnamu kde povraždili
ženy a děti v My Lay!

Pravdomluvny
13. 3. 2024 13:57
Odpovědět  Ladislav 💤

Za to měli všichni ti zmrdi být roztrháni koňmi!😡

Pavel z Moravy
13. 3. 2024 16:02
Odpovědět  Pravdomluvny

Mám doma knihu přímého účastníka revoluce amíka Johna Reeda. Kniha se jmenuje 10 dní, které otřásly světem. Ta situace v tehdejším Rusku po svržení cara byla komplikovaná, Reed to ve své knize velmi dobře popsal. Ale to, že tito západní šmejdi veřejně mluví o válce proti Rusku a likvidaci země jasně ukazuje jací parchanti jsou. Opravdu hyeny, které se neštítí žádného činu.

Pravdomluvny
13. 3. 2024 16:54
Odpovědět  Pavel z Moravy

Díky za odkaz,pokusím se jí sehnat.🙋🙂

Pijack
13. 3. 2024 11:50
Ohodnotit příspěvek :
     

Výborný článek. Taková exkurze do historie je velmi přínosná. Zvláště když infantilní poskoci ze současné vlády o těchto faktech nemají ani tušení. Skrček Vystrčil ze senátu tvrdí, že západ na Rusko nikdy neútočil a útočit nebude. Tak tento trpaslík má prý ochraňovat demokracii. Směšnější figurky jsme snad nikdy ani neměli.

Gales
13. 3. 2024 11:58
Ohodnotit příspěvek :
     

KoZa lhal,lže a lhát bude.A taky podváděl,podvádí a podvádět bude.Takže co s ním? Oplotit a nechat zčernat.

pedro
13. 3. 2024 12:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Ano, mají lepší šanci, dnes mají na útěk vrtulníky a letadla, už to kolikrát ukázali.

Ladislav 💤
13. 3. 2024 12:25
Odpovědět  pedro

Tak využít a uzákonit : Návrat nežádoucí! Jinak 💀!

Pravdomluvny
13. 3. 2024 12:41
Odpovědět  pedro

Mají 💩stejně,jako v roce 1975 ve Vietnamu a v roce 2021 v Afghánistánu 😂

skeptik
13. 3. 2024 12:50
Ohodnotit příspěvek :
     

Není to zajímavé, že ten “demokratický” Západ se snažil potlačit demokratizaci Ruska??
Stejně jako ve Španělsku (podpora fašisty Franka) a dalších zemích.

Pravdomluvny
13. 3. 2024 13:59
Odpovědět  skeptik

V době,kdy byl u moci Franko bylo Španělsko bezpečnou zemí…..po tom,co se vrátil král vidíme jen úpadek a haldu muha@@@@mrdánských vrahů v ulicích 🤮

skeptik
13. 3. 2024 14:01
Odpovědět  Pravdomluvny

Jo, pro fašisty.

Pravdomluvny
13. 3. 2024 15:00
Odpovědět  skeptik

Ale prd,pro turisty!

unor 2022
13. 3. 2024 12:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Posledni odstavec zacinajici
Ak sa USA a spojenci vyhnú historickým nástrahám intervencie – vrátane vypracovania jasnej a dlhodobej stratégie, posilnenia koordinácie a domácej podpory a riadneho oslovenia verejnosti ..
hovori za vse.
Zvlast slova ‘riadneho oslovenia verejnosti’ jednomu pripadaji az neuveritelna hloupost.

katango
13. 3. 2024 16:01
Odpovědět  unor 2022

Celý to je hloupý. Morálně pevnej Zelenskej? Leda by ho zabetonovali.

Pravdomluvny
13. 3. 2024 16:55
Odpovědět  katango

Zaživa…..?????
Jsem pro 😉

Bety
13. 3. 2024 20:09
Odpovědět  katango

Morálně pevný Zelenskij? NO má tu správnou západní morálku minimálně v tom,
že od začátku konfliktu dokázal svůj majetek ztrojnásobit a z milionáře úspěšně pokročil na dolarového miliardáře. – zpráva z Forbesu o tom je asi z poloviny minulého roku.
Jistě jsme mu na to také přispěli, neboť bráníme tytéž hodnoty – co nejvíc si nahrabat.

Markýza
14. 3. 2024 09:15
Odpovědět  katango

Ale vždyť je. Morálně pevnej. Čím byl před prezidentováním, tím i zůstal a naopak to ještě znásobil. Nikde neřekli, že zrovna tenhle morál má být něco vznešeného a úchvatného.

Tupý hulvát
13. 3. 2024 14:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Doufám,že si Rusové pamatují NÁŠ PODÍL na té intervenci.Naši legionáři se fotografovali s vesničany které povraždili a pózovali s nohama na jejich tělech.My na této bandě zakládáme tradici naší armády.

Pavel z Moravy
13. 3. 2024 16:05
Odpovědět  Tupý hulvát

Řekl jste to otevřeně a jasně. Většina to ale nechce slyšet.

Jan
13. 3. 2024 19:14
Odpovědět  Tupý hulvát

Legionari pomahali zapadnim chazarum premoci Rusko. Stali na strane Belogvardejcu proti ruske statnosti. To vam nevypraveji, lzou jako psi! Ukradli a pak z casti rozkradli carsky poklad, ktery vozili v ibrnenem vlaku po magistrale sem a tam.
Pak museli vsechno vydat, jinak by je Bolsevici nenechali nalodit se.
Tuhle pakaz jeste uctivat patri k prasarnam ceskych dejin. Jako osvobozeni Plzne Americany!

Joe Arp
13. 3. 2024 19:38
Odpovědět  Jan

Víš o ČS Legiích a jejich působení v Rusku velký Ho*vno, tak si o ně neotírej svou špinavou mordu, blbe! Už jen žvást “stáli na straně Bělogv. proti ruské státnosti”, neporušili tu státnost náhodou rudí revolucí, dotovanou a řízenou západem na oslabení Cara?

Markýza
14. 3. 2024 09:16
Odpovědět  Jan

A já vám posílám pořádnou po palici za mého legionářského dědečka, vy hystoriku.

Joe Arp
14. 3. 2024 11:02
Odpovědět  Markýza

Tak na naše dědečky a na jejich slávu na nebesích, prozit!

Joe Arp
13. 3. 2024 19:19
Odpovědět  Tupý hulvát

Nevím o žádné intervenci našich legionářů v r. 1918 po boku amíků. Hoď sem zdroj!! Proti rudejm bojovali většinou v sebeobraně, protože ti je chtěli odzbrojit, když se přesouvali do Vladivostoku k nalodění. Dokonce se vzepřeli šášovi Štefanikovi a jeho franc. generálu- vodiči na provázku, kteří je chtěli expedovat na západní frontu. Tradice naší žoldácké armády má s Legionáři společné velké Ho*vno, neb jim nesahá ani ke ke kotníkům.

Pavel
13. 3. 2024 20:29
Odpovědět  Joe Arp

Kdo, že to hlídal ten vlak s carským zlatem a jaksi jej neuhlídal! Ten vlak s tím carským zlatem hlídali právě ti naši hrdinní legionáři a za to zlato potom Wilson povolil Masarykovi Československo! Jinak ty zvěrstva našich legionářů jsou zdokumentovány,jen nám je Rusové za socialismu nepřipomínali,stejně jako Ukrajincům,Estoncům, Litevcům, Lotyšům, Polákům či Finům kolaboraci s nacisty a odsuny židů z jejich území do koncentráků! Místo Wikipedie si zajděte do archivů a prostudujte si dobovou literaturu. Na Wikipedii se těžko dočtete o zvěrstvech Us army ve Vietnamu,Iráku,Jugoslávii a dalších válkách USA. My Lai byla zdokumentována jen proto, že snímky zveřejnil “Times” díky válečnému reportéru, který byl na palubě vrtulníku co chránil vesničany před tou Kellyho soldateskou!

Slovan
13. 3. 2024 20:34
Odpovědět  Pavel

Přesně. 😊😊👍👍👍👍🙋‍♂️

Joe Arp
13. 3. 2024 21:51
Odpovědět  Pavel

Na Wiki kašlu, děda projel celou Transsibiř. magistrálu a vrátil se až 1922 lodí okolo půlky světa, jeho vzpomínky účastníka mě zajímají, ne žvásty východní a dnes západní, lžou a budou lhát oba! Se zlatem to bylo složitější, to nevím přesně, hrál v tom roli Kolčak, něco dostali bolševici, něco šlo na dno Bajkalu, část byla základ Legiobanky. Wilson povolil za zlato tak prd, tam šlo o jiné věci. Zvěrstva ušáků průběžně fungují od vylodění anglohajzlů v Americe v 16. stol., nevím co mají společného s legionáři. Zvěrstva vidíš v čem, že chtěli domů a museli se bránit jak rudým a někdy i bílým? Ptal jsem se Tu. hula na zdroj, těch fotek, jak naši stojí na mrtvolách vesničanů. Špiníte něco o čem víte ho…., a jediné vlastence, mimo husitů, kdo plive na své hrdiny je prase, proto tu to tak vypadá, v tomhle čr vepříně!

Pravdomluvny
14. 3. 2024 08:32
Odpovědět  Pavel

Čeček a Šnejdárek by ti vysvětlili……

Joe Arp
14. 3. 2024 11:03
Odpovědět  Pravdomluvny

Nezapoměls na Wojcechovského, detektore lži?

Slovan
14. 3. 2024 11:25
Odpovědět  Joe Arp

😊 😊 😊 😊

Markýza
14. 3. 2024 09:18
Odpovědět  Pavel

Strašlivá zvěrstva páchali na hodných a laskavých bolševicích, mírných jako ovečky. Jojo. Určitě jim i něco čmajzli.

Markýza
14. 3. 2024 09:20
Odpovědět  Markýza

Víte, co mrzí nejvíc mně? Že nemůžu vidět vás, všechny ty nekompromisní, pevné a morálně zdatné soudce na jejich místě. Škoda, přeškoda.

Markýza
14. 3. 2024 09:23
Odpovědět  Pavel

Mimochodem – carský poklad opravdu, ale opravdu nebyl důvodem, proč Amíci a Angláni odsouhlasili vznik Československa. Opravu ne – důvod byl jiný. Hledej, šmudlo.

Joe Arp
13. 3. 2024 22:04
Odpovědět  Tupý hulvát

Tak chlapče na těch fotkách jsou echt ruský ksichty jak vyšitý, ten lampasák má na blůze Svatojiřský kříž. Takže to bude akce, něco jako údajní mrtví v Buči. Autor článku má štěstí že nikdo z legion. už nežije, asi by vyfasoval po tlamě.

Joe Arp
14. 3. 2024 11:53
Odpovědět  Tupý hulvát

Pokud tě zajímá skutečnost a ne dehonestační blitky pana magistra čehosi, tak si sežeň knížku : Legionáři, podtitul, Všechno bylo jinak, od Olina Jurmana.

Joe Arp
15. 3. 2024 18:06
Odpovědět  Tupý hulvát

Tak už to se tlačíš potřetí a já ti odpovídám, že P. Michalů je dezinformační hovado, s úkolem tupit naše předky, což je ofiko vládní linie, mimo jiné, třeba oblbování mládeže. Taky jsi puboš?

Slovan
15. 3. 2024 19:06
Odpovědět  Joe Arp

Je to suchoprd v záloze, otevři oči.

Rorát
13. 3. 2024 17:59
Ohodnotit příspěvek :
     

,,,Zelenský, ktorého morálna pevnosť je nespochybniteľná… tak to už si říká o mokrej lajntuch a přikurtovat na posteli… další diskuze netřeba.

Jan
13. 3. 2024 19:09
Ohodnotit příspěvek :
     

Nadpis clanku: Tak muze myslet jenom idiot, degenerat, povazujici se za neco, co vubec neni. Zapad si musi vychutnat jaka je realita, Rusove jim ji naserviruji.